دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
چجوری میتونم فرتوری برای نام کاربریم -آواتار- انتخاب کنم؟ هرچه میگردم کمتر می یابم. شاید برای نوهموندان غیر فعال است..
می‌خواهید بگویید که تازه وراد هستید و هنوز شیوه‌ی استفاده از انجمن را نمی‌دانید؟ کاملا واضح است که کاربر «یه نفر» هستید، نیازی نیست فیلم بازی کنید. مدیران می‌توانند به نحوی چنین کاربرانی را شناسایی کنند؟
[MENTION=1132]امید[/MENTION] جان این دوست ما [MENTION=286]Alice[/MENTION] کجاست؟! اگر هنوز تحویلت میگیره بهش بگو پرسپولیس میگه پَ کجایی بیا؟!
امید نوشته: می‌خواهید بگویید که تازه وراد هستید و هنوز شیوه‌ی استفاده از انجمن را نمی‌دانید؟ کاملا واضح است که کاربر «یه نفر» هستید، نیازی نیست فیلم بازی کنید. مدیران می‌توانند به نحوی چنین کاربرانی را شناسایی کنند؟
منظورت منم؟
تازه وراد یعنی چی؟
Persepolis نوشته: @امید جان این دوست ما @Alice کجاست؟! اگر هنوز تحویلت میگیره بهش بگو پرسپولیس میگه پَ کجایی بیا؟!

با او صحبت کردم، اما دلش از این سایت خیلی خون بود و پشت سر برخی کاربران دشنام می‌داد! E414
فکر نمی‌کنم اینجا بیاید. بله پیامتان را به او می‌رسانم.


مهربـد نوشته: منظورت منم؟
تازه وراد یعنی چی؟

بله. :e530:
اکی
پس جنبه داشته باشید و آی دی سازی فله‌ای هم نکنید دخترم.
کاربر چینی ندیده بودیم که دیدیم:)))
امید نوشته: می‌خواهید بگویید که تازه وراد هستید و هنوز شیوه‌ی استفاده از انجمن را نمی‌دانید؟ کاملا واضح است که کاربر «یه نفر» هستید، نیازی نیست فیلم بازی کنید. مدیران می‌توانند به نحوی چنین کاربرانی را شناسایی کنند؟
امید جان شما که گفته بودید در زمینه اینجور حدس ها زیاد اشتباه میکنید:)))
سیاسی اش نکنید! | یادداشت های اصغر کریمی

نقل قول:سیاسی اش نکنید”، “شلوغ نکنید”، “رسانه ایش نکنید”! اینها کدهای یک جنبش سیاسی معین است، جنبش ملی اسلامی، جنبش حفظ نظام، جنبشی که یک سرش دو خردادی ها هستند و سابقه شان را در شکل دادن به حکومت و قتل عام های دهه شصت همه به یاد دارند و سر دیگرش جبهه ملی چی ها، توده ای ها و اکثریتی ها، خیل روشنفکران و نویسندگان و ادبا و شعرا و هنرمندان این جنبش از دولت آبادی تا شیرین عبادی و محافل و “شخصیت”های این جنبش در داخل و خارج کشور.
منظور از شلوغ نکنید و سیاسی اش نکنید این است که قوه قضائیه را تحریک نکنید، با نفس قصاص و اعدام و سنگسار کاری نداشته باشید، با بنیادهای حکومت در نیفتید و کلا فعالیت غیر قانونی و سرنگونی طلبانه نکنید. در جامعه ای که همه چیز سیاسی است، عبارت “سیاسی اش نکنید” دفاع شرمگین از حکومت است. انگار قوانین قصاص و مجازات اسلامی سیاسی نیست! انگار قوه قضائیه سیاسی نیست! انگار اعدام ها سیاسی نیست، انگار دستگیری رهبران کارگری و مخالفین سیاسی و عقیدتی سیاسی نیست و انگار “سیاسی اش نکنید” و دخیل بستن به بخش هائی از حکومت و در عوض نفرت پراکنی علیه کمونیست ها، سیاسی ترین تعرض به مبارزه مردم نیست. مخاطب مجهول اینها سرنگونی طلبان و مشخصا حزب کمونیست کارگری است. میگویند شلوغ کردید دلارا و شهلا جاهد اعدام شدند، یعنی اگر شلوغ نمیکردید و کمپین نمیگذاشتید و برای قوه قضائیه و مقامات راه در روئی میگذاشتید اینها اعدام نمیشدند. نمیگویند چگونه اعدام نمیشدند، خودشان که مشغول اعتراضی و حتی خواهش و التماسی هم نبودند. آیا توهمی به قوه قضائیه دارند، آیا اینقدرها هم حکومت را بیرحم نمیدانند؟ نه، مساله این نیست. نگرانی آنها از این است که سرنگونی طلبی با این کمپین ها رشد کند و جریاناتی مثل کمیته بین المللی علیه اعدام و مینا احدی و حزب کمونیست کارگری توجه و سمپاتی مردم را به خود جلب کنند. اینها هر قدر هم از جمهوری اسلامی دلخور باشند، آرمانها و توقعات آنها از جمهوری اسلامی و قوانین آن جلوتر نمی رود و نمی خواهند بقای رژیم زیر سوال رود. بعضی شان آدم های بدی هم نیستند و اینطور نیست که واقعا دوست داشتند دلارا و شهلا به دار کشیده شوند. ولی اگر قرار است با نجات آدم ها حزب کمونیست کارگری نفوذش بیشتر شود چه بهتر که اینها اعدام شوند تا همگان بفهمند که کمپین و فشار سیاسی راهش نیست! که از حزب کمونیست کارگری حمایت نکنید، اینها خطرناکند، حتی از حکومت خطرناک ترند! در واقع حکومت میزند و میکشد و هنگامی که شما علیه این آدمکشی سر و صدا میکنید عده ای متعلق به جنبشی در حاشیه حکومت، شما را به آرامش و خونسردی دعوت میکنند و بی بی سی شان سانسورتان میکند و مطلب پشت مطلب علیه تان مینویسد.
واقعیت این است که کمپین های ما علیرغم دستاوردهای سیاسی مهمی که داشته است، که بعدا در این مورد توضیح میدهم، اما در مواقعی هم نتوانسته است به هدف مشخص خود یعنی نجات برخی محکومین به اعدام دست یابد. و اتفاقا یک هدف جمهوری اسلامی این است که بگوید کمپین کردند و ما را تحت فشار قرار دادند و راه عقب نشینی برای ما نگذاشتند و با این بهانه جنایت خود را توجیه کند. به ملی اسلامی ها هم باروت بدهد علیه ما لجن پراکنی کنند و جنایت حکومت را دستمایه تبلیغات خود علیه این کمپین ها کنند.
شهلا و دلارا و بهنود را متاسفانه نتوانستیم نجات بدهیم چون نتوانستیم خیلی ها را که بالقوه علیه اعدام هستند، به میدان بیاوریم. اما هزینه این اعدام ها را برای حکومت بالا بردیم. از اول مه ٨٨ تاکنون دلارا و شهلا جاهد و بهنود شجاعی و بیش از دو هزار نفر دیگر را کشتند. اینها همه شهلا و دلارا و بهنود بودند اما حتی اسمشان را کسی نشنید و خانواده های آنها در سکوت و خلوت خود گریستند. ملی اسلامی ها هم ککشان نگزید. اگر اسم و عکس و مشخصات و سایر وجوه انسانی این سه نفر هم اینطور عمومی نشده بود اینها هم سه “عدد” دیگر میشدند کنار دو هزار و خرده ای عدد دیگر. ملی اسلامی های عزیز هم با خیال راحت تری کار خودشان را میکردند و توی دردسر فعالیت علیه ما نمی افتادند!
اهداف و دستاوردهای کمپین های ما علیه اعدام:
هدف ما این است که جلو اعدام را بگیریم، که جنایتکارانه بودن اعدام را با گوشت و پوست و احساس نشان بدهیم، خواست لغو مجازات اعدام را هرچه بیشتر عمومی کنیم، نشان بدهیم اعدام هر انسانی در هر نقطه دنیا که انجام شود قتل عمد دولتی برای مرعوب کردن مردم است اما جمهوری اسلامی رسما و قانونا بیگناهان را اعدام میکند. برای اینکار کیس های معینی را که قابلیت بیشتری برای بسیج افکار عمومی دارد برجسته میکنیم، حول آن کمپین راه می اندازیم، محکومین به اعدام را با اسم و رسم و عکس و گوشه هائی از زندگی شان به مردم معرفی میکنیم، به افراد گمنام و تحقیر شده و شکنجه دیده شخصیت و هویت میدهیم، جمهوری اسلامی را به عنوان قاتل اصلی و بانی همه خشونت های موجود و زمینه ساز قتل ها و تجاوزها در جامعه می شناسانیم و احساسات انسانی مردم را علیه آدمکشی دولتی بر می انگیزیم. هم افکار عمومی را به حرکت درمیآوریم هم دولت ها و نهادهای بین المللی را با اتکا به بسیج افکار عمومی وادار به عکس العمل میکنیم. هم افراد معینی را از مرگ نجات میدهیم و هم از طریق کل فعالیتمان فرهنگی را علیه اعدام شکل میدهیم و هزینه اعدام ها را برای جمهوری اسلامی در ایران و در سطح بین المللی بالا میبریم و حتی آنجا که موفق به جلوگیری از برخی اعدام ها نمیشویم، زمینه را برای فعالیت های بعدی علیه اعدام آماده تر میکنیم. بدون این فعالیت ها نه کبرا را کسی میشناخت نه نازنین فاتحی و سکینه و افسانه و محمدرضا حدادی و نه خیلی های دیگر را. اینها هم اعداد بیجانی میشدند در کنار دیگر اعداد.
به یمن فعالیت های مستمر و هرروزه علیه اعدام، امروز جنبشی علیه اعدام شکل گرفته است که انعکاس آنرا در صفوف حکومت و رسانه هایش هم میتوان به وضوح شاهد بود. طیف بیشتری شروع به فعالیت کرده اند. ملی اسلامی ها هم تحت این فشارها و برای اینکه عقب نیفتد لگام (لغو گام به گام علیه اعدام) را براه انداخت و برخی شخصیت هایش به زبان الکن خودشان شروع به عکس العمل کرده اند. خانواده های محکومین به اعدام حق به جانب تر زبان به اعتراض گشوده اند، خانواده های مقتول بیشتری هدیه جمهوری اسلامی یعنی طناب داری که به آنها میدهد را دارند پس میزنند. در سطح بین المللی کلی افکار سازی شد و فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی بیشتر شد. و مهم این که انسان هائی را نجات دادیم و جمهوری اسلامی را کنار دیوار گذاشتیم، تسلیم اش کردیم و ضعف و زبونی اش را در مقابل مردم به نمایش گذاشتیم.
کشمکش دو جنبش سیاسی:
این یک جنگ تمام عیار است با جمهوری اسلامی و تا این حکومت زنده است ادامه خواهد یافت. اما یک جنبه مهم جنگ ما نیز رسوا کردن ملی اسلامی ها و خنثی کردن تشبثات آنها است. اینها یک خاکریز مهم حکومتند و کشمکش با آنها در عرصه های مختلف مبارزه مردم جریان دارد. آنها برای حفظ نظام میجنگند و ما برای سرنگونی آن. آنها تلاش میکنند در میان مردم نسبت به جناح ها و شخصیت هائی در حکومت توهم ایجاد کنند و ما تلاش میکنیم ماهیت یکسان کل حکومت اسلامی را به همگان نشان بدهیم، آنها فرهنگ سکوت و گلایه کردن را دامن میزنند و ما فرهنگ اعتراض و بقول آنها شلوغ کردن و اتکا نکردن به مقامات و ارگانهای حکومت را. ما تلاش میکنیم هر مبارزه ای هرچند کوچک، رسانه ای شود، توجه بقیه مردم را جلب کند، مردم وعده های توخالی را باور نکنند، علیه دستگیری رهبرانشان عکس العمل نشان بدهند، آنها را به جامعه بشناسانند و کوتاه نیایند، تسلیم نشوند، اتحادشان را حفظ کنند و جبهه خود را در مقابل کل حکومت تقویت کنند. و اتفاقا یک دستاورد ما در جریان مبارزه، پیشروی جنبش عدالت طلبی و آزادیخواهی و تضعیف جنبش اصلاح حکومت بوده است. جنبشی که از هر حرکت رادیکال مردم وحشت دارد.
و این صرفا به کشمکش در عرصه اعدام محدود نیست و در همه عرصه های مبارزه مردم از جمله مبارزه هرروزه کارگران جریان دارد. عبارات شلوغش نکنید، با رسانه های خارج تماس نگیرید، با اپوزیسیون تماس نگیرید و اجازه ندهید در مبارزه تان دخالت نکنند، سعی کنید از طرق قانونی خواست هایتان را پیگیری کنید، آنجا هم در هر اعتصاب و اعتراضی شنیده میشود. در جنبش کارگری این رسالت را شوراهای اسلامی بعهده دارند. در دانشگاهها، در اعتراضات معلمان، در جنبش رهائی زن و همه جا این جنبش علیه طیف رادیکال سمپاشی میکند. زیبائی و نقطه قوت جامعه ایران تحت حاکمیت یکی از سیاهترین حکومت های تاریخ، در اعتراض رایکالی است که از هر منفذ جامعه بیرون میزند و ملی اسلامی ها که توان خفه کردن آنرا ندارند تلاش میکنند آنرا ضعیف و زمین گیر کنند.
بی بی سی نمونه یک رسانه حامی این خط است که به شیوه های مرموز و کثیفی از جمله با سانسور بدون استثنا تمام کمپین های ما و برعکس هایلایت کردن سیستماتیک چهره های گردگرفته ملی اسلامی با جان و دل مایه میگذارد. یکی از نویسندگانی که بی بی سی به تبلیغ نظرات گهربارش کمر همت بسته فردی به نام علی عجمی است که گفته است: “پرونده های مربوط به قصاص انتخاب خوبی برای مبارزه با اعدام نیست چون قصاص کاملا در اختیار قوه قضائیه و دادستانی نیست و شاکی خصوصی دارد”. شرم واقعا چیز خوبی است. اولا لطفا انتخاب کیس ها را به مخالفین اعدام بسپارید خودشان بلدند چه کیس هائی را انتخاب کنند. مبصر لازم ندارند. ثانیا، طناب دار را قوه قضائیه مظلوم شما به شاکی خصوصی داده است. آیا فهم این مساله ساده واقعا برای شما و حضرات گرداننده بی بی سی دشوار است؟ ایشان همچنین فرموده اند: “رویکرد رسانه های گروهی نیز به شکلی بوده است که در اکثر موارد از قربانیانی که متهم به قتل و محکوم به اعدام بوده اند فرشته های بیگناهی ساخته است. دلارا دارابی، بهنود شجاعی و سکینه محمدی آشتیانی سه متهم به قتلی بودند که در عرصه رسانه ها به هنرمند نقاش، جوان بیگناه، و زن مظلوم مبدل شدند. در پرونده ریحانه جباری نیز رگه های محکمی از چنین رویکردی قابل مشاهده است”. باز هم واقعا شرم! کسی اینها را فرشته معرفی نکرده است اما در کدام دادگاه و با کدام رسیدگی عادلانه ثابت شد که اینها قاتل بوده اند و بیگناه و مظلوم نبوده اند؟ جز این است که جمهوری اسلامی و رسانه هایش همه اینها را به خورد شما و بی بی سی محترمتان داده است؟ در مقابل جمهوری اسلامی و قوه قضائیه و رسانه هایش که اینها را بعنوان قاتل و یا زن بدکاره معرفی کرده است، توقع دارید که فعال علیه اعدام هم اول آنها را بعنوان موجودات بیرحم و آدمکش معرفی کند و بعد برایشان کمپین کند؟ بنازم آن فکر عمیق تان را! فعالین علیه اعدام لازم است اولا کل آن شرایط جهنمی را که جمهوری اسلامی و قوه قضائیه و قوانین قضائی اش بر جامعه حاکم کرده را افشا کند، ناعادلانه بودن قوانین و دادگاههای جمهوری اسلامی را افشا کند و در مقابل تصویری که حکومت از قربانیان خود بعنوان جانی و فاحشه و غیره میدهد وجوه انسانی آنها را به جامعه معرفی کند، به ضدانسانی بودن قتل دولتی به اسم جامعه و آنهم به شیوه جمهوری اسلامی، گوشت و پوست بدهد، توجه جامعه را جلب کند و برای نجات محکومین تلاش کند. اعلام کند که آنها که بر مسند قضا نشسته اند خود در قتل هزاران کمونیست شریف و هزاران بیگناه دیگر دست داشته اند. فهم اینها اگر کسی پیش فرض هایش را از قوه قضائیه نگرفته باشد مطلقا دشوار نیست. شما منتقد جمهوری اسلامی و سیستم سراپا غیر انسانی و جنایتکارانه قضائی اش نیستید مانند هر اصلاح طلب دیگری حداکثر خواهان تغییر برخی گوشه و زوایای آن هستید و چنین تغییراتی را برای جمهوری اسلامی و تداوم عمرش مفید و مناسب میدانید تا بتوانید با دردسر کمتری از آن حمایت کنید. همین.
چند کلمه خطاب به آزادیخواهان:
کمپین نجات ریحانه بار دیگر نشان داد که اولا خط رادیکال قدرت بیشترین بسیج را دارد و ثانیا، اصطلاح طلبان رنگارنگ را میتوان منزوی و حتی وادار کرد پشت جبهه رادیکال، گرچه لنگان لنگان و با اکراه، تکانی بخورند. باید نیروی بالقوه سرنگونی طلبی را از دایره تاثیر جنبش اصلاح طلبی بیرون کشید و این وظیفه بر دوش کل جنبش آزادیخواهی است. این وظیفه مهم است چون برای نجات محکومین به اعدام، برای پیشروی اعتراضات دانشجویان و کارگران و زنان و کل جامعه مهم است، چون برای سرنگونی حکومت و شکل دادن به یک حکومت انسانی مهم است. این البته صرفا با بحث و ترویج و موضعگیری سیاسی عملی نیست. باید جنبش مان را در همه عرصه ها تقویت کنیم، به خواست های روشن مسلح کنیم، ابتکار عمل را در همه زمینه ها بدست بگیریم، موش دوانی ملی اسلامی ها و رسانه های خبیثی مثل بی بی سی را بی امان افشا کنیم و هژمونی چپ و آزادیخواهی را همه جا تامین کنیم. نقطه ضعف مهم جنبش ملی اسلامی که رسواکننده آن است نزدیکی اش به حکومت و مخالفتش با سرنگونی و انقلاب است. وجود این جنبش مدیون حکومتی به غایت ارتجاعی و سرکوبگر است و با سرنگونی این حکومت عمر این جنبش نیز به پایان خواهد رسید. و نقطه قوت جنبش آزادیخواهی کوتاه نیامدن در مقابل حکومت و دست گذاشتن روی بنیادی ترین نیازهای اکثریت مردم است. با تمام قوا و در همه عرصه ها پرچم مطالبات حق طلبانه را بلند کنیم و نیروی بیکران مردم رنجدیده را حول آن گردآوریم.
یک مقداری توهم زده ولی در کل خوب گفته E00e
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117