دفترچه

نسخه‌ی کامل: زبان پارسی و تازش عربها به ایران
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2
undead_knight نوشته: دقیقا اینقدر دین به زبان نفوذ داره که گاهی چندش اور میشه:|


راسل اینجا یک جستاری بنام ادبیات سکولار داشت.

با این همه همه زبانها، بویژه زبان پارسی ریشه گرفته از این باورهااند. برای نمونه «دیو»ِ «دیوانه» از کجاست؟

یا زمانیکه میگویید «اِی وای» در حقیقت دارید «ایزد باد» در ایران باستان را سدا میزنید!

یک جایی هم آمده بود که گویا در اوستا برای برخی چیزها دو واژه داشته‌اند، اندیشیدن (اهوراییک) و سِگالیدن (اهریمنیک)
هر دو یک کارواژه هستند، ولی دومی منفی و اهریمنیک (شیطانی) آن.

اینها را باید پذیرفت، واژگان اسلامی/عربی را ولی میشود بیرون ریخت.
shirin نوشته: نمیدونم. شاید. ولی به نظرم منطقی نمیاد. چون اگر اندیشه پارسی زبانان بهتر بود طبیعتا هیچوقت نباید مغلوب عرب زبانان میشدند.

اشتباه است!
فقط ایران مغلوب نشد. مصر و روم شرقی و یونان و ... هم بودند. بازهم فرهنگ ایران آنقدر بالا بود که با وجود اینکه در صف اول هجوم بود بازهم کشوری به نام ایران و زبان پارسی هنوز وجود دارد.
روم شرقی که شد ترکیه و سوریه. نصفش فکر میکنن تورکن نصف دیگه شون هم فکر میکنند عربند! یونان هم که تا مدتی پیش روی نقشه نبود!
مصر هم که زبان و فرهنگش رو یکجا تقدیم به اعراب کرد!
بقیه کشورها و قومیت های باستانی هم به تاریخ پیوستند!
به نظر من ایران فرهنگ بسیار فراگیری مثل فرهنگ آمریکایی در زمان حاضر داشته که تونسته بعد از این همه جنگ و هجوم و غارت سرپا بمونه!
Reactor نوشته: اشتباه است!
فقط ایران مغلوب نشد. مصر و روم شرقی و یونان و ... هم بودند. بازهم فرهنگ ایران آنقدر بالا بود که با وجود اینکه در صف اول هجوم بود بازهم کشوری به نام ایران و زبان پارسی هنوز وجود دارد.
روم شرقی که شد ترکیه و سوریه. نصفش فکر میکنن تورکن نصف دیگه شون هم فکر میکنند عربند! یونان هم که تا مدتی پیش روی نقشه نبود!
مصر هم که زبان و فرهنگش رو یکجا تقدیم به اعراب کرد!
بقیه کشورها و قومیت های باستانی هم به تاریخ پیوستند!
به نظر من ایران فرهنگ بسیار فراگیری مثل فرهنگ آمریکایی در زمان حاضر داشته که تونسته بعد از این همه جنگ و هجوم و غارت سرپا بمونه!

واقعا؟ اگر اینطور باشه، چرا ترکیه ای ها ترک شدند؟ باید عرب میشدن طبیعتا.
Reactor نوشته: اشتباه است!
فقط ایران مغلوب نشد. مصر و روم شرقی و یونان و ... هم بودند. بازهم فرهنگ ایران آنقدر بالا بود که با وجود اینکه در صف اول هجوم بود بازهم کشوری به نام ایران و زبان پارسی هنوز وجود دارد.
روم شرقی که شد ترکیه و سوریه. نصفش فکر میکنن تورکن نصف دیگه شون هم فکر میکنند عربند! یونان هم که تا مدتی پیش روی نقشه نبود!
مصر هم که زبان و فرهنگش رو یکجا تقدیم به اعراب کرد!
بقیه کشورها و قومیت های باستانی هم به تاریخ پیوستند!
به نظر من ایران فرهنگ بسیار فراگیری مثل فرهنگ آمریکایی در زمان حاضر داشته که تونسته بعد از این همه جنگ و هجوم و غارت سرپا بمونه!

مصر یکی از کشورهای دوست‌ داشتنی منه که بیچاره‌ها ارموز هم زبانشان را از دست داده‌اند، هم فرهنگشان را.
به خودشان "عرب" میگویند، "عربی" سخن میگویند و "فرهنگ عربی" را میستایند!

فرهنگ و زبان ما هم بمهر کسانی چون فردوسی بزرگ و خیام و .. بود که تا امروز مانده و هنوز میتوان آنرا درست کرد،
اگر نه رویکرد منطقی برای ما هم این بود که زبانمان را یکجا دور ریخته و روی به انگلیسی‌ای چیزی بیاوریم.
یک سوالی که می‌تواند مورد برسی قرار بگیرد: چرا یونان طی پنج قرن سلطه‌ی وحشیانه‌ی ترکان ذره‌ای از هویت خود را از دست نداد و دین، زبان و ... آن‌ها دست نخورده ماند، اما ایرانیان همه چیز خود بجز یک نیمچه زبان را بطور اختیاری به فرهنگ عربی وانهادند؟
Ouroboros نوشته: یک سوالی که می‌تواند مورد برسی قرار بگیرد: چرا یونان طی پنج قرن سلطه‌ی وحشیانه‌ی ترکان ذره‌ای از هویت خود را از دست نداد و دین، زبان و ... آن‌ها دست نخورده ماند، اما ایرانیان همه چیز خود بجز یک نیمچه زبان را بطور اختیاری به فرهنگ عربی وانهادند؟

از پرسش بوی troll میاید 4
"اختیاری"؟

در کنار آن، دوستان را نمیدانم، ولی در همسنجی چرا "عرب" جای "ترک" را گرفت؟ من از تاریخ یونان چیزی نمیدانم.

ولی عرب بتنهایی فرهنگی نداشت که بخواهد بچپاند، اسلام ولی در جایگاه یک "ویروس" (همانند ویروس هپاتیت C بالا) بسیار پیروز بوده و خود را بخوی چپانده و جایگزین کرده.

ایران امروز را میتوانیم بیماری ببینیم که همچنان با بیماری سر و کله میزند و راه درمان آن نیز
بیگمان "عربی سخن گفتن" نیست. پالایش زبان از اندیشه آلوده اسلامی/عربی نخستین گام فرهنگی در درست کردن ایران است.

اگر نه اسلام را از ایران بگیرید، اندیشه اسلامی/عربی را بجا بگذارید، چیزی می‌دگــرد؟
Mehrbod نوشته: از پرسش بوی troll میاید 4
"اختیاری"؟

در کنار آن، دوستان را نمیدانم، ولی در همسنجی چرا "عرب" جای "ترک" را گرفت؟ من از تاریخ یونان چیزی نمیدانم.

ولی عرب بتنهایی فرهنگی نداشت که بخواهد بچپاند، اسلام ولی در جایگاه یک "ویروس" (همانند ویروس هپاتیت C بالا) بسیار پیروز بوده و خود را بخوی چپانده و جایگزین کرده.

ایران امروز را میتوانیم بیماری ببینیم که همچنان با بیماری سر و کله میزند و راه درمان آن نیز
بیگمان "عربی سخن گفتن" نیست. پالایش زبان از اندیشه آلوده اسلامی/عربی نخستین گام فرهنگی در درست کردن ایران است.

اگر نه اسلام را از ایران بگیرید، اندیشه اسلامی/عربی را بجا بگذارید، چیزی می‌دگــرد؟
بله دیگر اختیاری، زمانی که سلطه‌ی دویست ساله‌ی اعراب به ایران تمام شد اکثریت مردم هنوز زرتشتی، مزدکی، مانوی یا مسیحی بودند. یا بطور خلاصه : «مسلمان نبودند». زیر حاکمیت غزنویان و ترکان بود که اکثریت ایرانیان به اسلام گرویدند. قیاس آنان هم از این جهت است که ترکان سپاهی مسلمان و مهاجم بودند که یک کشور غیرمسلمان را چند قرن تحت سلطه داشتند. البته گویا علاقه‌ای به واداشتن دیگران به اسلام نداشته‌اند.. اما بازهم درک آن دشوار است.
Mehrbod نوشته: راسل اینجا یک جستاری بنام ادبیات سکولار داشت.

با این همه همه زبانها، بویژه زبان پارسی ریشه گرفته از این باورهااند. برای نمونه «دیو»ِ «دیوانه» از کجاست؟

یا زمانیکه میگویید «اِی وای» در حقیقت دارید «ایزد باد» در ایران باستان را سدا میزنید!

یک جایی هم آمده بود که گویا در اوستا برای برخی چیزها دو واژه داشته‌اند، اندیشیدن (اهوراییک) و سِگالیدن (اهریمنیک)
هر دو یک کارواژه هستند، ولی دومی منفی و اهریمنیک (شیطانی) آن.

اینها را باید پذیرفت، واژگان اسلامی/عربی را ولی میشود بیرون ریخت.
خب برای نمونه همین اندیشه و سگال رنگ و بوی دینی داره.
به نظر من پذیرفتن واژگانی که کارکرد دینی خودش رو از دست داده اشکالی نداره(مثل دیوانه یا ای وای) ولی اگر کسی که به خاطر باور های دینی فرزند نامشروع یا ناورا(هر دو مفهوم دینی دارند) شمرده میشه،این وازگان باید اصلاح بشه چون بار دینی(و البته مسخره) ای با خودش داره که زیان اوره.
viviyan نوشته: واقعا؟ اگر اینطور باشه، چرا ترکیه ای ها ترک شدند؟ باید عرب میشدن طبیعتا.

احتمالی که من میدم اینه که بعد از حمله ی اعراب در برابر فرهنگ عربی مقاومت کردند اما فرهنگشون بعد از حمله ی مغول ها از هم پاشید.
ترکیه که برید در استامبول موزه های زیادی دارند. غیر از موزه های مذهبی که از تخته پاره های کشتی نوح بگیر تا عصای موسی رو دارند و بازدید کننده رو به خنده میندازن در قسمت تاریخی تمام آثار تاریخی شون متعلق به روم و یونان و ایران و این اواخر عثمانی هست.
Mehrbod نوشته: مصر یکی از کشورهای دوست‌ داشتنی منه که بیچاره‌ها ارموز هم زبانشان را از دست داده‌اند، هم فرهنگشان را.

E00eمن هم مصر و تاریخ باستانیش رو خیلی دوست دارم

Mehrbod نوشته: فرهنگ و زبان ما هم بمهر کسانی چون فردوسی بزرگ و خیام و .. بود که تا امروز مانده و هنوز میتوان آنرا درست کرد

فردوسی واقعا ابرمردی بوده در این زمینهE032خیام رو در این باره که برای زبان پارسی تلاشی کرده بوده اطلاعی ندارم اگر من رو آگاه کنید ممنون میشمE306
صفحات: 1 2