دفترچه
پاتوق شب نشینی حزب الله - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: پاتوق شب نشینی حزب الله (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87)پاتوق شب نشینی حزب الله - Hezbollah_YaHasan - 11-22-2012

التماس دعا


پاتوق شب نشینی حزب الله - Hezbollah_YaHasan - 11-22-2012

آسمان گرفته و برای محرم چند روزی است باران میبارد گویی آسمان نیز با مسلمین هم نوا شده برای آقایمان امام حسین و یارانش می گرید.:e408:


پاتوق شب نشینی حزب الله - Hezbollah_YaHasan - 11-22-2012

دلم هوای زنجیر زنی کرده کی شب میرسه؟


پاتوق شب نشینی حزب الله - mamad1 - 11-22-2012

زنجیرو محکم تر بزن ثوابش بیشتره


پاتوق شب نشینی حزب الله - Hezbollah_YaHasan - 11-22-2012

mamad1 نوشته: زنجیرو محکم تر بزن ثوابش بیشتره
کسی که محرم پشتش کبود نشه ایرانی نیست.


پاتوق شب نشینی حزب الله - sonixax - 11-22-2012

ایرانی نه ، روانی !


پاتوق شب نشینی حزب الله - Mehrbod - 11-22-2012

[warn]از باز کردن جستارهای «شب‌نشینی» و «پاتوق‌گونه» بیشتر خودداری کنید.[/warn]


برای دنبال کردن این جستار: قهوه خانه مش قنبر