نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خداوند شناسی
#41

خداوند را فقط خداوند به طور کامل میتواند بشناسد .
پاسخ
#42

" بسم الله الرحمن الرحیم
.. ﺿَﺮَﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﺜَﻼ ﻋَﺒْﺪًﺍ ﻣَﻤْﻠُﻮﻛًﺎ ﻻ ﻳَﻘْﺪِﺭُ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﻲْﺀٍ ﻭَﻣَﻦْ ﺭَﺯَﻗْﻨَﺎﻩُ ﻣِﻨَّﺎ ﺭِﺯْﻗًﺎ ﺣَﺴَﻨًﺎ ﻓَﻬُﻮَ ﻳُﻨْﻔِﻖُ ﻣِﻨْﻪُ ﺳِﺮًّﺍ ﻭَﺟَﻬْﺮًﺍ ﻫَﻞْ ﻳَﺴْﺘَﻮُﻭﻥَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺑَﻞْ ﺃَﻛْﺜَﺮُﻫُﻢْ ﻻ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ‏75
‏ ﻭَﺿَﺮَﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﺜَﻼ ﺭَﺟُﻠَﻴْﻦِ ﺃَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ ﺃَﺑْﻜَﻢُ ﻻ ﻳَﻘْﺪِﺭُ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﻲْﺀٍ ﻭَﻫُﻮَ ﻛَﻞٌّ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻮْﻻﻩُ ﺃَﻳْﻨَﻤَﺎ ﻳُﻮَﺟِّﻬْﻪُ ﻻ ﻳَﺄْﺕِ ﺑِﺨَﻴْﺮٍ ﻫَﻞْ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻱ ﻫُﻮَ ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺄْﻣُﺮُ ﺑِﺎﻟْﻌَﺪْﻝِ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﺻِﺮَﺍﻁٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ ‏ 76 "
" ..زد خداوند نمونه ای بنده ای دارایی گشته ای نه اندازه میشود بر چیزی هم کسی توشه دادیمش ازِمان توشه ای نیکویی باز او میپردازد ازِش رازی هم هویدایی اینجا همسانند ؟پسند براخداوند نه آری فراوانیشان نه میدانند 75
هم زد خداوند نمونه ای دو مردی یکیشان گنگ شونده ای نه اندازه میشود بر چیزی هم اوست سرباری بر سرپرستش کجا چه روی میاوردش نه می آورد به بِهی اینجا همسانند؟ هم کسی دستور میدهد به برابر هم او بر راستراهی پیوسته برپاییست 76 "
ملکوت نوشته: خداوند را فقط خداوند به طور کامل میتواند بشناسد .

درود
خداوندا درست ساز هم مهرآور
ببینید منهم در این جستار از خوشی هایی که خداوند میبخشد میگویم نه جورِ برخی که بگویند خود خداوند کجا آمده چه ویژگی دارد کجا ببینیمش چگونه با پیامبر هاش گفتگو میکند.ببینید همش از آفریده های خداوند شتر آدمی آسمانها هم زمین که همه خوشی سازند پی به خداوند که از همه مهربانتر هست ببریم که در سخن خداوند قرآن بود اینگونه قشنگ یافتم،پناه بر خداوند ای که تو بهترین مهربانهایی مرا برپادار پیوست نماز کن
پاسخ
#43

ملکوت نوشته: خداوند را فقط خداوند به طور کامل میتواند بشناسد .

پس با این حساب وجودش دو زار نمی ارزد و برابر هیچ است!

خدای ار به حکمت ببندد دری - به کرمک زند قفل محکم تری  
پاسخ
#44

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
" ﺃَﻟَﻢْ ﻳَﺮَﻭْﺍ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻄَّﻴْﺮِ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٍ ﻓِﻲ ﺟَﻮِّ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻣَﺎ
ﻳُﻤْﺴِﻜُﻬُﻦَّ ﺇِﻻّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺇِﻥَّ ﻓِﻲ ﺫَﻟِﻚَ ﻵﻳَﺎﺕٍ ﻟِﻘَﻮْﻡٍ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ 79‏ "
"آیا نبوده میبینند سمت پرنده خرامنده هایی در پیرامونیِ آسمان چه نگاهداری میکندشان جز خداوند؟ اگرِ در این تا نشانه هاییست برابرپاهایی میباورند 79 "
sonixax نوشته: پس با این حساب وجودش دو زار نمی ارزد و برابر هیچ است!
ببینید در یک برنامه نویسی چیز گرا یا شی گرا پنهان سازی کپسوله سازی ،توانِ دسترسیِ بالادست به پایینتر داریم،
یا در زندگی همینگونه در سازمانها سر رئیس تا کارمند جاروکش،
یا در یک جاندار مغز داریم تا ناخنی یا مویی کوتاه شونده،آیا هستی یا وجود بالادست بِه است یا پایین دست ،کدام شناختش سختتر هست؟کدامشان دوزار می ارزد؟کدام ارزش بودنش بیشتر از همه هست ؟
خداوندا تو را پاس که کسی ترازُ همتایت نیست پس مرا پیوسته برپادار نماز کن
پاسخ
#45

mbk نوشته: ببینید در یک برنامه نویسی چیز گرا یا شی گرا پنهان سازی کپسوله سازی ،توانِ دسترسیِ بالادست به پایینتر داریم،
یا در زندگی همینگونه در سازمانها سر رئیس تا کارمند جاروکش،
یا در یک جاندار مغز داریم تا ناخنی یا مویی کوتاه شونده،آیا هستی یا وجود بالادست بِه است یا پایین دست ،کدام شناختش سختتر هست؟کدامشان دوزار می ارزد؟کدام ارزش بودنش بیشتر از همه هست ؟
خداوندا تو را پاس که کسی ترازُ همتایت نیست پس مرا پیوسته برپادار نماز کن

من که از ادبیات شما هیچ نمیفهمم! ولی اگر منظورتون از اشاره به برنامه نویسی شی گرا این هستش که به جز خود کلاس (کپسول) هیچ کس دیگه ای نمیتونه ازش شناخت داشته باشه کاملن در اشتباهید و مثال در پیتی زدید!
در برنامه نویسی شی گرا برنامه نویس ثالث لازم نیست از طرز کار کلاس خبر داشته باشد! ولی این بدان معنا نیست که استفاده از آن را هم لازم نیست بداند یا شناخت درست و کاملی نسبت به آن نداشته باشد که در آن صورت عملن و اساسن نمیتواند از کلاس یا شی مورد نظر درست استفاده کند یا اصلن استفاده کند!!! یعنی => کلاسی که اجازه نمیدهد درست و کامل شناخته شود به درد سطل آشغال میخورد! درست مثل خدایی که به جز خودش هیچ کسی نمیتونه شناختِ درست و کاملی ازش داشته باشه.

خدای ار به حکمت ببندد دری - به کرمک زند قفل محکم تری  
پاسخ
#46

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
" ﻗﺎﻝ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺁﻣﻨﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺁﺫﻥ ﻟﻜﻢ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻤﻜﺮ ﻣﻜﺮﺗﻤﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﺘﺨﺮﺟﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﺴﻮﻑ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ‏ 123 ‏ ﻷﻗﻄﻌﻦ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﻭﺃﺭﺟﻠﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻑ ﺛﻢ ﻷﺻﻠﺒﻨﻜﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ ‏ 124 ‏ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻨﺎ ﻣﻨﻘﻠﺒﻮﻥ ‏ 125 ‏ﻭﻣﺎ ﺗﻨﻘﻢ ﻣﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﺭﺑﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀﺗﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﺃﻓﺮﻍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺻﺒﺮﺍ ﻭﺗﻮﻓﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ 126 "
" گفت فرعون باوریدید بِهِش پیشِ که گوش رسانیده ام تا شما را؟اگرِ این تا فریبی فریبانده ایدش در شهر برای بیرون میکنید ازش سزاوارش باز زود میدانید 123 تا بُرَم دستهاتان هم پاهاتان از پُشتی پس کوبانمتان باهمی 124 گفتند اگریم سوی پروردگارمان دگرگون گردنده هایی 125 هم چه سخت ناخوش میگردی ازِمان جز که باوریدیم به نشانه های پروردگارمان تا نبوده چه آمدِمان پروردگارا آسوده ساز بَرِمان شکیبایی هم سراسر جانِما گیر آشتی گرهایی 126 "
sonixax نوشته: من که از ادبیات شما هیچ نمیفهمم! ولی اگر منظورتون از اشاره به برنامه نویسی شی گرا این هستش که به جز خود کلاس (کپسول) هیچ کس دیگه ای نمیتونه ازش شناخت داشته باشه کاملن در اشتباهید و مثال در پیتی زدید!
در برنامه نویسی شی گرا برنامه نویس ثالث لازم نیست از طرز کار کلاس خبر داشته باشد! ولی این بدان معنا نیست که استفاده از آن را هم لازم نیست بداند یا شناخت درست و کاملی نسبت به آن نداشته باشد که در آن صورت عملن و اساسن نمیتواند از کلاس یا شی مورد نظر درست استفاده کند یا اصلن استفاده کند!!! یعنی => کلاسی که اجازه نمیدهد درست و کامل شناخته شود به درد سطل آشغال میخورد! درست مثل خدایی که به جز خودش هیچ کسی نمیتونه شناختِ درست و کاملی ازش داشته باشه.
ببینید یک کلاس چیزهایی را pubic هم چیزهایی را private گذاشت هم argument هایی دارد یکی میپذیرد بکارگیری درست میکند هم از دستاورد کلاس خوشنود هست،
یکی نخواهد بکارگیریِ قانونی کند از سازنده برنامه نویس با کمبود گیری بیجا دشمنی میکند هم آن را پنهانی بکار برَد دغل بازی کند زیرآبی برود میتوان چشم داشتِ پذیرفتن کرد؟ یا کسی برنامه نویسی نداند کورکورانه رفتار کند بیهدف بن بست میخورد، یا یکی ندید بگیرد گوید همش دروغست اندکی زمان با بدبختی کشیدن فکرش را باز میکند تا نگوید کلاسی که در دستم هست هیچ نمی ارزد ،
ما باورمندها به خداوند برای ناباور شدن برخی دلزده نیستیم که همان بهتر خودمان میفهمیمُ بکار میبریم ،
خداوندا مرا پیوسته برپادارنده نماز کن
پاسخ
#47

mbk نوشته: ببینید یک کلاس چیزهایی را pubic هم چیزهایی را private گذاشت هم argument هایی دارد یکی میپذیرد بکارگیری درست میکند هم از دستاورد کلاس خوشنود هست،
یکی نخواهد بکارگیریِ قانونی کند از سازنده برنامه نویس با کمبود گیری بیجا دشمنی میکند هم آن را پنهانی بکار برَد دغل بازی کند زیرآبی برود میتوان چشم داشتِ پذیرفتن کرد؟ یا کسی برنامه نویسی نداند کورکورانه رفتار کند بیهدف بن بست میخورد، یا یکی ندید بگیرد گوید همش دروغست اندکی زمان با بدبختی کشیدن فکرش را باز میکند تا نگوید کلاسی که در دستم هست هیچ نمی ارزد ،
ما باورمندها به خداوند برای ناباور شدن برخی دلزده نیستیم که همان بهتر خودمان میفهمیمُ بکار میبریم ،
خداوندا مرا پیوسته برپادارنده نماز کن

تمام آنچه Private است خود را در تمام آن چیزهایی که Public است بروز میدهند!
پس کماکان برنامه نویس شناخت کامل از کلاس دارد که میتواند از آن به درستی استفاده کند! که اگر نتواند شناخت کاملی داشته باشد (به عبارتی کلاسی که راهنمای درستی نداشته باشد) برابر است با کشک.

