نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

صادق هدایت

(12-18-2019, 08:39 PM)sonixax نوشته:  شما دارید؟!
درود
بله!

(12-18-2019, 08:39 PM)sonixax نوشته:  من میگویم نمیشود که به خاطر یک زبان باستانی دانستن کسی را اُستاد خطاب کرد! آن هم از نوع مرده اش!!!
چون شما کوچکترین دانشی در این زمینه ندارید نباید اظهار نظر کنید! آدمهای باسواد به چنین افرادی مانند صادق هدایت
استاد میگویند!

 
(12-18-2019, 08:39 PM)sonixax نوشته:  یک زبان باستانی دانستن! (تازه معلوم نیست چه زبانی) بی ارزش است.

کاملا معلوم است چه زبانهایی را این استاد روانشاد میدانستند شما بهتر است اطلاعاتی در این زمینه کسب کنید تا 
در بیسوادی رنج نبرید.
(میبخشید این طوری صحبت میکنم خودتان علاقه دارید با بیسوادها چنین رفتار شود)


(12-18-2019, 08:39 PM)sonixax نوشته:  دقیقن باید بیسوادی پیشنیان را به خاطر بی دانشی و خرافات ریشخند کنیم کما اینکه آیندگان باید همین کار را با ما به خاطر بیسوادیهای احتمالی امروزمان بکنند!
آدمهای باسواد و آکادمیک هرگز از این روش استفاده نمیکنند. 


(12-18-2019, 08:39 PM)sonixax نوشته:  در غیر این صورت خرافات ریشه کن نمیشود.
روشهای بهتر در برخورد با خرافات وجود دارد نیازی به پرخاشگری نیست. مثلا میتوان گفت در زمان مرحوم صادق 
هدایت هنوز برخی از عناصر گوشت که برای انسان مفید است و در گیاهان نیست بخوبی کشف نشده بودند و
اکنون ویتامین فلان و باکتری بهمان شناخته شده اند.
[-]
  • Mehrbod
پاسخ


پیام‌های این موضوع
صادق هدایت - توسط Theodor Herzl - 12-10-2010, 10:05 PM
صادق هدایت - توسط kheradgera - 12-10-2010, 11:46 PM
صادق هدایت - توسط kourosh_bikhoda - 12-11-2010, 06:54 AM
صادق هدایت - توسط shoqad - 12-11-2010, 12:40 PM
صادق هدایت - توسط Jooyandeh - 12-11-2010, 02:45 PM
صادق هدایت - توسط Theodor Herzl - 12-11-2010, 04:08 PM
صادق هدایت - توسط kheradgera - 12-11-2010, 04:17 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 12-11-2010, 06:17 PM
صادق هدایت - توسط shirin - 12-11-2010, 07:16 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 12-11-2010, 08:01 PM
صادق هدایت - توسط shirin - 12-11-2010, 08:20 PM
صادق هدایت - توسط kheradgera - 12-11-2010, 09:15 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:11 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:26 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:35 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:35 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:37 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:40 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:43 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-19-2014, 12:44 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-22-2014, 06:32 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-22-2014, 07:13 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-23-2014, 12:18 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-24-2014, 12:48 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-24-2014, 01:03 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-24-2014, 01:07 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-24-2014, 01:25 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-24-2014, 02:40 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-24-2014, 07:40 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-24-2014, 07:52 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-25-2014, 07:52 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-26-2014, 05:32 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-26-2014, 05:45 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-26-2014, 05:54 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-27-2014, 07:46 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-27-2014, 08:03 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:05 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:12 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:14 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:17 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:33 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-27-2014, 11:37 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-28-2014, 02:15 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-28-2014, 07:54 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 12-29-2014, 01:26 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-29-2014, 03:21 AM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 12-30-2014, 08:18 AM
صادق هدایت - توسط Crusader - 12-30-2014, 01:07 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 12-30-2014, 02:00 PM
صادق هدایت - توسط Crusader - 12-30-2014, 02:25 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 12-30-2014, 02:52 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-02-2015, 11:34 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-02-2015, 11:41 PM
صادق هدایت - توسط Crusader - 01-03-2015, 01:00 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-03-2015, 01:34 PM
صادق هدایت - توسط Russell - 01-03-2015, 03:38 PM
صادق هدایت - توسط Dariush - 01-03-2015, 10:35 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-10-2015, 01:30 AM
صادق هدایت - توسط Crusader - 01-12-2015, 02:39 PM
صادق هدایت - توسط Crusader - 01-12-2015, 02:46 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-13-2015, 02:56 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-13-2015, 03:04 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-13-2015, 03:07 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-13-2015, 03:08 AM
صادق هدایت - توسط uncle sam - 01-13-2015, 04:46 AM
صادق هدایت - توسط uncle sam - 01-13-2015, 04:48 AM
صادق هدایت - توسط Russell - 01-14-2015, 03:10 AM
صادق هدایت - توسط Russell - 01-14-2015, 03:37 AM
صادق هدایت - توسط undead_knight - 01-14-2015, 06:33 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 01-14-2015, 09:51 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 03:12 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 03:57 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 03:58 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 04:00 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 01-17-2015, 04:01 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-06-2015, 02:55 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-06-2015, 02:56 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-06-2015, 02:58 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-06-2015, 02:59 AM
صادق هدایت - توسط mbk - 02-06-2015, 04:26 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-08-2015, 03:38 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-08-2015, 03:39 AM
صادق هدایت - توسط Crusader - 02-13-2015, 06:25 PM
صادق هدایت - توسط kourosh_iran - 02-16-2015, 06:36 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-28-2015, 11:15 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-11-2015, 02:13 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-11-2015, 02:31 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-11-2015, 02:39 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-11-2015, 03:30 PM
صادق هدایت - توسط mbk - 05-12-2015, 06:54 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:00 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:06 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:07 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:13 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:14 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 05-15-2015, 12:15 AM
صادق هدایت - توسط Agnostic - 05-19-2015, 06:47 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-03-2019, 10:43 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-04-2019, 07:01 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-04-2019, 07:48 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-04-2019, 07:52 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 02-11-2019, 06:54 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 09-10-2019, 06:53 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 09-10-2019, 07:48 AM
صادق هدایت - توسط Mehrbod - 11-09-2019, 06:38 AM
صادق هدایت - توسط Scary - 11-10-2019, 07:07 AM
صادق هدایت - توسط Mehrbod - 11-21-2019, 06:18 AM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 11-28-2019, 04:13 PM
صادق هدایت - توسط کافر_مقدس - 11-28-2019, 04:13 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 11-28-2019, 11:23 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 11-29-2019, 10:55 AM
صادق هدایت - توسط Scary - 11-30-2019, 11:03 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 11-30-2019, 03:15 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-01-2019, 02:03 PM
صادق هدایت - توسط Mehrbod - 12-01-2019, 08:46 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-07-2019, 12:53 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-07-2019, 08:29 PM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-08-2019, 08:48 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-08-2019, 10:40 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-09-2019, 05:43 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-10-2019, 12:07 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-10-2019, 07:41 AM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-11-2019, 01:26 AM
صادق هدایت - توسط Mehrbod - 12-12-2019, 04:24 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-12-2019, 05:53 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-12-2019, 10:50 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-12-2019, 11:48 PM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-13-2019, 04:55 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-13-2019, 09:11 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-13-2019, 09:15 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-13-2019, 09:22 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-14-2019, 08:15 AM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-14-2019, 08:25 AM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-14-2019, 06:51 PM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-14-2019, 06:55 PM
صادق هدایت - توسط Scary - 12-14-2019, 07:01 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-15-2019, 05:24 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-17-2019, 09:19 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-18-2019, 06:42 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-18-2019, 08:11 PM
صادق هدایت - توسط زریر - 12-18-2019, 08:12 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-18-2019, 08:39 PM
صادق هدایت - توسط sonixax - 12-18-2019, 08:41 PM
RE: صادق هدایت - توسط زریر - 11-27-2020, 02:22 PM
RE: صادق هدایت - توسط Mehrbod - 11-28-2020, 10:18 PM
RE: صادق هدایت - توسط زریر - 11-29-2020, 08:46 AM
RE: صادق هدایت - توسط mbk - 11-29-2020, 01:45 PM
RE: صادق هدایت - توسط Mehrbod - 11-30-2020, 08:50 PM
RE: صادق هدایت - توسط sonixax - 11-29-2020, 04:13 PM
RE: صادق هدایت - توسط زریر - 12-02-2020, 09:17 PM
RE: صادق هدایت - توسط sonixax - 02-09-2021, 10:27 PM

موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان