دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
سارا نوشته: اینم سرکار خانم النا لاویان، ادیب و شاعره ی کلیمی که شیفته ی اهل بیت هستند و اشعار زیادی هم در این باب گفتند

چرا با اینکه شیفته اهل بیت هست مسلمان شیعه اثنی عشری نشده؟! اینجور آدما که نون به نرخ روز میخورن (مثل حامد زمانی و الهام چرخنده و اون 3 تا خاخامی که همیشه ضد اسرائیل حرف میزنن و استخدام صدا و سیما هستن!) از پهن هم کمترن.
برای درک بهتر جایگاه اهل کتاب و همچنین مشرکان و کافران و کلا نامسلمانان به سوره توبه که آخرین سوره نازل شده هست برید که خداتون انقدر عصبی بوده که اول سوره نگفته بخشنده و مهربان هست! (یعنی بخشندگی و مهربانی تعطیل!) و تا اونجایی که جا داشته گفته دهن نامسلمانان رو سرویس کنید! حال شما میفرمایید وقتی که خداتون گفته انقدر اهل کتاب را بکشید که تسلیم بشن و در عین ذلت جزیه بدن ما بیایم باهاشون ازدواج کنیم؟!!!
"قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتئ یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون " "کشندگانید همانان نباشد باور می دارند به خداوند هم نباشد به زمانِ واپسین هم نباشد ناروا می کنند چه ناروا کرد خداوند هم فرستنده اش هم نباشد وام پس می دهند آیینی درستُ از کسانی آمدند نوشتارُ تا می بخشند پاداش باره دستی هم آنهاییند کوچک شو هایی "
m@hdi نوشته: برای درک بهتر جایگاه اهل کتاب و همچنین مشرکان و کافران و کلا نامسلمانان به سوره توبه که آخرین سوره نازل شده هست برید که خداتون انقدر عصبی بوده که اول سوره نگفته بخشنده و مهربان هست! (یعنی بخشندگی و مهربانی تعطیل!) و تا اونجایی که جا داشته گفته دهن نامسلمانان رو سرویس کنید! حال شما میفرمایید وقتی که خداتون گفته انقدر اهل کتاب را بکشید که تسلیم بشن و در عین ذلت جزیه بدن ما بیایم باهاشون ازدواج کنیم؟!!!
ببینید گفت ویژگیشان که باور نمی کنند به خداوند هم به روز واپسین هم ناروای خداوندُ ناروا نمی دانند از "مِن" نه همه شان ازدریافت داشته گان نوشتار کتاب که همان تورات هم انجیل هم کنون گرد آمده سخن خداوند قرآن که ویژگی های بد بالایی را دارند که خداوندُ همتا برایش می تراشند همانند یهودیان که می گویند ما فرزند {آمرزش از خداوند می خواهم} خداوندیم یا یاوران مسیح درود خداوند برش باد که اینگونه گفتند که کنون از مسلمان هم پنج فلان تن می گویند که همتاگذاریست به خداوند بایستی باهاشان بجنگیم تا خوار بمانند هم بپردازند به دستشان پاداش بدهند،پناه بر خداوند که یاریمان کند در جنگ در راهش
سارا نوشته: من اصلا به خمینی چکار دارم! حالتان خوب است؟ اینهمه لینک برایتان گذاشتم که از منظر قرآن در این مورد صحبت شده بود شما عنایت کردید؟؟ خب البته می دانم فهم و درک این چیزها برای شما با این سطح و بهره هوشی کاریست غیر ممکن پس بی خیال:))))))))

وقتی دوز نادانی شخصی به قدری بالاست که حتا نمیداند چه چیز را کپی پیست کیلویی کرده :

سارا نوشته: ازدواج دائم مرد مسلمان با زن اهل کتاب چه حکمی دارد؟ به فتوای امام خمینی ره ازدواج موقت با آنان صحیح است؟

سارا نوشته: :)))))))) دوز مصرفتان را بیاورید پایین!!!!!!! خیلی حالتان بد است. بنده ی خدا ، من حتی می توانم پاسپورت اسرائیلی بگیرم و شهروند همین اسراییل جونتان بشوم. می خواهید باور کنید می خواهید نکنید چون در حقیقت امر ، خللی ایجاد نخواهد کرد!! دوست عزیز همه که مثل شما نیستند که با احساس و عاطفه بیگانه باشند و همش دنبال کشت و کشتار و خونریزی باشند . عشق نیروی عجیبی دارد. مادربزرگم بخاطر ازدواج با پدربزرگم از خانواده اش برای مدت ها طرد شد. ابایی ندارم که بگویم مادربزرگم در موقع ازدواج با پدربزرگم یهودی بود. ولی بعد ها یعنی بعد از ازدواج ، تغییر مذهب داد. ولی این را از خودش شنیدم که در موقع ازدواج یهودی بوده. حالا می خواهید باور کنید می خواهید باور نکنید!!
در ضمن مادربزگم شجره نامه دارند درست مثل سادات مسلمان. در حقیقت لاویان، سادات یهودی هستند.

مثل اینکه روشن نگفته بودم! پس بی پروا میگویم :
یا شما چاچولباز و خالی بند هستید! (که همین طور هم هست چون حتا جرات نمیکنید بگید کی هستید) یا مادر بزرگ و پدربزرگتان شارلاتان و خالی بند بوده اند!!!
بنا به آنچه بالاتر آورده شده اگر پدربزرگ شما مسلمان میبوده میبایستی ننه بزرگ شما میگرفته بعد از یک دل سیر تجاوز به گاری میبسته و یا در بهترین حالت کنیز خودش میکرده!!! پس اگر نکرده بیجا میکرده که خودش رو مسلمان مینامیده چون به دستورات مستقیم الله توجه نکرده!
حالا اگر شما انقدری کودن هستید که مساله به این سادگی را نمیفهمید (که البته سود در نفهمیست برای شما) مشکل خودتان است فاطی جان!!!


سارا نوشته: جدا نگران شدم ! حالتان خیلی بد است حتما یک دکتر بروید. بدجور توهم زده اید:))))))))))) یکجا زهرا صدایم می کنید یکجا فاطمه خطابم می کنید ولی حالا هم مرا فلانی می نامید!!!!!!! قاط زدید کامل!! البته این هم ترفندی است برای فرار از جواب و هنگام کم آوردن خوب به درد می خورد:)) ولی خیلی نخ نما است خیلی:)))))))))

جالبه که بهره هوشی طرفی که دارم باهاش حرف میزنم به قدری پایینه که نمیفهمه چرا فاطی و زهرا و ... خطابش میکنم :)))

سارا نوشته: شرمنده نفرمایید! وقتی دیدم کسی چون شما با کمترین بهره هوشی ، توانسته است مدیر تالار شود ، دیگر ثبت نام کردن که امری است آسان:)))))))))))))) راستی تا به حال از برنامه ی ماه عسل با شما تماس نگرفته اند؟؟:))))) حیف است گمنام بمانید!!!

نگران نام و نشان من نباشید! نگران عقل نصفه نیمه خودتان بنا به دستورات دینیتان باشید ضعیفه جان :)) (البته همون فلانی)
سارا نوشته: اصولا کسانی که در بحث کم می آورند روی به خالی بستن، تهمت زدن و... می آورند. از قدیم گفته اند آن را که حساب پاک است از محاسبه (در اینجا مباحثه) چه باک است! من به دنبال بحث منطقی بودم که شما زدین به طور سینا!!!!!!!!!
نیازی نیست جنابعالی قوانین و احکام دین یهود را برایم بگویید . بر طبق میشنا، کسانی که مادرشان یهودی است ، یهودی محسوب می شوند. البته یک عده ای از یهودیان (که تعدادشان اندک است) با این امر مخالف می باشند و می گویند یهودیت از طرف پدر باید انتقال یابد و بر تورا استناد می کنند که در همه جا به نام پدر تاکید شده است مثلا یهودا پسر یعقوب . ولی خب اکثریت به همان مادر یهودی داشتن تاکید دارند. می دانید چرا؟؟ چون با استدلال به این امر می خواهند نسل حضرت اسماعیل را حقیر کنند که مادرش کنیز سارا بود.
در مورد قضیه کوهن بودن (منظور فامیلی بود) هم به پست های پیشین مراجعه کنید تا شاید دریابید (بعید می دانم !)
در ضمن چرا اینقدر برآشفته شدید ؟ یعنی اینقدر برایتان سخت است قبول کردن این قضیه؟؟ پس در مورد قذافی چه می گویید؟؟؟ که مادرش یهودی بود!! حتما اینم دروغه نه؟ راستی شما که شیعه را خارج از اسلام می دانید . خب فقهای اهل سنت (که از دید شما اسلام حقیقی است) با ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب مشکلی ندارند البته بر طبق قرآن!!!!!!!
دوست یهودیتان تئودور هرزل(!) می فرمایند یهودیان ایران از قبیله لاوی نیستند !! پس تحویل بگیرید:
جهان نیوز - برنامه عجیب شبکه تهران و نگرانی از نفوذ یهود - نسخه قابل چاپ
در ضمن این خانم سیده ی یهودی ضد اسرائیل هم هستند!
نشست تخصصی گرامیداشت سالگرد راشل کوری > پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) > اخبار پژوهشکده زنان
البته شما همچنان می توانید شک کنید . ولی پدر مادربزرگم هرچند متولد ایران بوده ولی ایرانی الاصل نبوده و از مهاجرین بوده و تا آنجا که می دانم از از قبیله لوی بوده. البته مهاجرت و از این کشور به آن کشور رفتن در قوم یهود مرسوم است. چون همیشه افرادی بودند و هنوز هستند که بدنبال نفاق و جنگند تا دوستی و صلح و حتی قادر به پذیرفتن ازدواج بین مسلمان و یهودی نیستند و حقیقت را کتمان می کنند.
من قصدم جنگ و جدال نبود و نیست. اگر هم خیال می کنید من به قصد آزار آمده ام و100 مدل آیدی دارم. خوب شما مدیر هستید مرا اخراج کنید و مطمئن باشید که از شرم راحت می شوید چون تنها همین آیدی را دارم که اولین هم محسوب می شود. در پایان هم (قبل از اخراج) بابت جسارت ها و گستاخی هایم عذر می خواهم. با سپاس

فلانی جان! هنوز یاد نگرفتی با من چه طور باید وارد بحث بشی ؟!
این دری وریهایی که لینک کرده به درد همون پدربزرگ و مادربزرگ خیالیت میخورند جانم!
فکر کن داشتن تبار اسرائیلی برای یک عده عقده شده! از طرفی یهودی بودن را اخی و بد و عامل دشمنی با مسلمانان میداند! از طرف دیگر به یهودی بودن نن جونش افتخار میکند :)))
بقیه اش را هم که در پست پیشین نوشتم!

سارا نوشته: وای بابا شماها دیگه کی هستید که از درک بدیهیات هم عاجزید!!:)) برای آخرین بار جواب این قضیه را می دهم که حتی بچه دو ساله هم آن را می داند!!

ببین باید با چه پروفسورهایی سر و کله بزنیم :))) که نه فرق آیه های مکی و مدنی رو میدونه و نه جرات داره یک چیز رو کامل نقل کنه :))

کل آیه :

امروز چیزهای پاكیزه برای شما حلال شد و (همچنین) غذای اهل كتاب برای شما حلال است و غذای شما برای آنها حلال می‏باشد و (نیز) زنان پاكدامن از مسلمانان و زنان پاكدامن از اهل كتاب حلال هستند هنگامی كه مهر آنها را بپردازید و پاكدامن باشید نه زناكار و نه دوست پنهانی و نامشروع گیرید، و كسی كه انكار كند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد اعمال او باطل و بیاثر میگردد و در سرای دیگر از زیانكاران خواهد بود.

توبه آیه 9 :

با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسین ایمان نمى‏آورند و آنچه را خدا و فرستاده‏اش حرام گردانیده‏اند حرام نمى‏دارند و متدین به دین حق نمى‏گردند كارزار كنید تا با [كمال] خوارى به دست‏خود جزیه دهند
sonixax نوشته: وقتی دوز نادانی شخصی به قدری بالاست که حتا نمیداند چه چیز را کپی پیست کیلویی کرده :

آری اگر سواد و ذکاوت داشتید می دید که آیه قرآن را در پست قبل کپی پیست کردم و بعد نظر فقها را آوردم که نام هیچکدامشان شبیه خمینی نبود!!!!!!!!!


sonixax نوشته: مثل اینکه روشن نگفته بودم! پس بی پروا میگویم :
یا شما چاچولباز و خالی بند هستید! (که همین طور هم هست چون حتا جرات نمیکنید بگید کی هستید) یا مادر بزرگ و پدربزرگتان شارلاتان و خالی بند بوده اند!!!
بنا به آنچه بالاتر آورده شده اگر پدربزرگ شما مسلمان میبوده میبایستی ننه بزرگ شما میگرفته بعد از یک دل سیر تجاوز به گاری میبسته و یا در بهترین حالت کنیز خودش میکرده!!! پس اگر نکرده بیجا میکرده که خودش رو مسلمان مینامیده چون به دستورات مستقیم الله توجه نکرده!
حالا اگر شما انقدری کودن هستید که مساله به این سادگی را نمیفهمید (که البته سود در نفهمیست برای شما) مشکل خودتان است فاطی جان!!!

نمی دانستم که اینجا همه افراد با کپی شناسنامه و کارت ملی ثبت نام کرده اند و فقط بنده هستم که هویتم را مخفی کرده ام!!! اگر ممکن است مدارک مورد نیاز را بگویید برایتان اسکن کرده بفرستم:))))))))

در قوانین این فروم آمده است که توهین به افراد و خانواده اشان نباید بشود. چیزی که به عینه از مدیر محترم فروم شاهدش هستیم. چون مسلمان هستم باید همه کس و کارم زیر سوال بروند. نباید بگویم مادربزرگم یهودی بوده چون من فقط یک مسلمان هستم. هر چقدر دوست دارید فحش و ناسزا بگویید شما که مرزی را نمی شناسید. در مستی و خودپرستیان سرگردان بمانید.

sonixax نوشته: جالبه که بهره هوشی طرفی که دارم باهاش حرف میزنم به قدری پایینه که نمیفهمه چرا فاطی و زهرا و ... خطابش میکنم :)))

شما که نابغه قرن هستید بگویید این فلانی کی هست که مدام به آن نام هم صدایم می کنید!! چون فکر نمی کنم اسم دخترانه عربی باشد:))))))))))))))))

sonixax نوشته: نگران نام و نشان من نباشید! نگران عقل نصفه نیمه خودتان بنا به دستورات دینیتان باشید ضعیفه جان :)) (البته همون فلانی)

عقل هر کسی از شیوه گفتار و بیانش و استدلال و منطقش بیان است!
هر چقدر دوست دارید بیشتر توهین کنید و لذت ببرید که کار آدمای ضعیف همین است ولی من اهل توهین و فحش و ناسزا نیستم چون تربیت یافته ی همان کسانی بودم که شما بهشان توهین کردید.
سارا نوشته: آری اگر سواد و ذکاوت داشتید می دید که آیه قرآن را در پست قبل کپی پیست کردم و بعد نظر فقها را آوردم که نام هیچکدامشان شبیه خمینی نبود!!!!!!!!!

پس حکم خمینی را هم مادربزرگ یهودیتان لابد گذاشته بوده :)))


سارا نوشته: نمی دانستم که اینجا همه افراد با کپی شناسنامه و کارت ملی ثبت نام کرده اند و فقط بنده هستم که هویتم را مخفی کرده ام!!! اگر ممکن است مدارک مورد نیاز را بگویید برایتان اسکن کرده بفرستم:))))))))

هویت شما به درد هیچ بنی بشری نمیخورد! نگه دارید برای خودتان. تازه شاید به درد خودتان هم نخورد :))))


سارا نوشته: در قوانین این فروم آمده است که توهین به افراد و خانواده اشان نباید بشود. چیزی که به عینه از مدیر محترم فروم شاهدش هستیم. چون مسلمان هستم باید همه کس و کارم زیر سوال بروند. نباید بگویم مادربزرگم یهودی بوده چون من فقط یک مسلمان هستم. هر چقدر دوست دارید فحش و ناسزا بگویید شما که مرزی را نمی شناسید. در مستی و خودپرستیان سرگردان بمانید.

چاچول باز و شارلاتان توهین نیست! سواد فارسیتان در حد بوق است مشکل من نیست.
فاطی یا کودن خطاب کردن شما هم باز توهین نیست!
در همان قوانین آمده استفاده از چنین واژه هایی توهین محسوب نمیشود پس بیخودی خود را شهید نکنید.


سارا نوشته: شما که نابغه قرن هستید بگویید این فلانی کی هست که مدام به آن نام هم صدایم می کنید!! چون فکر نمی کنم اسم دخترانه عربی باشد:))))))))))))))))

فلانی نام کسیست که پس از اخراجش از اینجا شروع کرد به آیدی سازی فله ای که اتفاقن یکی از شناسه هایش "سارا" ست! و انقدری باهوش نیست که دست کم شیوه نگارشش را عوض کند!
حالا فهمیدید فلانی کیست اقدس جان!؟

سارا نوشته: عقل هر کسی از شیوه گفتار و بیانش و استدلال و منطقش بیان است!

شما که انقدر روی شیوه گفتار،بیان،استدلال و منطق پافشاری دارید بهتره بیشتر روش کار کنید تا ناقص العلقل جلوه نکنید :)))
sonixax نوشته: فلانی جان! هنوز یاد نگرفتی با من چه طور باید وارد بحث بشی ؟!
چرا الان یاد گرفته ام که در برابر شما فقط و فقط باید سکوت کرد چون جواب ابلهان همین است!

sonixax نوشته: فکر کن داشتن تبار اسرائیلی برای یک عده عقده شده! از طرفی یهودی بودن را اخی و بد و عامل دشمنی با مسلمانان میداند! از طرف دیگر به یهودی بودن نن جونش افتخار میکند :)))

افتخار به نسب را افراد حقیری چون شما انجام می دهند و بس:)) در ایران که از دست امثال شما جرات نداشتم قضیه مادربزگم را فاش کنم چون بعدش باید منتظر دری وری هایی نظیر عرائض جنابعالی را می شنیدم که نوه ی جهود است و رگش جهوده و.........
الان به مسلمان بودن مادربزرگم افتخار می کنم که دوباره متولد شد و از ظلمت به نور رفت . برعکس شما که از بس توی ظلمت بودید کور شدید:))))))) در عقده ی اسرائیلی بودن هم همچنان بمانید!!! چقدر آخر یک فرد باید عقب مانده باشد که آرزوی اینکه اسراییلی باشد یعنی یک تروریست باشد را داشته باشد:)))))))))))))


sonixax نوشته: ببین باید با چه پروفسورهایی سر و کله بزنیم :))) که نه فرق آیه های مکی و مدنی رو میدونه و نه جرات داره یک چیز رو کامل نقل کنه :))

کل آیه :

امروز چیزهای پاكیزه برای شما حلال شد و (همچنین) غذای اهل كتاب برای شما حلال است و غذای شما برای آنها حلال می‏باشد و (نیز) زنان پاكدامن از مسلمانان و زنان پاكدامن از اهل كتاب حلال هستند هنگامی كه مهر آنها را بپردازید و پاكدامن باشید نه زناكار و نه دوست پنهانی و نامشروع گیرید، و كسی كه انكار كند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد اعمال او باطل و بیاثر میگردد و در سرای دیگر از زیانكاران خواهد بود.

توبه آیه 9 :

با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسین ایمان نمى‏آورند و آنچه را خدا و فرستاده‏اش حرام گردانیده‏اند حرام نمى‏دارند و متدین به دین حق نمى‏گردند كارزار كنید تا با [كمال] خوارى به دست‏خود جزیه دهند

کاش خدا اندک درک و هوشی بهتان عنایت می کرد تا در می یافتید که زن پاکدامن اهل کتاب منظورش بوده . یکم فکر کنید برین حتی از علمای اهل سنت یا وهابی ها که بهشون عشق می ورزید بپرسید تا درک کنید تا بفهمید.

خدا شفا بده !! این آیه 9 توبه چه ربطی به ازدواج داره :)))))))))))) حال شما خوب نیست و اصلا از ادب و احترام هم هیچ نمی دانید و بهترین جواب برای شما تنها سکوت خواهد بود. تمام
متاسفم واقعا برای این جناب مدیر که بجای جواب دادن فقط و فقط فحش می دهد و ناسزا می گوید تهمت می زند متهم به آیدی سازی می کند و البته در همن حال ابراز حیرت می کند از اینکه چگونه اینجا ثبت نام کرده ام ! ایشان در شرایط روانی خوبی بسر نمی برند و حالشان اصلا مساعد نیست . برای رعایت حال ایشان تنها سکوت باید کرد. خدا ایشان را هرچه زودتر شفا بدهد :))))))
سارا نوشته: الان به مسلمان بودن مادربزرگم افتخار می کنم که دوباره متولد شد و از ظلمت به نور رفت

اول ادعای بی طرفی میکند بعد میگوید تغییر دین از یهودیت به اسلام مانند رفتن از ظلمت به نور است!
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117