نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

توهین در قرآن
#1

شاید اولین چیزی که در ذهن مسلمانانی که توهین به محمد در روزنامه شارلی ابدو را شنیدند بیاید این است که پیامبرشان هیچوقت به کسی توهینی نکرد اما این افراد اگر یک تحقیق ساده در قرآن بکنند میفهمند که بزرگترین توهین کننده پیامبر خودشان است!:

سوره بقره – آیه 10:

فی قلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضا و لهم عذاب ألیم بما كانوا یكذبون

در دلهایشان مرضى است و الله بر مرضشان افزود و به [سزاى‏] آنچه به دروغ مى گفتند، عذابى دردناک [در پیش‏] خواهند داشت.

سوره بقره – آیه 13:

و إذا قیل لهم آمنوا كما آمن النّاس قالوا أ نؤمن كما آمن السّفهاء ألا إنّهم هم السّفهاء و لكن لا یعلمون

و هنگامی که به آنان گفته شود: همانند (سایر) مردم ایمان بیاورید، می گویند: آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟! بدانید اینها همان ابلهانند ولی نمی دانند.

سوره بقره – آیه 15:

اللّه یستهزئ بهم و یمدّهم فی طغیانهم یعمهون

الله تمسخرشان مى کند و آنان را سرگردان در ستمکاری شان سوق مى دهد.

سوره بقره – آیه 65:

و لقد علمتم الّذین اعتدوا منكم فی السّبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین

به طور قطع از حال کسانی از شما، که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند، آگاه شده اید. ما به آنها گفتیم: به صورت بوزینه هایی طرد شده درآیید.

سوره بقره – آیه 118:

و قال الّذین لا یعلمون لو لا یكلّمنا اللّه أو تأتینا آیة كذلك قال الّذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بیّنّا الآیات لقوم یوقنون

و نادانان گفتند: چرا الله [بی واسطه‏] با ما سخن نمی گوید یا [چرا] برایمان معجزه‏ اى نمی آید؟ همچنین پیشینیان شان [هم سخنى‏] مانند سخن آنان گفتند. دلهایشان همانندى دارد. به یقین نشانه‏ ها [ى خود را] براى گروهى كه یقین می كنند، [به روشنى‏] بیان كردیم.

سوره بقره – آیه 171:

و مثل الّذین كفروا كمثل الّذی ینعق بما لا یسمع إلاّ دعاء و نداء صمّ بكم عمی فهم لا یعقلون

مثل کافران، مثل حیوانی است که کسی در گوش او آواز کند و او جز بانگی و آوازی نشنود اینان کرانند ، لالانند ، کورانند و هیچ در نمی یابند.

سوره مائده – آیه 60:

قل هل أنبّئكم بشرّ من ذلك مثوبة عند اللّه من لعنه اللّه و غضب علیه و جعل منهم القردة و الخنازیر و عبد الطّاغوت أولئك شرّ مكانا و أضلّ عن سواء السّبیل

بگو : آیا شما را از کسانی که در نزد الله کیفری بدتر از این دارند خبر بدهم: کسانی کهخدایشان لعنت کرده و بر آنها خشم گرفته و بعضی را بوزینه و خوک گردانیده است و خود بت پرستیده اند؟ اینان را بدترین جایگاه است و از راه راست گمگشته ترند.

سوره اعراف – آیه 166:

فلمّا عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین

آری، هنگامی که در برابر آنچه از آن نهی شده بودند سرکشی کردند، به آنها گفتیم: به شکلمیمون هایی طرد شده در آیید.

سوره اعراف – آیه 176:

و لو شئنا لرفعناه بها و لكنّه أخلد إلى الأرض و اتّبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل علیه یلهث أو تتركه یلهث ذلك مثل القوم الّذین كذّبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلّهم یتفكّرون

و اگر میخواستیم به آن آیات او را رفعت مقام می بخشیدیم، لیکن او به زمین (تن) فروماند و پیرو هوای نفس گردید، و در این صورت مثل و حکایت حال او به سگی ماند که اگر بر او حمله کنی و یا او را به حال خود واگذاری به عوعو زبان کشد. این است مثل مردمی که آیات ما را بعد از علم به آن تکذیب کردند. پس این حکایت بگو، باشد که به فکر آیند.

سوره اعراف – آیه 179:

و لقد ذرأنا لجهنّم كثیرا من الجنّ و الإنس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم أعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون

و به راستى بسیارى از جن و انس را براى جهنم آفریده ‏ایم، دلهایى دارند كه با آن در نمى‏ یابند و چشم هایى دارند كه با آن نمی بینند و گوش هایى دارند كه با آن نمی شنوند، آنان چونچهارپایانند، بلكه اینان گمراه‏ترند، ایشان بى خبرند.

سوره توبه – آیه 28:

یا أیّها الّذین آمنوا إنّما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و إن خفتم عیلة فسوف یغنیكم اللّه من فضله إن شاء إنّ اللّه علیم حكیم

ای کسانی که ایمان آورده اید، مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر از بینوایی می ترسید، الله اگر بخواهد به فضل خویش بی نیازتان خواهد کرد زیرا الله دانا و حکیم است.

سوره فرقان – آیه 44:

أم تحسب أنّ أكثرهم یسمعون أو یعقلون إن هم إلاّ كالأنعام بل هم أضلّ سبیلا

آیا گمان میبری بیشتر آنها می‏شنوند یا می‏فهمند؟ آنها فقط همچون چهارپایانند بلکه گمراه تر.

سوره مدثر – آیه های 49، 50 ، 51:

فما لهم عن التّذكرة معرضین كأنّهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة

چه شده که است از این پند اعراض می کنند؟ مانند خران وحشی که از شیر می گریزند.

سوره جمعه – آیه 5:

مثل الّذین حمّلوا التّوراة ثمّ لم یحملوها كمثل الحمار یحمل أسفارا بئس مثل القوم الّذین كذّبوا بآیات اللّه و اللّه لا یهدی القوم الظّالمین

مثل کسانى که به تورات مکلف شدند ولى به آن عمل نکردند همچون خرى است که کتاب هایى را حمل کند، چقدر بد است مثل قومى که آیات الله را تکذیب کردند. الله ستمکاران را هدایت نمی کند.

سوره القلم – آیه 13:

عتلّ بعد ذلك زنیم

گستاخ [و] گذشته از آن زنازاده (حرامزاده) است.

سوره انبیاء – آیه 67:

أفّ لكم و لما تعبدون من دون اللّه أ فلا تعقلون

ننگ (اف) بر شما و بر آنچه غیر از الله مى ‏پرستید مگر نمى‏ اندیشید.

سوره انفال – آیه 22:

إنّ شرّ الدّوابّ عند اللّه الصّمّ البكم الّذین لا یعقلون

بدترین جانوران در نزد الله این کران و لالان هستند که در نمی یابند.

سوره انفال – آیه 55:

إنّ شرّ الدّوابّ عند اللّه الّذین كفروا فهم لا یؤمنون

به یقین، بدترین جنبندگان نزد الله، کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمی آورند.

سوره انعام – آیه 35:

و إن كان كبر علیك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغی نفقا فی الأرض أو سلّما فی السّماء فتأتیهم بآیة و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى فلا تكوننّ من الجاهلین

و چنانچه انکار و اعتراض آنها تو را سخت و گران می آید اگر توانی نقبی در زمین بساز یا نردبانی بر آسمان برافراز تا آیتی بر آنها آوری و اگر الله میخواست همه را مجتمع بر هدایت میکرد؛ پس تو البته از جاهلان مباش.

سوره محمد – آیه 12:

إنّ اللّه یدخل الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات جنّات تجری من تحتها الأنهار و الّذین كفروا یتمتّعون و یأكلون كما تأكل الأنعام و النّار مثوى لهم

الله کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند وارد باغ هایی از بهشت می کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است؛ در حالی که کافران از متاع زودگذر دنیا بهره می گیرند و همچون چهارپایان می خورند و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست.

https://mamnoe.wordpress.com/%D9%81%D8%A...%A2%D9%86/
پاسخ
#2

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
m@hdi نوشته: فی قلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضا و لهم عذاب ألیم بما كانوا یكذبون
"در دلهایشان بیماری ای است باز افزودشان خداوند بیماری ای هم تا براستی آنها را ناگواری ای دردناکی است به چه دروغ می پندارند"
اگر چینش در نشانه یا آیه را بنگریم نگفت چه بیماری هم آغاز بیماری در دل خودشان است نه که خداوند دل پاکیزه را بیمار کند هم پاداششان ناگواری دردناکی است که پایان هم گفت بیماری شان دروغ پنداری سخن خداوند است که به پیامبر می بندند که خودش گفته نه خداوند
شما هم مانند کسی که غذای ناپاک می خورد چینه دانش هم دیگر جایش آسیب می بیند نباشید اگر شدید خداوند گناهی انجام نمی دهد
خداوندا ویران مکن دلهامان را پس آنکه راهنمایی کردیمان هم ببخش تا براستی برایمان از سویت مهربانی ای چون که تو فراوان بخشنده ای
پاسخ
#3

mbk نوشته: شما هم مانند کسی که غذای ناپاک می خورد چینه دانش هم دیگر جایش آسیب می بیند نباشید اگر شدید خداوند گناهی انجام نمی دهد

اولا واضحتر سخن بگویید چون بنده از صحبت های بی سر و ته و مبهم شما چیزی نمیفهمم دوما هدف از زدن این تاپیک فقط این بوده که به مسلمین امروز که جنایات دیروز پیامبرشان را نمیدانند و مظلوم خطابش میکنند بفهماند که محمد خودش توهین گر بوده و در تاپیکی دیگر که شما هم در آن پست زدید با یک مثال مستند نشان دادم حتی توهین کنندگان به خودش را ترور میکرده و این بیمار روانی که حکم توهین به خودش را مرگ میداند این حق را برای خودش قائل بوده که به دیگران توهین کند و این یعنی چهره واقعی محمد مثل آخوندها که حق تبلیغ برای اعتقاداتشان قائلند ولی برای دیگران حتی سنی ها هم چنین حقی قائل نیستند و نتیجه این حماقتها که ریشه در اسلام دارد این است که سالیان سال هست که دارند یکدیگر را صرفا بخاطر داشتن اعتقادی متفاوت میکشند.
پاسخ
#4

بعضی از این آیات مصداق hate speech هستند. مثل انما المشرکون نجس...
پاسخ
#5

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
m@hdi نوشته: و إذا قیل لهم آمنوا كما آمن النّاس قالوا أ نؤمن كما آمن السّفهاء ألا إنّهم هم السّفهاء و لكن لا یعلمون
"هم گداری گفته شد تا براستی آنها را باورکنید جور چه باور کردند مردمان گفتند آیا باور کنیم جور چه باورکردند نارسا اندیشان آیا نیست چون آنها نارسا اندیشان اند هم نه آره بودند نباشد می دانند"
اینجا هم بنگریم آغاز از زبان روگردانان در آمد پسش خداوند به خودشان برگرداند
m@hdi نوشته: اولا واضحتر سخن بگویید چون بنده از صحبت های بی سر و ته و مبهم شما چیزی نمیفهمم
اگر بی مفهوم است چرا پاسخ می دهید!همانند نشانه بالایی چیزی جز پوسخند زدن در کف ندارید ما اگر درنداری جنگ باخود بمیریم بهتر است که زیر چترتان هم همکاسه باهاتان باشیم تازه دشمنی با محمد چه پیوندی با ناباوری به خداوند دارد پس کارشما جاهای دیگر می لنگد هم محمد درود خداوند برش باد یکی از پیامبران فراخواننده به خداوند بود که پیشترش پیامبرانی بودند هم من تنها با سخن خداوند قرآن یگانه پرست شدم نه محمد را دیدم نه داستانهایی فرا سخن خداوند که روشن نیست از کجا آب می خورند را باور می دارم
"و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون (انعام 155)" "هم این نوشتاری فروآوردیمش خجسته گشته ای باز پی رویدش هم بیم بدارید تا انگیزدتان مهربانی می شوید 155جانوران سراسر بخشش"
من آیین پابرجا دستهءابراهیم را پیروی می کنم هم از همبازگذاران مانندتان نیستم نمازم مرگم زندگی ام همه برای خداوند است هم آغازین فرانبرداران ام
پاسخ
#6

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
"وَ إِذا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَیاطِینِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ14البقره"
"هم گاه روبرو شدند کسانی را که باورکردند گفتند باور کردیم هم گاه کناررفتند سوی سرکشانشان گفتند چون ما با شماییم چون چه ما ریشخند زننده گشته گانیم 14 ماده گاو"
m@hdi نوشته: سوره بقره – آیه 15
اللّه یستهزئ بهم و یمدّهم فی طغیانهم یعمهون
"خداوند پوسخند می زند به همان هم افزون می کندشان در سرباززنندگی شان کور می مانند 15ماده گاو"
اینجا هم واکنش در برابر کارشان بود تازه در برگرداندن به فارسی هم دست کجی می کنید به همان "بهم"
می رساند به کارشان که همان ریشخند زدن به باورمندان است خود گونه ای ریشخند خوردن است که در تاریکی ها کور می مانند
خداوندا پاس تو برای نوشتار هم سخنت که قرآن است
پاسخ
#7

mbk نوشته: اینجا هم بنگریم آغاز از زبان روگردانان در آمد پسش خداوند به خودشان برگرداند

پس جواب توهین را با توهین داد؟! یعنی خدای همه چیز مطلق مثل بچه ها جواب میده؟! بهتر از این نمیتونست صحبت کنه؟!

mbk نوشته: اگر بی مفهوم است چرا پاسخ می دهید!همانند نشانه بالایی چیزی جز پوسخند زدن در کف ندارید ما اگر درنداری جنگ باخود بمیریم بهتر است که زیر چترتان هم همکاسه باهاتان باشیم تازه دشمنی با محمد چه پیوندی با ناباوری به خداوند دارد پس کارشما جاهای دیگر می لنگد هم محمد درود خداوند برش باد یکی از پیامبران فراخواننده به خداوند بود که پیشترش پیامبرانی بودند هم من تنها با سخن خداوند قرآن یگانه پرست شدم نه محمد را دیدم نه داستانهایی فرا سخن خداوند که روشن نیست از کجا آب می خورند را باور می دارم
"و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون (انعام 155)" "هم این نوشتاری فروآوردیمش خجسته گشته ای باز پی رویدش هم بیم بدارید تا انگیزدتان مهربانی می شوید 155جانوران سراسر بخشش"
من آیین پابرجا دستهءابراهیم را پیروی می کنم هم از همبازگذاران مانندتان نیستم نمازم مرگم زندگی ام همه برای خداوند است هم آغازین فرانبرداران ام

باز هم مبهم و بی سر و ته صحبت میکنید! میگویید دشمنی با محمد چه ربطی به ناباوری به خداوند دارد اما این را فراموش کردید که اول این محمد بود که دشمنی با کفار را شروع کرد و حرف از کینه همیشگی بین مومنین و کفار زد و به دنبال مسلط شدن مومنین بر کفار از طریق جنگ افروزی بود و همچنین از آیاتی که در تاپیک هست مشخص است که محمد اول توهین کردن را شروع کرده. همه مدارک علیه پیامبرتان هست حالا باز هم میگویید محمد بی گناه است؟!

حالا این ترجمه کیه که انقدر نامفهومه؟! ترجمه خودتونه؟!
پاسخ
#8

mbk نوشته: "خداوند پوسخند می زند به همان هم افزون می کندشان در سرباززنندگی شان کور می مانند 15ماده گاو"
اینجا هم واکنش در برابر کارشان بود تازه در برگرداندن به فارسی هم دست کجی می کنید به همان "بهم"
می رساند به کارشان که همان ریشخند زدن به باورمندان است خود گونه ای ریشخند خوردن است که در تاریکی ها کور می مانند
خداوندا پاس تو برای نوشتار هم سخنت که قرآن است

اینکه خداوند مسخره شان میکند خود مسخره نیست؟!
پاسخ
#9

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
m@hdi نوشته: سوره بقره – آیه 65:
و لقد علمتم الّذین اعتدوا منكم فی السّبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین
"هم تا پیشتر دانستید کسانی ازتان که دشمن برگشتند در شنبه باز گفتیم تا براستی آنها را باشید بوزینه هایی طرد شده"
این یکی پوسخند نیست پاداش کسانی است که دشمنی با خداوند هم فرمانهایش دارند را ناگواری به این گونه درآورد اینجا خودم می ترسم که جور دشمنان خداوند رفتار کنم پاک خدایی که به ناگه یقه روگردانان می گیرد
m@hdi نوشته: پس جواب توهین را با توهین داد؟! یعنی خدای همه چیز مطلق مثل بچه ها جواب میده؟! بهتر از این نمیتونست صحبت کنه؟!
چرا گمان دارید همیشه بایستی یکسویه پوسخند زد چون دیگری خداوند پرست است پس بایستی خاموش باشد هر بدی سرش آمد نوش جانش خداوند خوب مطلق است پس بایستی هر کج رفتاری با بنده اش انجام دهیم خداوند بایستی خاموش شود
m@hdi نوشته: باز هم مبهم و بی سر و ته صحبت میکنید!
خداوند مرا بس است نیازی به پسند کسی دیگر ندارم من هم باروگردانان که خداوند را باور ندارند همنشین نمی شوم دلخوری هم کینه ء همیشگی باهاشان دارم
m@hdi نوشته: حالا این ترجمه کیه که انقدر نامفهومه؟! ترجمه خودتونه؟!
من بیشتر دوست دارم دریافت خودم هم دانش خودم را در برگردانی به فارسی بنویسم هم اینکار را تا کنون خیلی جاها انجام دادم خداوندا پاس تو برای اندیشه هم سوادی که به من دادی
m@hdi نوشته: اینکه خداوند مسخره شان میکند خود مسخره نیست؟!
نامفهومه گفته ءتان
خداوند کسی را که بیجهت پوسخند می زنند در پنهان باکارشان پوسخند می زندشان کجایش مسخره است؟
پاسخ
#10

mbk نوشته: چرا گمان دارید همیشه بایستی یکسویه پوسخند زد چون دیگری خداوند پرست است پس بایستی خاموش باشد هر بدی سرش آمد نوش جانش خداوند خوب مطلق است پس بایستی هر کج رفتاری با بنده اش انجام دهیم خداوند بایستی خاموش شود

شما انگار مثل ما فکر میکنید قرآن سخن محمد است که میگویید چرا خدا پرست بایستی ساکت باشد! قرآن سخن خداست و مشرکان به محمد گفتند مثل ابله ها ایمان بیاوریم و خدا (توجه کنید نه محمد) گفته خودتون ابله هستید!

mbk نوشته: خداوند مرا بس است نیازی به پسند کسی دیگر ندارم من هم باروگردانان که خداوند را باور ندارند همنشین نمی شوم دلخوری هم کینه ء همیشگی باهاشان دارم

ترویج کینه و دشمنی مخالف حقوق بشر است در تاپیکی دیگر با عنوان "چرا اسلام آزادانه تبلیغ میشود؟!" نشان دادم که براساس همین ایراداتی که در اسلام هست اسلام حق تبلیغ ندارد پس دوستان همفکرتان در غرب حق تبلیغ ندارند اما اگه روزی چنین اتفاقی بیفتد اول از همه خود شما دادتان به هوا میرود!

mbk نوشته: نامفهومه گفته ءتان
خداوند کسی را که بیجهت پوسخند می زنند در پنهان باکارشان پوسخند می زندشان کجایش مسخره است؟

از نقطه نظر روانشناسی کلا مسخره کردن نشانه ای از کم آوردن است و فرد جوابی ندارد از این رو مسخره میکند که کم نیاورد! آیا خدا هم جوابی ندارد که دست به مسخره زدن میبرد؟!
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان