نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

آمــار انجمن
مجمــوع
ارسال‌ها:
83,400
موضوعا:
1,939
کاربران:
958
میانگین
ارسال‌ها در هر روز:
20.8
موضوع‌ها در هر روز:
0.48
کاربران در هر روز:
0.24
میانگین ارسال‌های هر کاربر
87.06
پاسخ‌های هر موضوع:
42.01
عمومی
جدیدترین اعضا:
اعضایی که ارسال داشته اند:
36.53%
هیچ‌کس - نه
گفتگوی آزاد - 19073 , 258