نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 1 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Übersetzung
#11

خب تا [MENTION=43]مزدك بامداد[/MENTION] گرامی اینجا هستند من چند پرسشی بکنم:

مزدک جان این واژگان را من در "چنین گفت زرتشت" بهشان برخورده بودم و میخواستم برابر پارسیک اشان را داشته باشم:
Trübsal = رنج؟
Schicksal = سرنوشت؟

همتای این پسوند sal- را ما در پارسیک داریم؟

سپس اینکه این وندها چه همتایی در پارسیک دارند:
پیشوند er: همچون ersetzen, er, errathen, erbarmen
پیشوند ent: همچون entzücken (خوشی بردن؟), ولی entfernen.

همچنین پیشوند کارواژه‌ساز ver- آیا همان ا- است؟ چون بیشتر زمانها انگار میشود آنرا انداخت و چم کارواژه هم ندگرساند:
verspotten
spotten

دگرسانیِ ویژه‌ای میان پسوند‌هایِ نامساز heit- و keit- هست؟


همتای این پیشوند bemit- شگفت‌انگیزی که من در آلمانی دیدم را چگونه میتوانیم بیاوریم:
bemitleiden
bemitseufzen: بر+اندمیدن؟


پارسیگر

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ
#12

Mehrbod نوشته: viele Artikeln und kein guter Weg, um sie alle zu lernen. Mal ehrlich, wie lernt man sie?
Man muss die Wörter zusammen mit den Artikel auswendif lernen. also man muss nicht lernen " Buch = book ", sondern " Book = Das Buch " sonst bekommt man später Schwierigkeiten. Es sind auch ein paaar Regeln:
1- alle Wörter mit der Endung " -ung" sind feminin, wie "dieErfahrung", ..
2- Ending " -keit/-heit" sind feminin
3- Ending "-er" ist maskulin
4- Viele Wörter mit Anfang "Ge-" sind neutral, wie "das Gespräch" z.B.
5- Viele Wörter die die mit "-e" enden sind oft feminin, wie "die Ehre", ..

خرد، زنـده ی جــاودانی شنـــاس
خرد، مايــه ی زنــدگانی شنـــاس
چنان دان، هر آنكـس كه دارد خرد
بــه دانــش روان را هــمی پــرورد
پاسخ
#13

Mehrbod نوشته: همچنین پیشوند کارواژه‌ساز ver- آیا همان ا- است؟ چون بیشتر زمانها انگار میشود آنرا انداخت و چم[2] کارواژه[3] هم ندگرساند[4]:
verspotten
spotten
روشنگری این سخت است ولی میتوان گفت که پرگاه همان پسوند "-ان" در ته کارواژه هاست .
همان جایگاه لازم و متعدی ( گذرا..)
برای نمونه اجاره دادن و اجاره کردن، یکی
mieten و دیگری vermieten است.
نمونه ی دیگر سوزاندن و سوختن، brennen -verbrennen
یا سخن گفتن و سخن دادن ( قول دادن)
spreche - versprechen
ولی اندک گاهی هم همانگونه که گفتید، چم وارونه میدهد، مانند پند دادن و پند بد دادن (خیانت کردن)
raten - verraten
دیدن و اشتباه دیدن
sehen، versehen

خرد، زنـده ی جــاودانی شنـــاس
خرد، مايــه ی زنــدگانی شنـــاس
چنان دان، هر آنكـس كه دارد خرد
بــه دانــش روان را هــمی پــرورد
پاسخ
#14

Mehrbod نوشته: مزدک جان این واژگان را من در "چنین گفت زرتشت" بهشان برخورده بودم و میخواستم برابر پارسیک[1] اشان را داشته باشم:
Trübsal = رنج؟
Schicksal = سرنوشت؟
همتای این پسوند sal- را ما در پارسیک داریم؟
این "زال" در کهن همان ig و +s پیوندی +al ، پسوندی است که برابر "- ایک بودی"،
برای نمونه همین trüb برابر گل آلود، مات تاریک و تار است، و
trubsal = تار-یک-ال = تاریکال = تاریک بودی = برابر اندوهگساری ،
اندوه، ، دلتنگی و تیره روانی (از غم) میباشد= تیره و تار بودن، دلتنگی
schicken = فرستادن،
geschick - Schicksal = فرستیکال = فرستیک بودی = سرنوشت از دید آلمان
ها چیزی است از سوی بالا یا خدا یا آسمان فرستاده میشود.
یک ورتش دیگر این همان sel است، مانند Rätsel = گمانیکال = گمانیک بودنی = چیستان
از raten گمان بردن
[ATTACH=CONFIG]2520[/ATTACH]


فایل‌های پیوست
.png sal.png اندازه 159.32 KB  تعداد دانلود: 112

خرد، زنـده ی جــاودانی شنـــاس
خرد، مايــه ی زنــدگانی شنـــاس
چنان دان، هر آنكـس كه دارد خرد
بــه دانــش روان را هــمی پــرورد
پاسخ
#15

Mehrbod نوشته: دگرسانیِ[5] ویژه‌ای میان پسوند‌هایِ نامساز heit- و keit- هست؟
آری، یکی زمانی است که واژه پیشین (پرگاه) تک بخشی باشد مانند
Krank-heit
Bös-heit
Frech-heit
Dumm-heit
و دیگری (پرگاه) زمان که واژه ی پیشین چند بخشی باشد مانند:
Schnell-ig-keit
Sauber-keit
Freund-lich-keit
Bös-haft-ig-keit = bösheit!


ولی ریشه ی ایندو گویا یکی بودهخرد، زنـده ی جــاودانی شنـــاس
خرد، مايــه ی زنــدگانی شنـــاس
چنان دان، هر آنكـس كه دارد خرد
بــه دانــش روان را هــمی پــرورد
پاسخ
#16

Mehrbod نوشته: همتای این پیشوند bemit- شگفت‌انگیزی که من در آلمانی دیدم را چگونه میتوانیم بیاوریم:
bemitleiden
bemitseufzen: بر+اندمیدن[6]
این در فربود دو پیشوند است، یکی
be که کارواژه را نیازمند به کارگیر یکراست میکند و دیگری mit که همان "با" است.

نمونه
[SIZE=3]Leid[/SIZE] = رنج، درد
[SIZE=3]leiden[/SIZE] درد کشیدن
[SIZE=3]mit-leiden[/SIZE] = بهمراهی درد کشیدن
[SIZE=3]be - mit-leiden[/SIZE] = کسی یا چیزی "را" هم دردی کردن
[SIZE=3]ich leide mit[/SIZE] = من هم ( بهمراه) درد میکشم
[SIZE=3]Ich bemitleide sie[/SIZE] = من اورا باهم درد میکشم = من دلم براش میسوزه
-----

ich spreche mit ihm = من با او سخن میگویم
Ich bespreche dieses Problem mit ihm = من این پرسمان را با او مطرح میکنم

خرد، زنـده ی جــاودانی شنـــاس
خرد، مايــه ی زنــدگانی شنـــاس
چنان دان، هر آنكـس كه دارد خرد
بــه دانــش روان را هــمی پــرورد
پاسخ
#17

یکی از مسایلی که باعث سختی در یادگیری آلمانی شده استثاء های بسیارش هست . طوری که حتا یک استاد زبان آلمانی دلیل خیلی از این موارد رو نمیدونه و میگه همینی که هست .

البته راه هایی برای ساده شدن در یادگیری هست ، یکی از اونها نکته ای هست که مزدک گرامی بهش اشاره کردند یعنی همواره واژه ها را با آرتیکلشان یاد بگیرید و نه به تنهایی . فرض را بر این بگذارید که آرتیکل و واژه هر دو یک واژه هستند و نه دو چیز جدا از هم که دیگری میتواند بسته به موقعیت تغییر کند .

نکته بعدی یادگیری پرپوزیتسیون ها هستش ، در زبان آلمانی جمله ها به 4 شکل هستند :

Dativ = حالت مفعولی باواسطه
Akkusativ = حالت مفعولی
Genetiv = حالت مضاف الیه
Nominativ = فاعلی

اگر شما در جمله ای پرپوزیتسیون Mit را دیدید جمله شما باید شکل داتیو پیدا کند . این بدان معناست که آرتیکل شما پس از Mit با شکل داتیو باید در بیاید . یعنی به این شکل :

Der Bus
wie komme ich mit dem bus zu hause ?

پرپوزیتسیونها برای آکوزاتیو اینها هستند :

durch, bis, für, ohne, entlang, gegen, um

برای داتیو :
bei, mit, seit, aus, zu, nach, von

از اینها هم میتونید در هر دو حالت استفاده کنید :

hinter, an, neben, auf, unter, zwischen, vor, in, über

شکل گنتیو و نومیناتیو پرپوزیتسون ندارند و برای استفاده شون باید به جمله تون نگاه کنید .

یک فهرستی هم از افعال هست که توضیح میده کدامشان داتیو هستند ، به غیر از افعال اون فهرست باقی همگی آکوزاتیو هستند که در اولین فرصت اسکن میکنم براتون میذارم .

اما اگر واژه ای شنیدید که آرتیکلش رو بلد نبودید باید چه کنید ؟!

خوب کلید کار اینجاست ، تمام واژه های وارداتی به زبان آلمانی آرتیکل DAS دارند مگر معادل آن واژه در زبان آلمانی وجود داشته باشه .
به طور مثال واژه Shippers وارداتی به زبان آلمانیست پس آرتیکلش میشود DAS
ولی واژه Computer با اینکه وارداتی هست چون معادل آلمانیش پیش از ورود این این واژه وجود داشته (Rechner) پس آرتیکل آلمانیش را میگیرد و میشود Der Computer .

نه در همه موارد ولی در موارد زیادی واژه هایی که با حرف E تمام میشوند آرتیکل Die میگیرند . همچنین در بسیاری موارد (و نه همه موارد) واژه هایی که با حروف ER تمام میشوند آرتیکل DER میگیرند .

خدای ار به حکمت ببندد دری - به کرمک زند قفل محکم تری  
پاسخ
#18

Mehrbod نوشته: پیشوند ent: همچون entzücken (خوشی بردن؟), ولی entfernen.
این ent چم واشدگی و گشودگی و دور شدگی دارد. مانند همان de- لاتین
برای نمونه بستن و رها کردن از بند:
binden، entbinden
کشیدن/ در هم کشیده/ منقبض شدن در برابر از هم وا کشیده شدن
zücken = pull، draw
entzücken = to delight
تنش یافتن در برابر گشوده شدن تنش:
spannen، entspannen
هشدار دادن و گشوده شدن و از میان رفتن هشدار:
warnen، entwarnen

خرد، زنـده ی جــاودانی شنـــاس
خرد، مايــه ی زنــدگانی شنـــاس
چنان دان، هر آنكـس كه دارد خرد
بــه دانــش روان را هــمی پــرورد
پاسخ
#19

sonixax نوشته: یعنی همواره واژه ها را با آرتیکلشان یاد بگیرید و نه به تنهایی . فرض را بر این بگذارید که آرتیکل و واژه هر دو یک واژه هستند و نه دو چیز جدا از هم
genau!E00e

خرد، زنـده ی جــاودانی شنـــاس
خرد، مايــه ی زنــدگانی شنـــاس
چنان دان، هر آنكـس كه دارد خرد
بــه دانــش روان را هــمی پــرورد
پاسخ
#20

فکر کنید مزدک با این پارسی‌ که هر خط آن نیم ساعت طول می‌کشد بخوانیم که تازه زبان مادری ما هست شروع به تدریس آلمانی کندE404 ، ۱ سال طول می‌کشد بگوییم سلام به آلمانی‌

"A Land without a People for a People without a Land"


پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان