نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

پدیده ای به نام داریوش سجادی
#1

دوستان میخواستم بدونم نظرتون درباره داریوش سجادی چیه؟اولین بار تو کانال هما دیدمش که میگفت قصدم ایجاد رابطه بین ایران و آمریکا هست.بعد از اینکه این کانال تعطیل شد کلا کارش شده سرشاخ با تقریبا همه اپوزیسیون و گیر دادن به هر کسی که مخالف رژیم هست...خیلی هم ادعای فاضل بودن داره.به نظر شما هدفش از این کارها چی میتونه باشه؟!

سُخن

داريوش سجادی

[URL="http://www.facebook.com/dariush.sajjadi"]Dariush Sajjadi
[/URL]
پاسخ


پیام‌های این موضوع
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 06-07-2012, 03:08 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط sonixax - 06-07-2012, 05:18 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 06-07-2012, 06:11 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Russell - 06-07-2012, 06:11 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 06-07-2012, 06:17 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 06-08-2012, 10:29 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Russell - 06-08-2012, 10:38 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Theodor Herzl - 06-08-2012, 06:39 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 06-08-2012, 07:49 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط کافر_مقدس - 06-10-2012, 03:59 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 06-22-2012, 11:09 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط sonixax - 06-22-2012, 11:20 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 06-22-2012, 11:23 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 06-22-2012, 11:26 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Mehrbod - 06-23-2012, 12:01 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Russell - 06-23-2012, 08:41 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-02-2012, 10:33 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Mehrbod - 07-02-2012, 10:50 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-02-2012, 10:53 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Mehrbod - 07-02-2012, 11:00 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-02-2012, 11:04 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Mehrbod - 07-02-2012, 11:12 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-02-2012, 11:12 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Russell - 07-02-2012, 11:13 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-02-2012, 11:18 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Mehrbod - 07-02-2012, 11:20 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Mehrbod - 07-02-2012, 11:26 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Russell - 07-02-2012, 11:32 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-02-2012, 11:34 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Mehrbod - 07-02-2012, 11:34 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Mehrbod - 07-02-2012, 11:45 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-02-2012, 11:45 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-02-2012, 11:56 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Mehrbod - 07-02-2012, 12:00 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-02-2012, 12:13 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Mehrbod - 07-02-2012, 12:16 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Russell - 07-02-2012, 12:27 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-02-2012, 12:29 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Mehrbod - 07-02-2012, 12:36 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Russell - 07-02-2012, 12:48 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-02-2012, 12:52 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Mehrbod - 07-02-2012, 01:11 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط sonixax - 07-02-2012, 02:45 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-02-2012, 03:02 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Theodor Herzl - 07-02-2012, 05:49 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-02-2012, 05:57 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Russell - 07-02-2012, 06:16 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-11-2012, 01:48 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Russell - 07-11-2012, 02:29 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-11-2012, 02:43 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-20-2012, 05:04 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-20-2012, 08:13 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-24-2012, 10:20 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط sonixax - 07-25-2012, 01:47 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-25-2012, 06:19 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Kaveh - 07-26-2012, 07:09 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Russell - 07-26-2012, 08:07 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 07-26-2012, 11:18 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 08-04-2012, 08:43 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 08-09-2012, 11:01 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Theodor Herzl - 08-10-2012, 12:58 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Kaveh - 08-10-2012, 06:00 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 08-10-2012, 06:21 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 08-10-2012, 05:18 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 09-06-2012, 08:26 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Russell - 09-06-2012, 08:50 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 09-06-2012, 09:19 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Kaveh - 09-07-2012, 04:56 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 09-07-2012, 06:11 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Theodor Herzl - 09-07-2012, 03:29 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 09-07-2012, 03:36 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط sonixax - 09-07-2012, 03:42 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Ouroboros - 09-07-2012, 05:20 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 09-07-2012, 06:50 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 09-09-2012, 09:49 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 09-24-2012, 06:10 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 09-24-2012, 10:11 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 11-15-2012, 08:16 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط sonixax - 11-15-2012, 08:27 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 11-15-2012, 10:53 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط iranbanoo - 11-15-2012, 11:00 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط sonixax - 11-15-2012, 11:04 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 11-15-2012, 11:06 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط iranbanoo - 11-15-2012, 11:14 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 11-15-2012, 11:27 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط iranbanoo - 11-15-2012, 11:49 PM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 11-16-2012, 12:07 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط iranbanoo - 11-16-2012, 12:17 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Anarchy - 11-16-2012, 12:23 AM
پدیده ای به نام داریوش سجادی - توسط Mehrbod - 11-16-2012, 12:28 AM

موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان