نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

مَرشناسی (numerology) در قرآن: عدد ١٩
#61

فرضا هم که همه روابط عددی که میگن درست باشه باز معجزه نمیشه گذاشت اسمش. تست آی کیو برای آدمای علاف هست. برید بشینید از تو یه کتاب بیمحتوا روابط ریاضی پیدا کنید ای انسانها. برای من عجیب هست کسی هنوز به این داستانها علاقمند باشه. بحث قران و خدا دیگه خیلی قدیمی و کسل کننده شده.
پاسخ
#62

نظریه اعجاز عددی در قران در میان عوام و حتی بخش تحصیل کرده مسلمانان طرفدار بسیار دارد. اما این ماجرا از کجا آغاز شده و چقدر واقعیت دارد؟


ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری، در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ، ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد. ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر، اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻧﻮﻓﻞ (ت 1984) ﺑﻮد ﮐﻪ واژۀ «اﻋﺠﺎز» را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻋﺪاد در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و در ﮐﺘﺎب "واﻻﺳﻼم دﯾﻦ دﻧﯿﺎ" ﭼﻨﯿﻦ آورد ﮐﻪ دو واژۀ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ را دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺷﺎد ﺧﻠﯿﻔﻪ، ﺷﯿﻤﯿﺪان ﻣﺼﺮی ﻣﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ، ﻣﺪت 4 ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرۀ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺖ. وی ادعا نمود که با بکارگیری از رایانه ارتباط عددی ویژه‌ای را در متن قرآن یافته‌است که با عدد ۱۹ارتباط دارد. حروف مقطعه یکی دیگر از پایه های نظریه اوست:


عدد 19 کلید رمز اعجاز آمیز بودن قرآن


همچنین گفته شده که رشاد خلیفه پس از مدتی با استناد به همان فرمول خود را رسول خدا نامید و چندی بعد توسط گروهی از مسلمانان افراطی پاکستانی در مسجدی در آریزونا با ضربات چاقو به قتل رسید:


Books page


در ایران نیز این نظریه بسط یافته و عده ای در تکاپوی یافتن اعجازهای عددی دیگر به تلاش‌هایی دست یازیدند:


اعجاز عددی قرآن


اما پس از مدتی عباس یزدانی استاد حوزه علوم دینی دانشگاه نقدی جامع بر این نظریه نوشت و آن را فاقد ارزش دانست و گفت: " این جریان ، انحرافى بوده وکسانى که در این وادى افتادند، جز سرگردانى و ناکامى چیزى عائدشان نشد واشکالات نقضى و حلى فراوانى بر دعاوى آنها وارد است ."


رد ادعای اعجاز عددی قرآن


پس از آن محققان حوزه دین جسارت بیشتری یافتند تا بر این ادعا بتازند. دکتر منصور پهلوان (استاد دانشگاه تهران) در مقاله ای با کمک سعید شفیعی این نظریه را به شکل مبسوط نقد کرد و آن را دارای مشکلات فراوان دانست. او در مقاله خود نشان داده که نظرات رشاد خلیفه و معتقدان به او جدا از اشکالات مبنایی، دارای ایرادات بنیادین آماری است. همچنین او ثابت کرده که خلیفه هم مثل بسیاری از متوهمان دیگر با بررسی غیرمنطقی و گزینشی هرجا به موردی برخورده که تئوری او را نقض کرده آن را نادیده گرفته است:


http://www.ensani.ir/storage/Files/20120...1079-4.pdf


دکتر محمّدنبی احمدی استاد دانشگاه رازی نیز در مقاله ای با ذکر اشکالات و مثال های فراوان اعجاز عددی را مردود دانست:


آسیب شناسی اعجاز عدد 19 در مرجعیت علمی قرآن(2)


به نظر می رسد پژوهش های چند دهه اخیر نشانی از اثبات اعجاز ریاضی یا عددی متون الهی نیافته اند، یا روش های آنان اشکالات و مثال های نقض فراوان دارد.ستاد مبارزه با چرندیات در فیس بوک
پاسخ
#63

در لینک هایی که سرکار viviyan ایجاد کردند 2 تا نکته خواندم که برام جالب توجه بود! یکی اینکه در سوره توحید محمد بجای اینکه بعد "قل هو الله احد" بگوید "هو الصمد" میگوید "الله الصمد" چرا که اگر میگفت "هو الصمد" تعداد الله های موجود در قرآن 2660 تا نمیشد که بر 19 بخش پذیر باشد!

نکته دیگر اینکه در سوره "ق" 57 تا "ق" وجود دارد که علاوه بر بخش پذیری بر 19 با ارزش ابجدی صفت قرآن در این سوره یعنی "مجید" برابری میکند حال آنکه در این سوره وقتی حرف از قوم لوط میشود محمد بجای اینکه بگوید "قوم لوط" میگوید "اخوان لوط" و اگر میگفت "قوم لوط" تعداد "ق" های موجود در این سوره 58 تا میشد که دیگر نه بر 19 بخش پذیر میشد نه با ارزش ابجدی مجید برابر!

منظور من از گفتن این حرف ها این بود که بگویم اینطور که از ظاهر برمیاید به کنار از اینکه ناباوران گفته اند این روابط را میشود از هر کتابی بیرون کشید با اینکه حتی 1 مثال هم برای اثبات حرفشان ندارند دیده میشود که نویسنده یا نویسندگان قرآن بطور اتفاقی کتابشان روابط عددی ندارد بلکه این روابط عمدی بوده و برای اینکه این روابط در قرآن شکل بگیرد عامدا به یک شکلی قرآن را نوشته اند که بتوان این روابط را از قرآن بیرون کشید!

اما این وسط این نکته را نباید فراموش کرد که بعضا این روابط انقدر پیچیده میشوند که انسان امروزی هم نمیتواند این روابط را بسازد چه رسد به اعراب بیابانگرد 1400 سال پیش. البته مسئله جالبتر میشود وقتی که میبینیم این روابط نمیتواند کار خدا هم باشد چون قرآن هم تناقض های فراوان داخلی و علمی دارد و هم این روابط بصورت یکپارچه نیستند.

من که کلا گیج شدم!!!
پاسخ
#64

m@hdi نوشته: با اینکه حتی 1 مثال هم برای اثبات حرفشان ندارند

مَرشناسی (numerology) در قرآن: عدد ١٩ - برگ 4

مَرشناسی (numerology) در قرآن: عدد ١٩ - برگ 6

از یک جمله ما کلی رابطه بیرون کشیدیم اخوی! کتاب که جای خود دارد.
پس میبینیم که شما با توصل به این فرض پوچ که خواننده صفحات پیشین را نمیبیند داری میگی حتا یک مثال هم نیست! بیشمار مثال هست ولی چون دیدنشون صرف نمیکنه میگید حتا یک مثال هم نیست! در صورتی درست یک صفحه پیش از این ادعای شما چنین مثالی وجود دارد :))
با کمی وقت گذاشتن از کتاب حسنی نگو بلا بگو (متن داستان) هم میشود روابط ریاضی و شبه علم بسیار استخراج کرد! تازه حرف زدن حیوانات با حسنی هم از معجزات آن حضرت است :))

خدای ار به حکمت ببندد دری - به کرمک زند قفل محکم تری  
پاسخ
#65

sonixax نوشته: مَرشناسی (numerology) در قرآن: عدد ١٩ - برگ 4

مَرشناسی (numerology) در قرآن: عدد ١٩ - برگ 6

از یک جمله ما کلی رابطه بیرون کشیدیم اخوی! کتاب که جای خود دارد.
پس میبینیم که شما با توصل به این فرض پوچ که خواننده صفحات پیشین را نمیبیند داری میگی حتا یک مثال هم نیست! بیشمار مثال هست ولی چون دیدنشون صرف نمیکنه میگید حتا یک مثال هم نیست! در صورتی درست یک صفحه پیش از این ادعای شما چنین مثالی وجود دارد :))
با کمی وقت گذاشتن از کتاب حسنی نگو بلا بگو (متن داستان) هم میشود روابط ریاضی و شبه علم بسیار استخراج کرد! تازه حرف زدن حیوانات با حسنی هم از معجزات آن حضرت است :))

اگر پست را کامل میخواندید منظور بنده را متوجه میشدید:

نقل قول:
ناباوران گفته اند این روابط را میشود از هر
کتابی
بیرون کشید با اینکه حتی 1 مثال هم برای اثبات حرفشان ندارند

اگر هست اسم کتاب و روابطش را بگویید.
پاسخ
#66

m@hdi نوشته: اگر هست اسم کتاب و روابطش را بگویید.

ما هم گفتیم از یک جمله ی ساده ما آن همه رابطه بیرون کشیدیم و کلن نیم ساعت هم وقت برای آن جمله و روابط ریاضیش نکشیدیم!
در ثانی کسی آن قدر بیکار نیست که بنشیند از هر کتابی که دم دستش میرسد روابط ریاضی بیرون بکشد با همه اینها میشود به راحتی از داستان حسن کچل هم رابطه ریاضی استخراج کرد.

خدای ار به حکمت ببندد دری - به کرمک زند قفل محکم تری  
پاسخ
#67

خود همان بسم الله .... پرسش بر انگیز است.

آیا آن را محمد گفته یا الله ؟

از کوتاهی‌های دبیره ی عربی‌ این است که وات‌های صدا دار کوتاه نوشته نمی‌‌شوند ولی خوانده میشوند.

خود الله " ال الا ه" است ( ۶ حرف). رحمن هم براستی رحمان است. پس بسم الله .... دارا ۲۲ حرف است نه‌ ۱۹.


از همه ی این‌ها که بگذریم، آماج این مجژه چیست که بایستی کسی‌ مانند رشاد خلیفه بیاید و آنرا پیش بکشد. اگر این براستی یک معجزه بود چرا خود محمّد از آن هیچ نگفت، چرا امام‌های شیعه از آن خبر نداشتند ؟؟ و سرانجام، قرآن ادعا می‌کند که کتاب "هدایت" است. ببینیم، این شماره‌ها چگونه انسان را هدایت می‌‌توانند کرد ؟


این موضوع هم مانند کوشش برخی از مسلمانان دانش اموخته است که میخواهند نکته‌های "علمی‌" از قرآن در بیاورند. این‌ها همه از نشانه‌های کاستی‌های گوناگون در قرآن است که زیر سوال هستند. خود محمد که خستو شد که معجزه ای ندارد. اگر داشت که از آن سود میبرد.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
آخرین ارسال توسط mbk
12-13-2020, 08:19 AM
آخرین ارسال توسط solo
06-07-2016, 10:52 AM

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان