دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118
shirin نوشته: داریوش ما داریم در بین مردم زندگی میکنیم. مثلا ممکنه بگی افسانه هست و الکی شایعه شده. ولی به یکی بگو که اصلا بین مردم نبوده باشه. نه مایی که بارها کتک وردن خواهر ها و مادر ها و دختر ها رو به دست پدر ها و برادرها و شوهرهای همسایه ها آشنایان و اقوام و.. دیدیم . کسانی که ادعای فرهنگ و مدرن شدن دارن. حالا تصور کن زنان و دخترانی که تو جوامع سنتی تر زندگی میکنن چه وضعیتی دارن.
الان من این پست را از جنگل‌های آمازون دارم ارسال می‌کنم و آخرین انسانی که دیده‌ام مربوط به شش سالِ پیش بود که با هلی‌کوپتر از فرازِ کلبه‌ام گذشت و برایم سوت زد و دست تکان داد:)))

اینها برایمان سخن نمی‌شوند، موضوع این است که خشونت علیه مردان اساسا دیده نمی‌شود. شما همین الان در جمعی باشید از دوستان خود که یک دختر به گوشِ دوست‌پسرِ خود سیلی بزند، خواهید خندید یا در بهترین حالت یک مقدار تعجب خواهید کرد و بعد سعی می‌کنید موضوعِ بحث را عوض کنید. چیزی که من بارها دیده‌ام که در شوخی و خوشمزه‌بازی دخترِ مربوطه همینطوری الکی یک سیلی به گوشِ دوست‌سرِ خود می‌زند یا یک مشتی به پشتِ او، همین را اگر مرد میکرد عملا او را با گوه یکسان می‌کردند. خشونتِ زبانی را هم شما نمی‌بینید که من می‌توانم با اطمینان بگویم که زنانِ ایرانی یکی از بد دهان‌ترین زنانی هستند که دیده‌ام، فحش همینطوری نوکِ زبان‌شان است. کافی‌ست به یک دختر در خیابان سخنی بگویید شبیه به این که «چه مانتوی قشنگی پوشیدی» پاسخ : «گمشو احمقِ عوضی کثافت، جنده هم مادرته». خشونتی که از سوی خواهران به برادران اعمال می‌شود را نمی‌بینید، اما من به مراتب دیده‌ام، چون سعی می‌کنم نادیده نگیرم. خشونتِ پسران علیه پدران را نمی‌بینید، پدران علیه پسران، مادران علیه پسران و هتا خشونت زنان علیه شوهران، شما تنها آنسوی سوی ماجرا را می‌بینیند که دوست دارید ببینید. شما هم اگر یکبار همچون من برای کمک کردن به یک زنِ جوان در حملِ وسائلِ سنگین‌اش از شوالیه‌ها کتک وحشتناکی خورده بودید، این را نمی‌گفتید. اگر شما هم همچون پسرهای پرشماری که به سببِ یک متلک به یک دخترک، تا حدِ مرگ کتک می‌خورند را می‌دیدید، اینگونه سخن نمی‌گفتید. پیشنهادِ من این است که قدری بیشتر چشمانِ خود را باز کنید و پیرامون را با انصافِ بیشتری بررسی کنید.

شما به جای فرهنگ و سنتی که در شکل‌گیریِ آن هم زن و هم مرد نقش دارند را محکوم کنید که در آن مردان بیشترین قربانیانِ خشونت‌های خیابانی هستند، به سرزنشِ قربانی روی می‌آورید که : مردان خودشان خودشان را می‌زنند.

جامعه سنتی هم الزاما به معنای ضدزن بودن نیست. یکی دیگر از دستاوردهای فمنیسم اتفاقا همین است که با برابر ساختنِ جامعه‌ی سنتی با جامعه ضدزن، عملا معیارِ مدرن بودن، انسانی بودن و درست بودنِ یک حکومت را تبدیل کرده به رفتارِ آن در برابرِ زنان و چگونگیِ رفتارِ آن با مردان هیچ اهمیتی ندارد. یعنی حقوقِ انسان تنها مهم نیست، حقوقِ زنان مهمتر است و آن اولویتِ بیشتری دارد. چنانکه همانطور که قبلا هم گفتم، مردانی هستند در زندانهای جمهوری اسلامی که از ابتدای جمهوری اسلامی در زندان هستند و اصلا کسی آنها را به خاطر نمی‌آورد. مثلا «سعید زینالی» را چه کسی می‌شناسد که چهارده سال است ربوده شده و اصلا هیچ خبری از او نیست؟ همین را مقایسه کنید با کمپین‌های بین‌المللی برای آزادی «نسرین ستوده». یعنی به طور غیرمستقیم این سخن را می‌شنویم که : ببینید رژیم جمهوری اسلامی چقدر جنایتکار است، نسرین ستوده را زندانی کرده. اگر این از نگاهِ شما یک بی‌عدالتی در مصروف داشتنِ بیشتر توجه‌ها و انرژی‌ها تنها برای یک گروه از انسان‌ها نیست، اگر این درست است و از نگاهِ شما پذیرفته است، پس سخن دیگری نمی‌رود.
Aquarius نوشته: نه شما خیلی کینه ای تر آن چیزی هستید که فکرش را می کردم.. لا اقل قدری شخصیت برای خودتان در بحث ها بذارید ... یا شاید هم در ده کوره ای ، دهاتی چیزی بزرگ شده اید ... بدبخت اطرافیانتان از این حماقتتان چه ها که نمی کشند.

مرگ بر جنبش کثیف فمنیستی .. درود بر تمام مرد سالاران و زن ستیزانE00e


یادش بخیر، یه زمانی (حدود 3-4 سال پیش) هم من به یک مرد مسلمان گفتم بسیجی، فحش هایی در همین حد نثار من کرد، البته کمی متمدنانه تر در پی ام. میگن ترک عادت موجب مرض است. E056


Russell نوشته: معنای کوچه علی چپ را چطور؟
اشتباه سهوی بین تیپیک را با تاپیک متوجه نمیشوید؟


معنایش این است که زنان بیشتر به دانشگاه میروند،برایشان مدرک نقش تزئینی دارد و البته برای چانه زنی در هنگام خواستگاری.دوستان به تشریح دراینباره در تالار زنامرد توضیح داده‌اند، همانجایی که شما نخوانده درباره‌اش داستان سرایی میکنید.


کل فمینیسم اساسا شوخی‌ست،اینکه شما از آنها خبر ندارید و ما را به مدارک مستند شده در عالم غیب حواله میدهید خود نشان میدهد چه میزان هم این شوخی خنده‌دار است.
لینک هم البته در نوشتار داده شده بود که البته طبق معمول گویا صلاح نبود ببینید !!


اول نوشته بودید تاپیک و بعد ویرایش شد تیپیک. یا چشمای من ایراد دارن؟ E40b
یکی از شاخص های توسعه انسانی آموزش و پرورش و میزان تحصیلات هست، فکر نکنم کسی شک داشته باشه در نقش تحصیلات بالا در تغییر دید و تفکر و افزایش سطح کیفیت زندگی. اینکه زنان به دانشگاه میروند به خاطر مدرکی که برایشان نقش تزیینی دارد و برای چانه زنی در هنگام خواستگاری و .... هست بیشتر به توهم توطئه میماند. چیزی قابل اثبات یا قابل رد کرد نیست و ارزش بحث کردن هم ندارد. چیزی که واضح هست وضعیت بهتر زنان در ایران از نظر اجتماعی و فرهنگی و ... نسبت به 100 سال پیش هست که از حق تحصیل محروم بودند.
منظور من از شوخی اون قسمت وطن پرستی و این حرفها بود :|
من حرفهای امیر رو (نه در تاپیک مربوط) درباره زنان ایرانی تا حدودی قبول دارم ولی بیشینه زنان ایرانی فمنیست نیستند (زنان ایرانی به خاطر تبلیغات رسانه های ج.آ فکر میکنند خطاب فمنیست بهشان نوعی توهین هست)، ولی زنان فمنیست ایرانی که من دیدم اکثرا روی پای خودشان بوده اند و برای تامین نیازهایشان به هیچ مردی احساس نیاز نمیکردند و همچین توقعی هم نداشتند.


Anarchy نوشته: ویوی جان معنی این خیلی ساده هست...کافیه شما دقت کنی هر سال در کنکور حدود 70% از شرکت کننده ها دختر هستن در نتیجه به همین میزان هم وارد دانشگاه میشن از کل نفرات !! کافیست دقت کنید دختر ها سربازی ندارن که برن و مثل پسرها نیستن که 2 سال فقط قبل از سربازی رفتن فرصت کنکور دارن و میتونن هر چند سال که خواستن در کنکور شرکت کنن...دقت کنید که همین جامعه مردسالار به قول شما ، از دخترها انتظار کار و پول درآوردن و سرپرستی خانواده رو نداره و ضعفی برای دختر نیست در نتیجه ممکنه چندین سال تو خونه بشینه و کنکور بده و بالاخره در رشته مورد نظرش قبول شه ولی پسر به دلیل دغدغه ای که داره جهت پیدا کردن شغل و سرپرستی خانواده ، سرمایه گذاری کمتری روی کنکور میکنه و ترجیح میده وقتش رو تلف نکنه چند سال در دانشگاه...

پس این تحلیل شما برای اینکه ثابت کنه حضور 70% ای دختران در دانشگاه نشانه پیشرفت اونهاست فعلا خیلی لنگ میزنه !!


شما هم به تبعیض های جنسیتی برای ورود به دانشگاه دقت کنید، پسران با رتبه های خیلی بالاتر از دختران میتوانند وارد دانشگاه شوند، در خیلی از رشته ها به دختران اجازه تحصیل داده نمیشود.
الان مستند "رضاشاه" از من و تو پخش میشه. ببینم چیه که اینقد ملت بدشون میاد. E404
Dariush نوشته: الان من این پست را از جنگل‌های آمازون دارم ارسال می‌کنم و آخرین انسانی که دیده‌ام مربوط به شش سالِ پیش بود که با هلی‌کوپتر از فرازِ کلبه‌ام گذشت و برایم سوت زد و دست تکان داد:)))

اینها برایمان سخن نمی‌شوند، موضوع این است که خشونت علیه مردان اساسا دیده نمی‌شود. شما همین الان در جمعی باشید از دوستان خود که یک دختر به گوشِ دوست‌پسرِ خود سیلی بزند، خواهید خندید یا در بهترین حالت یک مقدار تعجب خواهید کرد و بعد سعی می‌کنید موضوعِ بحث را عوض کنید. چیزی که من بارها دیده‌ام که در شوخی و خوشمزه‌بازی دخترِ مربوطه همینطوری الکی یک سیلی به گوشِ دوست‌سرِ خود می‌زند یا یک مشتی به پشتِ او، همین را اگر مرد میکرد عملا او را با گوه یکسان می‌کردند. خشونتِ زبانی را هم شما نمی‌بینید که من می‌توانم با اطمینان بگویم که زنانِ ایرانی یکی از بد دهان‌ترین زنانی هستند که دیده‌ام، فحش همینطوری نوکِ زبان‌شان است. کافی‌ست به یک دختر در خیابان سخنی بگویید شبیه به این که «چه مانتوی قشنگی پوشیدی» پاسخ : «گمشو احمقِ عوضی کثافت، جنده هم مادرته». خشونتی که از سوی خواهران به برادران اعمال می‌شود را نمی‌بینید، اما من به مراتب دیده‌ام، چون سعی می‌کنم نادیده نگیرم. خشونتِ پسران علیه پدران را نمی‌بینید، پدران علیه پسران، مادران علیه پسران و هتا خشونت زنان علیه شوهران، شما تنها آنسوی سوی ماجرا را می‌بینیند که دوست دارید ببینید. شما هم اگر یکبار همچون من برای کمک کردن به یک زنِ جوان در حملِ وسائلِ سنگین‌اش از شوالیه‌ها کتک وحشتناکی خورده بودید، این را نمی‌گفتید. اگر شما هم همچون پسرهای پرشماری که به سببِ یک متلک به یک دخترک، تا حدِ مرگ کتک می‌خورند را می‌دیدید، اینگونه سخن نمی‌گفتید. پیشنهادِ من این است که قدری بیشتر چشمانِ خود را باز کنید و پیرامون را با انصافِ بیشتری بررسی کنید.

شما به جای فرهنگ و سنتی که در شکل‌گیریِ آن هم زن و هم مرد نقش دارند را محکوم کنید که در آن مردان بیشترین قربانیانِ خشونت‌های خیابانی هستند، به سرزنشِ قربانی روی می‌آورید که : مردان خودشان خودشان را می‌زنند.

جامعه سنتی هم الزاما به معنای ضدزن بودن نیست. یکی دیگر از دستاوردهای فمنیسم اتفاقا همین است که با برابر ساختنِ جامعه‌ی سنتی با جامعه ضدزن، عملا معیارِ مدرن بودن، انسانی بودن و درست بودنِ یک حکومت را تبدیل کرده به رفتارِ آن در برابرِ زنان و چگونگیِ رفتارِ آن با مردان هیچ اهمیتی ندارد. یعنی حقوقِ انسان تنها مهم نیست، حقوقِ زنان مهمتر است و آن اولویتِ بیشتری دارد. چنانکه همانطور که قبلا هم گفتم، مردانی هستند در زندانهای جمهوری اسلامی که از ابتدای جمهوری اسلامی در زندان هستند و اصلا کسی آنها را به خاطر نمی‌آورد. مثلا «سعید زینالی» را چه کسی می‌شناسد که چهارده سال است ربوده شده و اصلا هیچ خبری از او نیست؟ همین را مقایسه کنید با کمپین‌های بین‌المللی برای آزادی «نسرین ستوده». یعنی به طور غیرمستقیم این سخن را می‌شنویم که : ببینید رژیم جمهوری اسلامی چقدر جنایتکار است، نسرین ستوده را زندانی کرده. اگر این از نگاهِ شما یک بی‌عدالتی در مصروف داشتنِ بیشتر توجه‌ها و انرژی‌ها تنها برای یک گروه از انسان‌ها نیست، اگر این درست است و از نگاهِ شما پذیرفته است، پس سخن دیگری نمی‌رود.


مردا چقدر مظلومن E413
داریوش اغراق نکن، البته شاید دوروبر شما اینطور باشه ولی چیزی که من دیدم این بوده که زن باید در هر شرایطی احترام شوهرش/دوست پسرش را حفظ کند مخصوصا جلوی دیگران چون مرد غرور دارد ولی مرد میتواند اگر خواست زنش را/دوست دخترش را بزند، چون مرد هست و اختیار زنشو داره. آزارهایی هم که شما از مردان به خاطر کمک به یک زن جوان خوردید به خاطر دیدگاه سنتی جامعه است و نه به خاطر فعالیت های فمنیست ها. همونطور که شاهدیم (در همین دفترچه، مشت نمونه خروار هست) با وجود فعالیت های کم فمنیست ها در جامعه ایرانی مردان بسیاری علیه شان شوریده اند. اصلا جامعه مسلمان و مردسالار ایرانی برابری حقوق زن و مرد را برنمیتابد، لطفا در پشت ظلم به مردها خودتان را پنهان نکنید. در جامعه ما انواع خشونت ها علیه زنان و دختران بسیار شدیدتر از پسران هست و البته به هیچ کدام رسیدگی نمیشود. چیزیست که ما میبینیم. چیزیست که ما در مراکز بهداشت و در بیمارستان ها میبینیم.
بدبختانه به نظر میرسه شما هیچ درکی از وضعیت زنان ایرانی ندارید.
Russell نوشته: البته این سخنان تیپیک فمینیستی توسط هر زنی که در ابرکوه یک مدرکی میگرد همواره مایه نشاط ما بوده.نکته خوب دیگر این است که خواهران فمینیست اهل فروم گردی نیستند و دفاع از عورت فمینیست نبوده و نیستند.
راسل پیشرفت کردیا به جای "زنانه" میگی "فمنیستی" :))
نقل قول:چرا که نیچه از فمنیسم انتقادی نکرده بلکه از Feminisation انتقاد کرده که معنایی شبیه به زنانگی است که امیر هم پیرامونِ آن جستاری دارد در تالار زنامرد. پیرامونِ نیچه و فمنیسم هم کتابها و مقالاتِ زیادی نگاشته شده که می‌توانید بدانها مراجعه کنید که اگرچه آن زمان اساسا فمنیسم وجود نداشته، همان ایده‌هایی که در ذهنِ روشنفکرانِ آن دوره بوده ، بطوری که همانها از شعارهای اساسی فمنیسم امروز است، مورد انتقادِ نیچه بوده.
من هم که قبلا گفتم؛مشکل اصلی با زنان و زنانگی هست و فمنیسم مشکل ثانویست:))
این جوک هاتون همچنان آپدیت میشه ها:))
من در چیزهایی که از اون موقع دیدم(چون حتما چیزهایی هست که من ندیدم) روی حقوق ابتدایی زنان تاکید شده،میشه دقیقا بخش هایی از حرف های نیچه رو بیاری که با ایده های خطرناک فمنیستی! جز اینها مبارزه کرده باشه یا اینها هم از خواسته های نامشروع خداوندگاران فمنیست بوده!؟:))
اسم کتاب رو هم بدی البته کفایت میکنه نمیخواد خودت رو زیاد به زحمت بندازی:)
.. .
viviyan نوشته: ادش بخیر، یه زمانی (حدود 3-4 سال پیش)

1=4-3 سال پیش ؟؟ یا 3 الی 4 سال نوری پیش ؟؟یا 3 الی 4 ماه پیش ؟؟ آخه زمان ثبت نام شما 2011 آگست است ؛ یعنی ضریب ِ هوشی 160 های لِول.E107
viviyan نوشته: اول نوشته بودید تاپیک و بعد ویرایش شد تیپیک. یا چشمای من ایراد دارن؟
بعدش هم ویرایش نشده، وقتی رفتار تیپیک بودن موضوع بحث است:
viviyan نوشته: اوه اوه، اینکه زنان در مسیر پیشرفت قرار دارن هم شد سخنان تیپیک فمنیستی؟
با یک اشتباه و عوض شدن یک‌ ی با الف کلا تشیف بردید به کوچه علی چپ:
viviyan نوشته: 1. معنی تاپیک را نمیدانم؟ کدوم تاپیک؟viviyan نوشته: یکی از شاخص های توسعه انسانی آموزش و پرورش و میزان تحصیلات هست، فکر نکنم کسی شک داشته باشه در نقش تحصیلات بالا در تغییر دید و تفکر و افزایش سطح زندگی. اینکه زنان به دانشگاه میروند به خاطر مدرکی که برایشان نقش تزیینی دارد و برای چانه زنی در هنگام خواستگاری و .... هست یشتر به توهم توطئه میماند. چیزی قابل اثبات نیست و ارزش بحث کردن هم ندارد، چیزی که واضح هست وضعیت بهتر زنان در ایران از نظر اجتماعی و فرهنگی و ... نسبت به 100 سال پیش هست که از حق تحصیل محروم بودند.
سحن گفتن از حقایق عینی جامعه شده تئوری توطئه !!
این داستان بامزه‌تر میشود وقتی چنین جکی را یک فمینیست بگوید که معتقد به "مردسالاری" و چه میدانم "سقف شیشه‌ای" و ... است که روی تئوری توطئه را سفید کرده‌اند !! در ایران میبینیم که با انفجار دانشگاه‌ها بطوری که از هر گوشه مثل قارچ سر در آورده‌اند وضع اشتغال و نیروی کار متخصص چگونه است.در 100 پیش در ایران چند نفر حق تحصیل داشتند که زنان از آن محروم بوده‌اند حالا !!
از همان زمان محمدرضا شاه هم میبینیم که تحصیل زنان در دانشگاه در ایران آزاد بوده و طوری سخن میگویید انگار در 100 سال پیش مردان در دانشگاه نشسته بودند و زنان در ورودی دانشگاه صف کشیده بودند !!

