رتبه موضوع:
  • 11 رای - 4.91 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

پاتوق شب نشینی

undead_knight نوشته: البته من تاثیر زبان رو اندیشه رو میپذیرم و حتی یکی از مدافعین سرسختش هستم ولی این تاثیر "حد" داره.

مگرنه دانشمندان ایرانی در دوران حکومت اسلامی با زبانی جز عربی یا عربی-فارسی فکر میکردند!؟
نه، زبان مادری پورسینا و بیرونی و انیها پارسی ، انهم پارسی کمابیش سره
بود ( آنها همزمانه ی فردوسی و از خراسان بزرگ بودند که کمتر دست خورده
بود و ایراندوستانی چون ابو مسلم پرورش داد. بوده اند) و عربی را در مکتب
یاد گرفته اند.
اینها همه پرورده ی زمان سامانیان هستند که ایرانی پرور و پارسی دوست
بودند و پس از پایان فرمانروایی انان و سرکار امدن غزنویان که اسلامیست
بودند، کم کم به چگالی واژگان عربی افزوده و اندیشه ورزی نیز برافتاد،
بگونه ای که همانند پورسینا دیگر پیدا نسد ( یک خیام بود که آنهم از ترس
تکفیر میلرزید)


پارسیگر

خرد، زنـده ی جــاودانی شنـــاس
خرد، مايــه ی زنــدگانی شنـــاس
چنان دان، هر آنكـس كه دارد خرد
بــه دانــش روان را هــمی پــرورد
پاسخ

Alice نوشته: بیجاست.
شما هم مثل کسروی برای انسجام دین‌ستیزی از سر و کول واژه‌های فارسی بالا می‌روید.
«دو جور زبان» و «دو جور اندیشه» و امثالهم نداریم، دستور زبان پارسی با دساتیر عربی
ممزوج شده است و آفتابه‌سازی هم ربطی به دوتا کلمه‌ی عربی ندارد؛ مغلطه نکنید. اگر
زبان فارسی در «واژه‌سازی ناتوان بود» هیچ کلمه‌ی عربی قدرت اختلاط با وندهای فارسی
را نداشت. حال اما کثیری از کلمات عربی وجود دارد که با وندهای فارسی اخت و مانوس
شده اند و جزء لاینفکی از وسعت و عظمت زبان فارسی را تشکیل می‌دهند.
بیجاست، دستور زبان سامی و دستور زبان هندواروپایی با هم ناسازگارند
یکی کالبدی ( فاعل مفعول ..) و دیگری وندی است ( کاروَر، کارگیر..)
و ایندو باهم نمیخوانند. در عربی نمیتوان گفت " دماسنج" باید ا ز آمایش
افزوده ی دو واژه سود برد: "میزان الحرارة ". زبان عربی برای خودش
شاید خوب باشد ولی آوردن ۷۰% آن به زبان پارسی به بهانه ی دینداری،
نارواست. هم اکنون هم فرهنگستان "جمهوری اسلامی" دارد واژه های
فرنگی را با عربی و .. جایگزین میسازد که بدید خود با " هجمه ی فرهنگی
غرب" جنگ نماید ، ناآگاه از اینکه آلودگی هرچه بیشتر زبان پارسی به
نابودی ان در برابر زبانهای جهانی بویژه انگلیسی خواهد انجامید. هم
اکنون در دانشگاه های ترازبالاتر کشور های عربی دارند به انگلیسی
آموزش میدهند چون عربی از همپیشی در واژه سازی دانشیک ناتوان
است و خود عرب هم در تاریخ خود نتوانسته اند یک دستاورد دانشیک
و فندی و اندیشوی و فلسفی که شایان یاد اوری باشد، به جهانیان
پیشکش نمایند. پس به وارونه، این جمهوری اسلامی است که تنها
و تنها به انگیزه ی ایدئولوژیک، با عربیزه کردن هرچه بیشتر زبان
پارسی ، به گمان خود با ایرانی گری و فرهنگ باخترزمینی میجنگد
ولی در فربود، گور این زبان را میکند ، برای یک مشت دلار بیشتر!
----
نکته: دستور، یک واژه ی پارسی است و چندینه سازی عربی آن
ناروا و در راستای سردرگمی یادگیرندگان این زبان است که بجای
یک "ها" باید با استاید واکراد و شواهین و ارامنه و گزارشات!!
سر و کله بزنند !! = خنجر به زبان پارسیپارسیگر

خرد، زنـده ی جــاودانی شنـــاس
خرد، مايــه ی زنــدگانی شنـــاس
چنان دان، هر آنكـس كه دارد خرد
بــه دانــش روان را هــمی پــرورد
پاسخ

آقا این شب پره چی میگه راجع به سیاوش قمیشی؟
کسی اینجا کنسرت قمیشی رفته؟

YouTube - انتقادات شدید شهرام شب پره از سیاوش قمیشی

[COLOR="royalblue"]
چو بخت عرب بر عجم چیره گشت --- هـمـه روز ایـرانیـان تـیـره گـشـت
جهـان را دگـرگونه شـد رسم و راه --- تـو گـویـی نتـابـد دگـر مـهر و مـاه
ز مـی نشئه و نغمه از چـنگ رفـت --- ز گل عطر و معنی ز فرهنگ رفت
ادب خــوار شــد، هـنـر شـد وبــال --- بـه بستـنـد انـدیشـه را پـر و بــال
«توصیف فردوسی بزرگ از تازش اسلام به ایران»
[/COLOR]
خردگرایی و ایمان ستیزی
پاسخ

مزدك بامداد نوشته: نکته: دستور، یک واژه ی پارسی است و چندینه[٩] سازی عربی آن
ناروا و در راستای سردرگمی یادگیرندگان این زبان است که بجای
یک "ها" باید با استاید واکراد و شواهین و ارامنه و گزارشات!!
سر و کله بزنند !! = خنجر به زبان پارسی

مزدک جان سخت نگیرید, ایشان تازگی‌ها دارند خود اشان را به هنری‌هایِ ترولگری می‌آرایاند:

[عکس: 87.jpg]

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ

مزدك بامداد نوشته: بیجاست، دستور زبان سامی و دستور زبان هندواروپایی با هم ناسازگارند
یکی کالبدی[١] ( فاعل مفعول ..) و دیگری وندی است ( کاروَر[٢]، کارگیر[٣]..)
و ایندو باهم نمیخوانند. در عربی نمیتوان گفت " دماسنج" باید ا ز آمایش[٤]
افزوده ی دو واژه سود برد: "میزان الحرارة ". زبان عربی برای خودش
شاید خوب باشد ولی آوردن ۷۰% آن به زبان پارسی به بهانه ی دینداری،
نارواست. هم اکنون هم فرهنگستان "جمهوری اسلامی" دارد واژه های
فرنگی را با عربی و .. جایگزین میسازد که بدید خود با " هجمه ی فرهنگی
غرب" جنگ نماید ، ناآگاه[٥] از اینکه آلودگی هرچه بیشتر زبان پارسی به
نابودی ان در برابر زبانهای جهانی بویژه انگلیسی خواهد انجامید. هم
اکنون در دانشگاه های ترازبالاتر کشور های عربی دارند به انگلیسی
آموزش میدهند چون عربی از همپیشی[٦] در واژه سازی دانشیک[٧] ناتوان
است و خود عرب هم در تاریخ خود نتوانسته اند یک دستاورد دانشیک
و فندی و اندیشوی و فلسفی که شایان یاد اوری باشد، به جهانیان
پیشکش نمایند. پس به وارونه، این جمهوری اسلامی است که تنها
و تنها به انگیزه ی ایدئولوژیک، با عربیزه کردن هرچه بیشتر زبان
پارسی ، به گمان خود با ایرانی گری و فرهنگ باخترزمینی میجنگد
ولی در فربود[٨]، گور این زبان را میکند ، برای یک مشت دلار بیشتر!

بیخود است.
اولا در پیام قبلی گفتم که برخی از دساتیر و قوانین عربی امروزه جزئی از زبان فارسی هستند و
با "وندها" ممزوج شده اند. اگر می‌خواهید فهرست کثیری از لغات عربی که با تکواژهای پارسی
درآمیخته‌اند را بیاورم؟!
ثانیا تمام این حرفها را مثل صفحه‌ی گرامافون هزاربار تکرار کرده اید و نیازی به بازگویی دوباره نیست!
ثالثا "دساتیر" هم طبق قواعد زبان فارسی واژه‌ی نادرستی است، اما دوست داشتم کمی عربی
بنویسم. Problem؟ :)

Catwoman: from here, Bane's men patrol the tunnels. And they're not your average brawlers
Batman: Neither am I
پاسخ

Mehrbod نوشته: مزدک جان سخت نگیرید, ایشان تازگی‌ها دارند خود اشان را به هنری‌هایِ ترولگری می‌آرایاند:

گفتم که دساتیر نادرست است. خواستم کمی مزدک را اذیت کنم! شما هم کمتر چرت و پرت بگویید
............، اگرنه در گفتگویی که به شما مربوط نیست دخالت نکنید!

از توهین شخصی‌ لطفا خودداری کنید

Catwoman: from here, Bane's men patrol the tunnels. And they're not your average brawlers
Batman: Neither am I
پاسخ

Alice نوشته: گفتم که دساتیر نادرست است.

نه, دساتیر هم درست است و میشود آسمانیک: دساتیر - WiKiAlice نوشته: شما هم کمتر چرت و پرت بگویید
و وقتی نامتان را خواندیم زر بزنید، اگرنه در گفتگویی که به شما مربوط نیست دخالت نکنید!


با دشنام به من هم بجایی نمیرسید (:

.Unexpected places give you unexpected returns
پاسخ

Alice نوشته: بیخود است.
اولا در پیام قبلی گفتم که برخی از دساتیر و قوانین عربی امروزه جزئی از زبان فارسی هستند و
با "وندها" ممزوج شده اند. اگر می‌خواهید فهرست کثیری از لغات عربی که با تکواژهای پارسی
درآمیخته‌اند را بیاورم؟!
ثانیا تمام این حرفها را مثل صفحه‌ی گرامافون هزاربار تکرار کرده اید و نیازی به بازگویی دوباره نیست!
ثالثا "دساتیر" هم طبق قواعد زبان فارسی واژه‌ی نادرستی است، اما دوست داشتم کمی عربی
بنویسم. Problem؟ :)

بیجاست، DNA ویروس ایدز هم بخشی از پیکر بیمار
است ولی این رخکرد بسنده نیست که بگوییم خوب
هم هست. دوباره گویی و چندباره گویی چیزی که
درست است از درستی آن نمیکاهد و به وارونه
همچنین با اگاهی از انیکه نادرست سخن می
گویید, در همین یک پیام سه گناه انجام داده اید:
دو سفسته برپاد فرنودسار و یک خیانت برپاد ایران.

پارسیگر

خرد، زنـده ی جــاودانی شنـــاس
خرد، مايــه ی زنــدگانی شنـــاس
چنان دان، هر آنكـس كه دارد خرد
بــه دانــش روان را هــمی پــرورد
پاسخ

Mehrbod نوشته: با دشنام به من هم بجایی نمیرسید (:

دشنام برای این است که علاقه‌ی وافری دارید تا از من مچ‌گیری کنید و دست به کثافتکاری می‌زنید.
در جستار دیگری همین کار را کردید و پیام زدوده شده‌ی دویست سال پیش را در تالار آوردید و بعد
هم من ناراحت شدم و چیزی نگفتم، اما این بار اگر تکرار کنید بی‌شک حالتان را جا میاوریم. :)
کودن.

Catwoman: from here, Bane's men patrol the tunnels. And they're not your average brawlers
Batman: Neither am I
پاسخ

مزدك بامداد نوشته: بیجاست، DNA ویروس ایدز هم بخشی از پیکر بیمار
است ولی این رخکرد[١] بسنده نیست که بگوییم خوب هم
هست. دوباره گویی و چندباره گویی چیزی که
درست است از درستی آن نمیکاهد و به وارونه
همچنین با اگاهی[٢] از انیکه نادرست سخن می
گویید, در همین یک پیام سه گناه انجام داده اید:
دو سفسته برپاد فرنودسار[٣] و یک خیانت برپاد ایران.

بیخود است.
شما می‌گویید این دو سامانه با هم در ستیزند و نمی‌خورند!
اما هزاران هزار واژه‌ی فارسی وجود دارد که با عربی مانوس می‌باشد.
پس چطور این دو سامانه بهم نمی‌خورند؟
حرفهای تکراری از این جهت گفتم که بدیهیات را برای من توضیح ندهید و
خودم بارها در پیام‌هایتان آنان را خوانده و غور کرده‌ام.

Catwoman: from here, Bane's men patrol the tunnels. And they're not your average brawlers
Batman: Neither am I
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 8 مهمان