نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا!
#1

در این وانفسای الکل‌صنعتی نوشان و پنبه‌ی روغنی فروکُنان و حرم لیسان و از همه بدتر، دولت به غایت حد تصور ناکارآمد و فاسدی که خودی و ناخودی را فدای انتصابات و غیره کرده، بیایید آنچه در راه مقابله با این بلا را از منابع علمی‌تر می‌توان دریافت، اینجا به اشتراک بگذاریم شاید به کار کسی آمد! دانسته‌های پزشکی من اندک و محدود است بنابراین دوستانی که بیشتر می‌دانند حتما در تصحیح و تکفیر آنچه می‌نویسم درنگ نکنند!

مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۲ : این مطالعه : https://link.springer.com/article/10.100...20-05985-9 و این یکی https://www.sciencedirect.com/science/ar...7420302294 ادعا می‌کنند که :

نقل قول:
SARS-CoV spike protein has a strong binding affinity to human ACE2, based on biochemical interaction studies and crystal structure analysis [7]. SARS-CoV-2 and SARS-CoV spike proteins share 76.5% identity in amino acid sequences [6] and, importantly, the SARS-CoV-2 and SARS-CoV spike proteins have a high degree of homology [6, 7].

داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین۲ همچون لوزارتان در ایران به وفور موجود هستند و برای کاهش فشار خون مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجاکه یک مقاله‌ی دیروز منتشر شده ادعا می‌کند که ریسک فوت بخشی از بیماران مبتلی به کروناویروس با فشار خون ارتباط مستقیم دارد، شاید این دارو یک تیر باشد که به دو هدف می‌خورد!

Coronavirus doctor in Wuhan says high blood pressure is key death risk | The Japan Times

زنده باد زندگی!
پاسخ


پیام‌های این موضوع
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-10-2020, 02:10 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-10-2020, 02:31 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-10-2020, 02:43 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-10-2020, 02:49 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-11-2020, 02:16 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-11-2020, 05:58 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-12-2020, 12:30 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-13-2020, 11:48 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-13-2020, 12:12 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Canary - 03-14-2020, 02:50 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-14-2020, 08:48 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-14-2020, 08:57 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-14-2020, 12:39 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-14-2020, 12:44 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-15-2020, 12:30 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-16-2020, 09:35 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Mehrbod - 03-16-2020, 11:36 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-16-2020, 12:42 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-16-2020, 01:19 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-16-2020, 01:27 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-16-2020, 02:43 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-16-2020, 02:47 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-16-2020, 04:56 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Transcendence - 03-16-2020, 05:53 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-16-2020, 08:34 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-16-2020, 10:19 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-16-2020, 10:28 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-17-2020, 07:54 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Scary - 03-17-2020, 05:46 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-17-2020, 07:28 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Scary - 03-18-2020, 07:03 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Transcendence - 03-18-2020, 08:05 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Transcendence - 03-18-2020, 08:13 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-18-2020, 09:14 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-18-2020, 10:15 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-18-2020, 10:32 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-18-2020, 10:41 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-18-2020, 11:00 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-18-2020, 12:42 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-18-2020, 12:46 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Mehrbod - 03-19-2020, 10:43 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Scary - 03-20-2020, 09:50 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط yasy - 03-20-2020, 10:19 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-20-2020, 10:41 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Scary - 03-20-2020, 10:51 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط commander - 03-21-2020, 12:32 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-22-2020, 03:00 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Transcendence - 03-23-2020, 07:41 AM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط sonixax - 03-23-2020, 02:58 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 03-28-2020, 05:40 PM
راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 03-29-2020, 03:37 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Mehrbod - 04-01-2020, 03:05 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 04-01-2020, 08:10 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط sonixax - 04-01-2020, 10:17 AM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Mehrbod - 04-02-2020, 09:46 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط sonixax - 04-03-2020, 01:03 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Nevermoreshahryar - 04-03-2020, 06:32 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 04-04-2020, 04:29 AM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Nevermoreshahryar - 04-04-2020, 10:59 AM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 04-04-2020, 12:41 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Nevermoreshahryar - 04-04-2020, 01:37 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Anarchy - 04-06-2020, 11:28 AM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Transcendence - 04-06-2020, 12:19 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 04-07-2020, 02:37 AM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Ouroboros - 04-07-2020, 09:41 AM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط undead_knight - 04-16-2020, 09:23 AM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Mehrbod - 04-16-2020, 03:19 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Scary - 05-06-2020, 03:01 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط sonixax - 05-06-2020, 07:53 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Dariush - 10-22-2020, 03:01 AM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط yasy - 11-11-2020, 11:15 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Dariush - 11-20-2020, 03:27 PM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Nevermoreshahryar - 12-27-2020, 08:47 AM
RE: راه‌های علمی و منطقی برای مقابله با ویروس کرونا! - توسط Scary - 01-03-2021, 12:17 PM

موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان