دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
کافر_مقدس نوشته: منظورتان از آدم های درست و حسابی چه کسانی هستند؟! رسانه را که به آدم نمی دهند، خود آدم باید برود در پی رسانه!

آدمی که خودش صاحب اندیشه باشه نه اینکه اتفاقی بر خورده باشه تو یه جریانی ... راه انداختن رسانه ، پول و حمایت و اینها که میخواد بالاخره !!کافر_مقدس نوشته: مگر به همین مسیح علی نژاد رسانه داده اند؟! خیر ، خودش همچون یک شیرزن خبررسانی می کند و برای خودش یک رسانه ی مستقل است.

پس کی هست که صبح و شب تو بی بی سی و منو تو میاد ؟ شما به من بگو منبع درآمد علی نژاد از کجاست ؟ بگو اگر همین جریانات موج سواری ایشون نبود ، ایشون رو کجا راه میدادن ؟ به قول معروف ایشون سوراخ قضیه رو خوب پیدا کرده ، دست کرده توشو داره استفاده میکنه ...

انقدر از آدما بت نساز ، منم تا چند سال پیش همین طور ساده به مسائل نگاه میکردم و فکر میکردم هر کسی که جمهوری اسلامی ازش بد میگه ، حتما خیلی آدم خوبیه ...کافر_مقدس نوشته: که بودند؟! خب دانشجو بودند دیگر! گرچه آن امیرعباس فخرآور حسابش سواست، او همچنان مضنون به جاسوسی برای اطلاعات است!

شما برای من با مدرک و سند بگو احمد باطبی دانشجوی کدوم دانشگاه و چه رشته ای بودن ...

فخر آور و باطبی از نظر من فرقی ندارن ، هر دو موج سوار و منفعت طلب هستن ... شما برو سرچ کن ببین ارژنگ داوودی چی در مورد باطبی گفته !!کافر_مقدس نوشته: احمد باطبی بارها اعلام کرده که آن عکس و پیراهن را فراموش کنید و از او اسطوره نسازید، خب وقتی شما از او بت می سازید تقصیر او چیست؟! او به عنوان یک کنشگر دانشجویی قابل احترام است همانند خیلی های دیگر

کنشگر ؟ چه کنشی کرده بابا ... اتفاقا تو ازش بت ساختی کافر جان !! یارو یه پیراهن شانسی برد بالا امروز رفته ینگه دنیا عشق و حال !! بدون هیچ تخصص و دانشی اسمش شده فعال حقوق بشر و به قول شما کنشگر دانشجویی...

هر ننه قمری که از راه میرسه ، دو تا حرف ضد جمهوری اسلامی میزنه بعد میره اون ور میشه فعال حقوق بشر اما دست چپ و راستشم از هم تشخیص نمیده !!

من خیلی از بچه های دفترچه رو به تنهایی از کل اون مثلا فعالین حقوق بشر بیشتر قبول دارم اما همیشه عوام فریبی حرف اول رو میزنه و باعث شهرت فرد میشه ... وقتی میگم آدمای درست و حسابی رسانه ندارن یه نمونه اش همین که تو چند روز صفحه عکس های خانمای ایران علاقمند به عکاسی این همه لایک میخوره چون رسانه ها روش مانور دادن و تبلیغات کردن ، اما یه جایی مثل دفترچه یا پیج فیس بوکش این جوری مهجور مونده !!
ما فکر می‌کنیم هرکه زندان رفته ، شکنجه شده و اینها حتما آدم خوبی‌ هست و حرف درستی‌ میزند! همین آخوند‌های جاکش مثل رفسنجانی‌ ، خامنه‌ای و خلخالی نیز زمان شاه زندانی سیاسی بودند!
صفحه 888 رو تبریک عرض میکنم :-)
Anarchy نوشته: پس کی هست که صبح و شب تو بی بی سی و منو تو میاد ؟ شما به من بگو منبع درآمد علی نژاد از کجاست ؟
ایشان در استخدام هیچ سازمان و نهادی نیست، چون در این صورت باید بر پایه ی قوانین آن ها رفتار کند که او چنین چیزی را نمی پسندد.

