نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 11 رای - 4.91 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

پاتوق شب نشینی

SAMKING نوشته: اشتباهت همینه ناخدا جان نباید زن و مرد رو به یه چشم ببینی

الف)زن و مرد برابر نیستند.
1.یک زن با سایر زن ها برابر است.
2.یک مرد با سایر مرد ها برابر است.
ب)زن و مرد هر دو انسانند.
3.انسانها با هم برابرند.

باورمند بودن به "الف" و "ب" در کنار هم سودمند هست.
و باورمند بودن به "الف" یا "ب" به تنهایی زیان آور است.

3 => زن و مرد میتوانند کار x را انجام دهند.
1 => زن راحتتر است که x را از راه a انجام دهد.
2 => مرد راحتتر است که x را از راه b انجام دهد.

goodSAMKING نوشته: حال اگر شما توقع دارید که ایرانبانو کار x را به شیوه شما انجام دهد، به راستی توقع بیجا و نادرستی دارید.

من چشمداشت آنچنانی ندارم, iranbanoo داشتند و من هم امروز بر این شدم که دست از نگرش پیشین ام که همان دگرسان[sup][aname="rpafd4766cc83514ec29e2dc10c58d9add8"][[/aname][anchor="pafd4766cc83514ec29e2dc10c58d9add8"]1][/anchor][/sup]
دیدن ژنتیکی مرد و زن بود برداشته و برای چندی هم با چشمیاری[sup][aname="rpaedb9fd6c162b410da63af474f3204af2"][[/aname][anchor="paedb9fd6c162b410da63af474f3204af2"]2][/anchor][/sup] نو, از این دیدگاه بنگرم که زن و مرد میتوانند بسیار بیشتر بمانند هم باشند.

و براستی چرا نتوانند؟ من میتوانم بمانند یک زن رفتار کنم, چرا یک زن نتواند بمانند من رفتار کند؟

----
[aname="pafd4766cc83514ec29e2dc10c58d9add8"]1[/aname]. [anchor=rpafd4766cc83514ec29e2dc10c58d9add8]^[/anchor] digar+sân::Digarsân <— Degarsân || دیگرسان: متفاوت Ϣiki-En different
[aname="paedb9fd6c162b410da63af474f3204af2"]2[/aname]. [anchor=rpaedb9fd6c162b410da63af474f3204af2]^[/anchor] cešm+yâr::Cešmyâr || چشمیار: عینک Ϣiki-En glass

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ

Nâxodâ نوشته: جوگیر نشوید, iranbanoo هم چنانکه گفتم هوشمندتر از اینهاست و میداند ارزش رفتارِ من که مرد و زن را به یک چشم میبینم و بی پرده به
نابرابریِ رفتارشان گلایه میکنم بس بیشتر از مردانی است که لی لی به لالای زنان میگذارند و آنها را نازنازی میکنند, با سرانجامش که میبینم چه شده.

بخش شگرفی از اینی که زنان در گفتمان‌هایِ اندیشیک شرکت نمیکنند نیز از همین میاید که ما مردان, در جایگاه نیمی از همبود[SUP][aname="rpa70fac46a9fdc4808a737f750d44201b5"][[/aname][anchor="pa70fac46a9fdc4808a737f750d44201b5"]1][/anchor][/SUP] از آنها چشمداشت اش را نداریم و خرده‌ای به نبود ایشان
نمیگیرم, هنگامیکه زنان باید دریابند اگر برابریِ راستین (بجدا از حقوق برابر که در هر ریختی باید باشد) میخواهند باید در برابر رفتارهای برابر و یکسنج[SUP][aname="rpae0d13e79fec84270a2e859fad25027bf"][[/aname][anchor="pae0d13e79fec84270a2e859fad25027bf"]2][/anchor][/SUP] و سودمند نیز از خود بنمایایانند.

----
[aname="pa70fac46a9fdc4808a737f750d44201b5"]1[/aname]. [anchor=rpa70fac46a9fdc4808a737f750d44201b5]^[/anchor] ham+bud::Hambud || همبود: اجتماع Ϣiki-En society
[aname="pae0d13e79fec84270a2e859fad25027bf"]2[/aname]. [anchor=rpae0d13e79fec84270a2e859fad25027bf]^[/anchor] yek+sanj::Yeksanj || یکسنج: تقارن Ϣiki-En symmetrical
یعنی شما میگویید بانوان سایت از این گفتگوهای ضد فمینیستی و پدافند از حقوق مردان خوششان می آید؟ حالا ممکنه در واقعیت عقیده امیر یا شما با ارزش تر باشه ولی خانومهای این فروم همیشه به این حرفها معترض بوده اند.
پاسخ

Nâxodâ نوشته: شما ادبور باشید, من nâxodâ هستم و بیخدا و ادب من همین اندازه است (:
خوش باشید بی‌خدای گرامی . ولی من ترجیح میدهم در فضایی که امروز کسی به من بگوید هچون انگل هستی و فردا بگوید همچون الاغ هستی و.... نباشم . گویا خداناباوری و روشنفکری باعث شده ما هر جور که دلمان خواست در موردِ دیگران سخن بگوییم . اینهم از اثراتِ جامعه‌ی دین زده و خرافاتی است دیگر که هرچه دین و دستگاهِ اخلاقی‌اش و جامعه میگوید باید ضدش باشیم چون ضددین هیستم فارغ از اینکه خودشان در عمل چقدر درست هستند .
شما اگر میخواستید که سایتتان فقط برای کسانی باشد که اینجا به زعمِ شما مفیدِ فایده هستند، یک قانونی چیزی میگذاشتید که فقط کسانی میتوانند اینجا باشند که فلان‌طور باشند تا نشود که امروز ما را انگل بنامید .
به هر روی در فضای اینچنینی که کاربران را اینچنین توصیف میکنند ، من توانِ حضور را ندارم .
بدرود.

ای که مثل من تک و تنهایی ...
پاسخ

Fox نوشته: خوش باشید بی‌خدای گرامی . ولی من ترجیح میدهم در فضایی که امروز کسی به من بگوید هچون انگل هستی و فردا بگوید همچون الاغ هستی و.... نباشم . گویا خداناباوری و روشنفکری باعث شده ما هر جور که دلمان خواست در موردِ دیگران سخن بگوییم . اینهم از اثراتِ جامعه‌ی دین زده و خرافاتی است دیگر که هرچه دین و دستگاهِ اخلاقی‌اش و جامعه میگوید باید ضدش باشیم چون ضددین هیستم فارغ از اینکه خودشان در عمل چقدر درست هستند .
شما اگر میخواستید که سایتتان فقط برای کسانی باشد که اینجا به زعمِ شما مفیدِ فایده هستند، یک قانونی چیزی میگذاشتید که فقط کسانی میتوانند اینجا باشند که فلان‌طور باشند تا نشود که امروز ما را انگل بنامید .
به هر روی در فضای اینچنینی که کاربران را اینچنین توصیف میکنند ، من توانِ حضور را ندارم .
بدرود.
ای بابا شما هم جوگیر نشو حالا تازه اومده بودین داشتیم دوست میشدیم باهم... اینجا فضاش دوستانه هست اینقدر خشک و رسمی نباشید.
نا خدا هم یه بچگی کرد، نفهمید... جوونی کرده شما ببخشیدش.
E402

آمد شدن تو اندرین گیتی چیست؟
آمد مگسی پدید و ناپیدا شد!
پاسخ

Fox نوشته: خوش باشید بی‌خدای گرامی . ولی من ترجیح میدهم در فضایی که امروز کسی به من بگوید هچون انگل هستی و فردا بگوید همچون الاغ هستی و.... نباشم . گویا خداناباوری و روشنفکری باعث شده ما هر جور که دلمان خواست در موردِ دیگران سخن بگوییم . اینهم از اثراتِ جامعه‌ی دین زده و خرافاتی است دیگر که هرچه دین و دستگاهِ اخلاقی‌اش و جامعه میگوید باید ضدش باشیم چون ضددین هیستم فارغ از اینکه خودشان در عمل چقدر درست هستند .
شما اگر میخواستید که سایتتان فقط برای کسانی باشد که اینجا به زعمِ شما مفیدِ فایده هستند، یک قانونی چیزی میگذاشتید که فقط کسانی میتوانند اینجا باشند که فلان‌طور باشند تا نشود که امروز ما را انگل بنامید .
به هر روی در فضای اینچنینی که کاربران را اینچنین توصیف میکنند ، من توانِ حضور را ندارم .
بدرود.

اینجا سایتِ من نیست,
من هم نیازی به پوزش خواستن برای رفتار و بیان نگرهای شخصی‌ام نمیبینم.

پس بدرود fox جان.

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ

Nâxodâ نوشته: شما را در جایگاه نمونه برشمردم, رویهم همه‌یِ زنان این انجمن را جمع بزنید و ببینید چه اندازه نوشته‌اند و چه اندازه‌یِ آن در راستای بهره‌رسانی (و نه بهره‌بری) بوده, به
نسبت بسیار بسیار پایینی دربرابر مردان انجمن میرسید. همین بس که top 10 poster انجمن بیشتر از ٩٠% نوشته‌هایِ انجمن را نگاشته‌اند و همگی از دم مرد هستند.
شما تاپ پست تر هستید چون سابقه ی حضور شما از من بیشتر است.
من هم در انجمنی دیگر جزو تاپ پست تر ها هستم و حتی یک اسپم هم نداده ام:)
اما خوب انتقادیست دیگر!من قبول دارم زنان نسبت به مردان کمتر حضور پیدا میکنند در چنین فضاهایی و شرکت جدی در چنین مباحثی.اگر از نیمی از زنان فعال .و باهوش فاکتور بگیرم که بنا بر مشکلاتشان میستند اما این واقعیتیست که نیمی از زنان به راستی سطحی و منفعلند.اما باور کنید این نتیجه ی برخورد مردان است(در اکثر موارد)
مردان از زنان میخواهند که جلوی آینه مشغول باشند تا اینکه با یک کتاب!بیشتر دوست دارند زن بوی سبزی بدهد تا اینکه دفتر دستک دورش باشد.زن عاقل و اندیشمند به جایی نمیرسد اما زن زیبا (دست کم زیبا نما:)) به همه جا میرسد.
نمیدانم میدانید یا نه اما اکثر مردان از زنان باهوش تر از خود بدشان می آید.و به آنها حسادت میکنند.زنی که بیشتز از مردش بداند هم مورد غضب مرد قرار می گیرد.
ملاک من فروم ها نیست .من به دنیای واقعی نگاه میکنم.به اینکه تمامی دوستان من به دست خودم بی دین شده اند اما در مقابل شوهرانشان تظاهر به مخالفت میکنند!!این برای من آیه ی روشنیست!!:)
بیایید و بپذیرید نقش سوءمردان را در پذیرش منطق های زنانه و تبعاتش را هم در نظر بگیرید
Nâxodâ نوشته: اگر هدف شما تنها بهره‌بری بی بهره‌رسانی است که میشود رفتار انگل‌وار, اگر نیست هم خوب من از شما در جایگاه
نمونه‌یِ خوب یک زنِ خودآگاه از یک سخنگاه پارسی زبان پرسیدم که تاکنون چه کاری برای دیگران در راستای سودرسانی انجامیده‌اید؟

اگر سودی نرسانده‌اید و نمیخواهید برسانید که دیگر جای گلایه ندارد, اگر سودی رسانده‌اید و نمیخواهید بگویید
هم باز پذیرفتنی است, اگر سودی رسانده‌اید و میخواهیم بگویید, خب بگویید تا در برابر پرسش من
که سودمندی شما را به چالش کشیدم پیروز باشید و جای سپاسداری و ارج‌نهادن دیگران (یا دستکم من) باز شود.
خوب من این را رابطه ی انگلی نمی نامم.من به این میگویم آموختن.و آموختن روزی به آموزش دادن میرسد.
تا زمانی که من به مسائل تسلط و اشراف کامل نداشته باشم چرا باید خودر ا در مقام آموزگار قرار دهم.
این فروم هم کاربران کمی دارد.وگرنه مطمئن باشد اگر کمی شرایط باز تر بود بسیاری از تالارها را زنان هم قبضه میکردند.تالار تاریخ هم میهن را یک زن قبضه کرده.انکار نمیتوان کرد که از این دست زنان متخصص بسیارند.
پاسخ

همیشه پای یک زن در میان استE11a
پاسخ

ای بابا
من شخصا از کاربر چقر خوشم میاد این چه جورشه؟
این قهر بازی ها چی بید؟
ایا بر فرض اگر جناب فوکس از مهربد کلاه مند هستند فوری باید قهر نمایند
این که نشد
پس بقیه دوستان ومن جمله من چقندریم؟E413

-----------------------------------------
ای وای یک بره دنبال نوار قراعت ابدل باسط

E419

عاقبت خاک گل کوزه گرانیم نازنین
پاسخ

Bibak نوشته: یعنی شما میگویید بانوان سایت از این گفتگوهای ضد فمینیستی و پدافند از حقوق مردان خوششان می آید؟ حالا ممکنه در واقعیت عقیده امیر یا شما با ارزش تر باشه ولی خانومهای این فروم همیشه به این حرفها معترض بوده اند.

اینکه شما از چه چیزی خوشتان میاید و چه چیزی درسته دو چیز دگرسان[sup][aname="rpa37342cad6f5d4aa9a15da41657b8d0fa"][[/aname][anchor="pa37342cad6f5d4aa9a15da41657b8d0fa"]1][/anchor][/sup] هستند.

اینجور بنگرید, ما آدمیان‌ (مرد و زن) یک شماری ارزش داریم, بگوییم اینها هستند:
اندیشیدن
اندیشاندن
ترزباندن[sup][aname="rpac4367801ce114b9996fae7cae2174c03"][[/aname][anchor="pac4367801ce114b9996fae7cae2174c03"]2][/anchor][/sup]
آموختن
آموزاندن
...

اکنون شما زن و مرد را یکجایی مانند این انجمن کنار هم دارید. زنها به برخی از این ارزشها اهمیت نمیدهند. چه کار میتوانید بکنید؟
١. آزاد بگذارید اشان.
٢. وادارشان کنید به ارزش‌ها روی بیاورند.
٣. به آنها ارج کمتری در برابر مردان (که این ارزش‌ها را دنبال میکنند) بدهید.
٤. بگوییم حتما دلیل خوبی هست و اشکالی بر آنها وارد نیست (rationalization)
...


رویکرد ٢ فاشیستی است.
رویکرد ١ ام پذیرفتنی است.
رویکرد ٤ ام نااخلاقی است.
رویکرد ٣ ام چیزی است که من میگویم: به کسی ارجنهید که شایسته‌یِ آن باشد. به مردان در این انجمن باید بیشتر ارجنهاد, زیرا بیشتر (بسیار بیشتر) از زنان به ارزش‌هایِ نامبرده پایبند بوده‌اند.

تا چه زمانی به مردان باید بیشتر ارجنهاد؟ تا زمانیکه شمار زنان و مردان ما در پایبندی به ارزشها همسان و تا اندازه‌یِ خوبی همگن[sup][aname="rpa456afcf84e5c4fc29cc67d0127f273b0"][[/aname][anchor="pa456afcf84e5c4fc29cc67d0127f273b0"]3][/anchor][/sup] شد.


پرسش دیگری که شاید پیش بیاید:

به مردان ارجنهید = زنان را سرکوب کنید؟

روشنه که اگر شما زنان را سرکوب کنید هرگز شانسی برای اینکه بتوانند به ارزش‌های نامبرده روی بیاورند نیز نخواهند داشت, پس پاسخ نه است.

از سوی دیگر, اگر سراسر بی‌تفاوت (آدگرسان[sup][aname="rpae0a81d9f71824e4aa9c622e0b701c0ae"][[/aname][anchor="pae0a81d9f71824e4aa9c622e0b701c0ae"]4][/anchor][/sup]) باشید نیز زنان نمی‌دریابند که رفتارشان نادرسته, پس باز هم به ارزشها روی نمیاورند.

پس راهکار میشود اینکه:
ارج بیخود ندهید: لی لی به لالای زنان در جاییکه شایسته اش نیستند نگذارید.
اگر براستی نیاز بود, اندکی دلخوری یا بیزاری از نایکسنجی[sup][aname="rpae45a515b115c418ca916526f1abc3c60"][[/aname][anchor="pae45a515b115c418ca916526f1abc3c60"]5][/anchor][/sup] نشان دهید.

همین و بس.

----
[aname="pa37342cad6f5d4aa9a15da41657b8d0fa"]1[/aname]. [anchor=rpa37342cad6f5d4aa9a15da41657b8d0fa]^[/anchor] digar+sân::Digarsân <— Degarsân || دیگرسان: متفاوت Ϣiki-En different
[aname="pac4367801ce114b9996fae7cae2174c03"]2[/aname]. [anchor=rpac4367801ce114b9996fae7cae2174c03]^[/anchor] tar+zabânidan::Tarzabânidan <— Tarzabândan || ترزبانیدن: ترجمه کردن to translate
[aname="pa456afcf84e5c4fc29cc67d0127f273b0"]3[/aname]. [anchor=rpa456afcf84e5c4fc29cc67d0127f273b0]^[/anchor] ham+genidan::Hamgenidan || همگنیدن: همگن کردن to homogenize
[aname="pae0a81d9f71824e4aa9c622e0b701c0ae"]4[/aname]. [anchor=rpae0a81d9f71824e4aa9c622e0b701c0ae]^[/anchor] â{pišvand}+degar+sân::Âdegarsân || آدگرسان: بیتفاوت; بی دگرسانی indifferent
[aname="pae45a515b115c418ca916526f1abc3c60"]5[/aname]. [anchor=rpae45a515b115c418ca916526f1abc3c60]^[/anchor] nâ+yek+sanj::Nâyeksanj || نایکسنج: نامتقارن Ϣiki-En asymmetric

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ

Fox نوشته: خوش باشید بی‌خدای گرامی . ولی من ترجیح میدهم در فضایی که امروز کسی به من بگوید هچون انگل هستی و فردا بگوید همچون الاغ هستی و.... نباشم . گویا خداناباوری و روشنفکری باعث شده ما هر جور که دلمان خواست در موردِ دیگران سخن بگوییم . اینهم از اثراتِ جامعه‌ی دین زده و خرافاتی است دیگر که هرچه دین و دستگاهِ اخلاقی‌اش و جامعه میگوید باید ضدش باشیم چون ضددین هیستم فارغ از اینکه خودشان در عمل چقدر درست هستند .
شما اگر میخواستید که سایتتان فقط برای کسانی باشد که اینجا به زعمِ شما مفیدِ فایده هستند، یک قانونی چیزی میگذاشتید که فقط کسانی میتوانند اینجا باشند که فلان‌طور باشند تا نشود که امروز ما را انگل بنامید .
به هر روی در فضای اینچنینی که کاربران را اینچنین توصیف میکنند ، من توانِ حضور را ندارم .
بدرود.

شاید زود قضاوت کردید درباره ناخدا. من چیز نااخلاقی خاصی ندیدم از ایشون. ولی اگر خودتان میل یا توان نوشتن در همچین جایی رو ندارید بحثش جداست. پیشنهاد میکنم به نوشتن در اینجا ادامه بدید دوست عزیز.

---------
به همه دوستان بخصوص طرفین دعوا(یا هر چی) شب خوش میگم.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان