رتبه موضوع:
  • 11 رای - 4.91 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

پاتوق شب نشینی

Nâxodâ نوشته: اوه, از این استاندارها چرا در هم‌میهن ندارید که بگوییم "باورهای پوچ" اخراج میکنند, اینجا پس از هزار بار troll بازی جستارو برده‌اند زباله‌دانی!

سپس اینکه روشنه ما سلیقه‌ای رفتار میکنیم مسافر جان, اینجا انجمنه, بنیاد گسترش آزادی بیان به هر بهایی که نیست (((:

گردانندگان اینجا بهای بالایی به آزادی بیان میدهند, ولی آزادی بیان همه چیز نیست.

در هم میهن هر چه هست و نیست به من مربوط نمیشه کلا Nâxodâ "جان"
خب طبیعی هست در هر سایت و فروم و انجمن سلیقه ای رفتار میشه شکی درش نیست پس نمیشه گلایه کرد
هر کس گلایه ای داره میتونه سایت بزنه و سلیقه ای رفتار کنه
هم میهن دفتر چه هم فرقی نمیکنه
این سلایق افراد رده بالا همیشه بقیه رو ملزم به اطاعت کردن میکنه

+بگذریم مهم نیست
پاسخ

mosafer نوشته: در هم میهن هر چه هست و نیست به من مربوط نمیشه کلا Nâxodâ "جان"
خب طبیعی هست در هر سایت و فروم و انجمن سلیقه ای رفتار میشه شکی درش نیست پس نمیشه گلایه کرد
هر کس گلایه ای داره میتونه سایت بزنه و سلیقه ای رفتار کنه
هم میهن دفتر چه هم فرقی نمیکنه
این سلایق افراد رده بالا همیشه بقیه رو ملزم به اطاعت کردن میکنه

+بگذریم مهم نیست

بانو شما همون طور که گفتید زیاد با روال اینجا آشنا نیستید...گفتمان جدی اگر باشه ، ما مشکلی نداریم اما این دوستمون حزب الله قطعا هر چی هست یک مسلمان معتقد نیست !! بیشتر قصدش ترول بازی و این چیز ها هست...پست های ایشون رو بخونید متوجه حرف من میشید !!

هر چند به نظر من میشد تاپیکش رو بذاریم بمونه ، اما الان هم پست هاش رو منتقل کردیم به یک تاپیک دیگه !! فقط بحث حفظ نظم تالار هست و گرنه اینجا مشکلی با ابراز عقیده افراد نداریم و همین هم هست که میبینید اینجا فیلتر شده !!
پاسخ

mosafer نوشته: در هم میهن هر چه هست و نیست به من مربوط نمیشه کلا Nâxodâ "جان"
خب طبیعی هست در هر سایت و فروم و انجمن سلیقه ای رفتار میشه شکی درش نیست پس نمیشه گلایه کرد
هر کس گلایه ای داره میتونه سایت بزنه و سلیقه ای رفتار کنه
هم میهن دفتر چه هم فرقی نمیکنه
این سلایق افراد رده بالا همیشه بقیه رو ملزم به اطاعت کردن میکنه

+بگذریم مهم نیست

هر دو جا سلیقه‌ای رفتار کردند که نمیگوید یک اندازه سلیقه‌ای رفتار کردند.

خرده گیری من به شما هم سراسر بجا است, اگر این اندازه احیانا نگرانِ "آزادی بیان" هستید چرا در انجمن‌هایی که سانسور از سر و
روی اشان بالا میرود چیزی نمیگویید, به انجمن‌هایِ آزادی چون دفترچه که میرسد ناگهان یاد پنداره‌هایِ[sup][aname="rpa1c2c6e31e34a4bc2b2be3cd4012a6931"][[/aname][anchor="pa1c2c6e31e34a4bc2b2be3cd4012a6931"]1][/anchor][/sup] "آزادی بیان" و نمیدانم "باورمندی آزاد" و .. میافتید؟ 21

سرانجام هم که دیدید جستار را با جستار شادباش‌ها، دلداری‌ها، درودها و بدرودها - برگه 6 آمیختیم[sup][aname="rpab0fc7b8f7afb4f7282b51c8e348de6d8"][[/aname][anchor="pab0fc7b8f7afb4f7282b51c8e348de6d8"]2][/anchor][/sup] و چیزی هم سانسور نشد,
اکنون بروید باز بگردید یک چیزی بیابیید که با آن "تو هم بدی!" "تو هم بدی!" بکنید, شاید که در برابر سانسور‌هایِ اسلامی/مذهبی شرمآور خودتان احساس بهتری کردید! 4


----
[aname="pa1c2c6e31e34a4bc2b2be3cd4012a6931"]1[/aname]. [anchor=rpa1c2c6e31e34a4bc2b2be3cd4012a6931]^[/anchor] pendâr+e::Pendâre || پنداره: مفهوم Ϣiki-En Concept
[aname="pab0fc7b8f7afb4f7282b51c8e348de6d8"]2[/aname]. [anchor=rpab0fc7b8f7afb4f7282b51c8e348de6d8]^[/anchor] Âmixtan || آمیختن: مخلوط کردن To mix mischen || آمیختن: یکی کردن To merge

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ

mosafer نوشته: در هم میهن هر چه هست و نیست به من مربوط نمیشه کلا Nâxodâ "جان"
خب طبیعی هست در هر سایت و فروم و انجمن سلیقه ای رفتار میشه شکی درش نیست پس نمیشه گلایه کرد
هر کس گلایه ای داره میتونه سایت بزنه و سلیقه ای رفتار کنه
هم میهن دفتر چه هم فرقی نمیکنه
این سلایق افراد رده بالا همیشه بقیه رو ملزم به اطاعت کردن میکنه

+بگذریم مهم نیست
اینجا ما بحث آزادانه داریم،حتی ترول و چرت و پرت نویسی هم معمولا پاک نمیشه(من که چیزی به خاطر نمیارم) فقط مسئله اینجاست که اگر روند یک تاپیک جدی نباشه ممکن هست انتقال پیدا کنه :)

To ravage, to slaughter, to usurp under false titles, they call empire; and where they make a desert, they call it peace
Tacitus-
پاسخ

Nâxodâ نوشته: هر دو جا سلیقه‌ای رفتار کردند که نمیگوید یک اندازه سلیقه‌ای رفتار کردند.

خرده گیری من به شما هم سراسر بجا است, اگر این اندازه احیانا نگرانِ "آزادی بیان" هستید چرا در انجمن‌هایی که سانسور از سر و
روی اشان بالا میرود چیزی نمیگویید, به انجمن‌هایِ آزادی چون دفترچه که میرسد ناگهان یاد پنداره‌هایِ[SUP][aname="rpa1c2c6e31e34a4bc2b2be3cd4012a6931"][[/aname][anchor="pa1c2c6e31e34a4bc2b2be3cd4012a6931"]1][/anchor][/SUP] "آزادی بیان" و نمیدانم "باورمندی آزاد" و .. میافتید؟ 21

سرانجام هم که دیدید جستار را با جستار شادباش‌ها، دلداری‌ها، درودها و بدرودها - برگه 6 آمیختیم[SUP][aname="rpab0fc7b8f7afb4f7282b51c8e348de6d8"][[/aname][anchor="pab0fc7b8f7afb4f7282b51c8e348de6d8"]2][/anchor][/SUP] و چیزی هم سانسور نشد,
اکنون بروید باز بگردید یک چیزی بیابیید که با آن "تو هم بدی!" "تو هم بدی!" بکنید, شاید که در برابر سانسور‌هایِ اسلامی/مذهبی شرمآور خودتان احساس بهتری کردید! 4


----
[aname="pa1c2c6e31e34a4bc2b2be3cd4012a6931"]1[/aname]. [anchor=rpa1c2c6e31e34a4bc2b2be3cd4012a6931]^[/anchor] pendâr+e::Pendâre || پنداره: مفهوم Ϣiki-En Concept
[aname="pab0fc7b8f7afb4f7282b51c8e348de6d8"]2[/aname]. [anchor=rpab0fc7b8f7afb4f7282b51c8e348de6d8]^[/anchor] Âmixtan || آمیختن: مخلوط کردن To mix mischen || آمیختن: یکی کردن To merge

شما آزاد هستید هر طور دوست دارید برداشت کنید از مباحث
همینکه به این نتیجه برسیم که همه جا سلیقه ای هست کافیست
شما به من به چشم یک هم میهنی نگاه میکنید که فقط میتواند دشمن باشد ولاغیر...
ایرادی نیست راحت باشیدE032
پاسخ

mosafer نوشته: شما آزاد هستید هر طور دوست دارید برداشت کنید از مباحث
همینکه به این نتیجه برسیم که همه جا سلیقه ای هست کافیست
شما به من به چشم یک هم میهنی نگاه میکنید که فقط میتواند دشمن باشد ولاغیر...
ایرادی نیست راحت باشیدE032

من به شما به چشم مسلمانِ فزونخواهی که در جای دیگر هرگز ازتان (و هماندیشان اتان) نمیبینیم کوچکترین اعتراضی به بیشرمانه‌ترین سانسورها بکنید,
ولی در اینجا, در آزادترین انجمن پارسی زبان که میرسد ناگهان کوچکترین چیزها هم برایتان نمایانگر "سانسور" و "خفه کردن سدای مخالف" میشوند می‌نگرم.

سلیقه‌ای بودن اینجا هم که دیدیم به سانسور و پاک شدن چیزی نیانجامید و پس باز هم تیرتان در "احساس خوب الکی به خودتان دادن" به سنگ میخورد 4

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ

Nâxodâ نوشته: من به شما به چشم مسلمانِ فزونخواهی که در جای دیگر هرگز ازتان (و هماندیشان اتان) نمیبینیم کوچکترین اعتراضی به بیشرمانه‌ترین سانسورها بکنید,
ولی در اینجا, در آزادترین انجمن پارسی زبان که میرسد ناگهان کوچکترین چیزها هم برایتان نمایانگر "سانسور" و "خفه کردن سدای مخالف" میشوند می‌نگرم.

سلیقه‌ای بودن اینجا هم که دیدیم به سانسور و پاک شدن چیزی نیانجامید و پس باز هم تیرتان در "احساس خوب الکی به خودتان دادن" به سنگ میخورد 4

بنگرید راحت باشید
پاسخ

mosafer نوشته: شما آزاد هستید هر طور دوست دارید برداشت کنید از مباحث
همینکه به این نتیجه برسیم که همه جا سلیقه ای هست کافیست
شما به من به چشم یک هم میهنی نگاه میکنید که فقط میتواند دشمن باشد ولاغیر...
ایرادی نیست راحت باشیدE032


خب به نتیجه رسیدید بعدش چی؟ میخواهید ما رو اینجا هم تراز با سانسور در فضایی مثل هم میهن بدونید؟؟ اینجا قطعا سلایقی نزد مدیرانش هست اما به جز موارد خیلی خاص،دخالتی در روند گفتگو ها نمیکنیم...

پس وقتی به این نتیجه رسیدید ، تفاوت هم قائل شید بین سانسور خانه ای به اسم هم میهن و محیط آزادی مثل اینجا !! ما اینجا مثل ادمین هم میهن که میاد با دروغ و احمق فرض کردن کاربراش میگه از فیس بوک پر ببیننده تر هستیم، نیستیم و دنبال منافع مالی و این چیزا هم نیستیم...مثل اون که میاد حرف از انقلاب محتوایی میکنه نیستیم ، مثل اون که به هر چی ضد ایرانی و اسلامیست میدون داده برای اعمال سانسور نیستیم...یک بام و دو هوا نیستیم...همینی هستیم که میگیم و بقیه میبینند!!

و میبینید که فیلتر هم هستیم و این بهایی فضایی هست که مهیا کردیم !!
پاسخ

من در ادامه بگم این یکی دونست جایی که تمام تلاش گردانندانش اینه که یک محیط آزاد رو برای بحث فراهم کنند یکمقدار توهیم آمیز هست،هی بیایم بگیم هم میهن هم سلیقه هست و اینجا هم هست (جه فرقی هست پس؟).
دیگه انتقال اسپم و مرتب کردن تاپیک و ممنوع کردن سخن نژادپرستانه که این حرفها رو نداره.اگر اینها لازم نبود اصلا اینجا همین مدیریت فرمالیته فعلی رو هم برمیداشتیم کاملا آنارشیستی بگرده.

"Democracy is now currently defined in Europe as a 'country run by Jews,'" Ezra Pound

پاسخ

یک نکته تکمیلی هم به عنوان فینیشر بگم:))
شاید اشتراک بیشتر مدیران اینجا در این باشه که خداناباورند ولی در بسیاری از موارد دیکه هم ممکنه اختلافات زیادی داشته باشند(تاپیک های زیادی برای اثباتش وجود داره) ولی نه در برخورد با خودشون و نه دیگران رفتارشون جنبه سانسور کنندگی نداره.
اگر بخوایم سلیقه نیم بند اینجا و هم میهن رو یک سان بگیریم مثل این هست که آزادی افراد در کره شمالی و آمریکا رو مقایسه کنیم،بگیم خب در کره شمالی قتل مجازات داره، در آمریکا هم قتل مجازات داره!پس بنابراین هردو آزادی رو محدود میکنند.خب آیا به توجه به اینکه هردو آزادی رو محدود میکنند میتونیم دیکتاتوری شدید کره شمالی رو مساوی دموکراسی آمریکا بدونیم!؟انصاف هم خوب چیزیه:))

To ravage, to slaughter, to usurp under false titles, they call empire; and where they make a desert, they call it peace
Tacitus-
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 7 مهمان