دفترچه

نسخه‌ی کامل: پاتوق شب نشینی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
شیپورچی نوشته: من که زورم به صهیونیستها نمیرسه پس تسلیم شدم خداوند و تمام اسپاگتیها انها را محفوظ بدارد
من همچنان بی صبرانه منتظر لیست اخراعات و اکتشافات ملحدین ایرانی هستم باشد که به جای مغلطه و گله مدرک نشان دهند وبا کلمات قلمبه و هجویات من را منکوب ننمایند

در فلسفه اختراع نمیکنند دکتر ترول،و اینجا هم دفتر ثبت اختراع نیست،آدرس را اشتباه داده‌اند !!

ایران هم اگر آبرویی در علم دارد و خدمتی هم بوده از همین ملحدان و آزادیخواهان بوده و از استالینیست‌ها و عشاق هیتلر ایرانی چیزی بجز انگل و ترولیست تاکنون مشاهده نشده.شیپورچی نوشته: در رابطه با جناب شلمو هم عرض کنم که من را با ایشان اشتباه گرفته بودند و فکر میکردند که ایدی صد تایی دارم
که روشنگری کردم
بنده با ورود ایشان به سایت هم موافقم فقط امیداورم سایبر نباشند
متن پیغام خصوصی شما بمن هست که خودتان هم سر خود فرستاده‌اید ما از شما سوال و نظرخواهی و چیزی هم نکرده بودیم،دوست دارید بیاورم متن روشنگریتان(!!) را تا دوستان خودشان قضاوت کنند؟
شیپورچی نوشته: جناب راسل نقش خاله زنگ بازی نکنید در یک پست علنی جناب کسرا نوشته بودند که این همان شیلاست جناب شلمو ویه نفر
پست هم عینا وجود است میتوانید مشاهده نمایید
من به کسی بدهکار نیستم و هراسی از کسی ندارم به جز خودم
خب حالا که با وجود خاله زنک بازی و پشت سر دیگران حرف زدن خودتان لات بازی هم درآورده و پروانه نشر آنرا میدهید بفرمایید ،کاربران میتوانند صداقت استالینیستی را مشاهده کنند:

شیپورچی نوشته: درود
جناب راسل من این جناب یه نفر با شلمویتس نیستم
من نیوتن شیلام این جناب احتملا از این سایبریها باشه من فقط به خاطر این بابا دوباره ثبت نام کردم چون میدونستم که اشتباه میکنین اخه ایپی که معلومه من با پفقن میام ایپی میزنه سانتا کلارا امریکا این یارو رو نمیدونم ولی زرنگه چون از انتقاد من به صهیونیسم خوب استفاده کرده وشما رو به شک انداخته ولی حدث میزنم یه نفر و شلمویتز یکی باشه باید شما ایپی رو چک کنین بعیده بتونه با چند تا ایپی بیاد
مرسی


شیپورچی نوشته: با مغلطه هم نمیتوانید ظعف بی دانشی ملحدین ایرانی را پوشش دهید
لطف نمایید لیست دانشمندان ملحد ایرانی را بنگارید!

من تا آنجا که من میشناسم ایرانی‌هایی که سرشان به تنشان میارزد اکثرا بی دین هستند در قلب اسکتبار جهانی و زندگی میکنند و از آن راضی هستند و ارادت هم به جنایت رانی مثل استالین و انکار هلوکاست ندارند.مرکز تولید دانش و اختراع هم آمریکا و غرب بوده و همچنان با فاصله زیادی هست.
اگر قرار به مقایسه رابطه میزان دانش با کفر باشد باید مقایسه آماری شود که در مورد ایران من چنین چیزی تا کنون ندیده‌ام ،جسته و گریخته البته اطلاع دارم که مثلا ایرانی یهودی برجسته‌ای مثل پروفسور لطفی مثلا ارادت به انکار هلوکاست ندارد یا مثلا دانشمند موفق ایرانی دیگری مثل پیروز نادری که از معدود دانشمندان ایرانی است که در رسانه نظر دینی خود را گفته صراحتا میگوید دین ندارد.

دکتر ترول در علم آمار مقایسه را بین جمعیت‌ها میکنند،حالا اصلا آن بخش از ایرانیان که از نظر شما روشنفکرنما و... نیستن (یعنی قاتلین و شکنجه گران و استالینیست‌ها و نژادپرستان و خر مذهبی‌ها و...) لیست دانشمندان دارند که حالا آزادیخواهان ایران برای اثبات خودشان چنین چیزی لازم داشته باشند.
البته انتظار فهم اینها برای کسی که فهمش از خدمت به بشریت و دانش در اندازه هورا کشیدن برای امثال هیتلر و منگله است انتظار بیجایی‌ست.


شیپورچی نوشته: و استالین هیتلر هم اگر انسانهای بی خودی بودند این همه طرف دار سینه چاک و عاشق چون من نداشتند
کدام همه طرفدار،بوضعتان آنقدر رقت انگیز است که حتی در مغالطه توسل به اکثریت هم،اکثریت که چه عرض کنم چهار نفر سیاهی لشگر هم ندارید !!
البته شما از آنها بیخودتر هستی ،آن حیوانات جانی از شما بیخودتر.اتفاقا تناقض شخصیت که ندارد هیچ، اختلال‌ها شخصیتی هیتلر و استالین و پیروان و سینه چاکانشان کاملا بر هم منطبق است.
[h=1]زیباترین زن جهان از نظر دانشمندان[/h]
[عکس: 27.jpg]
این زن زیباترین زن دنیا شناخته شد . این خانم بدون استفاده از وسایل آرایشی و تناسب بین اندام های صورتش باعث شد این لقب را به خود اختصاص دهد.

دانشمندان می گویند که فلورنس کولگایت ۱۸ ساله می تواند زیباترین زن دنیا باشد بطوری که معدل مسافت بین دو گوش او با مسافت بین مردمک هردوچشم او یک نتیجه نمونه علمی است همچنین مسافت بین دو چشم او به دهانش کمتر از ۱/۳ مسافت موهایش تا چانه اش است و این یک معیار نمونه دیگری می باشد.
کولگایت زیباترین صورت طبیعی بدون آرایش و بدون عمل زیبایی انتخاب شده بود و این مسابقه عنوانش زیبایی طبیعی از برنامه اورین در تلویزیون ای تی اف انگلیس بود.
شیپورچی نوشته: خوب همانطور که حدس میزدم شما خاله زنگ هستید
و جا دارد که اگر اینجا طویله نیست و مدیری دارد جناب راسل را برای افشای محتوای یک نامه خصوصی مورد توبیخ قرار دهد
این چرندایات هم که نگاشته اید
تا پیش از این که گفتیی ترسی نداریی و من دروغ گفته‌ام !!
در اینجا هم تنها نشر اطلاعات شخصی جرم است نه متن پیغام خصوصی و نشر حرف‌هایِ پشت سر و خاله زنکی شما درباره کاربران دیگر.پرسش ابتدایی من هم تنها برای اگاه کردن و قبول مسئولیت اخلاقی و نه قانونی قرار دادن آن بود وگرنه همان اول گذاشته بودم.
طویله هم تنها به آنجایی گفته میشود که تو و امثال ساکنش هستند مردک.
شیپورچی نوشته: افشای پیام خصوصی هم نشر اطلاعات خصوصی میباشد
هر چه در نامش خصوصی داشت که اطلاعات خصوصی حساب نمیشود دکتر !!شیپورچی نوشته: من دروغ گو نیستم و ترسو
جهت تخریب هم به در ودیوار متوسل نمیشوم
جناب کسرا در پست علنی بیان کرده بودند که من این دوست تازه وارد هستم که نیستم
و نامه من جهت اطلاع رسانی بود
زیرا جناب یک نفر با شوخی تهدید به افشا کرده بودند
که من از خودم رفع اتهام کردم
وگرنه من دلیلی ندارد پشت سر شخصی غیبت کنم
البته از شما همه چی بر میاد
واقعا ثابت کردید تارک فکر هستید
تنها چیزی که ثابت شد دروغ گویی و سخنان خاله زنکیت پشت سر دیگران است ، جناب کسری هم اصلا نه نامی از کاربر یکنفر برده بوده نه نقل قولی نه ارجاعی و... در مورد ایشان کاری نداشتبه ایشان داده بود و تنها کاربر شومبول را متهم به چند یوزره بودن کرده بود، آوردن پای کاربر یکنفر به ماجرا که کاملا کار خودت بوده.
شیپورچی نوشته: جناب راسل لطفا بنویسد من چه دروغی نوشتم
پشت سر دو کاربر دیگر حرف زده‌اید و آنها را جیره خور و... نامیده‌ای اسمش را هم گذاشته‌اید روشنگری !!
بدروغ هم گفته‌ای علت ساختن ایدی شیپورچی رساندن این حرفها بگوش ما بوده در حالی که آیدی را قبل از ثبت نام کاربران مذکور هم ساخته بودی دکتر ترول !!
بعد هم که گفتیم این مطالب را منکر شدی که درباره دیگر کاربران سخن گفته‌ای و مدعی شدی سخنت تنها درباره خودت بوده !!


شیپورچی نوشته: دلیل نوشتن پیام خصوصی من هم به شما این بود که شما من را دعوت به این سایت کرده ایید
من قبلا دعوت خودم را در همینجا و در حظور دوستان ازتان پس گرفته بودم و ترول بازی و استفراغ عقاید فاشیستیت اینجا طرفداری ندارد مخصوصا از طرف من ،این شامورتی بازی‌هایِ رقت انگیز را تعطیل کنید.

علت آن پیغام خصوصی و نگرانی ناگهانی شما برای "تولید محتوای" سایت هم خر فرض کردن ما بعلت مماشات با شما بوده،هر غلطی خواسته‌اید کرده‌اید اینجا جوابتان داده نشده فکر کرده‌اید خبری‌ست.

شیپورچی نوشته: افشای پیام خصوصی بدون اجازه شخص ارسال کننده افشای اطلاعات خصوصی حال هر چه قدر خواستید توجیه نمایید
حرف زدن پشت سر دیگران اطلاعات خصوصی نیست پروفسور !!
همین مانده بود که یک ترول که تمام قوانین سایت را تابحال نقض کرده بیاید قوانین دفترچه را به مدیران توضیح دهد !!


شیپورچی نوشته: من فعلا همین ایدی رو دارم اگر هر ایدی فکر میکنین متعلق به من اخراجش کنین با اعمال شاقه
آخی،بمیرم،فعلا همین یک آیدی را دارید فقط !!
اینقدر از مظلومیتت نگو و فکر گریه ما را هم بکن !!
شیپورچی نوشته: افشای پیام خصوصی هم نشر اطلاعات خصوصی میباشد

اگر شما پیام خصوصی را به X فرستاده باشید و Y منتشر کند بله نقض قانون است ! ولی اگر خود X منتشر کند خیر .
شیپورچی نوشته: از شما سانیکس معلومه که از راسل حمایت بکنی غیر این بود شاخ در میاوردم
نشر پیام خصوصی در یک مکان عمومی یک بی اخلاقی
قوانین این سایت من ذراوردی
شما هم فکر کنم پیام موجوذد دارید منشر کنید بد نیست
صد رحمت بع این سایت های داخلی

ناراحتی پیام خصوصی نفرست جانم !

من یا هر کس دیگه ای این حق رو داره که در مورد پیامی که براش فرستاده شده در صورتی که خطر جانی یا امنیتی برای فرستنده نداشته باشه تصمیم بگیره .

شما اگر نگران نشر اکاذیبی که به صورت خصوصی میفرستید هستید ! آنها را نفرستید .

این قوانین من درآوردی اینجا هم همینی که هست ! اینجا از هر سایت فارسی زبان دیگری بیشتر دموکرات است و فقط برادران هفت هزار تومانی و مانند آنها اینجا را بدتر از سایتهایی همچون عَندیشه هاا و هم میهن و از قرآن بپرس و ... میدانند .

و ما هم از نیت امثال شما بسیار خوب با خبریم جانم ، می آیید ترول میکنید محیط را به گند و گوز میکشید و بعد که در موردتان اقدامی صورت میگیرد داد و بیداد میکنید که دفترچه آزادی ندارد و همه اش حرف است و ...

هر چه هم ما بیشتر تحملتان میکنیم بر شدت کار خود میفزایید .

ولی عزیز دل اینجا محیطی به نام هم میهن و عَندیشه هاا و ... نیست که هر شخصی هر طوری که دلش خواست رفتار کند و بگوید چون مدیر،کاربر یا ... هستم پس میتوانم . اینجا بر طبق آنچیزی که شمای کاربر قبل از ارسال نخستین پست با آن موافقت کرده اید اداره میشود و اگر از چارچوب آن خارج شوید با شما برخورد میشود ، در مورد شخص شما و اون دوستتان جناب شومبول خان هم با توجه به اینکه بارها قوانین را نقض کرده اید و کماکان دارید اینجا دُر افشانی میکنید بیش از پیش خبر از آزادی این محیط و تحمل گردانندگانش در مورد افرادی مانند شما میدهد .

