نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

بررسی آیه 18 سوره زخرف
#11

Russell نوشته: درود
جناب روزبه درباره‌یِ حقوق زن در اسلام مرجع خوبی در مقایسه‌یِ قبل و بعد از اسلام سراغ دارید یا خودتان مقایسه‌ای اجمالی می‌کنید؟
من پیشتر در بحث با مسلمین به این مساله برخورده‌ام که برخی محققین غربی معتقدند با ظهور اسلام حقوق زنان در موضوعاتی مانند ارث و... بیشتر شده.
درود بر شما،

من کتاب و دستکی بیاد ندارم. ولی نمونه و شواهدی هستند که نشان میدهد زنان عرب پیش از محمد جایگاه بهتری داشتند. جای دور نرویم، خدیجه نخستین زن محمد
او را استخدام کردو بشوهری برگزید. و کنترل محمد را تا آخر بدست داشت . اکنون خدیجه را با دیگر زنان محمد در مدینه بسنجید. آیه پشت سر آیه آورد که در اتاق‌هایتان ، پشت پرده باشید و با مردان رودر رو نشوید. که این ریشه ی حجاب اسلامی شده است.

باز در تاریخ هست که پرگاه زنان عرب دوشادوش مردان می‌‌جنگیدند. و حتا زمان خود محمد هم گویا زنی ادعای پیقمبری هم کرد. زنان شاعر هم بوده اند.
اسلام حتا در همان فرهنگ بیابانی هم یک واپسگرایی بوده است. دلیلش هم هست که همان عرب‌ها هم دین محمد را پذیرا نبودند. محمد پس از ۱۳ سال فراخوانی به‌‌‌ دینش شبانه از مکه گریخت. تعداد پیروان آاش آنگاه انگشت شمار بودند. چند سال اول در مدینه هم وضع همین بود تا اینکه به رهزنان پیوست...در این زمان بود که محمد پیروانش زیاد شدند، نه‌ برای اینکه براستی باور بکنند که دین اوهق است بلکه از آن‌ روی که در راهزنی‌ها و چپاول دست‌ داشته باشند. از نگاه اجتماعی عرب‌ها پیش از محمد مردمان بهتری بودند و با دین کسی‌ کار نداستند. پس در کّل، اسلام حتا در آغاز هم یک دین واپسگرا بود.
پاسخ
#12

Rouzbeh نوشته: درود بر شما،

من کتاب و دستکی بیاد ندارم. ولی نمونه و شواهدی هستند که نشان میدهد زنان عرب پیش از محمد جایگاه بهتری داشتند. جای دور نرویم، خدیجه نخستین زن محمد
او را استخدام کردو بشوهری برگزید. و کنترل محمد را تا آخر بدست داشت . اکنون خدیجه را با دیگر زنان محمد در مدینه بسنجید. آیه پشت سر آیه آورد که در اتاق‌هایتان ، پشت پرده باشید و با مردان رودر رو نشوید. که این ریشه ی حجاب اسلامی شده است.

باز در تاریخ هست که پرگاه زنان عرب دوشادوش مردان می‌‌جنگیدند. و حتا زمان خود محمد هم گویا زنی ادعای پیقمبری هم کرد. زنان شاعر هم بوده اند.
اسلام حتا در همان فرهنگ بیابانی هم یک واپسگرایی بوده است. دلیلش هم هست که همان عرب‌ها هم دین محمد را پذیرا نبودند. محمد پس از ۱۳ سال فراخوانی به‌‌‌ دینش شبانه از مکه گریخت. تعداد پیروان آاش آنگاه انگشت شمار بودند. چند سال اول در مدینه هم وضع همین بود تا اینکه به رهزنان پیوست...در این زمان بود که محمد پیروانش زیاد شدند، نه‌ برای اینکه براستی باور بکنند که دین اوهق است بلکه از آن‌ روی که در راهزنی‌ها و چپاول دست‌ داشته باشند. از نگاه اجتماعی عرب‌ها پیش از محمد مردمان بهتری بودند و با دین کسی‌ کار نداستند. پس در کّل، اسلام حتا در آغاز هم یک دین واپسگرا بود.
بهروز عزیز من یک پست دیگر هم زده بودم خطاب به شما، با سلام و مقدمه‌یِ مفلصرتر که بگمانم ندیده باشی و این پست را هم دیر جواب دادی گفتم شاید مشکلی باشد.
من البته درباره‌یِ «واپسگرایی» محمد بمعنای تضادش با مدرنیسم و حقوق بشر بحثی ندارم و البته درباره‌یِ رذائل اخلاقی او مانند راهزنی و... هم درست می‌گویید. بحث من نه درباره‌یِ حجاب بلکه بطور خاص درباره‌یِ بخش مالی و امنیت بود. مانند ارث و حکم شرع در تامین امنیت زنان و...
البته در مورد جنگاوری زنان عرب هم من چندی از جناب مشیری شنیده بودم، ولی بطور ابعاد این مساله بسیار محدود بنظر میرسد. چنانچه همین مساله‌یِ کشتن نوزادان دختر احتمالا بسیار محلی و محدود بوده (از یک حدی بیشتر باشد اصلا حساب و کتاب از نظر بیولوژیک بهم میخورد).
ممنون میشم اگر در این موارد چیزی به نظرتان میرسد با ما در میان بگذارید.

"Democracy is now currently defined in Europe as a 'country run by Jews,'" Ezra Pound

پاسخ
#13

Russell نوشته: بهروز عزیز من یک پست دیگر هم زده بودم خطاب به شما، با سلام و مقدمه‌یِ مفلصرتر که بگمانم ندیده باشی و این پست را هم دیر جواب دادی گفتم شاید مشکلی باشد.
من البته درباره‌یِ «واپسگرایی» محمد بمعنای تضادش با مدرنیسم و حقوق بشر بحثی ندارم و البته درباره‌یِ رذائل اخلاقی او مانند راهزنی و... هم درست می‌گویید. بحث من نه درباره‌یِ حجاب بلکه بطور خاص درباره‌یِ بخش مالی و امنیت بود. مانند ارث و حکم شرع در تامین امنیت زنان و...
البته در مورد جنگاوری زنان عرب هم من چندی از جناب مشیری شنیده بودم، ولی بطور ابعاد این مساله بسیار محدود بنظر میرسد. چنانچه همین مساله‌یِ کشتن نوزادان دختر احتمالا بسیار محلی و محدود بوده (از یک حدی بیشتر باشد اصلا حساب و کتاب از نظر بیولوژیک بهم میخورد).
ممنون میشم اگر در این موارد چیزی به نظرتان میرسد با ما در میان بگذارید.
بگمانی شاید بتوان گفت که زنان پیش از اسلام حقوق اجتماعی برابر با مردان نداشتند ولی بیگمان اوضاع به‌‌‌ بدی پس از اسلام نبوده است.

نمونه بودن زنی مانند خدیجه خود به‌‌‌ تنهایی‌ دلیل بسنده ایّ هست. امّا زنده بگور کردن فرزندان دختر هم همه گیر نبوده است. اگر می‌بود که زادمان عرب برکنده میشد.
گویا گاهی‌ تازیان برای اینکه دختران‌شان بچنگ قبیله ایّ که به آنان یورش کرده بودند نیفتند، آن‌ها را در جائی (زیر خاک) پنهان می‌کردند. نه‌ برای همیشه.

از این‌ها که بگزرییم آموزه‌های ضدّ زن و ضدّ بشری اسلام با کارنامه ی عرب‌های پیش از اسلام توجیه شدنی نیست. یعنی این منطق اسلامیون یک سفسطه ی آشکار است
"اسلام از عرب‌های پیش از اسلام بهتر است .پس آسمانی است"

عرب‌های پیش از اسلام ادعا نداشتند که قوانین‌های اجتماعی آنان از سوی خدایان نازل شده است. از این روی کاستی‌های آن بخشودنی است. ولی اسلام ادعا میکنند که قوانین‌ آن‌ از آسمان و از سوی خدا فرستاده شده است و هیچ کاستی در آن نیست.
پاسخ
#14

Rouzbeh نوشته: بگمانی شاید بتوان گفت که زنان پیش از اسلام حقوق اجتماعی برابر با مردان نداشتند ولی بیگمان اوضاع به‌‌‌ بدی پس از اسلام نبوده است.

نمونه بودن زنی مانند خدیجه خود به‌‌‌ تنهایی‌ دلیل بسنده ایّ هست. امّا زنده بگور کردن فرزندان دختر هم همه گیر نبوده است. اگر می‌بود که زادمان عرب برکنده میشد.
گویا گاهی‌ تازیان برای اینکه دختران‌شان بچنگ قبیله ایّ که به آنان یورش کرده بودند نیفتند، آن‌ها را در جائی (زیر خاک) پنهان می‌کردند. نه‌ برای همیشه.

از این‌ها که بگزرییم آموزه‌های ضدّ زن و ضدّ بشری اسلام با کارنامه ی عرب‌های پیش از اسلام توجیه شدنی نیست. یعنی این منطق اسلامیون یک سفسطه ی آشکار است
"اسلام از عرب‌های پیش از اسلام بهتر است .پس آسمانی است"

عرب‌های پیش از اسلام ادعا نداشتند که قوانین‌های اجتماعی آنان از سوی خدایان نازل شده است. از این روی کاستی‌های آن بخشودنی است. ولی اسلام ادعا میکنند که قوانین‌ آن‌ از آسمان و از سوی خدا فرستاده شده است و هیچ کاستی در آن نیست.
قطعا ادعای آسمانی بودن اسلام بیپایه و مضحک است، منهم اینرا در راستای بحث حقانیت اسلام مطرح نکردم. بیشتر قصدم تحلیل اجتماعی اثر اسلام بر اعراب و بعدتر ایرانیان بود.
البته این نکته رو درباره‌یِ Infanticide فقط اضافه کنم که به شکل محدودش در جاهای زیادی دیده شده و توضیحات فرگشتیک هم براش ارائه شده:
Infanticide - WiKi

"Democracy is now currently defined in Europe as a 'country run by Jews,'" Ezra Pound

پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع / نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
آخرین ارسال توسط mbk
12-13-2020, 08:19 AM
آخرین ارسال توسط solo
06-07-2016, 10:52 AM

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان