دفترچه
دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: درخواست دعوتنامه (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)
+--- موضوع: دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - cool - 09-28-2013

دوستان،دعوتنامه میخواهمE403


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - undead_knight - 09-28-2013

یک زمانی که جای بدردبخوری بود خیلی دنبالش بود، وقتی بدستش آوردم که دیگه اصلا رغبت نمیکنم بهش سربزنم:))


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - Mehrbod - 09-28-2013

cool نوشته: دوستان،دعوتنامه میخواهمE403

undead_knight نوشته: یک زمانی که جای بدردبخوری بود خیلی دنبالش بود، وقتی بدستش آوردم که دیگه اصلا رغبت نمیکنم بهش سربزنم:))

مرا هم چون دو بار به اینجا لینک دادم, بیرون کردند! ((:

انگار به درد نمیخورد.


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - sonixax - 09-28-2013

Mehrbod نوشته: مرا هم چون دو بار به اینجا لینک دادم, بیرون کردند! ((:

انگار به درد نمیخورد.

طبق قوانین بالاترین حق ندارید کلن به فارومها لینک بدید . ولی میتونید در وبلاگ شخصی مطلبی چند خطی در مورد بحثی در فارومی بنویسید و از وبلاگ خودتان به آنجا لینک بدهید و سپس لینک مطلب وبلاگتان را در بالاترین بگذارید .

البته همه جای وب فارسی از دفترچه آزاد تر است :)))


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - Russell - 09-28-2013

cool نوشته: دوستان،دعوتنامه میخواهم
شما اگر هنوز دعوت نامه نگرفتید از دوستان، ایمیلت رو به من پیغام خصوصی کن تا برایت بفرستم.

من هم مگر سر همین فرستادن دعوتنامه برای دوستان بشود که به آنجا سر بزنم.