دفترچه

نسخه‌ی کامل: دانش و فندآوری
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

دانش و فندآوری

صفحات: 1 2 3 4

موضوع‌ها

 1. BitCoin یا پول open source چیست و چگونه کار میکند. (37 پاسخ‌ها:)
 2. بیگانگان فضایی وجود ندارند (0 پاسخ‌ها:)
 3. دایناسور ها وجود نداشتند (0 پاسخ‌ها:)
 4. ریاضیات مانع از تحقیقات میدانی و حقیقی شده است (0 پاسخ‌ها:)
 5. آنهاهمیشه شما را مریض نگه میدارند و در آن منفعت دارند (0 پاسخ‌ها:)
 6. ایلومیناتی ها و اسپری هوا (0 پاسخ‌ها:)
 7. بمب اتم حقیقت ندارد (0 پاسخ‌ها:)
 8. زمین تخت در مقابل زمین کروی (0 پاسخ‌ها:)
 9. شکوه روزی که علم ما را قادر به درک آغازین لحظات کیهان کرد (48 پاسخ‌ها:)
 10. خویشتنداری (خودآگاهی، انگیزش‌ها، ...) (34 پاسخ‌ها:)
 11. گفتمان‌ها، تازه‌ها و بررسی‌ها پیرامون فناوری‌های نظامی و جنگی (261 پاسخ‌ها:)
 12. خبر و گفتگو درباره تکنولوژی های هوافضا (3 پاسخ‌ها:)
 13. فیزیک کوانتم؛ گربهء شرودینگر؛ عدم قطعیت؛ ... (6 پاسخ‌ها:)
 14. آب شدن یخچالها (9 پاسخ‌ها:)
 15. پرسش و پاسخ‌های فلسفی/دانشیک با مزدک بامداد (225 پاسخ‌ها:)
 16. منابع و سایتهای ضد شبه علم (24 پاسخ‌ها:)
 17. جاسوسان فن آوری سنگالی بدست وزارت اطلاعات دستگیر شدند (4 پاسخ‌ها:)
 18. امام صادق مغز متفکر جهان شیعه، بنیانگزار فیزیک مدرن در ۱۴۰۰ سال ... (5 پاسخ‌ها:)
 19. نظریه M درمورد ابعاد فضا زمانی چیست؟ (8 پاسخ‌ها:)
 20. «جهانی از هیچ» از زبان میچیو کاکو+ویدئو (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4