دفترچه

نسخه‌ی کامل: فرگشت
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

فرگشت

صفحات: 1 2

اطلاعیه‌ها

 1. نامنویسی

موضوع‌ها

 1. آیا میشود در کهنسالی شاد بود؟ (15 پاسخ‌ها:)
 2. اعضای فرگشتی بلااستفاده در بدن انسان (2 پاسخ‌ها:)
 3. طراحی هوشمند یا نظریه خلقت (2 پاسخ‌ها:)
 4. عشق توهمی است تکاملی برای حفظ خانواده - پرده برداری از هویت رازآل... (11 پاسخ‌ها:)
 5. چرا زنان فرگشت نیافتند؟! (18 پاسخ‌ها:)
 6. آیا بین روزه و فرگشت ارتباطی وجود دارد؟ (12 پاسخ‌ها:)
 7. به لحظه‌ایی رسیدیم (می‌رسیم) که باید انتخاب کنیم: آیا باید سر ما... (18 پاسخ‌ها:)
 8. دین و فرگشت (11 پاسخ‌ها:)
 9. مسئله لباس (90 پاسخ‌ها:)
 10. فرگشت آدمی: تاریخچه، اخبار و پرسشها (34 پاسخ‌ها:)
 11. پرسش در رابطه بالباس و مسئله جنسی (6 پاسخ‌ها:)
 12. مسئلهء کفش! (4 پاسخ‌ها:)
 13. پيرامون فرگشت (تكامل) (43 پاسخ‌ها:)
 14. رد نظریه فرگشت! (23 پاسخ‌ها:)
 15. روانشناسی فرگشتیک: دانش یا دانشنُما؟ (17 پاسخ‌ها:)
 16. داروینیسم (14 پاسخ‌ها:)
 17. آلفا دربرابر بتا (همبودشناسی) (32 پاسخ‌ها:)
 18. خوراک فرگشتیک (28 پاسخ‌ها:)
 19. فرگشتِ مغز (گرایش به گفتمان، کارهای اندیشیک، ..) (24 پاسخ‌ها:)
 20. نقش فرگشت در روابط انسانی‌ و اخلاق (23 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2