دفترچه
دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: درخواست دعوتنامه (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)
+--- موضوع: دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - Theodor Herzl - 02-21-2013

دعوتنامه موجود است ، کاربران بالای ۵۰ پست اگر دعوت‌نامه بالاترین می‌‌خواهند ، پیغام خصوصی بدهند.


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - mohamadreza58 - 02-27-2013

دوستان عزیز آیا کسی دعوت نامه بالاترین دارد؟


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - Theodor Herzl - 02-27-2013

من اکنون دعوت‌نامه ندارم ، یکی‌ از دوستان برای این کاربر لطفا بفرستند.E032


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - Mehrbod - 02-27-2013

David Hume نوشته: من اکنون دعوت‌نامه ندارم ، یکی‌ از دوستان برای این کاربر لطفا بفرستند.E032

من از بس دیر به دیر میروم نمیدانم دعوت‌نامه کجا هست, اکنون رفتم گویا چیزی نبود.


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - mohamadreza58 - 02-27-2013

آیا از دیگر دوستان کسی امکان ارسال دعوت نامه را دارد؟


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - Russell - 02-27-2013

من الان بعد مدتها سر زدم با کمال تعحب با وجود فعال نبودنم دوباره دعوتنامه‌ام پر شده،محدرضای گرامی میلیت را پیغام خصوصی کن برایت بفرستم.


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - mohamadreza58 - 02-28-2013

Russell نوشته: من الان بعد مدتها سر زدم با کمال تعحب با وجود فعال نبودنم دوباره دعوتنامه‌ام پر شده،محدرضای گرامی میلیت را پیغام خصوصی کن برایت بفرستم.

سپاس گذارم. پیام را ارسال کردم


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - کافر_مقدس - 03-02-2013

Mehrbod نوشته: من از بس دیر به دیر میروم نمیدانم دعوت‌نامه کجا هست, اکنون رفتم گویا چیزی نبود.
برای گرفتن دعوتنامه باید فعالیت داشت ، همینطوری که به کسی مفتکی دعوتنامه نمیدن ![عکس: 2.gif]

من خیلی وقته لاگین نکردم نمی دونم چند تا دعوتنامه دارم. آخرین دفعه فکر کنم یه دونه داشتم


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - Mehrbod - 03-02-2013

کافر نوشته: برای گرفتن دعوتنامه باید فعالیت داشت ، همینطوری که به کسی مفتکی دعوتنامه نمیدن ![عکس: 2.gif]

من خیلی وقته لاگین نکردم نمی دونم چند تا دعوتنامه دارم. آخرین دفعه فکر کنم یه دونه داشتم

اکنون که همین یک حسابی که داشتیم را هم برای لینک دادن به دفترچه بستند, همان عطایش را به لقایش بخشیدیم برود (:


دعوتنامه بالاترین (قوانین در پست نخست خوانده شود) - Ouroboros - 03-02-2013

Mehrbod نوشته: اکنون که همین یک حسابی که داشتیم را هم برای لینک دادن به دفترچه بستند, همان عطایش را به لقایش بخشیدیم برود (:

کلا جای بدرد بخوری نیست، سلطنت‌طلبها و مجاهدین خلق و دیگر ورشکستگان سیاسی گمان می‌کنند اگر بالاترین و دیگر سایتهای مشابه را تسخیر بکنند و ترولهای یکسان بزنند می‌توانند وزن اجتماعی خود را بالاتر از آنچه هست جلوه بدهند. بد پروژه‌ی شکست خورده‌ایست.