همین الان من میتوانم شما را به جرم دفاع از نازیسم و جنایتکاران تاریخ با توجه به آنچه در امضایتان نوشته شده اخراج کنم !
دفترجه نگران شمار کاربرانش نیست ، نگران کیفیت محتوایش است و برای همین برایش مهم نیست که 10 کاربر فعال داشته باشد یا 1000 کاربر فعال ، و شماها با عملکردتان دارید به محتوای سایت آسیب میرسانید .

و همینجا از طرف تیم مدیریتی دفترچه به شما هشدار میدهم اگر تا 24 ساعت آینده تصویر هیتلر + نام منحوسش را از امضایتان بر ندارید و هر جای دیگری از نازیسم ، هیتلر ، نسل کشی و ... دفاع کنید بلادرنگ شما را اخراج خواهیم کرد و این بار اجازه بازگشایی شناسه کاربری نو را هم به شما نخواهیم داد .


اگر اینجا سیرک است ، محیطش باز نیست ، قوانینش من درآوردیست یا هر چیز دیگریست خیلی راحت مهر ورزیده ترکش کنید ، اگر با تمام این بدیهایی که مدام بر میشمارید و با توجه به فیلترینگ اینجا نمیتوانید اینجا را ول کنید (به هر دلیلی) باید در چارچوب قوانینش عمل کنید .
شیپورچی نوشته: جناب سانیکس
چه شد موقعی کخ کند میزنید فوری جوش میاورید
مگر عقل ندارید که هر کاربر یک ایپی دارد چطور دوستتون کسرا نفهمید که من شخص خاصی نیستم!!!
در ظمن وقتی به کسی اتهام زده میشود باید از خودش دفاع کند
کسرا در پست علنی نوشته من فلانی هستم ولی وقتی نیستم باید دفاع کنم
وصحیح تر دیدم که در پیام خصوصی اطلاع دهم
حتی اول یک پست عمومی زدم ولی بعد صحیح تر دیدم پیام خصوصی دهم وچون شما مدیر هستید مثلا تشخیص دهید که هر کاربر یک ایپی دارد حتی اگر صد ایدی داشته باشد!!!

من از همان ابتدا هم به دوستان گفتم که شما شومبول نیستید ! آنقدرها شما را باهوش نمیبینم !

شیپورچی نوشته: در ظمن بفرمایید نیات من چیست مثلا چه نقل نباتی پخش میشود!!!
که من مانع توزیع ان هستم؟

درکش برای شما ثقیل است حسابی !
شما فقط قدرت ادراک ترولینگ و دفاع از نازیسم و ... را دارید .

شیپورچی نوشته: وخفه شدم انقدر که گفتید بروید مگر طویله ساختید که هر نخودی تا جواب ندارد میگوید بروید!!!
========================
اگر هم اینجا سیرک نیست چرا هر احمقی به خود اجازه میدهدبه دیگران توهین کند؟

سیرک است ! بروید رد کارتان انقدر زور زدن ندارد که ! بروید در "از قرآن بپرس" یا انجمن نازی های ایرانی هر چه دوست دارید در تمجید از جنایتکاران تاریخ بگویید ! مگر کسی جلویتان را گرفته ؟

شیپورچی نوشته: در ظمن طبق قوانین المان شما میتواند من را تحویل پلیس المان بدهید
اگر جرمی مرتکب شدم یا اقدام تروریستی کردم
بهانه کذایی سرور را هم نیاورید کاربران را الاغ فرض نکنید
در خود المان صدها سایت نئو نازی موجود است اگر انها را گرفتند وسایتشان را تخته کرردند من راه م میگیرند

قوانین آلمان را برای منی که دست کم در اینجا زندگی میکنم بازگو نکنید !
در آلمان هیچ سایت نئو نازی فعال نیست ، اگر باشد یا سرورش در آلمان نیست (که به محض فهمیدن دسترسی کاربران آلمانی به آن مسدود میشود) و یا هنوز گزارشی مبنی بر وجود و فعالیتش برای مقامات قضایی فرستاده نشده ، نئونازی ها حق داشتن حزب و فعالیتهای سیاسی تحت نام نازیسم را ندارند و به محض دیدن کوچکترین رفتار نژادپرستانه باهاشون برخورد میشه .
این هم نمونه ای از آنها :
BBC News - Twitter blocks neo-Nazi account to users in Germany
در آلمان صاحبین وبسایت ولو اگر توییتر باشد باید دسترسی کاربران را به گروه های نئو نازی ببندند ، اینکه توییتر تنها دسترسی کاربران آلمانی را به این گروه بسته به خاطر نبود سرورش در آلمان است در غیر این صورت باید کل گروه را برای همه دنیا مسدود میکرد .
کاربران اینجا هم الاغ نیستند ! منتها برخی دوست دارند نقش :e528: را بازی کنند . پس انقدر در راستای ایفای نقش ترولینگ خودتان قوانین آلمان را با تفسیر و شناخت نادرست خودتان بازگو نکنید .

این هم قوانین اینجاست ! ببخشید که بخاطر خوشخوشان مشتی نژادپرست و مدافع نازیسم وفاشیسم این محدودیتها را بر نداشتیم ! من از طرف جامعه آزاد و مدرن و متمدن و انسانی از شمای مدافع نازیسم و هیتلر صغیر عذرخواهی میکنم !!!!!!!!!!!!!!!!!!
به قولی هر چه بگندد بزنندش نمک وای به روزی که بگندد نمک(البته قصد توهین ندارم ولی جمله معرفی در اجرای عدالت)
من فکر میکردم شما حداقل از بقیه عاقل ترید و به همان سان با انصاف وبی طرف!!!
وحداقل کاربران را مساوی میبینید ولی افسوس که نیستید
و پیش داوری و حمایت کور از دوستتان موجب تایید شماست
-----------------
هر چه بدبختی میکشیم از دست امثال شماست
تا موقعی که کاریی نیستید خود بزرگ بین وعلامه دهر هستید
اگر هم به جایی یا پستی برسید میشوید ان رفیقتان در المان فرخ نگهدار هیچ پایبندی به هیچ ارزش اخلاقی ندارید
سیاست ماکیاولی در اکثر کاربران مدیر اینجا به وضوح قابل مشاهده است(و شما)

بعد اگر از من باهوش تر هستید چند نمونه از اختراعات واکتشافات خویش را برملا کنید تا بر جهل ونادانی خویش گریه کنم
و روزی هزار بار از شما معذرت خواهی کنم
توهم دانشمند بودن پدر ایران رو دراورده گربه من هم فکر میکنه انیشتنه همش بجای میو میگه پیو یعنی خالق عدد پی این بوده گربه است دیگرایرانی
تو سایت فیزیک هوپا هر روز یک نفر یک فرضیه ونظر علمی جدید کشف میکنه
تا حالا هزار بار اختراع و اکتشاف علمی صورت گرفته
ولی من یک ادم معمولی هستم یک لیسانس به زور گرفتم
ان هم زایشگاه ازاد در رشته البته مورد علاقه ام
هیچ اختراع واکتشافی هم ندارم همین که بلدم به راحتی از اینترنت استفاده کنم با وجود این همه موانع خودش جای شکر داره
مدعی هوش داشتن وچیز فهم بودن هم نیستم
کتاب فلسفه خوندم ولی مدعی فیلسوف بودن هم نیستم
از زندگی هم لذت میبرم حتی از کمبودها و سرکوبها ونداشته ها

--------------
این کلمه ترول را هم ای کاش بلد نبودید وگرنه سکته میکردید و خفقان میگرفتید
مثلا اگر جناب داریوش در جواب نوشته من که اصلا مخاطب من نبودند می نوشت
دوست گرامی تلاش خواهیم کرد تو هم سعی کن به اندازه دانش وسهم خودت
سکته میکردند حتما باید توهین میکردند
----------------
اتفاقا من در سایت نازی سنتر از حق دفاع میکنم انجا هم پرچم رفیق استالین بالاست
دوم در دفاع از یهودیان هم دایما مطالبی نوشتم
ودلیل علاقه من به هیتلر نازیسم نیست بلکه خود وی است چون از هیچ به عرش رسید یک کودک سر نوشت دنیا رو تو دستش گرفت
البته یهودی بود وحتی دستیارش هم یهودی
بود
---------------
اخیرا در چند ماه اخیر کاری به هیتلر و جنگ دوم نداشتم چون علاقه ایی به هرج ومرج ندارم تارخ خودش در نهایت حقایق را اشکار خواهد نمود
--------------
تا حالا ندیدم مدیری اینجا پشت رفیق خودش در نیاد
حتی در مواردی که علنا به من توهین شد
بعد از من توقع ادب ورعایت ان را دارید؟
جای تشکر دارید که چند کاربر از من به نیابت دفاع کردند مدیران اینجا به جز تکرار کلمه مزحک بروبرو حرفی دیگر ندراند
تقریبا همگی یک بار این کلمه رو به من گفتن گاهی احسای میکنم همه کاربرها یکی هستن
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117