دفترچه
پاتوق شب نشینی - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: پاتوق شب نشینی (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117


پاتوق شب نشینی - Russell - 05-19-2013

شیپورچی نوشته: در زایشگاه هم که بودیم استاد بلد نبود ویندوز نصب کنه شده بود استاد
حالا این‌ها را ولش کن،بگو ببینیم "زهن" را درست مینوشت یا نه؟
و از همه مهمتر شرط اولیه سواد را داشت و ارادت مخصوص به حیوانات مورد علاقه تو عمو استالین و هیتلر کبیر (!!) داشت یا نه؟
اگر نداشته که قطعا کرم بی‌سوادی‌ست !!شیپورچی نوشته: این سایت به گفته مسول صهیونیستش اخراج ندارد پاچه اسراییل را نگیرید کسی کارتان ندارد ما هم ندارم و هلو گاست را هم محکوم میکنم

چنین خبرهایی اینجا نبوده و نیست ،شما علاوه بر انکار هلوکاست و ارادت به هیتلر کبیر (!!) ، آیدی سازی فله ای (که همین الان هم با بن بودن ایدی چندم و قاچاقی اینجا هستی اصلا)،ترولینگ،نژادپرستی،تشویق به کشتار و... را مرتکب شده‌ای و اینکه تا بحال برخورد بایسته‌ای صورت نگرفته و هر کاری خواسته‌ای کرده‌ای دلیل بر این نیست که در آینده هم چنین خبرهایی‌ست ، قوانین جدید بزودی نهایی و اعلام میشود ، بقول رفیق باسواد و منکر هلوکاست تو محموت ،آن ممه را لولو برد !!


پاتوق شب نشینی - Ouroboros - 05-19-2013

Russell نوشته: حالا این‌ها را ولش کن،بگو ببینیم "زهن" را درست مینوشت یا نه؟
زهن، ثر، مسول... همه ترول‌بازی به نظر می‌رسند. دم به تله ندهید دوستان، تنها راه برای مقابله با ترولها، خوراک به آنها ندادن و ایگنور کردنشان است. اصلا پستهای او را کوت نکنید!


پاتوق شب نشینی - Shlomo Shumbulowitz - 05-19-2013

جناب شیپورچی انگار هنوز تو کتت نرفته که اینجا پاتوق رانده شده ها، بی عرضه ها و عقده ای هاست. بمهر بدین اندازه نق نفرمایید. اگه تا چند دهه پیش گنگ و تروریسم و حزب راه مینداختن، حالا شده یه سیرک آنلاین که فقط باید از دور تماشا کنی و بخندی. یه deviant cesspool حقیقی که توش مسخره ترین املاها رو مینویسن وقتی لازم شد grammar nazi میشن. قوانین سایت هم به خاطر اینه که سرورش تو آلمانه و خوب میدونی که اون احمقا ..... چقدر عذاب وجدان دارن.راستی اون امضات چرا هی عوض میشه ما رو گرفتی؟

درود،
انکار هالوکاست در این انجمن ممنوع است. این موضوع برای چندمین بار به شما گوشزد شده.
رعایت بکنید.
Ouroborosپاتوق شب نشینی - yasy - 05-19-2013

متاسفانه هر چه كردم انگار نمیشود نقل قول گرفت
ممنون از داریوش و راسل گرامی
امتحانات كه ترم پیش تموم شد رفت

میگم داریوش جان از نمایشگاه كتاب امسال توانستی كتاب به درد بخور پیدا كنی؟
من كه هر چی گشتم به جز نهج البلاغه صحیفه ی سجادیه اشعار امام خمینی چه كنیم كه مردها دوسمان داشته باشند و غیره و غیره چیزی پیدا نكردم!
و به دو سه تا نمایشنامه از سارتر قناعت كردم


پاتوق شب نشینی - Angela - 05-19-2013

Dariush نوشته: همیشه نقد کردن و ارائه دلایلِ عبث و مضر بودن، تنها راه ممکن نیستند و شما انتخابی گاها بس کارآ و مفید نیز در اختیار دارید به نام بی‌اعتنایی. در واقع گاه شما میتوانید با بی‌اعتنایی هم از تبلیغِ رایگان برای تفکرِ مقابل پرهیز کنید و هم استدلالهای طرفِ مقابل را چنان ضعیف و بی‌پایه نشان بدهید که ارزشی برای پاسخگویی نداشته باشند.
دوست گرامی, این راهکار برای وقتیه که اولا تفکر مقابل خودش ابزار کافی برای تبلیغ نداشته باشه و دوم اینکه افراد دیگه متوجه بشن که پاسخ ندادن شما به خاطر چرت و پرت بودن استدلال طرف مقابله, یعنی جامعه رو این موضوع "چرت و پرت بودن" اتفاق نظر داشته باشه, در مورد تفکری که همه گیر و قدرتمند شده که این بی اعتنایی کارآ نیست.

در مورد جمهوری اسلامی هم می خوام بدونم با به رسمیت نشناختن ما چه اتفاقی میفته؟ یعنی راه پیشنهادی شما برای برچیده شدنش بعد از این که اون رو به رسمیت نشناختیم چیه؟ مسلما آخوندها و خامنه ای جمع نمی کنند برن چون ما توی بازیشون شرکت نکردیم!

Ouroboros نوشته: بی اعتنایی مطلق، چون فمینیسم چیزی بجز طبیعت ایدئولوژیزه شده زن نیست.
این فقط درباره فمینیسم هست, درمورد بقیه تفکرهایی که می تونه حاکم بشه و مثلا شما باهاش مخالف باشید همین نظر رو دارید؟ بی اعتنایی مطلق؟


پاتوق شب نشینی - Angela - 05-19-2013

Ouroboros نوشته: همینکه می خواهید شما را «جدی» بگیرند و جنسیتتان در بحث مطرح نباشد می شود توقع بی جا برای احترام و اعتبار بیخود. مگر کسی اینجا مرد بودن مرا فراموش می کند و نوشته هایم را فارغ از شناسه ام می خواند که شما چنین توقعی دارید؟
البته که نه... چنین توقعی ندارم, ولی به همین دلیل میگم نظرات مردها درباره زنها بی ازرشه چون با پیش داوریهای ذهنی مردها انجام میشه
احترام و اعتبار بیخود اونی هست که شما مردان برای هم قائلید. هر مرد بی خاصیتی در ذهن شما و در ذهن بقیه مردان به شکل پیشفرض -به خاطر مرد بودن- شایسته اعتبار و احترامه, لازم هم نیست کاری کنه تا اون رو به دست بیاره, شاید کاری کنه که اعتبار و احترامش رو تا اندازه ای از دست بده ولی اعتبار و احترام "مرد بودن" دست نمی خوره

Ouroboros نوشته: وقتی تنها منافع گروه خودتان را مد نظر قرار می دهید و حاضر نیستید حتی یک قدم به پس بنشینید ذکر اینکه دلیل این رفتار برآمده از تعلق به آن گروه است نمی شود نگاه زن ستیز و جنسیتی، می شود یادآوری ریاکاری و بداخلاقی شما.
زنان فقط منافع خودشون رو در نظر ندارند, برعکس زنها خیلی وقتها توی نقش مادر فداکار و از خودگذشته و دلسوز و مهربان فرو میرن و "منافع شخصی" شون رو فدای مردها می کنند.
زنهای زیادی هستند که منافع شخصی, موقعیت اجتماعی و حتی احساسات و لذت از سکس شون رو فدای مردها کردند, برای بیشتر زنها این موضوع پیش اومده و این باید تغییر کنه.
مثلا شما می دونید که اگه نوشته هاتون رو با این شدت حمله به زنان ننوشته بودید بیشتر زنهای این انجمن تصمیم می گرفتند از حقوق شما حمایت کنند و از منافعشون برای برابری چشم پوشی کنند و از اونها بگذرند ( الان این کار رو نمی کنند نه به این خاطر که احترام رو باارزش تر از حقیقت می دونند, چون شما رو فقط در حال محکوم کردن می بینند و این که حکم صادر کردن برای شما مهمتر از حقیقت هست ) کاری که "اکثر" مردان به سختی انجام میدن, مردها فقط به منافع و مشکلات گروه خودشون فکر می کنند و فقط اونها رو "جدی" می دونند.

Ouroboros نوشته: «اربابی» وجود ندارد، وقتی نقش جنسیتی ده هزار سال توسط زنان و بخاطر زنان برجسته شده و مورد تاکید قرار گرفته، مسلم است که برای برطرف کردن آن حداقل یک نسل زمان لازم است، که آنهم می بینیم دارد در ایران هم مثل باقی جهان اتفاق می افتد، و برای هر تغییری زنان کافی ست «میان خودشان» به اتفاق تصمیم بگیرند چیزی را نمی خواهند تا آن چیز در دم از اعتبار ساقط بشود و چیز جدیدی جای آنرا بگیرد. پس بله مردی که «اجازه» نمی دهد زنش سر کار برود قربانی سیستمی‌ست که قرنها توسط همه ی عناصر اجمتماعی او را موظف به تامین وسایل رفاه و آسایش زن می کرده. ذهنیت زنانه‌ی شماست(lel)که جهان را خوب و بد و سفید و سیاه می بینید و نمی تواند بفهمد یک قربانی می تواند خودش هم قربانی داشته باشد و اینجا صحرای کربلا نیست که یکی شهید معصوم باشد و یکی یزید خنجرکش.
بله مرد هم قربانی سیستم اجتماعی بوده, ولی در رابطه متقابل با زن اون رو قربانی می کرده, که خوشبختانه این موضوع به سرعت داره تغییر می کنه
این ایراد زنان نیست که مردان پذیرای تغییر نبودند, یا خیلی بهشون خوش میگذشته یا می ترسیدند منافعشون به خطر بیفته... مردان انقلابی و مبارز با ذهن های خلاق و درخشان! وقتی به رابطه شون با زنها می رسند (به جز موارد انگشت شمار) امل و متحجر و تغییر ناپذیر میشن. چرا مردها بیشتر توی نقشهای جنسیتی شون می مونند تا زنها؟ برای زنهایی که خارج از نقشهای جنسیتی شون عمل می کنند فشار جامعه کم نیست.
همیشه هم شرایطی نبوده که زنها بتونند بین خودشون تصمیم بگیرند و عملی کنند. برای این موضوع باید حدی از حقوق اجتماعی و انسانی شناخته شده و پذیرفته میشده, وگرنه در گذشته های دورتر در برابر هر زن خواهان تغییری چندین مرد مخالف و مجازاتها و سرکوبهای شدید وجود داشته
همین الان هم در ایران در برابر زنان مردان سنتی و حکومت قرار دارند و نمی ذارن زنان تصمیماتی رو که بین خودشون گرفتند عملی کنند. به همین خاطر در مواردی نسبت به سالهای قبل پسرفت هم داشتیم.

Ouroboros نوشته: ما در اینجا، و در تمام دیگر ارکان زندگی به بیدارسازی مردان ادامه خواهیم داد و همین حالا هم که خبری از جنبش مردان نبوده و نیست می‌بینیم مردان باهوشتر به تشخیص خودشان حاضر به گردن انداختن قلاده ی ازدواج نیستند و زیر بار نمی روند، «مدرنها» دولت را بخاطر بد بودن شرایط اقتصادی در اینباره سرزنش می‌کنند و سنتی‌ها از ارزش افتادن نهاد خانواده و مسئولیت‌ناپذیر شدن مردان و ... را، دقیقا مشابه همانچه در غرب و ژاپن و روسیه و ... می‌بینیم، سرزنش کردن همه چیز و همه کس بجز مقصران حقیقی.
ادامه دهید و هر کسی رو میخواید سرزنش کنید. فمینیست ها خیلی قبل از شما ازدواج رو اسارت می دونستند.

Ouroboros نوشته: ببخشید بانو، اما خُب شما مگر چه چیزی دارید که بخواهید با گرو نگه داشتن آن سیستم را گرسنگی بدهید و در نهایت از پا دربیاورید بجز مهبل‌تان؟ که از آنهم قرنهاست دارید ...
....
می‌دانید چرا تهدیدهای شما اثری ندارند؟ چون خطاب «دگیر میوه‌های تو را نخواهم خورد» از سوی صاحب باغ به باغبان خبری‌ست خوش برای او،‌ نه چیزی دیگر.
شما می‌خواهید راه خودتان را از چه جدا بکنید؟!
خبری خوش باشه, شما نمی تونید باور کنید من نمی خوام تهدیدتون کنم نه؟!
من کاری ندارم که به نفع شماست, دلیلی هم نداره که کاری رو که به نفع شماست لزوما نخوام انجام بدم, برای من مهم اینه که به نفع زنهاست.
به نفع زنهاست که از نقش مادر فداکار حامی بیرون بیان و به خودشون فکر کنند و جدا بودن از مردها رو بپذیرند. این باعث میشه زنها به استقلال کامل و موفقیتهای بیشتر برسند. حداقل جوری که خودشون می خوان زندگی کنند نه برای مردها و به میل مردهایی که هیچ وقت راضی نمیشن.
البته در حرف خیلی از زنها این رو می دونند ولی در عمل موارد زیادی پیش میاد که خودشون رو فدا می کنند.
یه نگاه هم به دور و برتون بکنید. این همه زن که بیرون از خونه به اندازه مردها کار می کنند و خیلی وقتها مشکلات بیشتری رو تحمل می کنند, توی خونه هم مسوولیت کار خونه و بچه داری با اونهاست تا مرد بتونه استراحت کنه, تلویزیون ببینه و مطالعه کنه... باز هم این زنها مردها رو راضی نمی کنند و حتما میخوان بگن ما زنها رو جدی نمی گیریم و ما مردها هستیم که کارهای بزرگ رو انجام میدیم.


پاتوق شب نشینی - Ouroboros - 05-19-2013

Angela نوشته: این فقط درباره فمینیسم هست, درمورد بقیه تفکرهایی که می تونه حاکم بشه و مثلا شما باهاش مخالف باشید همین نظر رو دارید؟ بی اعتنایی مطلق؟

این حرفها همه تازه هستند و من برای طرح هرکدام باید مقدمه چینی بکنم و پیشفرضهایم را توضیح بدهم و تشریح بکنم، مثل ادعاهای فمینیستی نیستند که صد سال است اینطرف و آنطرف به عنوان حقایق ازلی و ابدی تکرار شده‌اند و هزاران نفر، هزاران ساعت به روی آنها کار کرده باشند. اینست که من اغلب مجبور به زیاده گویی می‌شوم. ببخشید که پاسخ طولانی شد،

اشتباه شما اینست که گمان می‌کنید وضعیت طبیعی و نظم ذاتی چیزها حالت کنونی آنهاست. مرد قرار نیست چیزی به زن برساند،
تنها دلیلی که این فداکاریها را می‌کرده امتیازهایی‌ست که در مقابل آنها بدست می‌آورده، همانا دسترسی مداوم و بی‌وقفه به دستگاه تولید مثل زن. اکنون که زنان واگذاری این امتیازات را ناعادلانه تشخیص داده‌اند و نمی‌خواهند(و زنده‌باد، حقشان هم هست که انتخاب بکنند)، بر مردان است که ارائه‌ی خدمات سابق را نیز متوقف بکنند و دست از تقلای مذبوحانه در نقش سنتی مراقب/محفاظ/کارت‌اعتباری کشیده، از این منجلاب بیرون بیایند و منافع شخصی و گروهی خودشان را ارجح بگیرند.

پس مشکل تفکر حاکم نیست، مشکل در وضعیتی‌ست که تفکر حاکم بوجود آورده. من استدلال می‌کنم تنها راهی که مرد در شرایط کنونی بازنده‌ی «همه جانبه»ی ارتباط با زنان نیست، برقرار نکردن ارتباط است. البته که این مرد همچنان بازنده است، اما با اینهمه بهتر است از آلترناتیوهای دیگر و شدت باخت او و نیز هزینه‌ای که این باخت بر او تحمیل می‌کند به مراتب کمتر است. دعوت به رها کردن بازی و بخشیدن عطا به لقا بخاطر انتقام‌جویی نیست، اینکه «حال که زنان پس عمری سواری مفت ما را هر نام پستی در کتاب هست نامیده‌اند و شب را روز می‌خوانند و بالا را پائین، من با محروم کردنشان از حضور خودم ایشان را مجازات می‌کنم». این چیزی بجز نارسیسیم و خودفریبی نیست. همچنین این دعوت به دلیل اثربخشی احتمالی آن تجویز نمی‌شود، با آنکه من باور دارم اگر شمار کافی مرد دست از نوکری سیستم را کردن بکشند کل این بنا بر سر آنها که زیر سایه‌ی آن لمیده‌اند آوار خواهد شد، اما اثرات آنرا در بلند مدت چندان بهتر از ادامه‌ی همین وضعیت کنونی نمی‌دانم. دعوت به قطع باج دادن به زنان حتی بخاطر پایبندی و حفظ اصالت ایدئولوژیک هم نیست، اینکه ما ریاکاری پنهان در پس این بده بستان را ناعادلانه و غیراخلاقی می‌دانیم پس بیایید با آن بستیزیم و آنرا رها بکنیم و هرگز دستان خود را به آن نیالاییم!

تنها دلیل من از این دعوت آنست که قطع ارتباط با زنان در شرایطی که بهای این ارتباط به نرخ کنونی آن رسیده را پرسودترین گزینه‌ی ممکن برای فردفرد مردان می‌دانم. در حال حاضر هیچ شکلی از رابطه‌ی میان زن و مرد نیست که ما در آن به هر نحوی سود بیشتری از زنان ببریم، و از آنجاکه دیگر هیچ احترام، اختیار و از همه مهمتر تضمینی برای تداوم دریافت دسترسی به دستگاه تولید مثل زن یا حتی بچه‌های خودمان پس از طلاق/جدایی دریافت نمی‌کنیم، دلیلی برای ادامه‌ی این بازی نداریم.

من خیلی ساده به مردان نشان می‌دهم که هرقدر هم به ساز شما برقصند، هرقدر هم با مزخرفات PUA خود را آلفا جا بزنند و دختر رویاهایشان را بدست بیاورند، هرقدر هم خود را پیش میل و اراده و استاندارد زنان خفیف و حقیر بکنند، باز هم توانایی رقابت ندارند زیرا در این جهان آلفاسالار همیشه پنجاه‌تا از او بهتر، پول‌دارتر، خوشگل‌تر، خوش‌تیپ‌تر، خوش‌سر-زبان‌تر و دست به سینه‌تر دم در بار(یا معادل ایرانی آنها در این مورد: پاتوق) صف کشیده‌اند و منتظرند تا خودشان را به مراتب از شما پست‌تر بکنند. پس اگر ذره‌ای برای خود احترام قائلید، اگر حتی یک نقطه در کتاب زندگی شما هست که حاضر نیستید آنرا بخاطر هیچکس خط بزنید، او شما را رها خواهد کرد. حقیقتا می‌خواهید چه ماشین، دور بازو، مدل مو، برند لباس و حساب بانکی برای خود فراهم بکنید که هر دختر خرفت و بی‌سواد و بدبختی نتواند با یک پراید در «ایران‌زمین» و «اندرزگو» بهترش را در عرض پنج دقیقه پیدا نکند؟ پس به خود بیایید، و بجای دنبال کُس راه‌افتادن و زندگی خود را در دادگاه‌های خانواده باختن، این کار را نکنید. شاید چه بسی اثرات دیگر را هم که از آنها صحبت کردیم داشت، زیرا تنها راهی که جامعه‌ی کنونی می‌تواند وجود داشته باشد بر دوش مردانی‌ست که حاضرند از آسایش، رفاه و امنیت خود بخاطر تضمین همانهای زنان عبور بکنند، و اگر به اندازه‌ی کافی از این مردها محروم بشود از هم خواهد پاشید، همچون ژاپن که به بحرانهای اقتصادی بلندمدت و رشد جمعیت منفی و مهاجرت جنسی زنان دچار شده است، اگرهم نه، این به هرحال تنها راهی‌ست که دارید.

پس بی‌اعتنایی ما در مقام نخست بخاطر «کارا» بودن یا نبودن آن نیست، بخاطر آنست که تنها راه تضمین کمترین مقدار از آسایش برای مردان، قطع ارائه‌ی سرویس یکطرفه به زنان شده.


پاتوق شب نشینی - Ouroboros - 05-19-2013

Angela نوشته: البته که نه... چنین توقعی ندارم, ولی به همین دلیل میگم نظرات مردها درباره زنها بی ازرشه چون با پیش داوریهای ذهنی مردها انجام میشه
احترام و اعتبار بیخود اونی هست که شما مردان برای هم قائلید. هر مرد بی خاصیتی در ذهن شما و در ذهن بقیه مردان به شکل پیشفرض -به خاطر مرد بودن- شایسته اعتبار و احترامه, لازم هم نیست کاری کنه تا اون رو به دست بیاره, شاید کاری کنه که اعتبار و احترامش رو تا اندازه ای از دست بده ولی اعتبار و احترام "مرد بودن" دست نمی خوره

اینهم بخشی از تخیلات شماست و حقیقت ندارد، یک مرد ارزش خود را بطور روزمره و در نظر تک‌تک هم‌گروه‌ها، رقبا و رفقای خود بطور مداوم اثبات می‌کند و در صورت ناتوانی از این کار، بی‌اعتنا و تنها به گوشه‌ای پرتاب خواهد شد. احترامی که می‌بینید ذره‌ذره‌ی آن بدست آمده و شایستگی برخورداری از آن به سخت‌ترین شکل ممکن اثبات شده.

Angela نوشته: زنان فقط منافع خودشون رو در نظر ندارند, برعکس زنها خیلی وقتها توی نقش مادر فداکار و از خودگذشته و دلسوز و مهربان فرو میرن و "منافع شخصی" شون رو فدای مردها می کنند.
زنهای زیادی هستند که منافع شخصی, موقعیت اجتماعی و حتی احساسات و لذت از سکس شون رو فدای مردها کردند, برای بیشتر زنها این موضوع پیش اومده و این باید تغییر کنه.
مثلا شما می دونید که اگه نوشته هاتون رو با این شدت حمله به زنان ننوشته بودید بیشتر زنهای این انجمن تصمیم می گرفتند از حقوق شما حمایت کنند و از منافعشون برای برابری چشم پوشی کنند و از اونها بگذرند ( الان این کار رو نمی کنند نه به این خاطر که احترام رو باارزش تر از حقیقت می دونند, چون شما رو فقط در حال محکوم کردن می بینند و این که حکم صادر کردن برای شما مهمتر از حقیقت هست ) کاری که "اکثر" مردان به سختی انجام میدن, مردها فقط به منافع و مشکلات گروه خودشون فکر می کنند و فقط اونها رو "جدی" می دونند.

این دیگر کاری بجز ردیف کردن جمله‌ها پشت سرهم نیست، اینکه شما یک گزاره را بیان بکنید آنرا حقیقی یا درست نمی‌کند. من استدلالی در میان این سطور نمی‌بینم، به ما بگویید یک مادر سنتی با مادر شدن چه فداکاری خاصی انجام می‌دهد؟ از چه دارایی خود چشم‌پوشی می‌کند؟ چگونه امنیت و رفاه خود را به همان همسرش ترجیح می‌دهد؟ فداکاری برای حامل خزانه‌ی ژنتیکی شما که هنر نیست بانوی گرامی، هرکس قادر و وادار به انجام آنست، اینکه ما همه چیز خود را با یک غریبه تقسیم بکنیم می‌شود فداکاری.

به اینها بیافزایید اندکی پرتاب توپ به زمین من و تغییر موضوع از بداخلاقی و فقدان وجود صداقت فکری در زنان به من و لحن من و ادبیات من را. اگر چیزی حقیقت دارد، و در نظر شما حقیقت آن اثبات شده است، باید به رغم تمام آدمهای عوضی که خود را مشوق و مروج آن جلوه می‌دهند به هر قیمتی که شده از آن دفاع بکنید و وجود چند آدم نخاله مثل من، شما را از بیان درستی آن و نیز پدافند از درستی‌های آن دلسرد نکند، همانطورکه «شوالیه‌ی نامرده» از وجود جانورانی همچون آندرا دورکین یا ولری سولانس در جنبش فمینیستی دلسرد نمی‌شود و «حقیقت» بخشی از آنرا مسکوت نمی‌گذارد، اینکه شما حاضر نیستید آنچه در نوشته‌های من حقیقی می‌یابید را مطرح کرده از آن دفاع بکنید چیزی بجز اثبات ادعای پیشین من مبنی بر جنسیتی/درون‌گروهی بودن کل جهان‌بینی شما و تطابق خطی آن با منافع شخصی/گروهی خودتان نیست، که مشابه آنرا، فارغ از آنکه چقدر شما دوست دارید، در میان مردان پیدا نمی‌کنیم.

Angela نوشته: بله مرد هم قربانی سیستم اجتماعی بوده, ولی در رابطه متقابل با زن اون رو قربانی می کرده, که خوشبختانه این موضوع به سرعت داره تغییر می کنه
این ایراد زنان نیست که مردان پذیرای تغییر نبودند, یا خیلی بهشون خوش میگذشته یا می ترسیدند منافعشون به خطر بیفته... مردان انقلابی و مبارز با ذهن های خلاق و درخشان! وقتی به رابطه شون با زنها می رسند (به جز موارد انگشت شمار) امل و متحجر و تغییر ناپذیر میشن. چرا مردها بیشتر توی نقشهای جنسیتی شون می مونند تا زنها؟ برای زنهایی که خارج از نقشهای جنسیتی شون عمل می کنند فشار جامعه کم نیست.
همیشه هم شرایطی نبوده که زنها بتونند بین خودشون تصمیم بگیرند و عملی کنند. برای این موضوع باید حدی از حقوق اجتماعی و انسانی شناخته شده و پذیرفته میشده, وگرنه در گذشته های دورتر در برابر هر زن خواهان تغییری چندین مرد مخالف و مجازاتها و سرکوبهای شدید وجود داشته
همین الان هم در ایران در برابر زنان مردان سنتی و حکومت قرار دارند و نمی ذارن زنان تصمیماتی رو که بین خودشون گرفتند عملی کنند. به همین خاطر در مواردی نسبت به سالهای قبل پسرفت هم داشتیم.

در اینباره پیشتر به تفصیل نوشته‌ام، مردان اگر قدرتی را که شما مدعی آن هستید در اختیار داشته‌اند، و اگر مقاومتی را که شما مدعی آن هستید نشان می‌داده‌اند، چگونه تغییراتی که امروز در غرب شاهد آن هستیم رخ داده‌اند؟
همین الان در ایران اکثریتی از زنها تصمیم نگرفته‌اند که اشغال فضای عمومی و بریدن از مردهای بتا برای فراهم کردن وسایل آرامش و رفاه و شوهر کردن به دولت و آلفاسالاری بر نظم کنونی چیزها برتری دارد، چهار فمینیست حرفه‌ای در بازداشت نماینده‌ی اکثریتی از زنان ایران نیستند. با این وجود باز هم می‌بینیم که در بخشهای «مدرن»تر جامعه گفتمان فمینیستی عمیقا غالب شده و در کمتر از دو دهه، همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده(از جمله آمار طلاق را). چنانکه پیشتر هم گفته‌ام بریدن زنها از سیستم سنتی نه بخاطر زورآمیز بودن آن و ناعادلانه بودنش، بلکه بخاطر یافتن گزینه‌ای بهتر بود، و در هر جامعه‌ای که به میزان مشخصی پیشرفت تکنولوژیک رسیده که در آن وابستگی زن به زور جسمانی/خلاقیت مرد قطع/کمتر شده، و کارها از اعمال مشقت‌بار فیزیکی بدل به اعمال تکراری، متشکل از فشردن چند دکمه و کشیدن چند اهرم شده‌اند، مردان را به طور فله‌ای طلاق داده‌اند، سیستمی که تا دیروز بخاطر دفاع از آن سینه چاک می‌دادند را یک شبه دیونمایی کرده‌اند و مردان مبهوت و گیج و گنگ را با حوضشان تنها گذاشته‌اند.

