دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
دوستان گرامی که با بازداشت و سیاه‌نمایی و تهییج و تحریک سعی داشتید تا چهره و کاراکتر مرا در این
انجمن آلوده جلوه بدهید، باید اعتراف کنم تا حدود بسیار قابل قبولی موفق بودید! به شما تبریک می‌گویم. E032
برای من که تنها چیزی که تغییری نکرده چهره و کاراکتر شماست.
Alice نوشته: دوستان گرامی که با بازداشت و سیاه‌نمایی و تهییج و تحریک سعی داشتید تا چهره و کاراکتر مرا در این
انجمن آلوده جلوه بدهید، باید اعتراف کنم تا حدود بسیار قابل قبولی موفق بودید! به شما تبریک می‌گویم.

من گارانتی میکنم که نبوده اند!
هر کسی ممکن است عصبانی شود و چیزی بگوید.
Dariush نوشته: درود به دوست قدیمی @Ouroboros عزیز. کجا بودی بزرگوار که دوستان جملگی دلتنگت بودند؟جمع اینجا هم مثل انوقتها که رفتید اشوب زده نزدید، دوستان چندی با هم در بحثهای ایده یولوژیک یقه کشی وزد و خرد کردند, اما دیدند ارزشش را ندارد، بیخیال شدند. خوبی اینجا همین است که کسی کینه ورزی نمیکند.
در نبودت چند صندلی داغ نو گشودیم و صندلی داغ من و راسل نیز بازگشایی شد که من وقت نکرده ام هنوز به اخرین پرسشها پاسخ دهم.
مسابقه اواتار را هم هفته بعد خودم براه خواهم انداخت.الان اصلا به اینترنت دسترسی ندارم و به زحمت زیاد با این تبلت فکستنی انلاین شده ام.

درود بر شما داریوش جان، و سپاس..
این اینترنت هم در ایران بساطی‌ست، ببینم در سبد کالا اینترنت نگذاشته‌اند؟


kourosh_bikhoda نوشته: چرا لیبرالیسم؟ حتمن موضع شما هم آنارشیسم میشه . درسته؟

بله دیگر، ولی تمرکز بحث بر لیبرالیسم خواهد بود، من مخالف، شما موافق. فعلا که البته درحال نوشتن پیرامون بازی هستم و تا آن به جایی درخور نرسیده سعی می‌کنم وارد مباحث دیگر نشوم، ولی در آینده اگر مایل بودید یک گفتگویی راه بیاندازیم بد نیست. حالا اگر مناظره هم نبود یک جستار ساده هم پذیرفتنی‌ست.

Alice نوشته: دوستان گرامی که با بازداشت و سیاه‌نمایی و تهییج و تحریک سعی داشتید تا چهره و کاراکتر مرا در این
انجمن آلوده جلوه بدهید، باید اعتراف کنم تا حدود بسیار قابل قبولی موفق بودید! به شما تبریک می‌گویم. E032

سوال اصلی به نظر من اینست که شما، با اینهمه اهمییتی که به چهره‌ی خود نزد دیگران می‌دهید چرا اصلا آن روش قبلی را اتخاذ کردید؟
ترول بازی نیاز به سیب‌زمینی بی‌رگی دارد که یا عزت نفس برای او معنایی نداشته و احتمالا از تحقیر شدن لذت هم می‌برد، یا آنقدر شخصیت و کارکتری مستقل از تائید خارجی دارد که اساسا و حقیقتا به نظر دیگران اهمیتی نمی‌دهد.
Ouroboros نوشته: سوال اصلی به نظر من اینست که شما، با اینهمه اهمییتی که به چهره‌ی خود نزد دیگران می‌دهید چرا اصلا آن روش قبلی را اتخاذ کردید؟ ترول بازی نیاز به سیب‌زمینی بی‌رگی دارد که یا عزت نفس برای او معنایی نداشته و احتمالا از تحقیر شدن لذت هم می‌برد، یا آنقدر شخصیت و کارکتری مستقل از تائید خارجی دارد که اساسا و حقیقتا به نظر دیگران اهمیتی نمی‌دهد.
it will be fun,they said :)) مهمترینش: از آزار دیگران هم باید لذت ببره:)) یادمه قبلا یه چیزی در مورد ارتباط "اهمیت ندادن به نظر دیگران" و "ارزیدن سر به تن" گفته بودی:))
kourosh_bikhoda نوشته: پاپا شدن! ضمنن پاپا بودن که عیب نیست. پدرخوانده نباید بود. هوش نمیکنیده
بیجاست، پاپا شدن شما بسنده است که ایشان به چشم baby نگریسته بشوند!
Ouroboros نوشته: سوال اصلی به نظر من اینست که شما، با اینهمه اهمییتی که به چهره‌ی خود نزد دیگران می‌دهید چرا اصلا آن روش قبلی را اتخاذ کردید؟

امیر جان، توهین و خوارداشت که ربطی به اهمیت دادن چهره‌ی من نزد دیگران ندارد! من اگر به شما توهین کنم شما آزرده نمی‌شوید؟
بله حق با شماست، شوربختانه (یا خوشبختانه) من نمی‌توانم ترولگر* خوب و مستحکمی باشم!

* تروگر به معنای آبرومند کلمه، نه اسپم و لودگی!
Philo نوشته: شما تبیین نمیکنید که "چگونه" و "تا چه اندازه" زبان عربی و اندیشیدن به کمک آن موجب واپس ماندگی عرب زبانان و عرب‏ آلوده زبانان شده است، و نقش پارامترهای دیگر مثل فرهنگ و یورش و اقتصاد و ... تا چه میزان است.
از این رو تمثیل ستون خانه و باد و باران کمکی به تقویت موضع شما نمی کند.
هر زبانی میتواند دارای دو مرز باشد:
١- مرز فرهنگی
٢- مرز ساختاری
خب، مرز فرهنگی که روشن است، از آنجا که هر زبان در پیوند دیالکتیک با فرهنگ
مردمی است که با ان سخن میگویند، ناچار آن زبانی که به فرهنگ پست تری در
سکالای فرگشتگی وابسته است، دارای توان رسانه ای و اندیشوی یک فرهنگ
برتر نیست. برای نمونه زبان سرخپوستان دارای واژگانی برای گرمابه و دانشگاه
نبوده چون چنین چیزهایی نداشته اند! چه رسد به فرایافت های ژرف فلسفی و ...
در یک یورش و تازش و جنگ و کوچ و اینها هم، برای همین، اگر مردمی بافرهنگتر
به مردم بی فرهنگتر بتازند، سرانجام به سود آن فرهنگ واپسمانده تر است و آنرا
با جهشی که از این فروگیری بدست آمده است ، به بالا میراند. برای نمونه تازش
روم به گالیا (فرانسه ی امروزین) که در سنجش با روم، بربر بودند، به آشنایی آنها
با فرهنگ و شهرمندی برتر رومیان انجامیده و واژگان رومی به زبان های سلتیک
آنها سرازیر شده و از آنجا که هر دو زبان، هند او اروپایی و هم ساختار بودند،
به پیدایش زبان برتری از زبان پیشین یاری نمود: همین زبان فرانسه که جانشین
زبان ها بومی و سلتیک شده و بیشترین مایه ی آن از زبان لاتین است.
به وارونه، ایران که خود یک اَبَرکشور در تراز روم بوده و دارای فرهنگ و
شهرمندی و بازرگانی و دانشگاه و ارتش و هنداسگر و .. بود، در یورش عرب
که هیچگونه شهرمندی نداشته و از دید ریختگیری سرایداشتی هم قبیله ای و
بیابانی بود، با زبانی روبرو شد که گرچه برای شتر، دو دوجین واژه و فرایافت
داشت ولی در تراز بالای فرهنگی، مرزمند بود. این بود که ما دویست سال خاموشی
و یک سرنگونی به پایین داشتیم ( به وارون گـُل های فرانسه) و کم کم توانستیم
خود را بازیافته و دمی تازه کنیم.

مرز ساختاری زبان هم ، همانان توانایی ان در گسترش و آفرینش واژه و فرایافت
و همپایی آن با پیشرفت فرهنگی است، اگر ساختاری مرزمند باشد، روند همپای
فرهنگی را سرانجام یک زمانی، دچار ایستایی و ، و در پی ان واپسماندگی در
سنجش با زبان های پویا و خوش ساختار خواهد نمود. درست مانند پوست
مرغانه (تخم مرغ) که گرچه در ٢١ روز نخست، برای جوجه خوب است، ولی
در روز ٢١ میشکند چون با روند رویش جوجه اش همساز نیست.
زبان عربی هم، یک زبان سامی است که دارای یک گونه ساختار کالبدین است
( به وارون زبان های هند و اروپایی که زبان های وندی هستند)
در آن، هزاران ریشه هستند که در یکی دو دوجین کالبد ریخته میشوند.
برای نمونه میدانید ریشه ی "ک ت ب " ( نوشتن) که کاتب (نویسنده*) و
مکتوب ( نوشته ) و کتاب ( نوبی)، مکتب ( نوشتگاه )، .... را میسازد.
در زبان های هند و اروپایی این ، با وند ها و ریشه خودش دگرگون نمیشود.
در زبان های هندو اروپایی یک ساختار آزاد به بیرون را داریم که با افزودن
وند ها ، که مرزی برای ان نیست، از ریشه های اندک و آشنا به آسانی
واژه هایی میشود ساخت که برای خود یگانه اند ( بارکش چند چم نیستند)
و برای ساختن آنها نیاز به همداستانی همگانی نیست. برای نمونه، واژه ی
داونلود کردن را بنگریم: ان واژه نه در عربی بود و نه در پارسی. برای
همین نیاز به واژه ی نوین هست. در زبان عربی باید یک ریشه ی سه تایی
نوین را درست کرد و با ان کار را راه انداخت، که هم باید همه عرب با
ان همداستان باشند و از پیش به انها شناسانده شود و هم انکه بازهم هی
به شمار ریشه ها افزوده میشود ( کتب، مدد،ذهب، قطع، رحل، xxx ..)
ولی در پارسی، اگر من بگویم که این نگاره را از اندرتار "فروبار" کنید،
شما چون هم واژه ی فرو و هم بار را میشناسید، سرانجام کمابیش به
سخن من پی میبرید و نیازی به گردآمدن همه پارسی زبانا برای ساختن
و دریافت انی واژه ی نوین ینست و اگر پسند کرند، همین جا میافتد، درست
مانند واژه ی خودکار، که یک بازرگانی برای خوردکار " بیگ" ساخت و جا افتاد.
برای همین، گاه میشود که یک ویژه ی تازی، یک دوجین فرایافت گوناگون
را در خود گردآورده است، مانند جبر که از زورگویی، به دست دانشمندان
ایرانی، برای کار و کنش مزدائیک ویژه ای ، بکار رفت.
در فرایافت های ویری والاتر هم همین بوده است، برای نمونه، "عقل" همان
بستن پای شتر است و عاقل، (کالبد فاعل = کاروَر) کسی بوده که زانوی شتر
را میبسته و از انجا که این کار از گم شدن و گریز شتر، پیشگیری مینموده،
کم کم برابر خرد و خردمند هم شده است !
ویژگی وندی ، مایه ی این است که ما به آسانی میتوانیم برای thermometer
پس از درست شدن آن بدست کفار!، بگوییم "دماسنج" ولی عرب چون دشورای
ساختن ریشه ی نوین دارد، ناچار باید از آمایش افزوده (ترکیب اضافی) سود
بجوید و بگوید " میزان الحرارة " = ترازویِ گرما . ما میتوانستیم برای airmail
به آسانی هواپست هم بگوییم، ولی چون اندیشه مان کمی گیر ساختاری تازی دارد،
گفتیم پستِ هوایی ( همان آمایش افزوده گرته برداری از " البرید جوی " تازی)

واژه های کالبدی توان رسانه ای اندک تری از وندی دارند، برای نمونه، واژه ی
"مثلث" و " سه‌گوش" را بنگر بیاوریم، گذشته از شمار کمابیش یکسان سیلاب ها،
هر دوی این واژه ها دو آگاهی را در بر دارند:
الف) مثلث -> ١- ثلث(۳) + کالبد مفعّل
= یک چیزی که سه تایی شده است
ب) سه‌گوش -> ۳ + گوش
یک چیزی که سه گوش دارد
اکنون دو بچه ی پارسی زبان و تازی زبان را در نگر بیاوریم که هرگز این ریخت
هندسی را ندیده اند و به هر کدام یک برگ کاغذ بدهیم که در ان، فزون بر یک
"مثلث هندسی"، چیزهای سه تایی دیگر، مانند چنگال و سه پایه .. هم نگاشته شده
( که بچه هنوز نمیشناسد و نامش را نمیداند).
روشن است که بچه ی پارسی گو، شانس بیشتری در بازشناسی سه‌گوش دارد چرا
که آگاهی داده شده به او ، کارآمد تر است و یک پراسنج بیشتر آگاهی در ان است( گوش)

پس از آنجا که زبان، هم ابزار و هم جامه ی اندیشه است، مرزمندی ساختار ان به مرزمندی
اندیشه میانجامد. انبوهی چم های یک واژه به تاری دریافت میانجامد بگونه ای که تنها
در بافتار سخن میشود گاه دریافت که جبر، همان جبر ریاضی است یا جبر در جبر و اختیار
است یا جبر "جبار سینگ"! و ... میباشد. برای همین زبان عربی و بدتر از ان پارسی، یکی از
چالش های بزرگ برای رایانه های ترزبان به شمار میرود. ( گذشته ی از دبیره ی ناجور)

یک زمانی "انگلس" هم دو زبان پارسی و رعربی را با هم سنجیده و عربی را بسیار سخت تر
برای فراگیری شمرده است، چرا که بایستی بیش از ۴۰۰۰ ریشه را فراگرفت تا بتوان آنها را
در کالبد ها ریخت و لی زبان پارسی به مانند زبان ها یدیگر هند و اروپایی است. شما با
دانستن " رفتن"، میتوانید "در رفتن " و "وا رفتن" و .. اینهارا با دانستن چند پیشوند که
همه جا هنباز است، " گرفتن، درگرفتن، بازگرفتن، برگرفتن، فراگرفتن و یادگرفتن و فروگرفتن
... دریابید و نیاز به یاری واژه نامه ندارید و از این کارواژه ها، همانندی انها را بیرون
میتوانید بکشید و بهوشید که هرکدام به گونه ای با گرفتن سروکار دارند. ولی در عربی هرکدام
از این ها بایستی با یک ریشه ی جدا نماینده شوند ، برای نمونه یاد گرفتن = لمذ( تلمذ) ،
فروگرفتن = شغل(اشغال) ...

برای همین هم اگر در تاریخ اسلام و عرب بنگریم، میبینیم که همچنان که ابن خلدون در
نسک " مقدمه ی تاریخ " خود گفته است، کمابیش همه این اندیشمندان و دانشمندان
"اسلامی" ایرانی و ایرانی زاده بوده و زبان مادری شان پارسی بوده است. هم اکنون
نیز شما نمیتوانید یک عرب زبان پیدا کنید که در زمینه ها ی برتر فرهنگی مانند فلسفه و
اندیشه و فند و دانش و هنر آوانگارد و .. دستاوردی داشته باشد تا چه رسد به نشان نوبل!
خب، اینهمه هم که دهه هاست که دلار نفتی و برجهای سر به آسمان کشیده و بهترین
دبستان ها و آموزشگاه ها با آزمایشگاه های لوکس و گران ترین آموزگاران را دارند.

در خود ایران هم این آلودگی کار دست ما داده و تنها انزمان که کودک به زبان فرنگی
بیندیشد، برای نمونه در اروپا و آمریکا و .. پله های روشنی اندیشه برای او گشوده
میشوند. روشنویری در ایران/عرب، بی دانستن یک زبان بیگانه شدی نیست ولی
روش‌ویران آلمان و انگلیس و امریکا نیازی به داشتن یک زبان دوم ندارند که هیچ،
خودشان چشمه و بنمایه ی اندیشه هستند. درس مانند هند و ایران و یونان باستان.
*
ولی در پارسی : نویسنده، داستان نویس(-نده)، رمان نویس، طنز نویس، یاوه نویس، خودنویس

پارسیگر
مزدك بامداد نوشته: ولی در عربی هرکدام
از این ها بایستی با یک ریشه ی جدا نماینده شوند[١٥] ، برای نمونه یاد گرفتن = لمذ( تلمذ) ،
فروگرفتن = شغل(اشغال) ...

[MENTION=94]Philo[/MENTION]

به این هم بنگرشید که این ویژه‌یِ عربیک نیست. اگر به زبان پارسیک برسند و نگذارند همینجور بختگی
فرگردد (= دُژگردد, devolve), از انگلیسی و دیگر زبان‌هایِ هندواروپائین هم بآسانی یک سر و گردن برتر خواهد بود:

[عکس: 7.jpg]

میبینیم در همسنجی با پارسیک انگلیسی هم چه جور زار میزند. هر واژه از یک جا ریشه گرفته و هیچ پیوند فرنودینی هم میان آنها نیست.
یکی Academy که از یونانیک میاید, یکی student که از لاتین میا‌ید و این میان بیابید پیوند میان knowledge, university و scientist را.


پارسیگر
مزدك بامداد نوشته: چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضو هارا نماند قرار

اکنون وصف الحال ما دفترچه ای هاست...E403
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117