خدای ار به حکمت ببندد دری - به کرمک زند قفل محکم تری  
پاسخ
#48

به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
"... ﺧَﻠَﻖَ ﭐﻹِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦ ﻧُّﻄْﻔَﺔٍ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻫُﻮَ ﺧَﺼِﻴﻢٌ ﻣُّﺒِﻴﻦٌ 4 .."
"..آفرید آدمی از تخمکی باز گُداریست او دشمنی آشکارگردنده ای .."
sonixax نوشته: تمام آنچه Private است خود را در تمام آن چیزهایی که Public است بروز میدهند!
پس کماکان برنامه نویس شناخت کامل از کلاس دارد که میتواند از آن به درستی استفاده کند! که اگر نتواند شناخت کاملی داشته باشد (به عبارتی کلاسی که راهنمای درستی نداشته باشد) برابر است با کشک.
ببینید یک input سازگار با argument
از class a یک output از چیزِ pubic از class a میدهد ،
خوب چیزِ public یا output از class a چگونه از یک private از class a بهره گرفت پنهان هست هم نبایستی دیگر برنامه نویسها جز خودِ برنامه نویسندهء class a آگاه باشند ، هم میبینیم که در یک برنامه نویسی چون جاوا تنها file با شناسه ای چون class.Jar هست نه class.text یا class.Java .همچنین یک راهنمای class a تنها از argument ها یا output دهنده ها از چیزهای public از این class میدهد هم شناسه یا نام کلاس روشن یا واضح هست همچنین شناسهء چیز یا شی یا کارانجامنده یا function های public روشن هست .نه آگهی سازی از روشِ کارِ کارانجامنده ها که private شناخته شدند،
سراسر نه تنها یک برنامه نویسی که در یک مغازه یا سازمان هم اینگونه هست که نه هر کسی توانِ دسترسی به همه جا داشته باشد که رفتیم به یک سبزی فروشی نمیدانیم سبزی فروش سبزی چند از کجا خرید هم چه اندازه در انبارش نهفته هست ،
خداوند برای آسودگی کارِ ما جانورها چون گاوُ گوسفند برای خوراکی هم بکارگیریِ پشمشان داده این نیست که از چوپان میخریم پول ندهیم هم زمانی میخوریمش یادِ خداوند نیافتیم که چه گوشت هم پشمِ باارزشی به ما داده را ناخوش بداریم باز اگر گوشت گندیده شد بایستی بنگریم کمکاری از ما هست یا چوپان یا کسی دیگر باز نبایستی از خداوند روگردانیم چون ارزشش از ما هم گوشت هم چوپان هم همه چیز برترُ پاکیزه تر هم هستیمان سخت بِهِش وابسته،خداوندا مرا چون دمدمی رفتارها روگردانُ دورگردنده ازت مکن هم یادآورِ روز بازخواست دار هم برپادارِ پیوستِ نماز برای بازگوییت
پاسخ
#49


سلام
از برنامه نویسی بکش بیرون برای مثال و مقاسیه
همینطوری ادمه بدین فکر کنم به انواع کلاس ها از جمله Interface,Abstract یا به بحث های شی گرا oop و معماری معماری چند لایه کد نویسی هم برسید
پاسخ
#50

mbk نوشته: ببینید یک input سازگار با argument
از class a یک output از چیزِ pubic از class a میدهد ،
خوب چیزِ public یا output از class a چگونه از یک private از class a بهره گرفت پنهان هست هم نبایستی دیگر برنامه نویسها جز خودِ برنامه نویسندهء class a آگاه باشند ، هم میبینیم که در یک برنامه نویسی چون جاوا تنها file با شناسه ای چون class.Jar هست نه class.text یا class.Java .همچنین یک راهنمای class a تنها از argument ها یا output دهنده ها از چیزهای public از این class میدهد هم شناسه یا نام کلاس روشن یا واضح هست همچنین شناسهء چیز یا شی یا کارانجامنده یا function های public روشن هست .نه آگهی سازی از روشِ کارِ کارانجامنده ها که private شناخته شدند،
سراسر نه تنها یک برنامه نویسی که در یک مغازه یا سازمان هم اینگونه هست که نه هر کسی توانِ دسترسی به همه جا داشته باشد که رفتیم به یک سبزی فروشی نمیدانیم سبزی فروش سبزی چند از کجا خرید هم چه اندازه در انبارش نهفته هست ،
خداوند برای آسودگی کارِ ما جانورها چون گاوُ گوسفند برای خوراکی هم بکارگیریِ پشمشان داده این نیست که از چوپان میخریم پول ندهیم هم زمانی میخوریمش یادِ خداوند نیافتیم که چه گوشت هم پشمِ باارزشی به ما داده را ناخوش بداریم باز اگر گوشت گندیده شد بایستی بنگریم کمکاری از ما هست یا چوپان یا کسی دیگر باز نبایستی از خداوند روگردانیم چون ارزشش از ما هم گوشت هم چوپان هم همه چیز برترُ پاکیزه تر هم هستیمان سخت بِهِش وابسته،خداوندا مرا چون دمدمی رفتارها روگردانُ دورگردنده ازت مکن هم یادآورِ روز بازخواست دار هم برپادارِ پیوستِ نماز برای بازگوییت

هر چه قدر هم که بنویسید، درست آخر کلاسی که اطلاعات کامل و لازم جهت استفاده را در اختیار برنامه نویس قرار ندهد دو زار نمی ارزد :))

خدای ار به حکمت ببندد دری - به کرمک زند قفل محکم تری  
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
آخرین ارسال توسط solo
06-07-2016, 10:52 AM

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان