رتبه موضوع:
  • 11 رای - 4.91 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

پاتوق شب نشینی

به نام اکسبژن
هوا بس تاریکه و شب پر است از هیچ ستاره ایی
فقط همسایه طبقه بالا سرم این مواقعه زلزله چهار ریشتری ایجاد میکنه
ده دقیقه بعد پسلرزه چند در به هم میخوره سپس سکوت
این همه انرژی موندم ازکجا میاره
البته فضول نیستم ولی زندگی اپارتمانی مزخرفه:e140:

E419

عاقبت خاک گل کوزه گرانیم نازنین
پاسخ

viviyan نوشته: شیلاجان به خاطر اینکه زنان به اندازه مردان بیکار نبودن.
Cerealguyspitting
Fuuthatshi

ای که مثل من تک و تنهایی ...
پاسخ

Nâxodâ نوشته: بودنتان (زنان) برای من یکی که بیشتر از گلایه و پرخاش نبوده, دریغ از یک نوشته‌یِ آموزنده! (:

اگر راست میگویید یک خرده اندیشه و فلسفه‌یِ ناب (مانند اینجا: زمان - برگ 5 ) به میان بیاورید, اگرنه بازی‌هایِ دوستیابی برای بیرون هستند.
خوب تا آموزنده را چه بنامیم:)
وقتی تریبون را دو دستی چسبیده اید و احساس خوش آوازی میکنید رخصت آموزش نمیابید:))

دوست یابی که کار شما آقایون است که با نوکرم چاکرم علم و فلسفه ی نابتان را هم پای یکدیگر ذبح میکنید.
در همان لینک هم اگر شما خیلی ادعای فلسفه و خردتان میشود را پیش ببرید ببینیم سوار زمان میشوید یا تنها در پی توجیه مسائل با دانسته های خود هستید؟
پاسخ

viviyan نوشته: چیشششششششششششششششش*، فلسفه نابتون تو حلقم

* صوت نیشخند

ولی براستی جستار خوبی شده, چند روز پیش میخواندم و به خودم آفرین میگفتم!iranbanoo نوشته: خوب تا آموزنده را چه بنامیم:)
وقتی تریبون را دو دستی چسبیده اید و احساس خوش آوازی میکنید رخصت آموزش نمیابید:))

دوست یابی که کار شما آقایون است که با نوکرم چاکرم علم و فلسفه ی نابتان را هم پای یکدیگر ذبح میکنید.
در همان لینک هم اگر شما خیلی ادعای فلسفه و خردتان میشود را پیش ببرید ببینیم سوار زمان میشوید یا تنها در پی توجیه مسائل با دانسته های خود هستید؟

Aaah please!

اینجا انجمنی است باز و آزاد و کاربرسالار و هرکس هر آنچه بخواهد میگوید و سدای هیچکس هم خاموش نشده و نمیشود و نخواهد شد.

همین نازنازی بودن بیش از اندازه‌یِ شما که میخواهید با گل و بلبل در گفتمان فرنودین[sup][aname="rpa527530bb94e74842b9200861c9878065"][[/aname][anchor="pa527530bb94e74842b9200861c9878065"]1][/anchor][/sup] به پیشوازتان بیایند
خودش دلزننده است. میخواهید گفتمان کنید و بیاندیشید و بیاندیشانید, یا میخواهید دلبری کنید؟

من خود شما را مینگرم ایرانبانو, تاکنون چه کاری انجام داده‌اید (در این انجمن یا هیچ انجمن دیگر) که تنها در راستای سود شخصی درجای اتان نبوده باشد؟
برای مادین‌گرایی[sup][aname="rpaea5a0c3acb9a48ec846c0ef348112c7d"][[/aname][anchor="paea5a0c3acb9a48ec846c0ef348112c7d"]2][/anchor][/sup] که خوب مینویسید و میکوشید (دریغ از یک نوشته از شما در راستای پاسداری از حقوق مردان), در جستارهایِ دانشیک که خوب پرسش میکنید (دریغ از یک جستار
که چیزی آموزانده باشید); همینجور ندیده‌ام تاکنون چیزی را ترزبانده[sup][aname="rpa2c15a37235b7454bba6862e5ad2726fb"][[/aname][anchor="pa2c15a37235b7454bba6862e5ad2726fb"]3][/anchor][/sup] باشید, چیزی را تنها برای آموزش آموزانده باشید یا در راستای حقوق هیچ کسِ دیگری بجز خودتان و جنس خودتان سخنی زده باشید.

همه‌یِ این کارها را از من بپرسید تا ‌یک به یک برایتان بگویم چه کرده‌ام, اگرنه که کار شما چیزی بیشتر از «گسارندگی ناب» نمیشود که یک پادارزش است.


----
[aname="pa527530bb94e74842b9200861c9878065"]1[/aname]. [anchor=rpa527530bb94e74842b9200861c9878065]^[/anchor] far+nudin::Farnudin || فرنودین: منطقی logical
[aname="paea5a0c3acb9a48ec846c0ef348112c7d"]2[/aname]. [anchor=rpaea5a0c3acb9a48ec846c0ef348112c7d]^[/anchor] mâdin+gerâ+yi::Mâdingerâyi || مادینگرایی: فمینیسم feminism
[aname="pa2c15a37235b7454bba6862e5ad2726fb"]3[/aname]. [anchor=rpa2c15a37235b7454bba6862e5ad2726fb]^[/anchor] tar+zabânidan::Tarzabânidan <— Tarzabândan || ترزبانیدن: ترجمه کردن to translate

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ

Nâxodâ نوشته: Aaah please!

اینجا انجمنی است باز و آزاد و کاربرسالار و هرکس هر آنچه بخواهد میگوید و سدای هیچکس هم خاموش نشده و نمیشود و نخواهد شد.

همین نازنازی بودن بیش از اندازه‌یِ شما که میخواهید با گل و بلبل در گفتمان فرنودین[SUP][aname="rpa527530bb94e74842b9200861c9878065"][[/aname][anchor="pa527530bb94e74842b9200861c9878065"]1][/anchor][/SUP] به پیشوازتان بیایند
خودش دلزننده است. میخواهید گفتمان کنید و بیاندیشید و بیاندیشانید, یا میخواهید دلبری کنید؟

من خود شما را مینگرم ایرانبانو, تاکنون چه کاری انجام داده‌اید (در این انجمن یا هیچ انجمن دیگر) که تنها در راستای سود شخصی درجای اتان نبوده باشد؟
برای مادین‌گرایی[SUP][aname="rpaea5a0c3acb9a48ec846c0ef348112c7d"][[/aname][anchor="paea5a0c3acb9a48ec846c0ef348112c7d"]2][/anchor][/SUP] که خوب مینویسید و میکوشید (دریغ از یک نوشته از شما در راستای پاسداری از حقوق مردان), در جستارهایِ دانشیک که خوب پرسش میکنید (دریغ از یک جستار
که چیزی آموزانده باشید); همینجور ندیده‌ام تاکنون چیزی را ترزبانده[SUP][aname="rpa2c15a37235b7454bba6862e5ad2726fb"][[/aname][anchor="pa2c15a37235b7454bba6862e5ad2726fb"]3][/anchor][/SUP] باشید, چیزی را تنها برای آموزش آموزانده باشید یا در راستای حقوق هیچ کسِ دیگری بجز خودتان و جنس خودتان سخنی زده باشید.

همه‌یِ این کارها را از من بپرسید تا ‌یک به یک برایتان بگویم چه کرده‌ام, اگرنه که کار شما چیزی بیشتر از «گسارندگی ناب» نمیشود که یک پادارزش است.


----
[aname="pa527530bb94e74842b9200861c9878065"]1[/aname]. [anchor=rpa527530bb94e74842b9200861c9878065]^[/anchor] far+nudin::Farnudin || فرنودین: منطقی logical
[aname="paea5a0c3acb9a48ec846c0ef348112c7d"]2[/aname]. [anchor=rpaea5a0c3acb9a48ec846c0ef348112c7d]^[/anchor] mâdin+gerâ+yi::Mâdingerâyi || مادینگرایی: فمینیسم feminism
[aname="pa2c15a37235b7454bba6862e5ad2726fb"]3[/aname]. [anchor=rpa2c15a37235b7454bba6862e5ad2726fb]^[/anchor] tar+zabânidan::Tarzabânidan <— Tarzabândan || ترزبانیدن: ترجمه کردن to translate
گرامی این چگونه سخنی‌ست؟ یعنی هر کاربری آنطور که شما میفرمایید باید باشد تا مفید شناخته شود؟ این سخن‌تان آنهم در مقامِ گردانندگیِ سایت از شما بعید است . هر کس به هر شکلی که بخواهد در سایت فعالیت میکند(البته طبقِ قوانین) و من اگر ببینم جایی کاربران را چون شما ارزشگذاری کرده و در مورد دانش و ... ‌شان قضاوت و مقایسه میکند، آنجا را ترک خواهم کرد. اینجا که دانشگاه نیست.

ای که مثل من تک و تنهایی ...
پاسخ

Nâxodâ نوشته: ولی براستی جستار خوبی شده, چند روز پیش میخواندم و به خودم آفرین میگفتم!


برمنکرش لعنت مهربدجان ولی این دلیل نمیشه شما پیک های فلسفیِ خودتون رو باارزش بدونید، و پیک های دیگران رو در جهت دوستیابی... من چندبار سعی کردم بحث غیره راه بیندازم ولی کسی استقبال نکرده، این از بی اندیشگی من نیست، از یک بعدی بودن شما حکایت دارد.
پاسخ

بابا گاییدید ما را Why ، در فروم‌های اسلامی توی سرتان میزنند صدای هیچ کس در نمی‌آید ، اینجا که کسی‌ به کار کسی‌ ندارد سر ما غر می‌زنید؟

"A Land without a People for a People without a Land"


پاسخ

Nâxodâ نوشته: همین نازنازی بودن بیش از اندازه‌یِ شما که میخواهید با گل و بلبل در گفتمان فرنودین[1] به پیشوازتان بیایند
خودش دلزننده است. میخواهید گفتمان کنید و بیاندیشید و بیاندیشانید, یا میخواهید دلبری کنید؟
دلبری از چه کسی؟از یکسری شخصیت مجازی که معلوم نیست آنور مانیتور چه کسی نشسته؟
ببخشید آنچه که در ذهن خودتان میگذرد به دیگران نسبت ندهید....
همین است که میگویم معیارهایتان بر مبنای طرز تفکر خودتان است.بسیاری از حرفها و استدلالهایی که در این انجمن شده هم بانوان به نوعی داشته اند اما چون شما به ادبیات و تبادل اطلاعاتی خود عادت کرده اید ارزش کار بانوان را زیر سوال میبرید.


Nâxodâ نوشته: من خود شما را مینگرم ایرانبانو, تاکنون چه کاری انجام داده‌اید (در این انجمن یا هیچ انجمن دیگر) که تنها در راستای سود شخصی درجای اتان نبوده باشد؟
برای مادین‌گرایی[2] که خوب مینویسید و میکوشید (دریغ از یک نوشته از شما در راستای پاسداری از حقوق مردان), در جستارهایِ دانشیک که خوب پرسش میکنید (دریغ از یک جستار
که چیزی آموزانده باشید); همینجور ندیده‌ام تاکنون چیزی را ترزبانده[3] باشید, چیزی را تنها برای آموزش آموزانده باشید یا در راستای حقوق هیچ کسِ دیگری بجز خودتان و جنس خودتان سخنی زده باشید.

همه‌یِ این کارها را از من بپرسید تا ‌یک به یک برایتان بگویم چه کرده‌ام, اگرنه که کار شما چیزی بیشتر از «گسارندگی ناب» نمیشود که یک پادارزش است.
این حمله به من از روی عجز از پاسخ گویی بود؟!!
اولا که من هیچ گاه ادعای خاصی نداشتم.چه اینجا و چه جاهای دیگر روی هم رفته 1000 پست نزده ام.اگر روزانه وقتی در نت میگذرانم صرفا برای این است که سطح خودم را بالا ببرم.
هرجا که وارد شده ام هم تنها به خاطر این بوده که اطلاعات ناقص خود را تکمیل کنم و جاهایی که اطلاعاتم تکمیل بوده اظهار نظری نکرده ام چون معمولا کسی بوده که بحث را پیش ببرد و داخل نشده ام.
اگر شما ادعا میکنید که برای این اینجا هستید که به دیگران بیاموزید :)خوب هدف خودتان است.
اما با این اوصاف زنان بسیاری را هم میشناسم و هم دیده ام که سر و گردنی از مردان به لحاظ تخصصی و علمی بالا بوده اند و هستند.مردانی که مدعی اند اما وقتی پای عمل که میرسند واقعا چیزی در چنته ندارند.
من زنی را میشناسم که صد مرد هم سن پدر من و شما زیر دستش کار میکنند.بنا براین یقین دارم که قوای زنان بالاست اگر این حسادت ها ی مردانه که با ابزارها ی دولتی و قدرتی که در اختیار دارند سعی در محدود کردنشان نداشته باشند
پاسخ

به نام پلنگ صورتی

اصولا نیازی به فیلسوف بودن نسوان نیست
همین چند فیلسوف مذکر چه گلی بر سر امت ها زدن که فیلسوفان بانو بزنن

یک احمقی مثل ملا صدرا یا ابن سینا و سهروردی؟
فقط تنها فیلسوفی که از نظر من به درد بخوره افکارش شوپنهاوره بقیه ول معطلند
[ATTACH=CONFIG]1590[/ATTACH]
[SIZE=3]اندیشه

او نه به روح معتقد است نه به ماده بلکه به جهان موجود علاقه دارد،
او بیشتر فلاسفه را مورد تمسخر قرار می‌دهد
و می‌گوید فلسفه نباید با جملات پیچیده آمیخته گردد،
[SIZE=4]([SIZE=2]قابل توجه مهربد جان )
[/SIZE]زیرا که همه مردم باید به فلسفه آگاهی کامل داشته باشند.
«کار انسان نباید تفکر درباره آن پدیده‌هایی باشد که تاکنون کسی به آنها پی نبرده‌است،
بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد، ولی کسی به آنها نپرداخته‌است.»
[/SIZE]
------------------------------------
در مورد سایت هم نباید کاربری را به کاری تشویق نمود
من خودم عاشق ترول هستم
از بحث علمی هم متنفرم در فرومها
تنها انجمن علمی که نمیترولیم هوپاست البته تبلیغ نشه انجا باب تروله هاهاهاE105
[/SIZE]


فایل‌های پیوست
.jpg Schopenhauer.jpg اندازه 14.19 KB  تعداد دانلود: 115

E419

عاقبت خاک گل کوزه گرانیم نازنین
پاسخ

Fox نوشته: گرامی این چگونه سخنی‌ست؟ یعنی هر کاربری آنطور که شما میفرمایید باید باشد تا مفید شناخته شود؟ این سخن‌تان آنهم در مقامِ گردانندگیِ سایت از شما بعید است . هر کس به هر شکلی که بخواهد در سایت فعالیت میکند(البته طبقِ قوانین) و من اگر ببینم جایی کاربران را چون شما ارزشگذاری کرده و در مورد دانش و ... ‌شان قضاوت و مقایسه میکند، آنجا را ترک خواهم کرد. اینجا که دانشگاه نیست.

من اینجا گردانندگیِ میکنم, روحم را که به دفترچه نفروخته‌ام که از بیان نگرهای شخصی‌ام بترسم! (:

(پیشتر این «گرداننده» و نمادهای افزوده را هم خود من زدوده بودم, ولی
دیگر گردانندگان روی بودنشان پافشردند و من هم بناچار یدک میکشم).

ارزشگذاری هم در خونِ من هست و چیزی نیست که از آن شرمگین باشم; به کسیکه سودآور ببینم آفرین میگویم, به
کسیکه بن‌مایه‌ها[sup][aname="rpaffcd10bf1337469ba534c0982437b60d"][[/aname][anchor="paffcd10bf1337469ba534c0982437b60d"]1][/anchor][/sup] را می‌گسارد و سودی نمیرساند هم اگر نیاز ببینم (که بسیار کم پیش میاید) روی دیگرم[sup][aname="rpa01cd8869f12741d8add05fbfeee96c94"][[/aname][anchor="pa01cd8869f12741d8add05fbfeee96c94"]2][/anchor][/sup] را نشان میدهم.

ایرانبانو هم دخترِ بسیار باهوش و فرهیخته‌ای (= educated) هستند, ولی از دیدگاهِ من دگرسانی‌ای[sup][aname="rpa7591aa7508904f638161b5d656c48e8b"][[/aname][anchor="pa7591aa7508904f638161b5d656c48e8b"]3][/anchor][/sup] در فزون‌خواهی و کم‌کاریِ ایشان در سودرسانی و همینجور گسارندگی ِ تنهای اشان نمیدهد.

اینکه شما برای خودتان باهوش باشید و تنها در راستای سود شخصی اتان پیش بروید نیز تنها برای همان خودتان خوبه, از دید من ارزش و ارج چندانی ندارد.
چیزی به نام خویشکاری[sup][aname="rpa3e81f2b3e0924dc5a986edf3f84aec71"][[/aname][anchor="pa3e81f2b3e0924dc5a986edf3f84aec71"]4][/anchor][/sup] هم داریم, اگر هوش و توان دارید, این بر دوش شماست که دیگران را هم بالا بکشید و سودآوری بیشتری از دیگران داشته باشید (اخلاقیات شخصی من).
viviyan نوشته: برمنکرش لعنت مهربدجان ولی این دلیل نمیشه شما پیک های فلسفیِ خودتون رو باارزش بدونید، و پیک های دیگران رو در جهت دوستیابی... من چندبار سعی کردم بحث غیره راه بیندازم ولی کسی استقبال نکرده، این از بی اندیشگی من نیست، از یک بعدی بودن شما حکایت دارد.

ببینید هر انگی به من بچسبد, انگ یک بعدی بودن یا تک‌گسترایی بودن نمیچسبد! (:

من در همه‌یِ زمینه‌ها کمابیش گرایش دارم, ولی این اندازه ناز کردن برای نوشتن را آزارنده میبینم. این انجمن همان اندازه از آنِ شماست که از آنِ من,
اگرنه به شخصه هماکنون در ٤ انجمن دیگر هم فعال هستم و در دوجای دیگر گردانندگی میکنم و اینجا چه بسته شود چه نه برای من آنچنان نمی‌دگرد[sup][aname="rpa335c9fe29eab47d3aeeed1e1093d4893"][[/aname][anchor="pa335c9fe29eab47d3aeeed1e1093d4893"]5][/anchor][/sup].

ولی زمانیکه در این انجمن خودم (یا ده top poster بالا) را با زنان می‌همسنجم[sup][aname="rpab5320de810c542a094a300a0f7dafd14"][[/aname][anchor="pab5320de810c542a094a300a0f7dafd14"]6][/anchor][/sup] بنمونه میبینم همگی مرد هستند (چرا؟).

رویهمرفته نمیدانم شما در چه فرهنگی و کجا بزرگ شده‌اید ویوین جان, ولی من از جایی آمده‌ام که اگر یک تریبون آزاد به من بدهند و بستری برای گسترش
اندیشه و اندرکنش[sup][aname="rpa052d4bb65a2d4abfa5e9649cccd17bb5"][[/aname][anchor="pa052d4bb65a2d4abfa5e9649cccd17bb5"]7][/anchor][/sup] با دیگران, بیشترین بهره را از آن میبرم و این اندازه به چیزهای خنده‌داری مانند "مردان قرق کرده‌اند" و ... گیر نمیدهم (= پوستتان را یک خرده کلفت کنید).

بیایید به کارهایی که شما میتوانید انجام دهید بنگریم:
بنویسید (نمینویسید, چون گویا انجمن در "دست" ما مردانه؟)
نوشتارهای درخور را بترزبانید[sup][aname="rpa5c6f158c522c436da1e2bb4c6fc7e239"][[/aname][anchor="pa5c6f158c522c436da1e2bb4c6fc7e239"]8][/anchor][/sup] (نمیکنید, چون who cares؟)
گفتمانهای نو راه بیاندازید (نمیاندازید, چون انگیزه‌ای نیست؟)
...

----
[aname="paffcd10bf1337469ba534c0982437b60d"]1[/aname]. [anchor=rpaffcd10bf1337469ba534c0982437b60d]^[/anchor] bon+mâye::Bonmâye || بنمایه: منبع Ϣiki-En, Ϣiki-Pâ resource || بنمایه: منبع زیستی biological resource
[aname="pa01cd8869f12741d8add05fbfeee96c94"]2[/aname]. [anchor=rpa01cd8869f12741d8add05fbfeee96c94]^[/anchor] Digarestan || دیگرستن: تغییر کردن Ϣiki-En to change
[aname="pa7591aa7508904f638161b5d656c48e8b"]3[/aname]. [anchor=rpa7591aa7508904f638161b5d656c48e8b]^[/anchor] digar+sân+i{pasvand}::Digarsâni <— Degarsâni || دیگرسانی: تفاوت difference
[aname="pa3e81f2b3e0924dc5a986edf3f84aec71"]4[/aname]. [anchor=rpa3e81f2b3e0924dc5a986edf3f84aec71]^[/anchor] xwiš+kâr+i{pasvand}::Xwiškâri || خویشکاری: وظیفه‌شناسی; انجام کار درست MacKenzie proper function
[aname="pa335c9fe29eab47d3aeeed1e1093d4893"]5[/aname]. [anchor=rpa335c9fe29eab47d3aeeed1e1093d4893]^[/anchor] Digarestan <— Degarestan || دیگرستن: تغییر کردن Ϣiki-En to change
[aname="pab5320de810c542a094a300a0f7dafd14"]6[/aname]. [anchor=rpab5320de810c542a094a300a0f7dafd14]^[/anchor] Hamsanjidan || همسنجیدن: مقایسه کردن to compare
[aname="pa052d4bb65a2d4abfa5e9649cccd17bb5"]7[/aname]. [anchor=rpa052d4bb65a2d4abfa5e9649cccd17bb5]^[/anchor] andar+kardan::Andarkardan || اندرکردن: تعامل داشتن/کردن Ϣiki-En to interact
[aname="pa5c6f158c522c436da1e2bb4c6fc7e239"]8[/aname]. [anchor=rpa5c6f158c522c436da1e2bb4c6fc7e239]^[/anchor] tar+zabânidan::Tarzabânidan || ترزبانیدن: ترجمه کردن to translate

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: Dariush، 8 مهمان