نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

صادق هدایت

(11-27-2020, 02:22 PM)زریر نوشته:  درود
بله!

نشان دهید

(11-27-2020, 02:22 PM)زریر نوشته:  چون شما کوچکترین دانشی در این زمینه ندارید نباید اظهار نظر کنید! آدمهای باسواد به چنین افرادی مانند صادق هدایت
استاد میگویند!

با این حساب چون شما دانش موسیقی نداردی نباید در زمینه موسیقی اظهار نظر کنید! چون دانش مدنی ندارید نباید در مورد مشکلات کشور اظهار نظر کنید و ...
به عبارت دیگر!
زرررررر مُفت

(11-27-2020, 02:22 PM)زریر نوشته:  کاملا معلوم است چه زبانهایی را این استاد روانشاد میدانستند شما بهتر است اطلاعاتی در این زمینه کسب کنید تا 
در بیسوادی رنج نبرید.
(میبخشید این طوری صحبت میکنم خودتان علاقه دارید با بیسوادها چنین رفتار شود)


چه زبانهایی؟!

(11-27-2020, 02:22 PM)زریر نوشته:  آدمهای باسواد و آکادمیک هرگز از این روش استفاده نمیکنند. 

دقیقن همین کار را میکنند!
خرافه همیشه و در هر شرایطی مایه ریشخند و تمسخر است.
(11-27-2020, 02:22 PM)زریر نوشته:  روشهای بهتر در برخورد با خرافات وجود دارد نیازی به پرخاشگری نیست. مثلا میتوان گفت در زمان مرحوم صادق 
هدایت هنوز برخی از عناصر گوشت که برای انسان مفید است و در گیاهان نیست بخوبی کشف نشده بودند و
اکنون ویتامین فلان و باکتری بهمان شناخته شده اند.

چرا شده بودند اخوی!

خدای ار به حکمت ببندد دری - به کرمک زند قفل محکم تری  
پاسخ


پیام‌های این موضوع
صادق هدایت - توسط Theodor Herzl - 12-10-2010, 10:05 PM
صادق هدایت - توسط kheradgera - 12-10-2010, 11:46 PM
صادق هدایت - توسط kourosh_bikhoda - 12-11-2010, 06:54 AM
صادق هدایت - توسط shoqad - 12-11-2010, 12:40 PM
صادق هدایت - توسط Jooyandeh - 12-11-2010, 02:45 PM
صادق هدایت - توسط Theodor Herzl - 12-11-2010, 04:08 PM
صادق هدایت - توسط kheradgera - 12-11-2010, 04:17 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 12-11-2010, 06:17 PM
صادق هدایت - توسط shirin - 12-11-2010, 07:16 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 12-11-2010, 08:01 PM
صادق هدایت - توسط shirin - 12-11-2010, 08:20 PM
صادق هدایت - توسط kheradgera - 12-11-2010, 09:15 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:11 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:26 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:35 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:35 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:37 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:40 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:43 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:44 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-22-2014, 06:32 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-22-2014, 07:13 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-23-2014, 12:18 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-24-2014, 12:48 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-24-2014, 01:03 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-24-2014, 01:07 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-24-2014, 01:25 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-24-2014, 02:40 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-24-2014, 07:40 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-24-2014, 07:52 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-25-2014, 07:52 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-26-2014, 05:32 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-26-2014, 05:45 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-26-2014, 05:54 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-27-2014, 07:46 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-27-2014, 08:03 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:05 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:12 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:14 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:17 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:33 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:37 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-28-2014, 02:15 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-28-2014, 07:54 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-29-2014, 01:26 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-29-2014, 03:21 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-30-2014, 08:18 AM
صادق هدایت - توسط Crusader - 12-30-2014, 01:07 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 12-30-2014, 02:00 PM
صادق هدایت - توسط Crusader - 12-30-2014, 02:25 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 12-30-2014, 02:52 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-02-2015, 11:34 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-02-2015, 11:41 PM
صادق هدایت - توسط Crusader - 01-03-2015, 01:00 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-03-2015, 01:34 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 01-03-2015, 03:38 PM
صادق هدایت - توسط Dariush - 01-03-2015, 10:35 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-10-2015, 01:30 AM
صادق هدایت - توسط Crusader - 01-12-2015, 02:39 PM
صادق هدایت - توسط Crusader - 01-12-2015, 02:46 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-13-2015, 02:56 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-13-2015, 03:04 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-13-2015, 03:07 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-13-2015, 03:08 AM
صادق هدایت - توسط uncle sam - 01-13-2015, 04:46 AM
صادق هدایت - توسط uncle sam - 01-13-2015, 04:48 AM
صادق هدایت - توسط Russell - 01-14-2015, 03:10 AM
صادق هدایت - توسط Russell - 01-14-2015, 03:37 AM
صادق هدایت - توسط undead_knight - 01-14-2015, 06:33 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 01-14-2015, 09:51 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 03:12 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 03:57 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 03:58 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 04:00 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 04:01 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-06-2015, 02:55 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-06-2015, 02:56 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-06-2015, 02:58 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-06-2015, 02:59 AM
صادق هدایت - توسط mbk - 02-06-2015, 04:26 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-08-2015, 03:38 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-08-2015, 03:39 AM
صادق هدایت - توسط Crusader - 02-13-2015, 06:25 PM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 02-16-2015, 06:36 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-28-2015, 11:15 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-11-2015, 02:13 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-11-2015, 02:31 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-11-2015, 02:39 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-11-2015, 03:30 PM
صادق هدایت - توسط mbk - 05-12-2015, 06:54 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:00 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:06 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:07 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:13 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:14 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:15 AM
صادق هدایت - توسط Agnostic - 05-19-2015, 06:47 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-03-2019, 10:43 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-04-2019, 07:01 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-04-2019, 07:48 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-04-2019, 07:52 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-11-2019, 06:54 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 09-10-2019, 06:53 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 09-10-2019, 07:48 AM
صادق هدایت - توسط Mehrbod - 11-09-2019, 06:38 AM
صادق هدایت - توسط Scary - 11-10-2019, 07:07 AM
صادق هدایت - توسط Mehrbod - 11-21-2019, 06:18 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 11-28-2019, 04:13 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 11-28-2019, 04:13 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 11-28-2019, 11:23 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 11-29-2019, 10:55 AM
صادق هدایت - توسط Scary - 11-30-2019, 11:03 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 11-30-2019, 03:15 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-01-2019, 02:03 PM
صادق هدایت - توسط Mehrbod - 12-01-2019, 08:46 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-07-2019, 12:53 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-07-2019, 08:29 PM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-08-2019, 08:48 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-08-2019, 10:40 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-09-2019, 05:43 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-10-2019, 12:07 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-10-2019, 07:41 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-11-2019, 01:26 AM
صادق هدایت - توسط Mehrbod - 12-12-2019, 04:24 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-12-2019, 05:53 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-12-2019, 10:50 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-12-2019, 11:48 PM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-13-2019, 04:55 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-13-2019, 09:11 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-13-2019, 09:15 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-13-2019, 09:22 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-14-2019, 08:15 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-14-2019, 08:25 AM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-14-2019, 06:51 PM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-14-2019, 06:55 PM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-14-2019, 07:01 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-15-2019, 05:24 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-17-2019, 09:19 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-18-2019, 06:42 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-18-2019, 08:11 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-18-2019, 08:12 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-18-2019, 08:39 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-18-2019, 08:41 PM
RE: صادق هدایت - توسط زریر - 11-27-2020, 02:22 PM
RE: صادق هدایت - توسط Mehrbod - 11-28-2020, 10:18 PM
RE: صادق هدایت - توسط زریر - 11-29-2020, 08:46 AM
RE: صادق هدایت - توسط mbk - 11-29-2020, 01:45 PM
RE: صادق هدایت - توسط Mehrbod - 11-30-2020, 08:50 PM
RE: صادق هدایت - توسط sonixax - 11-29-2020, 04:13 PM
RE: صادق هدایت - توسط زریر - 12-02-2020, 09:17 PM
RE: صادق هدایت - توسط sonixax - 02-09-2021, 10:27 PM

موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان