نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

توهین در قرآن
#11

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
m@hdi نوشته: سوره بقره – آیه 118:
و قال الّذین لا یعلمون لو لا یكلّمنا اللّه أو تأتینا آیة كذلك قال الّذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بیّنّا الآیات لقوم یوقنون
"هم گفتند کسانی که نباشد می دانند گر نباشد گفتار می کندمان خداوند یا می آیدمان نشانه ای جور این گفتند کسانی از پیشترشان مانند گفتهءشان همگونه شد دلهاشان پیش روشن کردیم نشانه ها برای هم خویشانی که یکدل می شوند118 ماده گاو"
m@hdi نوشته: شما انگار مثل ما فکر میکنید قرآن سخن محمد است که میگویید چرا خدا پرست بایستی ساکت باشد!
خوش گمان کردی؟کجای سخن من این بود
m@hdi نوشته: قرآن سخن خداست و مشرکان به محمد گفتند مثل ابله ها ایمان بیاوریم و خدا (توجه کنید نه محمد) گفته خودتون ابله هستید!
آره دیگر چرا خداوند نشان دهندهء ابله نباشد از کسی بایستی شرم کند!
m@hdi نوشته: ترویج کینه و دشمنی مخالف حقوق بشر است در تاپیکی دیگر با عنوان "چرا اسلام آزادانه تبلیغ میشود؟!"
این بهرهء حقوق بشرتان برای خداناباوران هم کاربرد ندارد چه برسد به باورمندان تازه برای همین گوش کردن به سخنان رنگینتان چه بدبختی هایی که کشیدیم در کشورهای همسایه هم کشور خودمان هم کشورهای بیچاره آفریقایی از باورمندان مسلمان نشین هم دیگر گروهها آره آب شما ها با ما در یک رودخانه نمی رود همانند ریختن آب سمی به آب تازه
m@hdi نوشته: نشان دادم که براساس همین ایراداتی که در اسلام هست اسلام حق تبلیغ ندارد پس دوستان همفکرتان در غرب حق تبلیغ ندارند اما اگه روزی چنین اتفاقی بیفتد اول از همه خود شما دادتان به هوا میرود!
این بهره هم حق را کسی نیاز نداریم به ما بیاموزاند زود یادتان رفت که ارتش فرانسه با مردم باورمند آفریقای مرکزی چکار کرد همه این بیچاره ها را بی سلاح کردند روبروی دشمنشان که مسیحیان دوگانه پرست بودند زار هم بیچاره کشته شدند اگر خداوند دست دهد پاسخشان را در نزدیک می گیرند هم واپسین خوار در دوزخ افتند
m@hdi نوشته: ز نقطه نظر روانشناسی کلا مسخره کردن نشانه ای از کم آوردن است و فرد جوابی ندارد از این رو مسخره میکند که کم نیاورد! آیا خدا هم جوابی ندارد که دست به مسخره زدن میبرد؟!
پاسخی از این بهتر که بیجا پوسخند زننده با کارش همانجا پوسخند می شود
روانشناسان نگفتند که پوسخند بیجا زدن مزه اش پوسخند بجاخوردن است خداوندا ما را جور دوچهره های ناباور مکن هم در نزدیک به ما نیکویی بده هم واپسین نیکویی ای هم نگاه دارمان از ناگواری آتش دوزخ
پاسخ
#12

mbk نوشته: خوش گمان کردی؟کجای سخن من این بود

خودتون گفتید:

mbk نوشته: چرا گمان دارید همیشه بایستی یکسویه پوسخند زد چون دیگری خداوند پرست است پس بایستی خاموش باشد

شما خدا را با خدا پرست اشتباه گرفتید!

mbk نوشته: آره دیگر چرا خداوند نشان دهندهء ابله نباشد از کسی بایستی شرم کند!

ابله توهین است و خدایی که همه چیز تمام است جواب توهین را با توهین میدهد؟! استدلال ندارد؟!

mbk نوشته: این بهرهء حقوق بشرتان برای خداناباوران هم کاربرد ندارد چه برسد به باورمندان تازه برای همین گوش کردن به سخنان رنگینتان چه بدبختی هایی که کشیدیم در کشورهای همسایه هم کشور خودمان هم کشورهای بیچاره آفریقایی از باورمندان مسلمان نشین هم دیگر گروهها آره آب شما ها با ما در یک رودخانه نمی رود همانند ریختن آب سمی به آب تازه

پس چرا امثال شما در جمهوری اسلامی یا در اروپا وقتی حقی ازشون ضایع میشه یا فکر میکنن حقی ازشون ضایع شده دم از حقوق بشر میزنند؟! اگر حقوق بشر نبود مثل قرون وسطی مسلمین نمیتوانستند در اروپا آزادی تبلیغ داشته باشند البته حقوق بشر واقعی به آنها اجازه نمیدهد که آزادی تبلیغ داشته باشند چرا که اسلام دعوت به کینه و خشونت علیه دگراندیشان میکند اما اروپاییها از روی نادانی اجازه میدهند که اسلام تبلیغ شود. وقتی که به نفعتون باشه دم از حقوق بشر میزنید وقتی که به نفعتون نباشه میزنید زیر حقوق بشر یا بهانه میاورید اما من بخوبی میدانم که امثال شما خالی بند هستند مثل امام همام که تا وقتی که در فرانسه بودند دم از حقوق بشر میزدند و میگفتند مارکسیستها در ابراز عقیده آزادند (در مقابل شاه که میگفت مارکسیسم غیر قانونی هست) ولی وقتی حکومت را در دست گرفتند آزادی بیان را از کسانی که اندکی زاویه با او داشتند گرفت چه برسه به مارکسیست ها!

mbk نوشته: این بهره هم حق را کسی نیاز نداریم به ما بیاموزاند زود یادتان رفت که ارتش فرانسه با مردم باورمند آفریقای مرکزی چکار کرد همه این بیچاره ها را بی سلاح کردند روبروی دشمنشان که مسیحیان دوگانه پرست بودند زار هم بیچاره کشته شدند اگر خداوند دست دهد پاسخشان را در نزدیک می گیرند هم واپسین خوار در دوزخ افتند

عین مسئولین جمهوری اسلامی حرف میزنید یعنی عین بچه ها در کلاس درس که وقتی به یکی میگی چرا بی نظمی میکنی میگه فلانی هم بی نظمی میکنه! اگر نقض حقوق بشر در فرانسه انجام میشود (مثل جلوگیری از نقد هلوکاست) محکوم است همانطور که در ایران حقوق بشر نقض میشود اما چیزی که مهمتر است جهنم حقوق بشره که ایرانه و نهادهای حقوق بشری هم تا وقتی کشورهایی مثل ایران هستند فرانسه را تیتر اول نقض حقوق بشر نمیکنند.

mbk نوشته: پاسخی از این بهتر که بیجا پوسخند زننده با کارش همانجا پوسخند می شود
روانشناسان نگفتند که پوسخند بیجا زدن مزه اش پوسخند بجاخوردن است

در آیه گفته شده خدا مسخره شان میکند. مسخره کردن هم خدای همه چیز مطلق شما انجام میدهد؟! این چه جور خدای بی نیازی هست که احساس تحقیر شدن بهش دست میده و مسخره میکند؟!
پاسخ
#13

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
m@hdi نوشته: سوره بقره – آیه 171:
و مثل الّذین كفروا كمثل الّذی ینعق بما لا یسمع إلاّ دعاء و نداء صمّ بكم عمی فهم لا یعقلون
"هم مانند کسانی که روی گردانیدند جور مانند کسی است که فریاد می شود به چه نباشد می شنود جز فراخوانی ای هم صدایی کری لالی کوری باز آنها نباشد می اندیشند171 ماده گاو"
m@hdi نوشته: خودتون گفتید:
m@hdi نوشته: نوشته اصلی از سوی mbk
چرا گمان دارید همیشه بایستی یکسویه پوسخند زد چون دیگری خداوند پرست است پس بایستی خاموش باشد
m@hdi نوشته: شما خدا را با خدا پرست اشتباه گرفتید!
همانجا را تاپایانش بخوان نه که تکه برداری کنی
m@hdi نوشته: ابله توهین است و خدایی که همه چیز تمام است جواب توهین را با توهین میدهد؟! استدلال ندارد؟!
کسی که دیگری را بی انگیزه درست پست می خواند خداوند او را پست می کند که او را انگیزان هم استدلال سر نمی شود
m@hdi نوشته: پس چرا امثال شما در جمهوری اسلامی یا در اروپا وقتی حقی ازشون ضایع میشه یا فکر میکنن حقی ازشون ضایع شده دم از حقوق بشر میزنند؟! اگر حقوق بشر نبود مثل قرون وسطی مسلمین نمیتوانستند در اروپا آزادی تبلیغ داشته باشند البته حقوق بشر واقعی به آنها اجازه نمیدهد که آزادی تبلیغ داشته باشند چرا که اسلام دعوت به کینه و خشونت علیه دگراندیشان میکند اما اروپاییها از روی نادانی اجازه میدهند که اسلام تبلیغ شود. وقتی که به نفعتون باشه دم از حقوق بشر میزنید وقتی که به نفعتون نباشه میزنید زیر حقوق بشر یا بهانه میاورید اما من بخوبی میدانم که امثال شما خالی بند هستند مثل امام همام که تا وقتی که در فرانسه بودند دم از حقوق بشر میزدند و میگفتند مارکسیستها در ابراز عقیده آزادند (در مقابل شاه که میگفت مارکسیسم غیر قانونی هست) ولی وقتی حکومت را در دست گرفتند آزادی بیان را از کسانی که اندکی زاویه با او داشتند گرفت چه برسه به مارکسیست ها!
حقوق بشر در اروپا پیروی می شود! بی بی سی فارسی در بخش گفتاورد آیا قانون کفرگویی برداشته شود یا نه دیدگاهی دادم سوره جمعه درباره تورات داران نوشتم آن را برداشتند که پاسخ پوسخند را با پوسخند می دادند بهتر بود اروپاییان هم هرجا سودشان می سازد رفتاری بیش ندارند بهره یا حقوق بشر برای دو سامانه جدا جداست برای اروپاییان جور دیگر نوشته شده برای باورمندان مسلمان جور دیگر همان بهتر که اروپاییان نادانیشان برجا باشد به سودشان است باورمندان مسلمان تا سودی نداشته باشند تا درکارشان راستی هم خوبکاری دیده نمی شد یک روز نمی توانستند آنجا جا باز کنند تازه اگر نشانی درست داری که خمینی ره چنین چیزی گفت بیاور تازه پیشتر هم گفتم قانون فرانسه با قانون باورمندان مسلمان یکی نیست که شاید او خواست قانون آنجا را زیر پا نگذارد
m@hdi نوشته: یعنی عین بچه ها در کلاس درس که وقتی به یکی میگی چرا بی نظمی میکنی میگه فلانی هم بی نظمی میکنه!
شما هم جور کودک گویش دارید که می گویید آموزگار چرا تنبل را با درس خوان یکی نمی داند هم تنبل را تنبل صدا می زند
m@hdi نوشته: در آیه گفته شده خدا مسخره شان میکند. مسخره کردن هم خدای همه چیز مطلق شما انجام میدهد؟! این چه جور خدای بی نیازی هست که احساس تحقیر شدن بهش دست میده و مسخره میکند؟!
آره زمانی که خداوند کسی را به تیغ پوسخند می آورد چرا ندارد
تو درآوردی که هر که پوسخند می زند بایستی کوچک هم تحقیر شده باشد خداوند است که پوسخند بجا می زند هم دیگری را بی رسیدگی بالا می برد یکی را بخشش می کند دیگری را ناگوار می سازد دست خودش است
خداوندا از بخششت نا امید نیستم چون جز رویگردانان از مهربانیت نامید نمی شوند مرا که روی بسویت دارم بپذیر
پاسخ
#14

mbk نوشته: "هم مانند کسانی که روی گردانیدند جور مانند کسی است که فریاد می شود به چه نباشد می شنود جز فراخوانی ای هم صدایی کری لالی کوری باز آنها نباشد می اندیشند171 ماده گاو"

خوب بلدید با دست بردن در ترجمه نشون بدید که توهین نیست!:

سوره بقره آیه 171:

و مثل [دعوت‏ كننده] كافران چون مثل كسى است كه حیوانى را كه جز صدا و ندایى [مبهم چیزى] نمى ‏شنود بانگ مى‏زند [آرى] كرند لالند كورند [و] درنمى‏یابند.

متن قرآن, سوره: البقرة, از آیه 171 تا آیه 180

اگر اینها توهین نیست (با دست بردن در ترجمه البته!) یا این توهینها ایرادی ندارد به یکباره در یک پست همه را زیر سوال ببرید و هی برای هرکدوم پست جداگانه نزنید.

mbk نوشته: همانجا را تاپایانش بخوان نه که تکه برداری کنی

همانجا:

mbk نوشته: چرا گمان دارید همیشه بایستی یکسویه پوسخند زد چون دیگری خداوند پرست است پس بایستی خاموش باشد هر بدی سرش آمد نوش جانش خداوند خوب مطلق است پس بایستی هر کج رفتاری با بنده اش انجام دهیم خداوند بایستی خاموش شود

خب خدا مخالفینش را تمسخر میکند شما برو از یک روانشناس بپرس آیا تمسخر کردن از روی ضعف هست اون هم بهت میگه بله و متوجه میشی که یا پیامبرت در موضع ضعف بوده که این آیه را اورده یا الله در موضع ضعف هست که خاک تو سرش!

mbk نوشته: کسی که دیگری را بی انگیزه درست پست می خواند خداوند او را پست می کند که او را انگیزان هم استدلال سر نمی شود

محمد گفته بیاید ایها الناس ایمان بیارید به این چیزی که من میگم و هیچ استدلال قویی نیاورده و مشرکان گفتند مثل ابله ها ایمان بیاوریم؟! و با این سخنشان به مسلمین توهین کردند و محمد یا الله بجای اینکه از موضع قدرت جواب توهین را با استدلال بدهد از موضع ضعف مثل بچه ها میگه خودتی!

mbk نوشته: حقوق بشر در اروپا پیروی می شود! بی بی سی فارسی در بخش گفتاورد آیا قانون کفرگویی برداشته شود یا نه دیدگاهی دادم سوره جمعه درباره تورات داران نوشتم آن را برداشتند که پاسخ پوسخند را با پوسخند می دادند بهتر بود اروپاییان هم هرجا سودشان می سازد رفتاری بیش ندارند بهره یا حقوق بشر برای دو سامانه جدا جداست برای اروپاییان جور دیگر نوشته شده برای باورمندان مسلمان جور دیگر همان بهتر که اروپاییان نادانیشان برجا باشد به سودشان است باورمندان مسلمان تا سودی نداشته باشند تا درکارشان راستی هم خوبکاری دیده نمی شد یک روز نمی توانستند آنجا جا باز کنند تازه اگر نشانی درست داری که خمینی ره چنین چیزی گفت بیاور تازه پیشتر هم گفتم قانون فرانسه با قانون باورمندان مسلمان یکی نیست که شاید او خواست قانون آنجا را زیر پا نگذارد

شما پاسخهات انقدر مبهم هست که کسی نمیفهمه چی میگی اونها هم حتما درست متوجه نشدن و مثلا فکر کردن توهینی کردی بعد پاکش کردن وگرنه تا اونجایی که bbc فارسی رو دنبال میکردم حرف های مخالف هم اگر توهینی درش نبود بهش اجازه پخش میدن.

در مورد سند اینکه این جمله ""مارکسیستها در ابراز عقیده آزادند" را واقعا خمینی زده همین جمله را در گوگل جستجو کنید و به قسمت عکسها بروید تا ببینید که خمینی و اطرافیانش بجز این دروغ چه دروغ های دیگری به خورد مردم داده اند.

mbk نوشته: شما هم جور کودک گویش دارید که می گویید آموزگار چرا تنبل را با درس خوان یکی نمی داند هم تنبل را تنبل صدا می زند

اینجا بحث سر توهین است که آموزگار (محمد یا الله) به کافر، تنبل نمیگوید بلکه میگوید حرومزاده! شما اگر معلم باشید در کلاستان به دانش آموز تنبل میگید حرومزاده؟! کسی به محمد بگه حرومزاده شما مسلمین جرش میدهید و مثل محمد به خود اجازه میدهید که هرچی از دهنتان خارج میشود به کافر بگویید چون به هر حال به قول خودتان حقوق بشر برای مسلمین یک جور دیگر است پس در حقوق بشر اسلامی گفتن حرومزاده به کافر ایرادی ندارد!

mbk نوشته: آره زمانی که خداوند کسی را به تیغ پوسخند می آورد چرا ندارد
تو درآوردی که هر که پوسخند می زند بایستی کوچک هم تحقیر شده باشد خداوند است که پوسخند بجا می زند هم دیگری را بی رسیدگی بالا می برد یکی را بخشش می کند دیگری را ناگوار می سازد دست خودش است

اینها جواب نیست توجیه یک ایراد منطقی هست که شما نتوانستید نشان دهید که مسخره کردن از روی حقارت نیست حال آنکه هر انسان فهمیده ای میداند که مسخره کردن را کسی انجام میدهد که در موضع ضعف هست.
پاسخ
#15

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
m@hdi نوشته: سوره بقره – آیه 13:

و إذا قیل لهم آمنوا كما آمن النّاس قالوا أ نؤمن كما آمن السّفهاء ألا إنّهم هم السّفهاء و لكن لا یعلمون
"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التی جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فیها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن یكبروا ومن كان غنیا فلیستعفف ومن كان فقیرا فلیأكل بالمعروف فإذا دفعتم إلیهم أموالهم فأشهدوا علیهم وكفى بالله حسیبا النساء "
"هم نباشد می دهید نارس اندیشان دارایی هاشان همان که گذاشت خداوند تا براستی شما را برپادارنده ای هم توشه دهیدشان درش هم بپوشانیدشان هم بگویید تابراستی آنها را گفته ای شناخته گشته هم بیازمایید بی پدران را تا آنگاه رسیدند آمیزش کردن را باز اگر دانستید ازشان پیشرفتی باز برگردانید سویشان دارایهاشان را هم نباشد می خوریدشان گزاف کاری هم تندتند که بزرگتر می شوند هم کسی بود بینیاز باز تا براستی بخواهد خویشتن داری کند هم کسی بود خیلی ندار باز تابراستی می خورد به شناخته گشه ای باز آنگاه کنار گذاشتید سویشان دارایی هاشان را باز گواه گیرید برشان هم بس است به خداوند رسیدگی گری زنان"
پس نارسا اندیش با حرام زاده یکسان نیست
"وَمَثَلُالَّذِینَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِی یَنْعِقُ بِمَا لَا یَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَعْقِلُونَ (171)
همانگونه که می بینی" الذین کفروا" آمد کسانی که روی گردانیدند بدنبالش "الذی ینعق"کسی که فریاد می شود نه فریاد می زند به چی به چه که نمی شنود اگر سر ینعق را نگاه کنی با یسمع می بینی که اولی سر ع , آمد دومی سر م ’ آمد می رساند فریاد می شود نه فریاد می زند که پس در برگرداندن کمی تیزبینی نیاز است اگر هم جانوران هم اینگونه اند بازم این نشانه درست است که می گوید "لا یعقلون""نباشد می اندیشند

