دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
سارا نوشته: خدا ایشان را هرچه زودتر شفا بدهد :))))))

شما به فکر خودتون باشید که آلزایمر رو تاکنون خدا شفا نداده!
سارا نوشته: چرا الان یاد گرفته ام که در برابر شما فقط و فقط باید سکوت کرد چون جواب ابلهان همین است!

پس لال شوید! این همه بحث نکنید و زیاد زیاد دری وریجات تولید نکنید سکینه جان!


سارا نوشته: افتخار به نسب را افراد حقیری چون شما انجام می دهند و بس:)) در ایران که از دست امثال شما جرات نداشتم قضیه مادربزگم را فاش کنم چون بعدش باید منتظر دری وری هایی نظیر عرائض جنابعالی را می شنیدم که نوه ی جهود است و رگش جهوده و.........
الان به مسلمان بودن مادربزرگم افتخار می کنم که دوباره متولد شد و از ظلمت به نور رفت . برعکس شما که از بس توی ظلمت بودید کور شدید:))))))) در عقده ی اسرائیلی بودن هم همچنان بمانید!!! چقدر آخر یک فرد باید عقب مانده باشد که آرزوی اینکه اسراییلی باشد یعنی یک تروریست باشد را داشته باشد:)))))))))))))

پس آن عمه جانِ پیرتان بوده که مدام از تبار اسرائیلیش با خالی بندی و بدون اطلاع از اینکه نمیشه! برای همه با غرور خالی میبست :)))

سارا نوشته: الان به مسلمان بودن مادربزرگم افتخار می کنم که دوباره متولد شد و از ظلمت به نور رفت
سارا نوشته: در ضمن مادربزگم کوهن بوده یعنی از اون یهودی های با اصل و نسب:)))))))))

:))))))))))))))))))))

این بلاهتی که در سخنانتان موج میزند خواندنیست :))سارا نوشته: کاش خدا اندک درک و هوشی بهتان عنایت می کرد تا در می یافتید که زن پاکدامن اهل کتاب منظورش بوده . یکم فکر کنید برین حتی از علمای اهل سنت یا وهابی ها که بهشون عشق می ورزید بپرسید تا درک کنید تا بفهمید.

خدا شفا بده !! این آیه 9 توبه چه ربطی به ازدواج داره :)))))))))))) حال شما خوب نیست و اصلا از ادب و احترام هم هیچ نمی دانید و بهترین جواب برای شما تنها سکوت خواهد بود. تمام

دیگر نمیدانم چگونه صدایتان بزنم! فاطی، زری، سکینه! :)))
در آنجا نوشته شده کسی که انکار کند آنچه که باید به ان ایمان بیاورد (منظور اسلامه) - مشخصن پاکدامنی ربطی به ایمان آوردن نداره و این از همون بلاهت های خاصی هست که در وجود شما موج میزنه!
حالا اگر منظور شما از پاکدامنی ایمان آوردنه! پس میشه همونی که ما گفتیم! زن غیر مسلمان مادامی که مسلمان نشود نمیتواند با مرد مسلمان ازدواج کند :)))


سارا نوشته: متاسفم واقعا برای این جناب مدیر که بجای جواب دادن فقط و فقط فحش می دهد و ناسزا می گوید تهمت می زند متهم به آیدی سازی می کند و البته در همن حال ابراز حیرت می کند از اینکه چگونه اینجا ثبت نام کرده ام ! ایشان در شرایط روانی خوبی بسر نمی برند و حالشان اصلا مساعد نیست . برای رعایت حال ایشان تنها سکوت باید کرد. خدا ایشان را هرچه زودتر شفا بدهد :))))))

اگر فاطی و زری و ... گفتن به شما از نظر شما فحش است! پس نوش جانتان :)))
تا کنون سه بار گفته اید میخواهید زبان به کام بگیرید! حیف که توانایی لال شدن هم ندارید :)))

m@hdi نوشته: اول ادعای بی طرفی میکند بعد میگوید تغییر دین از یهودیت به اسلام مانند رفتن از ظلمت به نور است!

اول نن جونش یهودی با اصل و نسب بوده! و بر همین اساس ادعا میشه که زن یهودی میتونه با مرد مسلمون ازدواج کنه چون نن جونش با آق جونش ازدواج کرده! بعد یهو نن جون یهودی با اصل و نسب به اسلام میگراید :))))
یعنی خودش با دست خودش سیفون کشید روی هر ادعایی که کرده بود :))))
لرل هاردی بازی از این بیشتر ؟!
:))))))))))))))))))))))

m@hdi نوشته: شما به فکر خودتون باشید که آلزایمر رو تاکنون خدا شفا نداده!

حافظه کوتاه مدتِ صندلی!!!!!!!!!!!! از ایشون بیشتره :)))
نسیم نصر که از اعضای حزب الله لبنان است از پدری لبنانی و مادری یهودی الاصل در شهرک البازوریه در صور به دنیا آمد. بخاطر یهودی بودن مادرش توانست تابعیت اسرائیلی بگیرد . در سال 2002 به اتهام جاسوسی برای حزب الله بازداشت شد و محکوم به 6 سال زندان شد. در دوران محکومیتش ، بارها با شکنجه او را وادار به چشم پوشی از تابعیت لبنانی و پذیرفتن تابعیت اسرائیلی کردند . اما وی هرگز تن به این درخواست نداد و همواره عنوان می کرد : من لبنانی هستم و از حزب الله چشم پوشی نخواهم کرد!
نسیم نصر - فرهنگ‌نامه آزاد مقاومت اسلامی
تازه ایشون توی اسراییل با یک خانم یهودی هم ازدواج کردند!!
نتیجه گیری:
عجب این اسرائیلی ها خنگ هستند هنوز نمی دانند که مادرش نمی تونسته یهودی باشه چون به فتوای نوابیع این فروم (!) مردمسلمان نمی تواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند :)))))))))))))))))))))))))))))))
وااااااااااای خدا بعضی ها اگه نظر ندهند کسی چیز بدی راجع بهشون فکر نمی کنه ولی وقتی نظر میذارند .:))))))))))))))))))))))))))) ولی همان بهتر که این جور افراد نظر شون را بگویند چون اسباب خنده است:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
اینقدر این بندگان خدا بهره هوشی شان پایین است که دلم می سوزد برایشان!!!!!!!! چقدر آخه این مغزشون نمی کشه آخه:)))))))))) صد بار گفتم برین پست های قبلیمو هزار بار بخونین از دیگران هم برای درکش کمک بگیرین :)))))))))))
سارا نوشته: ابایی ندارم که بگویم مادربزرگم در موقع ازدواج با پدربزرگم یهودی بود. ولی بعد ها یعنی بعد از ازدواج ، تغییر مذهب داد. ولی این را از خودش شنیدم که در موقع ازدواج یهودی بوده.
افتاد؟؟؟؟ موقع ازدواج یهودی بوده ! افتاد ؟؟؟؟ اگه نمی گیرین بخدا من مقصر نیستم:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
بابا نابغه بابا آیکیو بابا ایکیو سان! کوهن فامیلی هست و به حضرت هارون می رسند مثل سادان مسلمان. خب اگه کسی دینش را عوض کرد اجدادش که دیگه عوض نمیشن که:)))))))))))))))))))))) تازه از نظر آیین یهود حتی اگه یک یهودی دینش را هم تغییر بده بازهم یهودی محسوب میشه اگه نمی دونین از رفیقتون بپرسین:))))))))))))))
یعنی چقدر یک عده می توانند خنگ باشند:))))))))))))))))))))))))))))))))))))) فک کن:))))))))))) الان خیلی از خانم ها که با اسلام مشکل دارند یکی از ایراداتشون اینه که چرا اسلام اجازه ی ازدواج با غیر مسلمان را به مردها داده ولی به زن ها نداده پس این عدالت نیست و تبعیض و از این حرفاست .. حالا بیایند این فروم و از نظر علمای واقعا بی نظیر این فروم مستفیض بشوند و دریابند که نه مردهای مسلمان هم همچین اجازه ای را ندارند و قرآن منظورش یک چیز دیگه بوده:)))))))))))))))))))))))))))) پس چه خوب تبعیضی در این زمینه وجود ندارد:))))))))
چرا ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان(مسیحی و یهودی) مشكلی ندارد ولی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان حرام است؟ | شهر سوال
ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان
چرا در دین اسلام یک مرد مسلمان مى‏تواند با زن غیر مسلمان ازدواج - پاسخ به پرسش ها و شبهات فقهی

بابا اعتماد به سقف :))))))))))))))) با این سطح سواد می خواهید اسلام و قرآن را نقد کنید پس ادامه بدهید تا همه مستفیض بشوند:))))))))))))))))))))))))
ولی قبلش یادتون نره مشرک و کافر و اهل کتاب با هم خیلی فرق دارند هااااااااااااااااااا!!! و نیز یکم روی زبان عربی هم کار کنید بد نیست تا سوتی قاتلو و قتلو را هم ندهید:)))))))))))))))))))))))
شما را به هر کی می پرستین به اسپاگتی دیگه اینقدر خودتان را مضحکه ی خلق نکنید :)))))))))))))))))))))))))))))) فک کن حتی یه فمنیست آمریکایی هم اینو میدونه و از اشکالات اسلام مطرح می کنه که تبعیض بین زن و مرد هست ولی این منتقدین با سواد(!) اسلام هنوز این بدیهیات را نمی دانند:)))))))))))))))) خدا عمرتون بده کلی منو خنداندید:)))))))))
خنده های هیستیریک به خاطر نداشتن فرنود و گشاد دادن وحشتناک در مورد خالی بندیهای اخیر :))

سارا نوشته: افتاد؟؟؟؟ موقع ازدواج یهودی بوده ! افتاد ؟؟؟؟ اگه نمی گیرین بخدا من مقصر نیستم:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))
بابا نابغه بابا آیکیو بابا ایکیو سان! کوهن فامیلی هست و به حضرت هارون می رسند مثل سادان مسلمان. خب اگه کسی دینش را عوض کرد اجدادش که دیگه عوض نمیشن که:)))))))))))))))))))))) تازه از نظر آیین یهود حتی اگه یک یهودی دینش را هم تغییر بده بازهم یهودی محسوب میشه اگه نمی دونین از رفیقتون بپرسین:))))))))))))))
یعنی چقدر یک عده می توانند خنگ باشند:))))))))))))))))))))))))))))))))))))) فک کن:))))))))))) الان خیلی از خانم ها که با اسلام مشکل دارند یکی از ایراداتشون اینه که چرا اسلام اجازه ی ازدواج با غیر مسلمان را به مردها داده ولی به زن ها نداده پس این عدالت نیست و تبعیض و از این حرفاست .. حالا بیایند این فروم و از نظر علمای واقعا بی نظیر این فروم مستفیض بشوند و دریابند که نه مردهای مسلمان هم همچین اجازه ای را ندارند و قرآن منظورش یک چیز دیگه بوده:)))))))))))))))))))))))))))) پس چه خوب تبعیضی در این زمینه وجود ندارد:))))))))
چرا ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان(مسیحی و یهودی) مشكلی ندارد ولی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان حرام است؟ | شهر سوال
ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان
چرا در دین اسلام یک مرد مسلمان مى‏تواند با زن غیر مسلمان ازدواج - پاسخ به پرسش ها و شبهات فقهی

وقتی کپی کیلویی میکنید نتیجه این میشه که نوشته ای که گذاشتید رو نمیخونید و بعد برای ما خالی میبندید :

نقل قول:یکى از ادیانى که به شدت پیروان خود را از ازدواج با بیگانگان برحذر داشته، آیین یهود است. در بخش‏هاى مختلفى تورات به شدت یهودیان را از ازدواج با بیگانگان منع کرده و آن را از گناهان کبیره معرفى کرده است.

تا اینجا معلوم شده که نن جون شما هرگز یهودی نبوده! چون بر طبق دینش و بر طبق لینک خودتون این کار گناه کبیره محسوب میشه، یعنی شما خیلی سنگین خالی میبندید E330E05a بریم سر بقیش :

نقل قول:در آیین مسیحیت و مجوسیّت نیز ازدواج با بیگانگان ممنوع است. در اسلام ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در موارد محدودى که مطرح بود، مبنى بر حس ملى‏گرایى و برترى قومى نبوده، بلکه به جهت مصونیت اعتقادى مسلمانان و دور نگه داشتن آنان از آلودگى‏هاى اخلاقى و حفظ اصالت خانوادگى بوده است.
از نظر فقهاى اسلام ازدواج با زنان یهودى و مسیحى به عنوان یک اصل اولى جایز است، هر چند اکثر فقهاى شیعه ازدواج با اهل کتاب را تنها به صورت موقت جایز دانسته‏اند، ولى همه فقهاى اسلام ازدواج دائم با مشرکان را ممنوع دانسته‏اند.

خوب تا اینجا معلوم شد که ازدواج دایم با مشرکان و اهل کتاب ممنوعه!

نقل قول:از آن جا که تأثیرپذیرى در مورد مردان (به خصوص در دوران حاکمیت اسلام) ضعیف‏تر است، در شرایطى که غیر مسلمان ضعیف بوده و با مسلمانان قرار داد ذمه امضا کرده باشند، به مردان اجازه ازدواج داده شده است

قرارداد ذمه چیست ؟ :

اهل ذمه - ویکی فقه

بقیه اش :

نقل قول:صدوق در کتاب علل الشرایع در مورد این که چرا ازدواج مردان با زنان مستضعف ناصبى جایز است، ولى زنان حق ندارند با چنین مردانى ازدواج کنند، روایتى را از زراره نقل کرده که امام صادق(ع) فرمود: «با زنان شکاک و مرددّ در دین خود ازدواج کنید و زنان مسلمان را به شکاکان تزویج ننمایید، زیرا زن از شوهرش تربیت مى‏پذیرد و شوهر او را مجبور مى‏کند که به آیین خود درآید».(3)

نقل قول:علامه مجلسى(4) روایتى به همین مضمون آورده که: «از افراد بى‏اعتقاد زن بگیرید، ولى به آنان زن ندهید، زیرا زنان در معرض تأثیر پذیرى از مردان هستند و مردان زنان را مجبور به پذیرش آیین خود مى‏کنند».

خوب پس معلوم میشه ازدواج با زن غیر مسلمان تنها در شرایطی جایزه که زن مورد نظر نسبت به دین خودش سست باشه و بعدن به خاطر تسلط مرد بر زن بر طبق نظر اسلام! شوهر باید مجبورش کنه مسلمون بشه!!!!

ببین اخوی (خواهر سیبیلو)! وقتی لینک کپی کیلویی میکنی این طوری سنگ روی یخ میشی :))) یک دور بخون بعد کیلویی کپی کن انقدر هم خنده هیستیریک نزن سکته میکنی فدا دندون مصنوعی نن جونت میشی!
دیگه حتی این فرنگی ها هم این قضیه را کامل می دانند:))))))))))))))))))))
Marriage to non-Muslims and Fornication in Islam
A Muslim Woman Cannot Marry a Non-Muslim Man: Why? - Marriage - counsels - OnIslam.net
حتی در Yahoo answer!!هم این قضیه بعنوان یکی از بدیهیات مطرح شده است:)))))))))))))
Suppose a child of a Jewish mother and Arab Muslim father? | Yahoo Answers
:)))))))))))))))))))))))))))))))
:)))))))))))))))))))))))
عجب !! پس صیغه اکشالی نداره نه؟؟ اولش که فتوا داده بودید کلن حرام است:))))))))))))))))))))))))) خوبه همین که صیغه را قبول کردید جای شکرش باقیه:)))))))))))) سپاسگزارم :))))))
واااااااااای یعنی بچه دو ساله ام در این استدلالها میمونه!! البته مشخصه کسی که از محبت و عشق و.. چیزی سر درنیاره بکل باید اینجور ازدواج ها را انکار کنه. عشقی که گاهی دین و ایمان آدمی را از بین می بره. یکم مطالعه کنید داستان شیخ صنعان و.......... را بد نیست:)))))))))))
بعدش هم یک دختر 16 17 ساله چقدر می تونه ایمان محکمی در برابر نیروی عشق داشته باشه ؟؟ برای هزارمین بار میگم هزار بار دیگه پست هامو بخونین که گفتم :
سارا نوشته: عشق نیروی عجیبی دارد. مادربزرگم بخاطر ازدواج با پدربزرگم از خانواده اش برای مدت ها طرد شد. ابایی ندارم که بگویم مادربزرگم در موقع ازدواج با پدربزرگم یهودی بود. ولی بعد ها یعنی بعد از ازدواج ، تغییر مذهب داد. ولی این را از خودش شنیدم که در موقع ازدواج یهودی بوده. حالا می خواهید باور کنید می خواهید باور نکنید!!

در ضمن اگر بخواهم افتخار کنم به تبار پدریم باید بیشتر افتخار کنم !

راستی حضرت آقا! شما که شیعه را اسلام نمی دانستید که! از دید علمای اهل سنت ازدواج دائم با زنان اهل کتاب جایز است.از دید شما که اهل سنت مسلمان واقعی هستند و اسلام واقعی هم همان است نه شیعه . پس در نتیجه ازدواج دائم با زنان اهل کتاب جایز است!
فعلا که شما سنگ روی یخ شدید:))))))))))))) اول کلن میگفتین این ازدواج از بیخ حرامست و نا ممکن ولی الان........ :)))))))))))))))) در ضمن مگر به بنده امر نکردید که در برابرتان لال شوم و سکوت کنم. پس چرا دوباره بنده را مورد خطاب قرار داده اید اعلی حضرت:))))))))))))))))))))))))
m@hdi نوشته: به فرض که حرفتون درسته مگه اونایی که فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر شدن چه گهی شدن؟!
به این میگن سواستفاده از اطلاعات آقا مهدی!
از چشمم افتادی
m@hdi نوشته: از طرز صحبت کردن خانم "یه نفر" مشخصه که میخوان میلاد جان رو از همین طریق بکوبن.
شما از طرف خودت حرف بزن. من میلاد رو نمیکوبم. مدت زیادیه میشناسمش. سر به سرش میزارم. جنبه اش هم بالاست. خودش ناراحت نشد و با یه جمله بدون توهین جوابمو داد. آخر جملاتم هم شکلک خنده گذاشتم چشمکزن.
پس لطفا کاسه داغ تر از آش نشو
یه نفر نوشته: به این میگن سواستفاده از اطلاعات آقا مهدی!

این یه مثال کلی بود اگه پست بعدیم رو هم میخوندید میدیدید که حتی فارغ التحصیل شریف را با یک دیپلمه مقایسه کردم.
یه نفر نوشته: شما از طرف خودت حرف بزن. من میلاد رو نمیکوبم. مدت زیادیه میشناسمش. سر به سرش میزارم. جنبه اش هم بالاست. خودش ناراحت نشد و با یه جمله بدون توهین جوابمو داد. آخر جملاتم هم شکلک خنده گذاشتم چشمکزن.
پس لطفا کاسه داغ تر از آش نشو

لحن شما و حمایت های دیگر بانوان و واکنش میلاد چیز دیگری را نشان میدهد!

البته این مسئله زنانه هست! زنها بخصوص زنهای ایرانی بخاطر تحقیرهایی که در طول تاریخ شدن یه مدرک لیسانس از پیام گوز بگیرن فیگور میگیرن ولی مردان چون از سوی زنان تحقیر نشدن (بجز چند دهه اخیر!) احساس تحقیر نمیکنن و مثل شما بانوان وقتی بهشون میگن خانم دکتر نمیرینن به خودشون!
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117