اینکه تحصیل عامل مهم و اصلی در پیشرفت و توسعه اقتصادی‌ست هم میدانیم که شدیدا مورد شک است،از منظر شهودی امروز به چشم میبینیم با رشد دانشگاه‌ها مانند قارچ روبرو هستیم ولی نیروی کار متخصص و شغل نیست و تازه آنها هم که کار میکنند رشته تحصیلی آنها ربطی به شغلشان ندارد.
[URL="https://costofcollege.wordpress.com/2013/02/21/there-is-little-evidence-that-increased-education-spending-drives-economic-growth/"]
این داستان آموزش و آنگاه توسعه[/URL]، بیشتر به یک افسانه شبیه است که بی اعتباری آن نشان داده شده.
نقل قول:Nasim Taleb, author of “Antifragile: Things That Gain From Disorder,” argues that education pays real benefits at a micro level because it allows families to lock in their economic status. An entrepreneurial father can ensure his kids will do OK by paying for them to become doctors and lawyers. But what is true at the micro level is not always true at the macro level.
Think about it this way: Growing economies spend a lot on education, but that doesn’t necessarily mean that spending makes them grow. During the so-called Gilded Age, the U.S. economy roared faster and longer than ever before or since, while the illiteracy rate went down. But the rising literacy didn’t cause the growth. Similarly, in the 20th century, in places like China, South Korea and India, the economic boom — and the policies that create it — always come first while the investments in education come later.

viviyan نوشته: من حرفهای امیر رو (نه در تاپیک مربوط) درباره زنان ایرانی تا حدودی قبول دارم ولی بیشینه زنان ایرانی فمنیست نیستند (زنان ایرانی به خاطر تبلیغات رسانه های ج.آ فکر میکنند خطاب فمنیست بهشان نوعی توهین هست)، ولی زنان فمنیست ایرانی که من دیدم اکثرا روی پای خودشان بوده اند و برای تامین نیازهایشان به هیچ مردی احساس نیاز نمیکردند و همچین توقعی هم نداشتند.

همانطور که دوستان قبلا بخوبی گفتند، فمینیسم در ایران بدون نام رسمی و بعنوان یکسری ایده پادوانده چرا که نام باعث جلب نظر و توجه انتقاد میشود، وگرنه در ایران حق رای به زنان پیش از سوئد داده شده.
undead_knight نوشته: راسل پیشرفت کردیا به جای "زنانه" میگی "فمنیستی" :))
آن سخن قبلی تیپیک زنانه بود ،اینیکی تیپیک فمینیستی. یک سخن هم میتواند تیپیک کمونیستی باشد یکی لیبرال و...
دیگر از چرند گفتن‌هایِ معمول هم گذشته‌ای و به هذیان گویی افتاده‌ای دوست محترم(؟) !!
دوستان یکم توی سروکله هم بزنید تا من برم این فیلم Heartbreaker رو ببینم،موضوعش که جالبه ببینم خودش چطوره:)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118