رتبه‌های متعلق به Transcendence
Transcendence
(قدیمی)

رتبه کل: 3

رتبه از اعضا: 0
رتبه از ارسال‌ها: 3
  مثبت خنثی منفی
در طی هفته گذشته 0 0 0
در طی ماه گذشته 0 0 0
در طی شش ماه گذشته 3 0 0
هر زمانی 3 0 0
توضیحات
Thanks ( 5 ) - آخرین بروزرسانی 04-07-2020, 07:48 PM
رتبه دریافت شده برای ارسالِ Transcendence در زندگی و ارزش

مثبت (+1): [بدون نظر]
sonixax ( 10 ) - آخرین بروزرسانی 03-31-2020, 10:01 AM
رتبه دریافت شده برای ارسالِ Transcendence در گفتگو پیرامون فمینیسم

مثبت (+1): [بدون نظر]
Mehrbod ( 27 ) - آخرین بروزرسانی 03-31-2020, 03:52 AM
رتبه دریافت شده برای ارسالِ Transcendence در گفتگو پیرامون فمینیسم

مثبت (+1): [بدون نظر]