نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

صادق هدایت

درود بر شما جناب مهربد
بله هر روزگاری برای خودش دانش روز خودش را دارد. برای نمونه در زمان ساسانیان یک نجار برای خودش چیزی مانند
کایتهای امروزی میسازد و از بالای ساختمان کاخ به پایین می‌پرد و تقریبا هم سالم می‌ماند. این ارزشمند است. یا
در زمان اشکانیان پیل الکتریکی ساخته میشود که با آن فلز را آبکاری میکردند. اکنون ما بیاییم و بگوییم چون بالگرد 
و هواپیماهای پیشرفته و حتی فضاپیما درست کرده‌ایم یا اینکه بگوییم امروز باتری و پیلهای پرتوان ساخته‌ایم و حتی 
درحال ساخت باتری با انرژی هسته‌ای هستیم پس پیشینیان بی‌سواد بوده‌اند! که اشتباه بزرگی است. 

بیسواد باید به کسی بگوییم که در زمان خودش از دانش روز خودش بی‌اطلاع بوده است مانند جماعت تازیان و 
رهبرانشان. نمیخواهم نژادپرستی کنم اما این فرهنگ سستی و کرختی و بیخیالی و در عین حال خشونت در آنان 
وجود دارد و دانش بشری نمیتواند برای پیشرفت خود منتظر آنان بماند منتها خدا نکند جهان به دست آنان بیافتد مانند 
یهودیان و دیگر سامیها همه چیز را تحت الشعاع اندیشه‌های شبهه توتم‌پرستی و الله‌بازی قرار میدهند.


استاد صادق هدایت نه تنها با این اندیشه‌های غیر دانشی برخورد میکرد بلکه منابع کهن خطوط باستانی را هم به 
زبان امروزی ترجمه مینمود و نگاه موشکافانه بر آنها میکرد. ما هم امروز میتوانیم با خواندن نوشته های پیشین به 
قول شما گفته ها را در دوران خودش بسنجیم و اگر اشتباهی وجود داشته راهکارهای درست ازائه دهیم ضمن این
که به آن درگذشتگان هم درود بفرستیم که در دانش زمان خودشان سرآمد بودند و راهکاری برای آینده ارائه میدادند که
ما امروز توانسته ایم گامهای دیگری در تکمیل یا تصحیح آن گامهای پیشین برداریم وگرنه هنوز باید چرخ را مدام اختراع
میکردیم.

در پایان، دربارۀ خودکشی شادروان هدایت، تردیدهایی وجود دارد که باید با بررسی دقیق به کنه ماجرا پیببریم.
سپاس
[-]
  • Mehrbod
پاسخ


پیام‌های این موضوع
صادق هدایت - توسط Theodor Herzl - 12-10-2010, 10:05 PM
صادق هدایت - توسط kheradgera - 12-10-2010, 11:46 PM
صادق هدایت - توسط kourosh_bikhoda - 12-11-2010, 06:54 AM
صادق هدایت - توسط shoqad - 12-11-2010, 12:40 PM
صادق هدایت - توسط Jooyandeh - 12-11-2010, 02:45 PM
صادق هدایت - توسط Theodor Herzl - 12-11-2010, 04:08 PM
صادق هدایت - توسط kheradgera - 12-11-2010, 04:17 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 12-11-2010, 06:17 PM
صادق هدایت - توسط shirin - 12-11-2010, 07:16 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 12-11-2010, 08:01 PM
صادق هدایت - توسط shirin - 12-11-2010, 08:20 PM
صادق هدایت - توسط kheradgera - 12-11-2010, 09:15 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:11 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:26 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:35 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:35 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:37 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:40 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:43 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:44 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-22-2014, 06:32 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-22-2014, 07:13 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-23-2014, 12:18 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-24-2014, 12:48 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-24-2014, 01:03 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-24-2014, 01:07 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-24-2014, 01:25 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-24-2014, 02:40 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-24-2014, 07:40 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-24-2014, 07:52 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-25-2014, 07:52 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-26-2014, 05:32 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-26-2014, 05:45 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-26-2014, 05:54 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-27-2014, 07:46 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-27-2014, 08:03 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:05 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:12 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:14 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:17 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:33 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:37 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-28-2014, 02:15 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-28-2014, 07:54 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-29-2014, 01:26 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-29-2014, 03:21 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-30-2014, 08:18 AM
صادق هدایت - توسط Crusader - 12-30-2014, 01:07 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 12-30-2014, 02:00 PM
صادق هدایت - توسط Crusader - 12-30-2014, 02:25 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 12-30-2014, 02:52 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-02-2015, 11:34 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-02-2015, 11:41 PM
صادق هدایت - توسط Crusader - 01-03-2015, 01:00 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-03-2015, 01:34 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 01-03-2015, 03:38 PM
صادق هدایت - توسط Dariush - 01-03-2015, 10:35 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-10-2015, 01:30 AM
صادق هدایت - توسط Crusader - 01-12-2015, 02:39 PM
صادق هدایت - توسط Crusader - 01-12-2015, 02:46 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-13-2015, 02:56 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-13-2015, 03:04 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-13-2015, 03:07 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-13-2015, 03:08 AM
صادق هدایت - توسط uncle sam - 01-13-2015, 04:46 AM
صادق هدایت - توسط uncle sam - 01-13-2015, 04:48 AM
صادق هدایت - توسط Russell - 01-14-2015, 03:10 AM
صادق هدایت - توسط Russell - 01-14-2015, 03:37 AM
صادق هدایت - توسط undead_knight - 01-14-2015, 06:33 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 01-14-2015, 09:51 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 03:12 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 03:57 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 03:58 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 04:00 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 04:01 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-06-2015, 02:55 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-06-2015, 02:56 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-06-2015, 02:58 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-06-2015, 02:59 AM
صادق هدایت - توسط mbk - 02-06-2015, 04:26 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-08-2015, 03:38 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-08-2015, 03:39 AM
صادق هدایت - توسط Crusader - 02-13-2015, 06:25 PM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 02-16-2015, 06:36 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-28-2015, 11:15 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-11-2015, 02:13 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-11-2015, 02:31 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-11-2015, 02:39 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-11-2015, 03:30 PM
صادق هدایت - توسط mbk - 05-12-2015, 06:54 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:00 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:06 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:07 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:13 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:14 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:15 AM
صادق هدایت - توسط Agnostic - 05-19-2015, 06:47 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-03-2019, 10:43 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-04-2019, 07:01 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-04-2019, 07:48 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-04-2019, 07:52 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-11-2019, 06:54 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 09-10-2019, 06:53 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 09-10-2019, 07:48 AM
صادق هدایت - توسط Mehrbod - 11-09-2019, 06:38 AM
صادق هدایت - توسط Scary - 11-10-2019, 07:07 AM
صادق هدایت - توسط Mehrbod - 11-21-2019, 06:18 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 11-28-2019, 04:13 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 11-28-2019, 04:13 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 11-28-2019, 11:23 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 11-29-2019, 10:55 AM
صادق هدایت - توسط Scary - 11-30-2019, 11:03 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 11-30-2019, 03:15 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-01-2019, 02:03 PM
صادق هدایت - توسط Mehrbod - 12-01-2019, 08:46 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-07-2019, 12:53 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-07-2019, 08:29 PM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-08-2019, 08:48 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-08-2019, 10:40 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-09-2019, 05:43 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-10-2019, 12:07 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-10-2019, 07:41 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-11-2019, 01:26 AM
صادق هدایت - توسط Mehrbod - 12-12-2019, 04:24 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-12-2019, 05:53 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-12-2019, 10:50 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-12-2019, 11:48 PM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-13-2019, 04:55 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-13-2019, 09:11 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-13-2019, 09:15 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-13-2019, 09:22 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-14-2019, 08:15 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-14-2019, 08:25 AM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-14-2019, 06:51 PM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-14-2019, 06:55 PM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-14-2019, 07:01 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-15-2019, 05:24 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-17-2019, 09:19 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-18-2019, 06:42 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-18-2019, 08:11 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-18-2019, 08:12 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-18-2019, 08:39 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-18-2019, 08:41 PM
RE: صادق هدایت - توسط زریر - 11-27-2020, 02:22 PM
RE: صادق هدایت - توسط Mehrbod - 11-28-2020, 10:18 PM
RE: صادق هدایت - توسط زریر - 11-29-2020, 08:46 AM
RE: صادق هدایت - توسط mbk - 11-29-2020, 01:45 PM
RE: صادق هدایت - توسط Mehrbod - 11-30-2020, 08:50 PM
RE: صادق هدایت - توسط sonixax - 11-29-2020, 04:13 PM
RE: صادق هدایت - توسط زریر - 12-02-2020, 09:17 PM
RE: صادق هدایت - توسط sonixax - 02-09-2021, 10:27 PM

موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان