دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
سارا نوشته: جناب انیشتین!! منظورم فامیلی و نسبش بود ! لطفا خودتان را به آن راه نزنید:)))) مادربزرگم از تبار هارون هست!
اکثریت مطلق یهودی‌‌های ایرانی‌ از قبیله بنیامین هستند ، پس این حرف شما هم چرند هست که مادربزرگ شما از نسل لوی هست. در ضمن قبل اجباری شدن اسم فامیلی توسط رضا شاه اکثریت یهودی‌‌های ایران به اسم پسر یا دختر پدرشون شناخته شده بودند ، مثلا یعقوب پسر داوود یا سارا دختر داوود ، یک چیزی شبیه این ، پس فامیلی کهن هم هیچ معنی نمیده! ، خیلی‌‌ها بعد دستور رضا شاه فامیلی‌های مختلف انتخاب کردند مثل کهن ، کهنچی ، کهنپور ؛ در کّل هم این فامیلی یکی‌ از رایج‌ترین فامیلی‌های یهودی‌ در دنیا هست!
Theodor Herzl نوشته: اکثریت مطلق یهودی‌‌های ایرانی‌ از قبیله بنیامین هستند ، پس این حرف شما هم چرند هست که مادربزرگ شما از نسل لوی هست. در ضمن قبل اجباری شدن اسم فامیلی توسط رضا شاه اکثریت یهودی‌‌های ایران به اسم پسر یا دختر پدرشون شناخته شده بودند ، مثلا یعقوب پسر داوود یا سارا دختر داوود ، یک چیزی شبیه این ، پس فامیلی کهن هم هیچ معنی نمیده! ، خیلی‌‌ها بعد دستور رضا شاه فامیلی‌های مختلف انتخاب کردند مثل کهن ، کهنچی ، کهنپور ؛ در کّل هم این فامیلی یکی‌ از رایج‌ترین فامیلی‌های یهودی‌ در دنیا هست!
وای که من در این فروم چقدر با پیش داوری و برداشت های عجیب روبرو شدم!!
اولا من کی گفتم که مادربزگم یک یهودی ایرانی تمام عیاره ؟؟ مادربزرگ من دورگه است (پدرش یهودی غیر ایرانیه!)
دوما شما دارید میگید اکثریت مطلق!!! خب یک باره بگویید همه ی یهودیان ایران! که بازهم حرف شما درست نیست و یهودیانی که از نسل لاوی باشند هم در ایران داریم!
در ضمن مادر مادربزرگم از یهودیان کاشان هست که گفته می شود سفاردیند!!! چیز عجیبی است!!
می دانم که از اینکه یک مسلمان دارای رگ و ریشه ی یهودی باشد ، ناراحتتان می کند. ولی حتی هیتلر هم پدربزرگ پدریش یهودی بوده است!
Advertisement
به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان "ألیوم اٌحل لكم الطیبات و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین و لا متخذات اخدان و من یكفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الآخرة من الخاسرین 5 المائده " "زمانست آزادی تا برایتان پاکیزه ها،هم خوراک کسانی دریافتند نوشتارُ آزادیست تا براتان هم خوراکتان آزادیست تا برایشان،هم بند همسرانِ زن از باورمندان هم بند همسرانِ زن از کسانی دریافتند نوشتار از پیشترتان گُداری دادیدشان مزدهاشان بندهمسری بیگانهء بی بندباری هم نباشد گیرنده گشته های دوستِ مرد پنهانی ،هم کسی روی می گرداند به باور باز پیشتر ناچیز شد انجامش هم اوست در واپسین از تباهی بینان 5 خوان" آقای سونیاکس! ببین درست نیست تو شاید آگاهیِ فراوانی از آیین آشتیِ اسلام با خداوند داشته باشی،خداوند گفت که پاکیزه ها برایتان آزادست ،از شیر چهار پایانِ آزاد گوشت گفت بخورید نه که شاشِ جانورُ بخورند ،بدیدم پوسخند چاشنی کارتان خوب نیست،همچنین زنانِ یهودی هم یاورانِ عیسی درود خداوند برش باد نصاری زمانی که دوگانه پرستی نکنند!اگر نگویند ما یا عیسی فرزند خداوندیم ،می توانند به همسریِ باورمندان مسلمان درآیند به روشی که در نشانه یا آیه ای که بالا گذاشتم،این از سخن خداوند قرآن همچنین گمان نمی کنم در تورات هم جلوگیری شده باشد مگر لاپوشانی کنند،نیایی کنون بگویی فارسی بلد نیستی؟خداوند پاکترست اگر بخواهد باورمندانُ گمراه کند همانی که آسمان هم زمینُ آفریده به بهترین شیوه
نمیدونم این سارا اطلاعاتش رو از کجا میگیره که انقدر .... بماند!

توی فیلم کتاب قانون که در ایران ساخته شد که مشاور مذهبی هم داشت ندیدید که وقتی پرویز پرستویی میخواست دختر مسیحی رو بگیره دختره باید مسلمون میشد که شد؟! یک مقدار عقل هم خوب چیزیه مگه میلاد به شما نگفت عقد شرعی خطبه ای هست که یک آخوند مسلمان میخونه و زن باید مسلمان باشه وگرنه مسخره هست که یک زن نامسلمان به خطبه عقد اسلامی بگه بله! (البته اختیار دختر در اسلام دست پدر یا جد پدریشه و این بله گفتن ها 100 سال هم نیست که اومده!)

خدا در قرآن قبل از اینکه مسلمین به حد کافی برسن تا بتونن 4 تا گزینه داشته باشن گفته "کنیز مسلمان از همسر مشرک بهتر است حتی اگر شما را به شگفتی آورد" یعنی حتی اگه داف شاخ هم بود از کنیز مسلمان هم پایینتره! (جالبه مسلمین میگن در اسلام نژادپرستی وجود نداره!)

بعد به فرض هم که یکی مسلمان باشه اون یکی یهودی وقتی عقد شرعی نباشه مثلا در یک کشور سکولار میتونن با هم ازدواج کنن ولی این ازدواج دیگه یک ازدواج اسلامی نیست چرا که زن مسلمان باید حجاب داشته باشه و مرد مسلمان میتونه و باید زنش رو مجبور کنه به حجاب وگرنه مسلمان اسمیه نه مسلمان واقعی! (مثل زیدان و اوزیل و ریبری و بنزما و خیلیای دیگه که حتی زنشون با لباس زیر میره لب دریا بعد شوهر مثلا مسلمانش باهاش جلو دوربینا میخنده!)

نکته دیگر اینکه شما میگید "مگه یهودی هستی که انقدر از اسلام متنفری؟" حرف چرتیه و نشون میده که شما برعکس ادعاتون 2 زار از تاریخ یهودیت نمیدونید. آتش افروزی رو مسلمین از زمان پیامبرتون با کشتار یهودیان شروع کردند و اگه یهودیا از اسلام متنفر بودن قبل از اینکه پیامبرتون در مدینه قدرت بگیره یهودیان مدینه ائتلاف میکردن و پیامبرتون و مسلمین رو میکشتن تا دیگه اسلامی برجا نمونه ولی این پیامبر اسلام بود که متظر فرصت بود که یهودیان رو بکشه و حتی تو صحیح بخاری (که عمرا اعتبارش رو بدونید چقدره!) پیامبر گفته که مسلمین انقدر یهودیان رو میکشند که یهودیان پشت سنگ مخفی میشن و سنگ دهن باز میکنه و میگه ای مسلمان پشت من یک یهودی مخفی شده بیا بکشش! پس پیامبر شما کینه داشته همینقدر بگم که علت کینه پیامبرتان این بوده که قرآن رو بیشتر براساس تورات نوشته و انتظار داشته یهودیان بهش ایمان بیارن ولی یهودیان بجای اینکه به او ایمان بیارن با سوالاتشون دهن پیامبرتون که جواب منطقیی نداشت رو سرویس کردن و پیامبرتون بخاطر همین از اونها کینه به دل گرفت و در فرصت مناسب همه رو کشت.
sonixax نوشته: انقدر نادان هستید که نمیدانید کسی از جنگ دفاع نمیکند از ماهیت اسرائیل و حق حیاتش و مبارزه جانانه اش با یک سری تروریست مسلمان و حامیانشان (نظیر شما) دفاع میکنیم :))
نادان کسی است که مسلمان بودن را با تروریست بودن یکی می کند و به بهانه ی دفاع از ماهیت!! اسرائیل چشم از تمام خونریزی های یک ملت همیشه طلبکار میبندد و ملیجک وار برای کشتار های جانانه ی آن بالا و پایین میپرند!
iranbanoo نوشته: نادان کسی است که مسلمان بودن را با تروریست بودن یکی می کند و به بهانه ی دفاع از ماهیت!! اسرائیل چشم از تمام خونریزی های یک ملت همیشه طلبکار میبندد و ملیجک وار برای کشتار های جانانه ی آن بالا و پایین میپرند!

لطفاً قبل از بحث با جناب sonixax به فرهنگ لغات ایشان مراجعه شود:))

فرهنگ لغات جناب sonixax
تروریست = کسی که از جان و مال و ناموسش دفاع می کند
دفاع کردن = تجاوز کردن و حمله کردن به انسان های بی گناه
اسرائیل = صلح طلب ترین کشور دنیا
نادان = فرد خردمند و آگاه
  • E032

سارا نوشته: شما اصلا به لینکهایی که گذاشتم توجه نکردید . حتی به آن خطوط بولد شده هم توجه نکردید !! چکنم!!!!!!!!؟
ازدواج با زنان اهل کتاب حرام نیست!!!!! ماشالله به این درک بالا!!:))))))

من هم گفتم اون بخشهای بلد شده شما مهمل هستند جانم!
من متن صریح قرعان رو آوردم که گفته شده با اون دسته از اهل کتاب که به دین حق (منظور اسلام) ایمان نیاورده اند کارزار کنید (یعنی بجنگید) تا با خفت به دست خود جزیه بدهند! معنی این میدونید یعنی چی ؟! یعنی اینکه شما حتا حق صلح با غیر مسلمان رو بر اساس نص صریح قرعان ندارید چه برسه به ازدواج باهاش!

حالا خمینی که اصولن از نظر فقهی فتواهاش قابل قبول نیست بیاد بگه بکنید مهم نیست!!! خمینی جای دیگه گفته اگر برای ارضای جنسی آلت مبارک رو مالیدید لای ران بچه شیرخواره هم ایراد نداره!!!!


سارا نوشته: در ضمن جواب سوالم را ندادید!!!!!!!! آیا شما یهودی زاده هستید که اینقدر از مسلمانان بیزارید و فلسطینیان بدبخت را که در حال دفاع از حقشان هستند را تروریست خطاب می کنید؟

پاسخ دادم! بیشتر دقت کنید جانم!

سارا نوشته: در ضمن مادربزگم کوهن بوده یعنی از اون یهودی های با اصل و نسب:))))))))) پدربزرگم هم بسیار فرد متدینی هست.

نه مادربزرگتان یهودی با اصل و نسب و کوهن نبوده (چون نمیشه) و نه پدربزرگتان احتمالن متدین به اسلام و همزمان عاشق زن یهودی نبوده! یا بهتر بگویم پدربزرگ شما احتمالن هرگز با یک زن یهودی ازدواج نکرده! چرا که به فرض هم اگر این کار را میکرده فرزندان آنها از نظر آئین مادر بزرگتان یهودی محسوب میشدند و از نظر پدربزرگتان مسلمان :))))) یعنی میبایست با تولد بچه اول در صورتی که واقعن معتقد میبودند همدیگر را شهید راه یهوه و الله میکردند :)))))
یک خالی نیمچه کوچکی بدون اینکه اطلاعات درست و دمانی در مورد داستان داشتید بستید! ما هم برای بقیه پرش کردیم!

سارا نوشته: من برعکس شما اهل حکم کلی و مطلق دادن نیستم. همه یهودی ها هم مثل هم نیستند . ولی اکثرشون مثل شما از اسلام بیزارند! من بینشان بزرگ شدم!
یک خانم یهودی می تواند بر طبق موازین اسلامی بعقد یک مرد مسلمان در می آید و نیازی نیست که دینش را عوض کند. خود قرآن و اسلام با این موضوع مشکل ندارند بعد شما مشکل دارید :))))))))

فلانی جان مجبوری نیستی 100 مدل آیدی بسازی هی با این بیای با اون بیای :))) یک جاهایی مثل همینجا سوتی میدی جانم.


Theodor Herzl نوشته: این عروسی‌ سال پیش تو اسرائیل اتفاق افتاد و دختر اسرائیلی یهودی‌ به اسلام گروید و با این عرب اسرائیلی مسلمان ازدواج کرد

سارا خان (همون فلانی سابق) تحویل بگیر:))))
iranbanoo نوشته: نادان کسی است که مسلمان بودن را با تروریست بودن یکی می کند و به بهانه ی دفاع از ماهیت!! اسرائیل چشم از تمام خونریزی های یک ملت همیشه طلبکار میبندد و ملیجک وار برای کشتار های جانانه ی آن بالا و پایین میپرند!

باز هم نادانی خود را جار زدید!
من جایی نگفتم مسلمان بودن برابر تروریست بودن است! گفتم در مقابل تروریستهای مسلمان دفاع میکنند! فرق اینها را هم نمیدانید ؟ :))))) یعنی فارسی هم درست و حسابی بلد نیستید ؟! پس بذارید چند مثال بزنم :

1 - زنِ مسلمان = زنی که مسلمان است => از نظر شما معنیش این است که مسلمان بودن برابر زن بودن است :)))
2 - سگِ مسلمان = سگی که تحت مالکیت یک مسلمان است => از نظر شما معنیش این است که مسلمان بودن برابر سگ بودن است :)))
3 - سیاهپوستِ مسلمان = فرد رنگین پوستی که مسلمان است => از نظر شما معنیش این است که مسلمان بودن برابر سیاه بودن است :))))
4 - تروریستِ مسلمان (همانی که ما گفتیم) = یعنی تروریستی که به دین اسلام باور دارد => که از نظر شما معنیش بالاتر با نادانی خاص خودتون جار زده شده :)))))

مطمئن باشید من مثل شما نژادپرست و سیاه و سفید بین نیستم! البته سواد فارسی ام هم یحتمل خیلی بیشتر از شماست :))))

سارا نوشته: لطفاً قبل از بحث با جناب sonixax به فرهنگ لغات ایشان مراجعه شود:))

فرهنگ لغات جناب sonixax
تروریست = کسی که از جان و مال و ناموسش دفاع می کند
دفاع کردن = تجاوز کردن و حمله کردن به انسان های بی گناه
اسرائیل = صلح طلب ترین کشور دنیا
نادان = فرد خردمند و آگاه

بسی جای تعجب است که با این دوز از توانایی های ذهنی توانسته اید پروسه ثبت نام اینجا را پشت سر بگذارید :))) چون با این میزان بهره هوشی باید برایتان غیر ممکن باشد حتا روشن کردن کامپیوتر :))))
sonixax نوشته: من هم گفتم اون بخشهای بلد شده شما مهمل هستند جانم!
من متن صریح قرعان رو آوردم که گفته شده با اون دسته از اهل کتاب که به دین حق (منظور اسلام) ایمان نیاورده اند کارزار کنید (یعنی بجنگید) تا با خفت به دست خود جزیه بدهند! معنی این میدونید یعنی چی ؟! یعنی اینکه شما حتا حق صلح با غیر مسلمان رو بر اساس نص صریح قرعان ندارید چه برسه به ازدواج باهاش!

حالا خمینی که اصولن از نظر فقهی فتواهاش قابل قبول نیست بیاد بگه بکنید مهم نیست!!!

من اصلا به خمینی چکار دارم! حالتان خوب است؟ اینهمه لینک برایتان گذاشتم که از منظر قرآن در این مورد صحبت شده بود شما عنایت کردید؟؟ خب البته می دانم فهم و درک این چیزها برای شما با این سطح و بهره هوشی کاریست غیر ممکن پس بی خیال:))))))))

sonixax نوشته: پاسخ دادم! بیشتر دقت کنید جانم!

اظهر من الشمس است!

sonixax نوشته: نه مادربزرگتان یهودی با اصل و نسب و کوهن نبوده (چون نمیشه) و نه پدربزرگتان احتمالن متدین به اسلام و همزمان عاشق زن یهودی نبوده! یا بهتر بگویم پدربزرگ شما احتمالن هرگز با یک زن یهودی ازدواج نکرده! چرا که به فرض هم اگر این کار را میکرده فرزندان آنها از نظر آئین مادر بزرگتان یهودی محسوب میشدند و از نظر پدربزرگتان مسلمان :))))) یعنی میبایست با تولد بچه اول در صورتی که واقعن معتقد میبودند همدیگر را شهید راه یهوه و الله میکردند :)))))
یک خالی نیمچه کوچکی بدون اینکه اطلاعات درست و دمانی در مورد داستان داشتید بستید! ما هم برای بقیه پرش کردیم!

:)))))))) دوز مصرفتان را بیاورید پایین!!!!!!! خیلی حالتان بد است. بنده ی خدا ، من حتی می توانم پاسپورت اسرائیلی بگیرم و شهروند همین اسراییل جونتان بشوم. می خواهید باور کنید می خواهید نکنید چون در حقیقت امر ، خللی ایجاد نخواهد کرد!! دوست عزیز همه که مثل شما نیستند که با احساس و عاطفه بیگانه باشند و همش دنبال کشت و کشتار و خونریزی باشند . عشق نیروی عجیبی دارد. مادربزرگم بخاطر ازدواج با پدربزرگم از خانواده اش برای مدت ها طرد شد. ابایی ندارم که بگویم مادربزرگم در موقع ازدواج با پدربزرگم یهودی بود. ولی بعد ها یعنی بعد از ازدواج ، تغییر مذهب داد. ولی این را از خودش شنیدم که در موقع ازدواج یهودی بوده. حالا می خواهید باور کنید می خواهید باور نکنید!!
در ضمن مادربزگم شجره نامه دارند درست مثل سادات مسلمان. در حقیقت لاویان، سادات یهودی هستند.
sonixax نوشته: فلانی جان مجبوری نیستی 100 مدل آیدی بسازی هی با این بیای با اون بیای :))) یک جاهایی مثل همینجا سوتی میدی جانم.sonixax نوشته: سارا خان (همون فلانی سابق) تحویل بگیر:))))

جدا نگران شدم ! حالتان خیلی بد است حتما یک دکتر بروید. بدجور توهم زده اید:))))))))))) یکجا زهرا صدایم می کنید یکجا فاطمه خطابم می کنید ولی حالا هم مرا فلانی می نامید!!!!!!! قاط زدید کامل!! البته این هم ترفندی است برای فرار از جواب و هنگام کم آوردن خوب به درد می خورد:)) ولی خیلی نخ نما است خیلی:)))))))))
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117