Angela نوشته: خبری خوش باشه, شما نمی تونید باور کنید من نمی خوام تهدیدتون کنم نه؟!
من کاری ندارم که به نفع شماست, دلیلی هم نداره که کاری رو که به نفع شماست لزوما نخوام انجام بدم, برای من مهم اینه که به نفع زنهاست.
به نفع زنهاست که از نقش مادر فداکار حامی بیرون بیان و به خودشون فکر کنند و جدا بودن از مردها رو بپذیرند. این باعث میشه زنها به استقلال کامل و موفقیتهای بیشتر برسند. حداقل جوری که خودشون می خوان زندگی کنند نه برای مردها و به میل مردهایی که هیچ وقت راضی نمیشن.
البته در حرف خیلی از زنها این رو می دونند ولی در عمل موارد زیادی پیش میاد که خودشون رو فدا می کنند.
یه نگاه هم به دور و برتون بکنید. این همه زن که بیرون از خونه به اندازه مردها کار می کنند و خیلی وقتها مشکلات بیشتری رو تحمل می کنند, توی خونه هم مسوولیت کار خونه و بچه داری با اونهاست تا مرد بتونه استراحت کنه, تلویزیون ببینه و مطالعه کنه... باز هم این زنها مردها رو راضی نمی کنند و حتما میخوان بگن ما زنها رو جدی نمی گیریم و ما مردها هستیم که کارهای بزرگ رو انجام میدیم.

بله دقیقا همینست، همه چیز درباره‌ی نفع زنهاست، همواره بوده، و همواره نیز خواهد ماند. من و شما در اینباره که استقلال خوب است همنگریم، در اینباره که چرا خوب است و در نهایت به سود چه کسی پایان خواهد یافت اما باید کتابها نوشت، یا خیلی ساده به مردانی مراجعه کرد که قرنها با بهره از ثمره‌ی دسترنج همسرانشان زندگی کرده‌اند و وظیفه‌ی دفاع، تغذیه، مسکن، پوشاک‌ و نگهداری را به ایشان سپرده‌اند.


پاتوق شب نشینی - Ouroboros - 05-19-2013

این بحثها را همه را به موقع منتقل خواهیم کرد به جستارهای مربوطه، وقتی به پایان رسیدند. E40a


پاتوق شب نشینی - Russell - 05-19-2013

Shlomo Shumbulowitz نوشته: جناب شیپورچی انگار هنوز تو کتت نرفته که اینجا پاتوق رانده شده ها، بی عرضه ها و عقده ای هاست.
جناب شیپورچی در اقدامی خود جوش به من گفتند علت بازگشتشان با آیدی شیپورچی را آگاه کردن ما درباره خطر ورود جیره خورانی مثل شماست (راست و دروغش با خودشان)،بنظرم لازم است قبل از نوشتن این مهملات با ایشان هماهنگی بیشتری داشته باشید !!
همچنین خندیدن به اشتباه املایی کسی که دیگر کاربران را کرم و بی‌سواد و... معرفی میکند آنقدر مشروع است که هر چه قدر هم که اینجا روضه بخوانید گمان نکنم کسی برایتان گریه کند.
همچنین حواستان به حرف دهانتان در بی عرضه خواندن و ،عقده‌ای خواندن کلیه کاربران سایت و همچنین نقض قوانین دیگر سایت مثل انکار هلوکاست باشد،دفعه بعدی تنها به دعوت از رفتن از سایت و دیدن چسبیدنتان به این "سیرک" و ریشخند آن اکتفا نمیشود !!