دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
iranbanoo نوشته: سخن از اینکه فعل تجاوز به تنهایی در کدام گروه است که نبود.اما بله تغییرات کنونی در جامعه ی ایران از شدت این تجاوزات کاسته.نکند عاملش را باید رویکرد های ج.ا بدانیم؟
در داستانی که شیرین آورد به زن تجاوز شده(ترسیده آن را بیان کند تا زمان باردار شدنش)باردار شده(نتیجه ی تجاوز دیگری را به تنهایی به دوش کشیده),کودکش را سر راه گذاشته(حق داشتن آن را برای خود قائل نبوده),گوشه یر شده و از جامعه طرد شده(سرزنش اجتماعی متوجه قربانسیت)
اما مرد داستان(متجاوز)با افتخار با نامزدش(حتی این زن با وجود اطلاع از عمل مرد حاضر به زندگی با اوست!!) ازدواج کرده و به روی مبارک هم نیاورده که بر سر زندگی یک زن,یک کودک و خانواده اش چه بلایی اورده!
اگر ان زن نسبت به حق و حقوقش آگاهی کافی میداشت و اگر قانونی و حدودی وجود داشت چرا باید به این فاجعه ختم میشد؟
برای شما این غیر قابل درک است که ترس یک زن از تجاوز و اثراتش را به عنوان یک کنترل کننده برای او نمیدانید.

چه تفسیر نابجایی رخ داده؟ جالب است که یک خط پس از متهم کردن من به «تفسیر قرآنی» از گفته‌هایتان، همانها را با زبانی تازه و کلماتی جدید تکرار کرده‌اید!

مردان مشابه مرد داستان یک دهم درصد مردان بالغ را تشکیل می‌دهند، و سرنوشت غم‌انگیزی که آن زن مجبور به تحمل آن شده بود حتی درصد کمتری از قربانیان تجاوز را شامل می‌شود. در حقیقت امر هر مرد و زنی از شنیدن این داستان و روبرو شدن با این وضعیت، فارغ از تعلقات مذهبی یا باورهای سنتی/مدرن و ... به جوش و خروش آمده، از اینهمه شرارت و پستی ابراز بیزاری و نفرت می‌کند و تا جایی که بتواند برای برطرف کردن آن می‌کوشد. شما اما آمده‌اید رفتاری که آشکارا استثنایی‌ست را گرفته‌اید و به «مردان» تعمیم داده‌اید و سرنوشتی که خارق‌العاده است را برای زنان «هر روزه» و «عادی» جلوه می‌دهید و از همه جالبتر مقصر رخ دادن آنرا «مردان» معرفی می‌کنید. پس از اینهمه، می‌خواهید ما باور بکنیم شرایط کنونی ایران چنین نیست زیرا «بیداری زنان» آنرا تغییر داده، و پیش از این به زنها تجاوز می‌کرده‌اند و بچه‌ی آنها را می‌گرفته‌اند و از جامعه طردش می‌کرده‌اند!

اینکه شما گمان می‌کنید دیونمایی و استحاله‌ی یک شبه‌ی خانواده از «نهادی مقدس که به هر قیمتی مرد باید آنرا حفظ بکند» به «محیطی سرکوبگر، ضدزن و قفس‌گونه که برای کنترل و اعمال سلطه بر زنان بوجود آمده» و درپی آن پیدایش، رشد و گسترش پدیده‌هایی همچون «دختران فراری»، «بچه‌های طلاق»، «پدر/مادران غایب» و «زندانیان مهریه» به هر نحوی «پیشرفت» است و نه دست و پا زدن در همان منجلاب سابق مایه‌ی سرگرمی‌ ماست. اینکه تصور می‌کنید مهر متجاوز و سلطه‌ورز و «سالار» و خشن و خائن به «مردان» زدن «آگاهی» محسوب می‌شود و تغیر مثبتی در جامعه بوجود آورده هم اگر جدی نبود می‌توانست خوراک خوبی برای خنده باشد. اما در واقع همه‌ی اینها چیزی فراتز از مردستیزی، باژگونی حقایق و بهره‌برداری ایدئولژیک از فجایعی که «هیچ‌کس» منکر وجود، گستردگی و اهمیت آنها نشده نیست.

شاید حق با شما باشد و من بخشی از ترسها و مشکلاتی که زنان ممکن است با آنها روبرو باشند را ندانم و نشناسم(یا حتی به قول شما برایم «غیرقابل درک» باشند)، مشابه همین‌ها هم برای شما درباره‌ی ترسها و عواطف و دشواریهای مردان صادق است، اما این چیزی را اثبات نخواهد کرد، نادانی احتمالی من اثبات درستی/وجود/گستردگی چیزی نیست.
mosafer نوشته: بله خب ، کلا نباید مخالفت علنی خود را جایی بیهوده نابود کرد
:e405:
معنی واضح آن جمله این است که هر جبه‌ای محل نبرد با فاشیسم ناب محمدی نیست،آنجایی مبارزه کنید که با کمترین هزینه بیشترین کمک را بکنید !
Theodor Herzl نوشته: من پست رو حذف کردم ، چون از خودتان اطلاعات دادید ، اینجا برای حفظ امنیت کاربران ، پست‌هایی‌ که اطلاعات شخصی‌ کاربران را افشا کند حذف میشوند

دوست گرامی از حسن همكاری شما سپاس گزارم من از مسائل امنیتی زیاد خبر ندارم لطفاً هركجا لازم دیدید عمل كنید باز هم ممنون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به جناب راسل : ممنون بله همین طور است برای همین من سه سال هست روی خانوده ام كار می كنم برای همین پدرم را توانستم قانع كنم كه وقتی نام خمینی را می آورد پیشوند امام را از روی آن بر دارد تا بعد هم اسپاگتی توانا و دانا حتماً كمكم خواهد كرد كه نام محمد را از سر زبانشان بندازم اگر بشود من از این منجلاب تا حدود زیادی راحت می شوم كه خیلی سخت است و زمان نیاز دارد.
shirin نوشته: امیر تو خبلی حساسیت الکی داری به کلمه مردسالاری. بسیاری از مشکلات فرهنگی ما به خاطر مردسالاری هست و حتی برای مردان هم صرفا یه چیز خوب نیست. چون مجبورن همیشه مردی و قدرت مردانگیشون رو اثبات کنن تا پذیرفته بشن. مجبورن در بسیاری مواقع خود واقعیشون رو انکار کنن و یه تصویر الکی از خودشون بسازن. غیر از اینکه بیخودی مسولیت سنگین زندگی هم به عهدشون هست. نمیشه کسی رو مقصر قلمداد کرد که چرا اینطور شده. روند رشد جوامع در طول تاریخ اینطور پیشرفته و ادیان هم باعث شدت گرفتنش بوده. شما شاکی هستی که جوامع مردسالار رو مقصر میدونن. مگه غیر از این هست؟ فمنیستها علیه مردان مبارزه نمیکنن علیه جوامع مردسالار مبارزه میکنن. مردان بسیاری هم ممکنه قربانی جامعه مردسالار بشن. دین اسلام یه دین کاملا مردسالارانه و زن ستیزانه هست. شاهد بازی یا همون بچه بازی در دین اسلام کاملا یه موضوع عادی هست. که خدا هم تو بهشت به مردان مومن وعده داده. اتفاقا سعدی هم خیلی شاهد بازی میکرده. یعنی تجاوز به پسر بچه ها کاملا نتیجه فرهنگ . مردسالارنه هست.

این نگاه بسنده و قانع‌کننده نیست.
خود منهم به عنوان یک مرد وقتی هنوز فمینیست بودم با این مشکل روبرو می‌شدم که چگونه می‌توان تز «مردسالاری» و ایده‌ی «مزیت مردی» را با خود مرد بودن در جامعه‌ی کنونی ایران(یا دیگر جوامعی که در آنها زیسته‌ام)آشتی داد بی‌آنکه همه‌ی شالوده‌ی آن از هم بپاشد. توضیح دم دستی و «فمینیستی» برای آنچه مردها متحمل می‌شوند آنست که «مردسالاری مردان را هم آزار می‌دهد» و «برپاد مردان نیز عمل می‌کند» و ...


جدا از آنکه این نگرش خود به نوعی غیرعلمی بودن و «ابطال‌ناپذیری» کل این نظرها را می‌رساند، هرچه بیشتر به آنها بیاندیشید بیشتر به این نتیجه می‌رسید که دینامیک قدرت در جامعه به نحوی مطلقا متفاوت از آنچه نظریه‌پردازان فمینیست تصور می‌کرده‌اند شکل گرفته و جریان دارد، و تضادها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها بسیار بیش از آنکه جنسیتی/فرهنگی بوده باشند، طبقاتی/اقتصادی بوده‌اند. ما هنگامی که شرایط عمومی یک زن و مرد در یک طبقه‌ی همسطح جامعه را در نظر می‌گیریم و با هم مقایسه می‌کنیم، با هر معیاری که معنا می‌دهد موقعیت زن بهتر از همان ِ مرد است. به هنگام همسرگزینی، به وقت کار کردن، در تقسیم مسئولیتهای فردی و اجتماعی، وقتی دفاع از خود و دیگران به میان می‌رسد، وقتی طرح، راهکاریابی و برسی مشکلات عمومی مطرح می‌شود، اولویتهایی که جامعه برای امنیت، آسایش و رفاه هرکدام در نظر می‌گیرد و ... تمام دیگر عرصه‌ها، زنان به نحوی، از مردان همسطح خودشان وضعی به مراتب، یا دستکم به طور نسبی بهتر دارند. به کنیزی رفتن و فروخته شدن در بازارهای کوفه بهتر است از بریده شدن گردنتان در نهاوند، مثل یک کالای جنسی کم‌ارزش مبادله شدن و روی طاقچه یا در ویترین قرار گرفتن بهتر است از مثل یک کالای بی‌ارزش دور انداخته شدن و در «موج انسانی» و «میادین مین» هزار هزار کشته شدن، مفعول و ناتوان از به انجام رساندن هر عمل مهمی تلقی شدن و درپی آن معافیت از تمام مسئولیتهای شخصی و اجتماعی با معیاری عینی و عقلی بهتر است از «فاعل» جا زدن و واداشتن‌ شما به عهده‌گیری تمام مسئولیتهای اشخاص حاضر در زندگی‌تان و ...

توجه بکنید که من نمی‌گویم شرایط زنان «خوب» بوده، من، به عنوان یک مرد که در جامعه‌ای سنتی بزرگ شده و برمبنی همسنجی آنچه وادار به تحملش شدم و تقریبا همیشه در تمام گفتمانهای جنسیتی ناگفته باقی می‌مانند، می‌گویم، و برای این گفته استدلال می‌کنم که «وضعیت زنان بطور نسبی بهتر از مردان بوده». مشکل زنان آنست که بدلیل هایپرگمی تنها مردان بالاتر یا دستکم همسطح خودشان را می‌بینند، و توده‌ی عظیم مردان لگد شده، تی‌پا خورده و بدبختی که هرگز، هیچ چیز نداشته‌اند، ندارند و نخواهند داشت را نمی‌بینند و اینها کاملا برایشان نامرئی هستند.

پس می‌بینید که حساسیت به واژه‌ی مردسالاری بی‌دلیل نیست، این لفظی‌ست بسیار نادقیق، و حتی در مواردی مطلقا اشتباه و دروغین برای توصیف نظمی که در جامعه حاکم بوده/هست.
Ouroboros نوشته: چه تفسیر نابجایی رخ داده؟ جالب است که یک خط پس از متهم کردن من به «تفسیر قرآنی» از گفته‌هایتان، همانها را با زبانی تازه و کلماتی جدید تکرار کرده‌اید!

مردان مشابه مرد داستان یک دهم درصد مردان بالغ را تشکیل می‌دهند، و سرنوشت غم‌انگیزی که آن زن مجبور به تحمل آن شده بود حتی درصد کمتری از قربانیان تجاوز را شامل می‌شود. در حقیقت امر هر مرد و زنی از شنیدن این داستان و روبرو شدن با این وضعیت، فارغ از تعلقات مذهبی یا باورهای سنتی/مدرن و ... به جوش و خروش آمده، از اینهمه شرارت و پستی ابراز بیزاری و نفرت می‌کند و تا جایی که بتواند برای برطرف کردن آن می‌کوشد. شما اما آمده‌اید رفتاری که آشکارا استثنایی‌ست را گرفته‌اید و به «مردان» تعمیم داده‌اید و سرنوشتی که خارق‌العاده است را برای زنان «هر روزه» و «عادی» جلوه می‌دهید و از همه جالبتر مقصر رخ دادن آنرا «مردان» معرفی می‌کنید. پس از اینهمه، می‌خواهید ما باور بکنیم شرایط کنونی ایران چنین نیست زیرا «بیداری زنان» آنرا تغییر داده، و پیش از این به زنها تجاوز می‌کرده‌اند و بچه‌ی آنها را می‌گرفته‌اند و از جامعه طردش می‌کرده‌اند!

اینکه شما گمان می‌کنید دیونمایی و استحاله‌ی یک شبه‌ی خانواده از «نهادی مقدس که به هر قیمتی مرد باید آنرا حفظ بکند» به «محیطی سرکوبگر، ضدزن و قفس‌گونه که برای کنترل و اعمال سلطه بر زنان بوجود آمده» و درپی آن پیدایش، رشد و گسترش پدیده‌هایی همچون «دختران فراری»، «بچه‌های طلاق»، «پدر/مادران غایب» و «زندانیان مهریه» به هر نحوی «پیشرفت» است و نه دست و پا زدن در همان منجلاب سابق مایه‌ی سرگرمی‌ ماست. اینکه تصور می‌کنید مهر متجاوز و سلطه‌ورز و «سالار» و خشن و خائن به «مردان» زدن «آگاهی» محسوب می‌شود و تغیر مثبتی در جامعه بوجود آورده هم اگر جدی نبود می‌توانست خوراک خوبی برای خنده باشد. اما در واقع همه‌ی اینها چیزی فراتز از مردستیزی، باژگونی حقایق و بهره‌برداری ایدئولژیک از فجایعی که «هیچ‌کس» منکر وجود، گستردگی و اهمیت آنها نشده نیست.

شاید حق با شما باشد و من بخشی از ترسها و مشکلاتی که زنان ممکن است با آنها روبرو باشند را ندانم و نشناسم(یا حتی به قول شما برایم «غیرقابل درک» باشند)، مشابه همین‌ها هم برای شما درباره‌ی ترسها و عواطف و دشواریهای مردان صادق است، اما این چیزی را اثبات نخواهد کرد، نادانی احتمالی من اثبات درستی/وجود/گستردگی چیزی نیست.
تفسیر قرانی آن است که از یک جمله ,یک کتاب داستان در بیاوریم و منظور نگارنده را بر حسب پیش فرضهای خودمان
به گونه ای دیگر بیان کنیم!!

این چه توجیهیست که این دست افراد چند درصد هستند؟!
چگونه میتوان این دست افراد را از خیل دیگر مردان تمییز داد؟
گویا این شما هستید که سعی میکنید مردان متجاوز را از مردان بی خطر و عادی جدا کنید.
اصولا جدا کردنی در کار نیست و حتی تعمیمی هم وجود ندارد.تنها تغییر در شرایط و نگرشهاست که میتواند از افراد عادی یک متجاوز بسازد و یا اینکه قربانی را افرادی از بیخ و بن طرد شده!
حالا اگر به یک زن بگوییم که در صورت چنین واقعه ای از خود مایوس نشود ,نترسد,مقابله کند و...سعی کرده ایم مردان را محکوم کنیم؟ یا تنها به آنان این آگاهی را داده ایم که در برابر خطرات احتمالی از خود چه واکنشی نشان دهند؟!
اینجا ما به دنبال یک دشمن فرضی نیستیم بلکه سعی میکنیم در برابر یک پدیده(!) که حتی ممکن است اجتناب ناپذیر باشد چگونه برخورد کنیم یا چگونه نگاهی به آن داشته باشیم یا چه عکس العملی از خود نشان دهیم.
بله. تجربه ی تجاوز برای هز زن ممکن است.خصوصا در جامعه ای مانند جامعه ی ما و هیچ راهی برای شناختن یک فرد که ممکن است در لباس یک متجاوز در آید وجود ندارد.
گاهی افرادی در شرایطی چنین نقشی را به عهده میگیرند که حتی به مخیله ی زن هم خطور نخواهد کرد.چه طور و چگونه خود را از این مهلکه برهاند؟چگونه با آن حتی کنار بیاید؟و در صورت انجام چه طور عملا دست به خود کشی خود نزند چیزهای غریبی نیستند و به نظرمک دانستن آن برای هر زنی سودمند واقع خواهد شد......!!
iranbanoo نوشته: این چه توجیهیست که این دست افراد چند درصد هستند؟!
چگونه میتوان این دست افراد را از خیل دیگر مردان تمییز داد؟
گویا این شما هستید که سعی میکنید مردان متجاوز را از مردان بی خطر و عادی جدا کنید.
اصولا جدا کردنی در کار نیست و حتی تعمیمی هم وجود ندارد.تنها تغییر در شرایط و نگرشهاست که میتواند از افراد عادی یک متجاوز بسازد و یا اینکه قربانی را افرادی از بیخ و بن طرد شده!
E406E410E40d


iranbanoo نوشته: حالا اگر به یک زن بگوییم که در صورت چنین واقعه ای از خود مایوس نشود ,نترسد,مقابله کند و...سعی کرده ایم مردان را محکوم کنیم؟ یا تنها به آنان این آگاهی را داده ایم که در برابر خطرات احتمالی از خود چه واکنشی نشان دهند؟!
اینجا ما به دنبال یک دشمن فرضی نیستیم بلکه سعی میکنیم در برابر یک پدیده(!) که حتی ممکن است اجتناب ناپذیر باشد چگونه برخورد کنیم یا چگونه نگاهی به آن داشته باشیم یا چه عکس العملی از خود نشان دهیم.
بله. تجربه ی تجاوز برای هز زن ممکن است.خصوصا در جامعه ای مانند جامعه ی ما و هیچ راهی برای شناختن یک فرد که ممکن است در لباس یک متجاوز در آید وجود ندارد.

بله وقتی تنها یک گروه را قربانی یک عمل(مثل تجاوز)جلوه می‌دهید بطور مستقیم و عامدانه دارید باقی قربانیان آنرا از کمکهایی که شایستگی و نیاز به آنرا دارند محروم می‌کنید، و هنگامی که مردان را تنها عاملان تجاوز و زنان را تنها قربانیان آن تلقی می‌کنید دارید همه‌ی مردان را بخاطر اعمال چند مرد محکوم کرده، ایشان را فقط بخاطر مرد بودنشان مجازات می‌کنید.

تجربه‌ی تجاوز جنسی برای هر مرد نیز ممکن است اما این به معنی متجاوز بودن هر زن یا آنکه باید کل نظام اجتماعی را برای پیشگیری از این احتمال دگرگون کرد نیست. یک مثال می‌زنم شاید متوجه مضحک بودن «استدلال» خود بشوید: در ایران تجربه‌ی اینکه دختر پس از سکس شما را متهم بکند به حامله کردن، برداشتن پرده‌ی بکارت، تجاوز جنسی ... و از اینها برای واداشتن شما به ازدواج بهره بگیرد تجربه‌ای روزمره است، یعنی هر روز در دادگاه‌های ایران اتفاق می‌افتد. اما اگر من بر این مبنی بگویم همه‌ی زنان کلاه‌بردار و شارلاتان هستند و یا «من چطور می‌توانم آنها که نیستند را از آنها که هستند تشخصی بدهم»، با من همچون یک ابله مستحق ترحم رفتار خواهند کرد، و حق هم خواهند داشت.
نقل قول:E406E410E40d
چرا؟!!!:))))


Ouroboros نوشته: بله وقتی تنها یک گروه را قربانی یک عمل(مثل تجاوز)جلوه می‌دهید بطور مستقیم و عامدانه دارید باقی قربانیان آنرا از کمکهایی که شایستگی و نیاز به آنرا دارند محروم می‌کنید، و هنگامی که مردان را تنها عاملان تجاوز و زنان را تنها قربانیان آن تلقی می‌کنید دارید همه‌ی مردان را بخاطر اعمال چند مرد محکوم کرده، ایشان را فقط بخاطر مرد بودنشان مجازات می‌کنید.
عامل تجاوز و پیامد هایش که تنها متوجه مردان نیست!
یک زن نمیتواند از طرف همجنس خودش مورد آزار جنسی قرار گیرد؟یک زن قربانی تنها مشکلی که دارد آیا مرد مخاطبش است؟و جامعه تنها مردان هستند که به تجاوز نگاهی متفاوت دارند و به قربانی نگاهی خاص دارند؟
چرا قبول نمیکنید که زنان نسبت به مردان با خطر و آسیب های بیشتری مواجه اند؟
چرا باید سکوت کرد و طوری وانمود کرد که چنین خطری وجود ندارد؟وقتی هست و زنان زیادی بوده اند که تجربه ای را از این رفتارهای مردان را داشته اند چرا باید مصلحت پیشه کرد؟
واقعیت این است که خطر تجاوز به همان میزان که خطر رانندگی هست وجود دارد.و چرا نباید در برابر آن زنان خود را اماده کنند و به دنبال راهی برای رهایی از ان نباشند؟
مردان به نظرم راه فرار از تجاوز را در موقعیتی برابر با زنان را میدانند و شاید بدانند در برابر یک همجنس خود چگونه باید برخوردی کنند(مگر اینکه واقعا خفت شوند).اما بیشتر زنان از ترس و ضعف نسبیشان در برابر مرد بوده که نتوانسته اند از مهلکه فرار کنند.

Ouroboros نوشته: یک مثال می‌زنم شاید متوجه مضحک بودن «استدلال» خود بشوید: در ایران تجربه‌ی اینکه دختر پس از سکس شما را متهم بکند به حامله کردن، برداشتن پرده‌ی بکارت، تجاوز جنسی ... و از اینها برای واداشتن شما به ازدواج بهره بگیرد تجربه‌ای روزمره است، یعنی هر روز در دادگاه‌های ایران اتفاق می‌افتد. اما اگر من بر این مبنی بگویم همه‌ی زنان کلاه‌بردار و شارلاتان هستند و یا «من چطور می‌توانم آنها که نیستند را از آنها که هستند تشخصی بدهم»، با من همچون یک ابله مستحق ترحم رفتار خواهند کرد، و حق هم خواهند داشت.
ببخشید مگر شما همانی نبودید که میگفتید از ترس فتنه های زنانه صدایشان را حین سکس با آنان ضبط میکنید و یا حتی کاندوم را باید خود مرد شخصا بیرون بیندازد چون به هیچ کدامشان اعتمادی نیست؟!!!:e405:
iranbanoo نوشته: عامل تجاوز و پیامد هایش که تنها متوجه مردان نیست!
یک زن نمیتواند از طرف همجنس خودش مورد آزار جنسی قرار گیرد؟یک زن قربانی تنها مشکلی که دارد آیا مرد مخاطبش است؟و جامعه تنها مردان هستند که به تجاوز نگاهی متفاوت دارند و به قربانی نگاهی خاص دارند؟
چرا قبول نمیکنید که زنان نسبت به مردان با خطر و آسیب های بیشتری مواجه اند؟

بخاطر آنکه حقیقت ندارد!
مردان درصد بالاتری از قربانیان خشونت را تشکیل می‌دهند، در تک‌تک کشورهای جهان، زودتر از زنها می‌میرند، از ده عامل مرگ و میر بشر در هفت تا جلوتر از زنان هستند، اکثریت مطلق کسانی را تشکیل می‌دهند که به هر نحوی با «خطرات» و «آسیبها» دست و پنجه نرم می‌کنند و کمک به مراتب درجات(در حد چند ده برابر)کمتری برای کنار آمدن با آنها از جامعه/دیگران دریافت می‌کنند. درباره‌ی تجاوز هم، حاضر نیستم بپذیرم که قربانیان تجاوز «فقط» زنان هستند و فاعلان آن فقط مردان، چون باز ذره‌ای از حقیقت در آن نیست.

iranbanoo نوشته: چرا باید سکوت کرد و طوری وانمود کرد که چنین خطری وجود ندارد؟وقتی هست و زنان زیادی بوده اند که تجربه ای را از این رفتارهای مردان را داشته اند چرا باید مصلحت پیشه کرد؟
واقعیت این است که خطر تجاوز به همان میزان که خطر رانندگی هست وجود دارد.و چرا نباید در برابر آن زنان خود را اماده کنند و به دنبال راهی برای رهایی از ان نباشند؟
مردان به نظرم راه فرار از تجاوز را در موقعیتی برابر با زنان را میدانند و شاید بدانند در برابر یک همجنس خود چگونه باید برخوردی کنند(مگر اینکه واقعا خفت شوند).اما بیشتر زنان از ترس و ضعف نسبیشان در برابر مرد بوده که نتوانسته اند از مهلکه فرار کنند.

«مهلکه»ای وجود خارجی ندارد و شما هنوز برای اثبات آن کوچکترین تلاشی نکرده‌اید. در همان ایران «واپسمانده‌ی سنتی ِ ضدزن» متجاوزان جنسی اغلب اعدام می‌شوند. باقی «سوالات» شما نیز همچون بخش بولد شده تنها به جهت عصبانی کردن من و بیرون راندن مخاطب از میدان گفتگو طرح شده‌اند، که پیشتر پاسخ آنها را داده‌ایم.

iranbanoo نوشته: ببخشید مگر شما همانی نبودید که میگفتید از ترس فتنه های زنانه صدایشان را حین سکس با آنان ضبط میکنید و یا حتی کاندوم را باید خود مرد شخصا بیرون بیندازد چون به هیچ کدامشان اعتمادی نیست؟!!!

هر وقت عملی به از چند مورد پراکنده که شدیدا مورد بازخواست قرار می‌گیرد تبدیل شد به نرم روزمره و در قانون کشور از عاملان آن حمایت شد و دستگاهی عریض و طویل برای براه انداختن/تداوم/تشدید آن پدید آمد، هرکس حق دارد با برسی شرایط برای مراقبت از خود تصمیم بگیرد. هر زمان به کسانی که به شما تجاوز جنسی کردند ده هزار دلار جایزه دادند، شما را بخاطر مورد تجاوز قرار گرفتن ده سال زندان انداختند و هرکس هم تلاش کرد این بی‌عدالتی را بازگو بکند مهر «مردستیز» و ... زدند، آنوقت حق دارید بگویید از ارتباط با مردها احساس امنیت نمی‌کنید. وقتی هفتاد و پنج درصد درخواست طلاق را زنان ارائه می‌کنند و ما می‌گوییم چیزی مهرشان نکنید، این برسی عینیت و ارائه‌ی راهکار مبتنی با آن عینیت است، وقتی یک دهم درصد مردان تجاوز جنسی می‌کنند و شما می‌گویید «از کجا بدانم کدامشان قصد تجاوز ندارد»، همه چیز هست به جز ارائه‌ی راهکار، یا انطباق با عینیت.


iranbanoo نوشته: چرا؟!!!:))))

دوستان خودشان می‌دانند.
امیر واژه مردسالاری بکار میره چون مردان جنس برتر و همه کاره و تصمیم گیرنده محسوب میشن. یه ضرب المثل قدیمی میگه هر که بامش بیش برفش بیشتر. مسئولیت بیشتر برابر هست با مشکلات بیشتر. تو ایران یه زن و مرد در سطح برابر شرایط برای مرد بهتر هست. یه دختر زشت از یه خانواده فقیر رو در نظر بگیر. و یه پسر زشت از یک خانواده فقیر. هر دوتاشون هم مثلا در رشته مکانیک تحصیل کردن. در ازدواج زن زشت شانسش برای انتخاب شدن بسیار کمتر از مرد زشت هست. خانواده پولدار هم که نداره کسی به خاطر پولش بیاد بگیرتش. برای کار پیدا کردن. اکثر شرکتهای خصوصی مهندس زن برای کار اجرایی لازم ندارن. و هیچکدوم از استحدامهای دولتی در رشته مکانیک زنی رو استخدام نمیکنن. در نتیجه شانس شغل مناسب رشته تحصیلی مرده به زنه ده به یک هست. همین دوتا موضوع کفایت میکنه برای فهمیدن وضعیت بهتر کدوم یکیشون.
shirin نوشته: ..یه ضرب المثل قدیمی میگه هر که بامش بیش برفش بیشتر. مسئولیت بیشتر برابر هست با مشکلات بیشتر..

آفرین همینست، مرد اختیار بیشتر، مسئولیت بیشتر، و مشکلات بیشتری داشته. فمینیسم و تز مردسالاری تنها بخش اول را می‌بینند و به شدت آنرا بزرگنمایی می‌کنند ، بخش دوم را با ادعاهای مضحکی همچون «زن هم مسئولیت داشته» یا «مردان خودشان انتخاب کرده بودند» تحریف می‌کنند و بخش سوم را به کلی منکر می‌شوند. ما می‌گوییم این چیزی بجز باژگونه کردن حقیقت و برپا داشتن چیزی که هرگز وجود نداشته نیست، در سنت مردان را با شدتی حداقل مشابه، و در بسیاری موارد به مراتب بیشتر در قالبهای از پیش آماده برای بقای جامعه‌ای شدیدا وابسته به باقی ماندن آنها در این قالبها «جا می‌داده‌اند».

نقل قول:تو ایران یه زن و مرد در سطح برابر شرایط برای مرد بهتر هست. یه دختر زشت از یه خانواده فقیر رو در نظر بگیر. و یه پسر زشت از یک خانواده فقیر. هر دوتاشون هم مثلا در رشته مکانیک تحصیل کردن. در ازدواج زن زشت شانسش برای انتخاب شدن بسیار کمتر از مرد زشت هست. خانواده پولدار هم که نداره کسی به خاطر پولش بیاد بگیرتش. برای کار پیدا کردن. اکثر شرکتهای خصوصی مهندس زن برای کار اجرایی لازم ندارن. و هیچکدوم از استحدامهای دولتی در رشته مکانیک زنی رو استخدام نمیکنن. در نتیجه شانس شغل مناسب رشته تحصیلی مرده به زنه ده به یک هست. همین دوتا موضوع کفایت میکنه برای فهمیدن وضعیت بهتر کدوم یکیشون.

این روش خوبی برای بحث کردن نیست،
در یک جامعه‌ی سنتی همه‌ی زنان شانس ازدواج دارند، چون هایپرگمی آنها به حال خود رها نشده و همه‌ی مردان دیده می‌شوند:

[ATTACH=CONFIG]1967[/ATTACH]

در جامعه‌ی مدرن اما که نیمی از مردان بطور خودانگیخته نامرئی شده‌اند، بله، زنان زشت، چاق یا بطور خاصی کریه‌المنظر مطلقا نادیده گرفته خواهند شد، زیرا هرگز حاضر نیستند با کسی «هم‌سطح» خودشان بروند. پس این از عوارض رها کردن نقوش سنتی زن و مرد و جایگزینی آن با مدل کنونی‌ست نه نظم طبیعی جوامع بشری. چنانکه در نمودار بالا هم آمده، بخش بسیار بزرگتری از مردان نادیده گرفته می‌شوند، هایپرگمی زن اما معطوف به زشت و زیبایی مرد نیست و مربوط است به آنچه مرد می‌تواند به عنوان منابع/وجوه/امکانات در اختیار زن بگذارد، باقی امور ثانویه هستند. پس شانس یک زن زشت را، باید مقایسه بکنید با یک مرد فقیر، و زن زشت ِ فقیر همواره شانس بیشتری خواهد داشت از مرد زشت ِ فقیر. پس از اینهم، شما باز به نحو عجیبی تصور کرده‌اید که کار کردن بیرون از خانه نوعی «مزیت» است نه «مسئولیت»، و معاف بودن خودکار زن از آن یک «کهتری»، و ضمنا فراموش کرده‌اید که برخی عوارضی که جامعه‌ی کنونی ایران از آنها رنج می‌برد بدلیل حضور آن در مرحله‌ی گذار است، چنانکه جامعه مدرن شده، اما دولت و برخی ساختارهای کم‌شمار دیگر سنتی مانده‌اند و این تضاد طبیعتا به پدید آمدن مشکلاتی خواهد انجامید که باز طبیعتا بیشتر قربانیان آن زنان خواهند بود، زیرا این زنان هستند که قرارداد سنتی خود را یکطرفه پاره کرده‌اند و می‌خواهند نرمها را دگرگون بکنند(دستشان هم درد نکند، ما هم باید با آنها همراه بشویم).
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117