به هر روی مفتکی که کار نمی کند، یک دستمزدی بابت فراهم کردن خبرها می گیرد همانند بسیاری از خبرنگارهای دیگر ، ولی خب آزاد آزاد است .

مگر دیگران رایگان و در جهت خشنودی اسپاگتی کار می کنند؟!

Anarchy نوشته: شما برای من با مدرک و سند بگو احمد باطبی دانشجوی کدوم دانشگاه و چه رشته ای بودن ...

دانشجوی دانشگاه تهران ، به گمانم رشته ی فیلمسازی و سینما ... مدرک هم اگر خاستید خودشان هستند در خدمتتان!

حال شما بگویید امیرعباس فخرآور چگونه و به چه دلیل بازداشت شد یک مرتبه سر از بند سیاسی های زندان اوین درآورد؟! و سپس چه شد که به یکباره از کشور خارج شد (آنهم به صورت کاملن قانونی!!!) و سر از آمریکا درآورد؟

یک ویدیو کلیپ کوتاه دارم از جناب فخرآور که وقتی یک ببینده او را به چالش می کشد و از او پرسش می کند در کدام بند زندان عادل آباد شیراز بوده اید او دستپاچه می شود و تلفن را قطع می کند!

پرونده ی فخرآور بسیار سیاه تر از این صحبت هاست!

Anarchy نوشته: شما برو سرچ کن ببین ارژنگ داوودی چی در مورد باطبی گفته !!
حالا این همه آدم چرا ارژنگ داودی؟!

نمی دانم چرا از او دفاع می کند، حالا یا خرده حساب شخصی با احمد باطبی دارد یا این امر از روی ناآگاهیست. که البته امیدوارم مورد دوم درست باشد.

از آنجایی که ماه هیچگاه پشت ابر نمی ماند این پرسش هم در آینده پاسخش آشکار خاهد شد .

Anarchy نوشته: کنشگر ؟ چه کنشی کرده بابا ... اتفاقا تو ازش بت ساختی کافر جان !! یارو یه پیراهن شانسی برد بالا امروز رفته ینگه دنیا عشق و حال !!

هر ننه قمری که از راه میرسه ، دو تا حرف ضد جمهوری اسلامی میزنه بعد میره اون ور میشه فعال حقوق بشر اما دست چپ و راستشم از هم تشخیص نمیده !!

او سخنگوی دانشجویان خارج از کشور است و با اینکه در ایران نیست همچنان خبررسانی می کند.

عشق و حالی هم اگر باشد حق ایشان است، مگر شما عشق و حال نمی کنید؟!! چیزی که ارزشمند است از یاد نبردن رسالت خودش در آنسوی آب هاست.

اینطور که می فرمایید من تردید دارم شما هتا یک بار هم به سخنان او گوش داده باشید.

اتفاقن من شیوه ی گفتار او را بسیار دوست دارم و به نظرم یک انسان فهمیده و باشعور است. درک نمی کنم شما چه دشمنی با او دارید.

پیشنهاد می کنم کوشش بیهوده نکنید چون هیچ وصله ای به او نمی چسبد. گرچه احساس می کنم برخی از دوستان دارند از خود نجابت به خرج می دهند ، وگرنه بدشان نمی آمد او را هم به دست داشتن در اعدام های دهه ی شصت متهم می کردند!! [عکس: 6.gif]

Anarchy نوشته: وقتی میگم آدمای درست و حسابی رسانه ندارن یه نمونه اش همین که تو چند روز صفحه عکس های خانمای ایران علاقمند به عکاسی این همه لایک میخوره چون رسانه ها روش مانور دادن و تبلیغات کردن ، اما یه جایی مثل دفترچه یا پیج فیس بوکش این جوری مهجور مونده !!

بمیرم برای این همه مظلومیت دفترچه! این را قبول دارم! [عکس: 3.gif]
کافر_مقدس نوشته: پرونده ی فخرآور بسیار سیاه تر از این صحبت هاست!
بعد از چند ماه یک توافق بکنیم با هم E00e، این فخرآور یک جاکش به تمام معنا هست ، یک نفر نشده در اپوزیسیون که این با اون درگیری نداشته!
کافر_مقدس نوشته: ایشان در استخدام هیچ سازمان و نهادی نیست، چون در این صورت باید بر پایه ی قوانین آن ها رفتار کند که او چنین چیزی را نمی پسندد.

به هر روی مفتکی که کار نمی کند، یک دستمزدی بابت فراهم کردن خبرها می گیرد همانند بسیاری از خبرنگارهای دیگر ، ولی خب آزاد آزاد است .

مگر دیگران رایگان و در جهت خشنودی اسپاگتی کار می کنند؟!

دوست عزیز ، کمی فکر کن ایشون چطور میتونه آزاد آزاد باشه ؟ ایشون اگر طبق خواسته نهادی که براش کار میکنه خبر تهیه نکنه با اردنگی پرت میشه بیرون ...

هزینه زندگی در لندن مگه شوخیه ؟ شما نگفتی ایشون اگر خودشو قاتی اپوزیسیون نکرده بود ، کجاش راهش میدادن ؟کافر_مقدس نوشته: دانشجوی دانشگاه تهران ، به گمانم رشته ی فیلمسازی و سینما ... مدرک هم اگر خاستید خودشان هستند در خدمتتان!

پس سند و مدرک نداشتی کافر جان چون سند و مدرکی وجود نداره و ایشون اصلا روز تظاهرات اونجا هیچ کاره بودن و همراه یکی از دوستانشون اومده بودن ... حتی اینکه این جناب باطبی دانشجو هم بوده معلوم نیست !! اگر معلوم شد حتما به منم خبر بده ...کافر_مقدس نوشته: حال شما بگویید امیرعباس فخرآور چگونه و به چه دلیل بازداشت شد یک مرتبه سر از بند سیاسی های زندان اوین درآورد؟! و سپس چه شد که به یکباره از کشور خارج شد (آنهم به صورت کاملن قانونی!!!) و سر از آمریکا درآورد؟

چرا از من می پرسی ؟ مگه من از فخر آور دفاع کردم ؟ فخر آور هم یک لات بی سر و پا هست و البته قدرت طلب و خودشیفته ... حالا واقعا اگر مهره رژیم باشه ، باید رید به سیستم اطلاعاتی امنیتی غرب که این رو راهش دادن اونجا و تا کنگره آمریکا و کاخ سفید رفته و با اینکه این همه علیه ایشون حرف میزنن و مدرک علیهش منتشر شده ، باز اونجا نگهش داشتن ... اینها همه احتمالات هست !!

اما هر کاری که نکرده باشه ، همون کلیپ نصفه نیمه از باطبی که منتشر کرد و بعد باطبی به طرز احمقانه ای اومد منکر شد ، کار درستی بود... باطبی تو کردستان عراق ، چرا تمرین تیراندازی میکرد ؟ چرا با مامور اطلاعاتی در ارتباط بود ؟ تارا نیازی دوست دختر سابقش هم باهاش زندگی میکرد هم گفت که باطبی تو آمریکا هم با جناب اطلاعاتی در ارتباط بوده ...کافر_مقدس نوشته: یک ویدیو کلیپ کوتاه دارم از جناب فخرآور که وقتی یک ببینده او را به چالش می کشد و از او پرسش می کند در کدام بند زندان عادل آباد شیراز بوده اید او دستپاچه می شود و تلفن را قطع می کند!

پرونده ی فخرآور بسیار سیاه تر از این صحبت هاست!

بله خودم دیدم این ویدئو رو ... فخر آور و اون غزل امید دقیقا از روزی که اومدن آمریکا من یادمه که شهرام همایون آوردشون تو برنامه و البته هر دو هم تو زرد از آب در اومدن ... اما این چیزی از فرصت طلب بودن باطبی کم نمیکنه !!کافر_مقدس نوشته: حالا این همه آدم چرا ارژنگ داودی؟!

نمی دانم چرا از او دفاع می کند، حالا یا خرده حساب شخصی با احمد باطبی دارد یا این امر از روی ناآگاهیست. که البته امیدوارم مورد دوم درست باشد.

از آنجایی که ماه هیچگاه پشت ابر نمی ماند این پرسش هم در آینده پاسخش آشکار خاهد شد .

چون ارژنگ داوودی هم بند فخر آور و باطبی بوده ... چون از نزدیک اینها رو چندین سال میشناسه بهتر از من و شما !! باطبی که بیشتر دوران زندانش تو مرخصی بیرون از زندان بوده ...کافر_مقدس نوشته: او سخنگوی دانشجویان خارج از کشور است و با اینکه در ایران نیست همچنان خبررسانی می کند.

دانشجوی قلابی حالا خودش شده سخنگوی دانشجویان ؟ کی اصلا به ایشون چنین سمتی داده ؟ خب خبررسانی میکنه که نونشو بخوره برادر و گرنه این آقا واقعا اشتباهی بوده ...کافر_مقدس نوشته: عشق و حالی هم اگر باشد حق ایشان است، مگر شما عشق و حال نمی کنید؟!! چیزی که ارزشمند است از یاد نبردن رسالت خودش در آنسوی آب هاست.

نگفتیم حقش نیست ، گفتیم این فعال حقوق و بشر و این جفنگیاتی که میگن فیلمشون هست و راه نون خوردنشون بدون هیچ تخصص و سوادی در این زمینه ... خیلی ساده ای کافر جان !!کافر_مقدس نوشته: اینطور که می فرمایید من تردید دارم شما هتا یک بار هم به سخنان او گوش داده باشید.

اتفاقن من شیوه ی گفتار او را بسیار دوست دارم و به نظرم یک انسان فهمیده و باشعور است. درک نمی کنم شما چه دشمنی با او دارید.

خب شما ظاهر بین هستی که از روی مدل حرف زدن ایشون ، فکر میکنی دیگه آخرشه !! من هیچ دشمنی با ایشون ندارم اما خسته شدم از این مسخره بازی های اپوزیسیون نماها و فعال حقوق بشر نماها که بدبختی ملت ایران شده منبع درآمدشون ... اینها شغلشون اینه که حرف بزنن و چهار تا کاغذ بیارن و روخونی کنن و ملت هم پای صدای آمریکا و بی بی سی و منو تو مشغول باشن ...کافر_مقدس نوشته: پیشنهاد می کنم کوشش بیهوده نکنید چون هیچ وصله ای به او نمی چسبد. گرچه احساس می کنم برخی از دوستان دارند از خود نجابت به خرج می دهند ، وگرنه بدشان نمی آمد او را هم به دست داشتن در اعدام های دهه ی شصت متهم می کردند!!

من هیچ اصراری ندارم کسی حرفم رو بپذیره چون خیلی وقته از بخش بزرگی از ایرانیا قطع امید کردم ... مردمی که یا این وری پای منبر عاغا هستن یا اونوری پای صدای آمریکا و بی بی سی و منوتو نباید هم هیچ وقت بفهمن دنیا دست کیه و هر دو طرف فقط دارن ذهن اونها را کنترل میکنن ... شما فقط تغییر سیاست صدای آمریکا تو این چند سال و بعد از رفتن بهارلو رو ببینید !! همه چیز به سمت این پیش رفت که آمریکا به حکوم ملاها نزدیک بشه ...

بگذریم ... خیلی هم مهم نیست این حرف ها !! خواستم یه تلنگری زده باشم ...کافر_مقدس نوشته: بمیرم برای این همه مظلومیت دفترچه! این را قبول دارم!

E413
Anarchy نوشته: دوست عزیز ، کمی فکر کن ایشون چطور میتونه آزاد آزاد باشه ؟ ایشون اگر طبق خواسته نهادی که براش کار میکنه خبر تهیه نکنه با اردنگی پرت میشه بیرون ...

هزینه زندگی در لندن مگه شوخیه ؟ شما نگفتی ایشون اگر خودشو قاتی اپوزیسیون نکرده بود ، کجاش راهش میدادن ؟
گفتم که جایی استخدام نیست که بخاهند بیرونش کنند. این شبکه نشد، یک شبکه ی دیگر. اگر دنباله رو کارهای ایشان بوده باشید احتمالن دیده اید که در بیشتر شبکه ها حضور پیدا کرده است، از صدای آمریکا گرفته تا بی بی سی و منو تو ....

اصلن اگر اپوزیسیون نبود چه لزومی داشت از ایران خارج شود؟! بسیاری از افراد سال 88 به خاطر فرار از حکم زندان از کشور فرار کردند!

وگرنه می توانست در همان روزنامه های اصلاح طلب سرگرم کار باشد،مانند خیلی از بانوان دیگر همچون مهسا امیرآبادی،ژیلا بنی یعقوب و ...

هم اکنون گمان می کنم با پسرش در یک اتاق زندگی می کند، پیشتر هم با افراد گوناگون همخانه بوده است. وگرنه به قول شما اجاره ی یک خانه ی درست و حسابی مستقل در لندن کاری دشوار است

Anarchy نوشته: پس سند و مدرک نداشتی کافر جان چون سند و مدرکی وجود نداره و ایشون اصلا روز تظاهرات اونجا هیچ کاره بودن و همراه یکی از دوستانشون اومده بودن ... حتی اینکه این جناب باطبی دانشجو هم بوده معلوم نیست !! اگر معلوم شد حتما به منم خبر بده ...
عجب فرمایشی می کنید! من که دسترسی به مدارک تحصیلی ایشان ندارم، بفرمایید این برگه ی فیس بوک ایشان. پرسشی داشتید بی درنگ پاسخگو خاهند بود.

Ahmad Batebi

در این باره هم پیشتر به طور کامل و به همراه ریز جزییات توضیح داده که روز 18 تیر 1378 چه اتفاقی افتاد و چه شد که اینطوری شد!

ولی شوربختانه اکنون آن صفحه را نمی یابم، فقط می توانم به شما اطمینان دهم که تردید شما بی مورد است .

ارژنگ داودی هم فرد قابل اطمینانی برای شناخت باطبی نیست، اگر از همدوره ای های او مانند کیانوش سنجری، علی افشاری، اردشیر زارع ، کوروش صحتی و منوچهر محمدی پرس و جو کنید بهتر به نتیجه می رسید .

Anarchy نوشته: هر کاری که نکرده باشه ، همون کلیپ نصفه نیمه از باطبی که منتشر کرد و بعد باطبی به طرز احمقانه ای اومد منکر شد ، کار درستی بود...

باطبی تو کردستان عراق ، چرا تمرین تیراندازی میکرد ؟ چرا با مامور اطلاعاتی در ارتباط بود ؟ تارا نیازی دوست دختر سابقش هم باهاش زندگی میکرد هم گفت که باطبی تو آمریکا هم با جناب اطلاعاتی در ارتباط بوده ...
کدام کلیپ؟! همان گفتگوی او با آقای بازجو؟! خب که چه؟! من که نکته ی مشکوکی در آن نیافتم.