m@hdi نوشته: سوره مائده – آیه 60:
قل هل أنبّئكم بشرّ من ذلك مثوبة عند اللّه من لعنه اللّه و غضب علیه و جعل منهم القردة و الخنازیر و عبد الطّاغوت أولئك شرّ مكانا و أضلّ عن سواء السّبیل
"بگو آیا هوشیارتان کنم به آسیبتر از این پاداش گشته نزد خداوند کسی نفرینش کرد خداوند هم خشم کرد برش هم گذاشت ازشان بوزینه ها هم خوکها هم بندگان گمراهها آندسته آسیبترین جایگاهی هم تاریک راه ترین از یکسره راهند"
خداوندا مرا همانند رویگردانان مکن که جز خود برتر بینی دنبال چیز دیگر نیستندکه خشم برشان رفت هم بدجور پاداش بوزینه هم خوک هم بندهء گمراهان شدند
پاسخ
#16

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِی قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِی أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5) "
"پاکی یادکن نام پروردگارت برتر است 1کسی که آفرید باز یکسره کرد2هم کسی که اندازه کرد باز راهنمایی کرد3هم کسی درآورد چمن زار 4باز گذاشتش خشکیده ای تیره ای5"
m@hdi نوشته: خب خدا مخالفینش را تمسخر میکند شما برو از یک روانشناس بپرس آیا تمسخر کردن از روی ضعف هست اون هم بهت میگه بله و متوجه میشی که یا پیامبرت در موضع ضعف بوده که این آیه را اورده یا الله در موضع ضعف هست که خاک تو سرش!
تو از روانپزشک پرسیدی؟پوسخند یا تمسخر یک جا از روی کم آوردن است هم جایی از روی برتری ابزاری است که رودررو را می کوبی که کوچکش کنی
m@hdi نوشته: محمد گفته بیاید ایها الناس ایمان بیارید به این چیزی که من میگم و هیچ استدلال قویی نیاورده و مشرکان گفتند مثل ابله ها ایمان بیاوریم؟! و با این سخنشان به مسلمین توهین کردند و محمد یا الله بجای اینکه از موضع قدرت جواب توهین را با استدلال بدهد از موضع ضعف مثل بچه ها میگه خودتی!
اگر بلدی خودت را انگیزان مند یا استدلالی جا بزنی رودر رو را کوچک کنی پوسخند بزنی خداوند هم بلد است بهتر هم بلد است چون دارا اوست هم دانا
m@hdi نوشته: شما پاسخهات انقدر مبهم هست که کسی نمیفهمه چی میگی اونها هم حتما درست متوجه نشدن و مثلا فکر کردن توهینی کردی بعد پاکش کردن وگرنه تا اونجایی که bbc فارسی رو دنبال میکردم حرف های مخالف هم اگر توهینی درش نبود بهش اجازه پخش میدن.
پس پست شمردم توهین کردم کسی که توان نشان دادن یک پست شماری را ندارد که اگر اینگونه بود خود من کم ارزش می شدم نه آنها بیخود همسو با برداشتن قانون کفرگویی راه می رود
m@hdi نوشته: در مورد سند اینکه این جمله ""مارکسیستها در ابراز عقیده آزادند" را واقعا خمینی زده همین جمله را در گوگل جستجو کنید و به قسمت عکسها بروید تا ببینید که خمینی و اطرافیانش بجز این دروغ چه دروغ های دیگری به خورد مردم داده اند.
هر چی گوگل یا نما عکس پیدا کردم بایستی درست بدانم!
m@hdi نوشته: اینجا بحث سر توهین است که آموزگار (محمد یا الله) به کافر، تنبل نمیگوید بلکه میگوید حرومزاده!
نشانه یا آیه هر کدام سرجایش بایستی آن را بررسی کنیم نه که یکی از این جا برداریم یکی جای دیگر بهم بزنیم آنجا اگر زنیم را بنگریم بایستی برگردان های دیگرش را هم پذیرا باشیم یکی گفت گوش بریده آویزان جایی تندی پس سم هم آغازش گفت عتل فراوان تندخوست جایی گفتند نسبش نآشکار است
m@hdi نوشته: س در حقوق بشر اسلامی گفتن حرومزاده به کافر ایرادی ندارد!
اگر ندانیم نبایستی بگوییم
m@hdi نوشته: اینها جواب نیست توجیه یک ایراد منطقی هست که شما نتوانستید نشان دهید که مسخره کردن از روی حقارت نیست حال آنکه هر انسان فهمیده ای میداند که مسخره کردن را کسی انجام میدهد که در موضع ضعف هست.
آیا چیزی نشان دادید هرچند با روانشناسان کنونی میانه خوشی ندارم بالاتر گفتم پاسختان را
خداوندا تنها روی بسوی تو دارم مرا نمازگزار یگانه پرست برجای دار
پاسخ
#17

mbk نوشته: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التی جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فیها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن یكبروا ومن كان غنیا فلیستعفف ومن كان فقیرا فلیأكل بالمعروف فإذا دفعتم إلیهم أموالهم فأشهدوا علیهم وكفى بالله حسیبا النساء "
"هم نباشد می دهید نارس اندیشان دارایی هاشان همان که گذاشت خداوند تا براستی شما را برپادارنده ای هم توشه دهیدشان درش هم بپوشانیدشان هم بگویید تابراستی آنها را گفته ای شناخته گشته هم بیازمایید بی پدران را تا آنگاه رسیدند آمیزش کردن را باز اگر دانستید ازشان پیشرفتی باز برگردانید سویشان دارایهاشان را هم نباشد می خوریدشان گزاف کاری هم تندتند که بزرگتر می شوند هم کسی بود بینیاز باز تا براستی بخواهد خویشتن داری کند هم کسی بود خیلی ندار باز تابراستی می خورد به شناخته گشه ای باز آنگاه کنار گذاشتید سویشان دارایی هاشان را باز گواه گیرید برشان هم بس است به خداوند رسیدگی گری زنان"
پس نارسا اندیش با حرام زاده یکسان نیست
"وَمَثَلُالَّذِینَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِی یَنْعِقُ بِمَا لَا یَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَعْقِلُونَ (171)
همانگونه که می بینی" الذین کفروا" آمد کسانی که روی گردانیدند بدنبالش "الذی ینعق"کسی که فریاد می شود نه فریاد می زند به چی به چه که نمی شنود اگر سر ینعق را نگاه کنی با یسمع می بینی که اولی سر ع , آمد دومی سر م ’ آمد می رساند فریاد می شود نه فریاد می زند که پس در برگرداندن کمی تیزبینی نیاز است اگر هم جانوران هم اینگونه اند بازم این نشانه درست است که می گوید "لا یعقلون""نباشد می اندیشند

من عربیم خوب نیست و برای اینکه خیال نکنید دست در ترجمه برده شده به سایت پارس قرآن و ترجمه فولادوند لینک دادم که کمتر دستکاری شده هست و مورد تایید آخوندها نیز میباشد.

اولا در مورد آیه 171 لینک دادم و دیدید که دگراندیشان حیوان خطاب شدند و این یک توهین است که مسلمین متقابلا قبول نمیکنند که مثلا کافری به پیامبرشان بگوید حیوان و گوینده را میکشند اما پیامبر خودشان به خودش این اجازه را داده که به دگراندیشان، حیوان بگوید و این یعنی همان حقوق بشر اسلامی که خودتان هم تایید کردید!

دوما من کی گفتم در آیه 13 سوره بقره محمد یا الله به دگراندیشان حرامزاده گفته؟! در سوره قلم آیه 13 محمد یا الله به دگراندیشان حرامزاده گفته:

سوره قلم آیه 13:

گستاخ [و] گذشته از آن زنازاده است.

متن قرآن, سوره: القلم, از آیه 13 تا آیه 22

سوما در سوره بقره آیه 13 محمد یا الله به دگراندیشان گفته "سفهاء" که جمع "سفیه" هست و سفیه در زبان فارسی هم از آن استفاده میشود و یعنی کودن و ابله ولی فولادوند برای اینکه از شدت لحن بکاهد بجای کودن و ابله از "کم خرد" استفاده کرده است که هرچند ملایمتر است اما باز هم توهین به حساب میاید:

سوره بقره آیه 13:

و چون به آنان گفته شود همان گونه كه مردم ایمان آوردند شما هم ایمان بیاورید مى‏ گویند آیا همان گونه كه كم خردان ایمان آورده‏ اند ایمان بیاوریم؟ هشدار كه آنان همان كم ‏خردانند ولى نمى ‏دانند.

متن قرآن, سوره: البقرة, از آیه 13 تا آیه 22

mbk نوشته: "بگو آیا هوشیارتان کنم به آسیبتر از این پاداش گشته نزد خداوند کسی نفرینش کرد خداوند هم خشم کرد برش هم گذاشت ازشان بوزینه ها هم خوکها هم بندگان گمراهها آندسته آسیبترین جایگاهی هم تاریک راه ترین از یکسره راهند"
خداوندا مرا همانند رویگردانان مکن که جز خود برتر بینی دنبال چیز دیگر نیستندکه خشم برشان رفت هم بدجور پاداش بوزینه هم خوک هم بندهء گمراهان شدند

من این آیات را نیاوردم که دور همی پند بگیریم تا یک وقت بوزینه و خوک نشویم! من این آیات را آوردم تا بگویم پیامبر اسلام که چند وقتی هست که برای مظلومیتش داد و هوار میکنند خود توهین گر بوده و شما اگر میگویید اینها دروغ هست استدلال بیاورید.

mbk نوشته: تو از روانپزشک پرسیدی؟پوسخند یا تمسخر یک جا از روی کم آوردن است هم جایی از روی برتری ابزاری است که رودررو را می کوبی که کوچکش کنی

روانشناس نه روانپزشک البته روانپزشک هم میداند همانطور که همه انسانهای فهمیده میدانند که در محیط استدلال کسی که بجای استدلال، تمسخر میکند این تمسخرش از روی ضعف هست و اگر هدف های دیگه ای خارج از محیط استدلال برای تمسخر وجود داشته باشد مثل خندیدن باز هم اینها باعث نمیشود که بگوییم تمسخر توهین نیست پس باز هم محمد یا الله توهین گر هستند.

mbk نوشته: اگر بلدی خودت را انگیزان مند یا استدلالی جا بزنی رودر رو را کوچک کنی پوسخند بزنی خداوند هم بلد است بهتر هم بلد است چون دارا اوست هم دانا

اگر بحث خارج از استدلال هم باشد باز هم جواب ابله را با گفتن "خودتی" دادن مسخره است و کودکان امروز بلدند پاسخ های بهتری بدهند پس محمد یا الله از این لحاظ هم بلد نیستند جواب بدهند!

mbk نوشته: پس پست شمردم توهین کردم کسی که توان نشان دادن یک پست شماری را ندارد که اگر اینگونه بود خود من کم ارزش می شدم نه آنها بیخود همسو با برداشتن قانون کفرگویی راه می رود

پست شمردن هم نوعی توهین است و وقتی پست شما درش توهین هست فضا را آلوده میکند و بحث به سمت ناکجاآباد میرود پس پاک میشود.

mbk نوشته: هر چی گوگل یا نما عکس پیدا کردم بایستی درست بدانم!

نه مثل احمدی نژاد بگو ساختگیه! حالا خوبه فقط 36 سال از اون ماجرا میگذره و هنوز افراد زیادی هستند که خمینی را یادشون هست. شما برو از 2 نفر که فهمیدن خمینی سرشون رو کلاه گذاشته و در آن دوران اخبار را دنبال میکردن بپرس چه وعده های دروغینی خمینی و آخوندها برای خر کردن مردم دادند و بعدا زدن زیرش.

mbk نوشته: نشانه یا آیه هر کدام سرجایش بایستی آن را بررسی کنیم نه که یکی از این جا برداریم یکی جای دیگر بهم بزنیم آنجا اگر زنیم را بنگریم بایستی برگردان های دیگرش را هم پذیرا باشیم یکی گفت گوش بریده آویزان جایی تندی پس سم هم آغازش گفت عتل فراوان تندخوست جایی گفتند نسبش نآشکار است

اصلا خودت میفهمی چی داری میگی؟! من که بجز خط اول بقیه رو نفهمیدم بعید میدانم کس دیگری هم فهمیده باشد! خدای شما گفته حرامزاده و سندش هم آوردم و این یعنی توهین. غیر از اینه؟!

mbk نوشته: اگر ندانیم نبایستی بگوییم

خدای شما که همه دگراندیشان را با یک چوب زده و گفته همشون حرامزاده اند سندش رو از خودش بخواه! رو حرف خدا حرف میزنی؟! البته یادمه یکی بود میگفت عقد شرعی یعنی خوندن همون کلمات عربی قبل از عقد هست و خارج از اون شرعی نیست و به همین دلیل ازدواج نامسلمانان شرعی نیست و بچه هاشون و خودشون همگی حرامزاده اند!
پاسخ
#18

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
m@hdi نوشته: سوره اعراف – آیه 166:
فلمّا عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین
"باز تا چه سرکشی کردند از چه بازداری شدند گفتیم تابراستی آنها را باشید بوزینه هایی دورمانده هایی166 شناسایی ها"
m@hdi نوشته: من عربیم خوب نیست و برای اینکه خیال نکنید دست در ترجمه برده شده به سایت پارس قرآن و ترجمه فولادوند لینک دادم که کمتر دستکاری شده هست و مورد تایید آخوندها نیز میباشد.
دوگانه گویی دارید دوست ندارید خوبش را ,که نشان دادم چگونه برگرداندم به فارسی چکارکنمت بیشتر دستم برنیامد
m@hdi نوشته: ر سوره قلم آیه 13 محمد یا الله به دگراندیشان حرامزاده گفته:
آنجا هم گفتم دنبال برگردانهای دیگر هم برو ولی چه سود که گفته ام برایت نامفهوم است خیلی هم ناشاد نیستم اگر آن شخص در آنجا اینگونه شناخته شده بود که حرام زاده بود خیلی راه دور نمی رفت چون رفتارهای زشت دیگری هم داشت
m@hdi نوشته: برای اینکه از شدت لحن بکاهد بجای کودن و ابله از "کم خرد"
سومی بازش کرد که واسه یکی که تنها به واژه می نگرد اما نمی داند چه است آشناتر شود یک جایی خواندم سفیه برگردانش می شود پریشان اندیش بد است؟
m@hdi نوشته: من این آیات را نیاوردم که دور همی پند بگیریم تا یک وقت بوزینه و خوک نشویم! من این آیات را آوردم تا بگویم پیامبر اسلام که چند وقتی هست که برای مظلومیتش داد و هوار میکنند خود توهین گر بوده و شما اگر میگویید اینها دروغ هست استدلال بیاورید.
چه پیوندی دارد که خداوند اگر می خواهد کسی را بترساند تو برای نشان دادن پست شماری یا توهین بکارش بردی انگیزان هم استدلالت روشنه که داستان گذشته گوییت سر هم ته ندارد که از سوی چه کسی آمد هم برای هدف چه, رفتی یک نوشتار جدای قرآن را آوردی که گزاف گویی فراوان دارد
m@hdi نوشته: روانشناس نه روانپزشک البته روانپزشک هم میداند همانطور که همه انسانهای فهمیده میدانند که در محیط استدلال کسی که بجای استدلال، تمسخر میکند این تمسخرش از روی ضعف هست و اگر هدف های دیگه ای خارج از محیط استدلال برای تمسخر وجود داشته باشد مثل خندیدن باز هم اینها باعث نمیشود که بگوییم تمسخر توهین نیست پس باز هم محمد یا الله توهین گر هستند
گفته دو پهلو!گفتی در پیرامون هم محیط انگیزان یا استدلال که رویگردان تا رفته گفت نارسا اندیش کجایش انگیزان سر می شود پاسختان هم پوسخند بود که گفتی کودکانه است ما به همین بسند می کنیم که با کودکان جور کودک رفتار کنیم
m@hdi نوشته: پست شمردن هم نوعی توهین است و وقتی پست شما درش توهین هست فضا را آلوده میکند و بحث به سمت ناکجاآباد میرود پس پاک میشود
نه تو بگی که شد باورش واسه خودتان همان بهتر که بروید بیبیسی رو داشته باشید نه خداوند هم سخنش ما که نمی خواهیمشان
m@hdi نوشته: نه مثل احمدی نژاد بگو ساختگیه! حالا خوبه فقط 36 سال از اون ماجرا میگذره و هنوز افراد زیادی هستند که خمینی را یادشون هست. شما برو از 2 نفر که فهمیدن خمینی سرشون رو کلاه گذاشته و در آن دوران اخبار را دنبال میکردن بپرس چه وعده های دروغینی خمینی و آخوندها برای خر کردن مردم دادند و بعدا زدن زیرش
کمتر پاس بدید به این هم آن زمانی دیدگاه سراسری گرفتند شد جمهوری اسلامی ایران نه فلان فلان من هم اسلامش را باور دارم نه کنارترش
m@hdi نوشته: اصلا خودت میفهمی چی داری میگی؟! من که بجز خط اول بقیه رو نفهمیدم بعید میدانم کس دیگری هم فهمیده باشد! خدای شما گفته حرامزاده و سندش هم آوردم و این یعنی توهین. غیر از اینه؟!
همچنان تو؟ اگر خودت نفهمیدی می پرسی چی نه پوسخند که دیگری هم نمی فهمد آویزان تندخو حرامزاده یکی راگفت نه دیگران را که ویژگی هاش را پس هم پیش نشانه آورد دانا!
m@hdi نوشته: خدای شما که همه دگراندیشان را با یک چوب زده و گفته همشون حرامزاده اند سندش رو از خودش بخواه!
بی خود نباف پسر نوح هم دگر اندیش بود سند رو از تو بلدترم که نیست
m@hdi نوشته: رو حرف خدا حرف میزنی؟
رو گفته اش نه پس گفته اش تو که باور نداریش!
m@hdi نوشته: البته یادمه یکی بود میگفت عقد شرعی یعنی خوندن همون کلمات عربی قبل از عقد هست و خارج از اون شرعی نیست و به همین دلیل ازدواج نامسلمانان شرعی نیست و بچه هاشون و خودشون همگی حرامزاده اند!
این بافیدنی دیگر دشمنی تان است هم بس آنهایی که پلیدند نجسند همتاگذارانند هم ناروا زاینده که خداوند را باور ندارند یا دو سه گانه پرستان اند نه که خداوند را باور دارند ولی گرایشی دیگر دارند همانند تورات یا انجیل داران یگانه پرست واسه همین گوشت جانوری که سرش را با نام خداوند نبریده باشیم روا نیست بخوریم جز زمان وادار گشتگی
پروردگارا دلهای ما را پس آنکه راهنمایی مان کردی کج مکن هم ببخش واسه مان از سویت مهربانی ای چون تو فراوان بخشنده ای
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان