نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 3 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ساختارشناسی زبان پارسیک

چندی از واژه‌های کار خودم:
نهارناشتا / نارناشتا = brunch
نهارشآم  / نارشام = drunch

تکسر = مجرد = single
دارزی = arboreal
چه‌دانی = know-how
درشد = فی الواقع
لمکت = couch
مرگار = function

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ


پیام‌های این موضوع
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonic - 10-31-2010, 07:36 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-31-2010, 08:07 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonic - 10-31-2010, 08:09 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-31-2010, 08:19 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 10-31-2010, 09:10 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonic - 10-31-2010, 09:18 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط atila - 10-31-2010, 09:59 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 10-31-2010, 10:38 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط koroghli - 11-01-2010, 01:33 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-01-2010, 02:53 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط atila - 11-01-2010, 12:28 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط kourosh_bikhoda - 11-01-2010, 04:46 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-01-2010, 05:09 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 11-01-2010, 05:44 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط atila - 11-01-2010, 08:17 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonic - 11-01-2010, 08:22 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 11-01-2010, 08:51 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط kourosh_bikhoda - 11-01-2010, 09:44 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 11-01-2010, 11:00 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-02-2010, 12:29 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط admin - 11-02-2010, 12:32 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-02-2010, 12:45 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط koroghli - 11-03-2010, 12:59 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 11-03-2010, 01:03 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط koroghli - 11-03-2010, 03:01 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Anarchy - 11-03-2010, 09:14 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 02-17-2011, 11:28 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-26-2011, 05:54 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-02-2011, 11:56 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 02-22-2012, 04:17 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-14-2012, 12:34 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-07-2012, 02:59 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-07-2012, 03:19 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-11-2012, 02:23 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-11-2012, 02:34 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-11-2012, 02:54 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-29-2012, 11:06 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 05-16-2012, 11:42 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 05-17-2012, 08:31 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 05-17-2012, 09:00 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 05-18-2012, 04:40 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 05-23-2012, 03:39 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 05-23-2012, 05:05 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 06-01-2012, 07:48 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 06-03-2012, 10:48 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 06-14-2012, 02:19 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 06-17-2012, 10:02 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 06-21-2012, 11:29 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 06-21-2012, 11:37 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 06-22-2012, 12:00 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 06-22-2012, 12:02 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 06-22-2012, 12:10 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 07-10-2012, 12:24 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 07-10-2012, 11:03 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 07-17-2012, 02:40 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 07-22-2012, 03:30 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 08-13-2012, 12:23 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 08-14-2012, 05:41 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 08-14-2012, 05:51 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Anarchy - 08-14-2012, 06:31 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 08-14-2012, 07:22 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 08-16-2012, 11:38 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 08-16-2012, 11:49 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 08-16-2012, 12:02 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 08-20-2012, 07:33 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 08-31-2012, 01:51 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-02-2012, 02:08 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-18-2012, 05:51 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-23-2012, 10:59 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-24-2012, 10:54 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 09-25-2012, 11:47 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-26-2012, 12:03 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 09-26-2012, 12:42 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 09-26-2012, 12:49 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-26-2012, 12:52 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 09-26-2012, 09:34 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-27-2012, 03:45 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-27-2012, 03:52 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-28-2012, 08:08 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-28-2012, 08:27 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-30-2012, 11:52 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 09-30-2012, 11:55 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-30-2012, 12:10 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 09-30-2012, 12:44 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-30-2012, 12:58 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-30-2012, 01:17 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-30-2012, 02:00 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 09-30-2012, 02:08 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-01-2012, 01:26 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-01-2012, 01:56 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-05-2012, 08:17 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-07-2012, 06:44 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-09-2012, 12:23 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-10-2012, 08:41 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-13-2012, 04:19 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-16-2012, 10:45 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Pazhuhande - 10-28-2012, 04:27 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-02-2012, 10:33 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 11-02-2012, 11:29 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Nocturne - 11-02-2012, 11:56 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-02-2012, 12:03 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-02-2012, 12:09 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط mamad1 - 11-05-2012, 12:20 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Ouroboros - 11-05-2012, 01:06 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Pazhuhande - 11-05-2012, 01:57 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-05-2012, 04:27 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-05-2012, 04:29 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-06-2012, 04:01 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Pazhuhande - 11-08-2012, 03:30 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-08-2012, 03:49 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-08-2012, 04:00 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 11-11-2012, 02:55 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Russell - 11-11-2012, 03:12 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-11-2012, 03:50 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 11-11-2012, 06:13 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 11-11-2012, 07:15 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 11-11-2012, 07:18 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Anarchy - 11-11-2012, 07:51 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 11-11-2012, 08:33 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Anarchy - 11-11-2012, 09:08 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 11-12-2012, 08:46 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Russell - 11-12-2012, 09:06 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 11-12-2012, 09:11 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 11-12-2012, 09:12 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-12-2012, 09:16 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 11-12-2012, 11:14 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-12-2012, 11:23 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 11-12-2012, 11:39 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-13-2012, 12:02 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 11-13-2012, 12:13 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-18-2012, 05:21 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط shirin - 11-19-2012, 10:13 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-19-2012, 10:13 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط shirin - 11-19-2012, 10:19 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-19-2012, 10:22 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط shirin - 11-19-2012, 10:26 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-19-2012, 10:30 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط shirin - 11-19-2012, 10:38 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-19-2012, 10:43 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 11-19-2012, 10:48 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط shirin - 11-19-2012, 10:52 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-19-2012, 10:58 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-19-2012, 11:05 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 11-19-2012, 11:37 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-19-2012, 11:51 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-26-2012, 03:23 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 11-27-2012, 12:57 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-27-2012, 01:05 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 11-27-2012, 01:15 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-27-2012, 01:34 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 11-27-2012, 10:57 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 11-27-2012, 05:17 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 11-28-2012, 09:19 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 11-28-2012, 09:55 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-29-2012, 01:38 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 11-29-2012, 10:57 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-29-2012, 12:56 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-30-2012, 01:16 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 11-30-2012, 10:44 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 11-30-2012, 03:59 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-30-2012, 05:51 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 11-30-2012, 08:34 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-30-2012, 09:29 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 11-30-2012, 09:42 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 12-01-2012, 01:04 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-01-2012, 05:17 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 12-02-2012, 12:25 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-04-2012, 01:29 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-04-2012, 02:57 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-04-2012, 03:01 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-04-2012, 03:14 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-05-2012, 05:57 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 12-05-2012, 08:52 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-05-2012, 09:29 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Pazhuhande - 12-07-2012, 05:44 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 12-07-2012, 04:32 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-08-2012, 06:50 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-08-2012, 07:11 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 12-08-2012, 07:23 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-08-2012, 08:08 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-09-2012, 12:48 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-13-2012, 12:19 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-13-2012, 02:17 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-14-2012, 01:19 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-15-2012, 10:11 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-16-2012, 11:16 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-17-2012, 08:53 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-18-2012, 02:28 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-18-2012, 11:12 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط SAMKING - 12-19-2012, 01:33 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-19-2012, 03:03 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Pazhuhande - 12-19-2012, 09:07 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-19-2012, 09:32 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Pazhuhande - 12-20-2012, 01:35 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-20-2012, 04:26 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-20-2012, 11:55 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-03-2013, 02:21 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-03-2013, 10:28 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 01-07-2013, 07:44 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-07-2013, 07:56 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-07-2013, 09:06 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 01-07-2013, 09:14 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-07-2013, 10:40 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-07-2013, 11:04 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-08-2013, 03:21 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-30-2013, 11:12 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Gilgamesh - 01-30-2013, 12:30 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-30-2013, 12:43 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 02-01-2013, 08:02 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 02-19-2013, 03:26 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط محمد - 02-19-2013, 06:01 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 02-19-2013, 06:59 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 02-20-2013, 06:13 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 02-23-2013, 11:40 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 02-24-2013, 10:14 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-01-2013, 08:03 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-05-2013, 12:34 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-07-2013, 04:23 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Angela - 03-07-2013, 08:19 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-07-2013, 08:36 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-10-2013, 02:42 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-10-2013, 02:51 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-12-2013, 12:35 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-12-2013, 05:08 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-19-2013, 02:05 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-22-2013, 12:53 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-23-2013, 12:03 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Gilgamesh - 03-25-2013, 09:29 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-26-2013, 02:32 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Gilgamesh - 03-26-2013, 03:23 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 03-26-2013, 04:54 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-27-2013, 06:50 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-27-2013, 08:07 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 03-31-2013, 09:43 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-31-2013, 10:11 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 03-31-2013, 10:30 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-31-2013, 05:25 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-31-2013, 07:24 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-01-2013, 12:20 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 04-02-2013, 09:38 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-02-2013, 05:10 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-02-2013, 07:26 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط mosafer - 04-03-2013, 09:59 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-03-2013, 01:13 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط mosafer - 04-03-2013, 02:47 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط mosafer - 04-04-2013, 07:26 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-04-2013, 07:59 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط mosafer - 04-04-2013, 08:11 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-04-2013, 08:25 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط mosafer - 04-04-2013, 08:58 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-04-2013, 10:54 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط viviyan - 04-05-2013, 02:19 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-05-2013, 02:33 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-05-2013, 03:44 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Reactor - 04-05-2013, 09:04 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-05-2013, 09:21 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Gilgamesh - 04-05-2013, 09:23 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-05-2013, 09:39 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-06-2013, 05:37 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-06-2013, 08:29 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-06-2013, 10:52 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 04-06-2013, 10:58 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-06-2013, 11:10 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 04-08-2013, 11:30 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-08-2013, 12:44 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 04-08-2013, 01:29 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-09-2013, 12:04 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط mosafer - 04-09-2013, 03:37 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-09-2013, 07:20 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-11-2013, 03:06 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-12-2013, 12:33 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 04-13-2013, 03:31 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-13-2013, 04:58 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 04-14-2013, 07:54 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-14-2013, 09:15 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 04-14-2013, 09:31 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 04-15-2013, 04:09 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-15-2013, 09:28 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 04-16-2013, 05:24 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 04-19-2013, 08:16 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-19-2013, 08:33 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 04-19-2013, 09:13 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-19-2013, 09:20 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 04-19-2013, 09:34 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 04-19-2013, 09:43 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-19-2013, 09:50 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 04-20-2013, 07:46 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 04-20-2013, 07:55 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-20-2013, 11:26 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-20-2013, 11:33 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 04-20-2013, 06:07 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-20-2013, 06:17 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 04-20-2013, 06:46 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 04-20-2013, 07:01 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 04-22-2013, 12:56 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-22-2013, 01:04 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-22-2013, 01:13 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-22-2013, 01:33 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-22-2013, 08:40 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-24-2013, 02:06 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 04-24-2013, 03:39 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Sotude - 05-06-2013, 08:35 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Ouroboros - 05-06-2013, 08:54 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 05-14-2013, 03:31 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Russell - 05-14-2013, 04:04 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 06-23-2013, 05:53 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 06-23-2013, 06:27 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 06-23-2013, 06:39 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 06-23-2013, 06:50 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 06-23-2013, 07:29 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 06-23-2013, 07:35 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 07-20-2013, 09:59 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 07-20-2013, 10:44 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط slice_of_god - 07-21-2013, 07:28 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 07-22-2013, 07:18 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Dariush - 07-22-2013, 08:33 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 07-22-2013, 02:53 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 07-22-2013, 06:03 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 07-22-2013, 07:42 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 07-22-2013, 08:52 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط undead_knight - 07-22-2013, 09:05 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 07-22-2013, 10:03 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 07-23-2013, 04:39 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 07-27-2013, 07:54 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 07-27-2013, 08:45 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 07-27-2013, 08:55 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 07-27-2013, 09:25 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط meaning - 07-27-2013, 09:30 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 07-27-2013, 09:40 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط meaning - 07-27-2013, 09:54 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 07-27-2013, 09:58 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط meaning - 07-27-2013, 10:04 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 07-27-2013, 10:09 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 07-27-2013, 10:19 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط sonixax - 07-27-2013, 10:22 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 07-27-2013, 10:32 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط meaning - 07-27-2013, 10:40 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 07-27-2013, 10:47 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Alice - 07-27-2013, 10:54 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 07-27-2013, 11:00 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-17-2013, 08:16 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-28-2013, 08:18 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Fiona - 10-28-2013, 09:15 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-28-2013, 10:09 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-31-2013, 06:53 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط homayoun - 11-08-2013, 01:09 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-08-2013, 03:19 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-15-2013, 08:08 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-24-2013, 04:45 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط homayoun - 11-24-2013, 04:54 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-24-2013, 10:44 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 11-24-2013, 11:08 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-25-2013, 02:59 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط homayoun - 12-25-2013, 04:03 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Spehr - 12-25-2013, 05:31 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 12-26-2013, 10:00 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 12-26-2013, 05:28 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 12-26-2013, 07:56 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط homayoun - 01-06-2014, 02:20 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط homayoun - 01-06-2014, 02:22 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Anarchy - 01-06-2014, 03:20 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-07-2014, 05:14 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-07-2014, 05:16 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Aria Farbud - 01-09-2014, 05:21 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Spehr - 01-09-2014, 08:01 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-10-2014, 05:41 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط homayoun - 01-10-2014, 10:43 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-14-2014, 07:39 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط homayoun - 01-14-2014, 09:38 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 01-31-2014, 12:17 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط homayoun - 02-02-2014, 01:49 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط homayoun - 02-07-2014, 01:15 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 02-28-2014, 07:04 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Anarchy - 02-28-2014, 09:45 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط یه نفر - 03-07-2014, 07:47 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Aria Farbud - 03-07-2014, 07:47 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-14-2014, 04:03 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Anarchy - 03-14-2014, 08:34 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-14-2014, 09:07 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Anarchy - 03-14-2014, 09:55 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-18-2014, 05:45 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Anarchy - 03-19-2014, 11:17 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-20-2014, 03:34 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Anarchy - 03-20-2014, 06:11 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-20-2014, 06:38 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-21-2014, 01:54 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط meaning - 03-21-2014, 03:06 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 03-21-2014, 03:21 PM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 04-18-2014, 11:51 AM
ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 10-09-2016, 10:31 AM
RE: ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 05-20-2020, 05:40 PM
RE: ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 05-20-2020, 05:41 PM
RE: ساختارشناسی زبان پارسیک - توسط Mehrbod - 06-19-2020, 11:30 PM

موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 3 مهمان