ولی کاش آن گفتگوی کاملش را هم گوش می کردید. همان که خود باطبی آن را منتشر کرد. این فخرآور الاغ تیکه هایی از آن گفتگو را حذف کرده بود ، طوریکه این شبهه بوجود بیاید که باطبی همکار آن ها بوده و برایشان جاسوسی می کرده!

درباره ی سایر موراد هم توضیح داده که بازگو کردن همه ی آن ها از حوصله ی اینجا خارج است

لینک های زیر هم در مورد فخرآور است، ملاحظه بفرمایید شاید پاسخ برخی از پرسش هایتان را بگیرید

عباس فخرآور را بیشتر بشناسیم - مقاله ها - وبسایت رسمی احمد باطبی

عباس فخرآور را بیشتر بشناسیم ( 2 ) - مقاله ها - وبسایت رسمی احمد باطبی

[عکس: 50.jpg]

[عکس: 51.jpg]

احمد باطبی - WiKi

احمد باطبی - وبسایت رسمی احمد باطبی
آقا ما دیشب چهار دست با استاد [MENTION=48]Russell[/MENTION] شترنگ زدیم. دست اول ایشان در یک حمله‌ی گازانبری از طرفِ من مات شدند در حالیکه اصلا انتظارش را نداشتند. دست دوم ایشان از دو اشتباهِ من هوشمندانه استفاده‌ کردند و مرا مات کردند. دستِ سوم و چهارم، با اینکه تقریبا بازی در دست من بود، وقت کم آوردم و باختم!
درکل چطور بود بازی‌ها راسل جان؟
Dariush نوشته: آقا ما دیشب چهار دست با استاد @Russell شترنگ زدیم. دست اول ایشان در یک حمله‌ی گازانبری از طرفِ من مات شدند در حالیکه اصلا انتظارش را نداشتند. دست دوم ایشان از دو اشتباهِ من هوشمندانه استفاده‌ کردند و مرا مات کردند. دستِ سوم و چهارم، با اینکه تقریبا بازی در دست من بود، وقت کم آوردم و باختم!
درکل چطور بود بازی‌ها راسل جان؟
بازی‌ها بسیار خوب بود داریوش جان، من واقعا غافلگیر شدم، همانطور که گفتی آن دو دستی هم که زمانت تمام شد کاملا موقعیت برتری در بازی داشتی (بخشی از آن به خاطر مشکلات اینترنت بود که روی اعصاب ما بود). من چندی بود که بازی نکرده بودم. بازی‌ها ولی بسیار جذاب بود و منتظر بازی‌هایِ بعدی هستم. البته با توجه به شناختی که ازت داشتم تا حدی از همان ابتدا هم مشخص بود که با کمی تمرین بازیکن خوبی می‌شوی.
Russell نوشته: بازی‌ها بسیار خوب بود داریوش جان، من واقعا غافلگیر شدم، همانطور که گفتی آن دو دستی هم که زمانت تمام شد کاملا موقعیت برتری در بازی داشتی (بخشی از آن به خاطر مشکلات اینترنت بود که روی اعصاب ما بود). من چندی بود که بازی نکرده بودم. بازی‌ها ولی بسیار جذاب بود و منتظر بازی‌هایِ بعدی هستم. البته با توجه به شناختی که ازت داشتم تا حدی از همان ابتدا هم مشخص بود که با کمی تمرین بازیکن خوبی می‌شوی.
البته هنوز در استراتژی مشکل زیاد دارم ولی همچنان در حالِ تمرین هستم. بازی‌های بیشتر را که حتما هستم؛ دیشب بازی‌ها خیلی جذاب بودند، حال کردم واقعاE00e
این مشکل زمان را باید حل کنم. من خیلی زیاد فکر میکنم و این راندمان را پائین می‌آورد، چنانکه بعد از دو دست بازی کردن اصلا تمرکز ندارم. به زدوی دوباره بازی خواهیم کرد و اینبار انتقامِ سختی در انتظارت خواهد بود:e405:.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117