دفترچه
پاتوق شب نشینی - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: پاتوق شب نشینی (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118


RE: پاتوق شب نشینی - sonixax - 04-10-2020

گویا گرما تاثیری نداره، رعایت کنید تا بیمار نشید👍🏻


RE: پاتوق شب نشینی - Ouroboros - 04-10-2020

(04-09-2020, 09:13 AM)Angela نوشته:  دوستان به نظرتون تا کی ایران درگیر کروناست؟ بالاخره تابستون و گرما تاثیر داره رو این ویروس یا نه؟🤦‍♀️

هیچکس نمی‌تواند با قطعیت بگوید.  E055
اما کاهش بیماری در ایام گرما چندان هم راه‌حل ایده‌آلی نیست و می‌تواند شاید همچون آنفولانزا بشود و هر سال چند ماهی جهان را درگیر کرده تا بالا رفتن میزان مقاومت گله به آن ادامه پیدا بکند. شاید هم فروکش بکند و همچون سارس برود پی کارش، ولی این خیلی بعید است. آنچه هست ایران اکنون بدلیل عدم تعطیلی تبدیل به آزمایشگاه بزرگ خوبی برای شناسایی توان گسترش و ضریب نفوذ این ویروس در شرایط به حال خود رها شده خواهد شد. ببینیم در یک هفته چه می‌شود. هرچند نظام نجس حقایق را اعلام نمی‌کند اما اگر بدترین پیشبینی‌ها حقیقت داشته باشد پنهان کردن چند میلیون جسد حتی از اینها هم برنخواهد آمد. باید نشست و دید.

خب دوستان منهم از فردا باید برگردم به زندگی عادی که روزی یک ساعت اینترنت جزئی از آنست. از دیدار دوباره شما دوستان قدیمی و آشنا شدن با شماری از دوستان جدید بسیار خوشحال شدم هرچند ای کاش تحت شرایط بهتری می‌بود. مهربد و تنکس عزیز از گفتگو با شما لذت بردم و امیدوارم بتوانیم حضوری آن را در آینده‌ی نزدیک ادامه بدهیم. انارشی گرامی‌ام مراقب خودت باش، من را از حالت بی‌خبر نگذار. شهریار از دیدن دوباره شما هم بسیار شادمان شدم که دفعه‌ی پیش اینجا نبودید و نگران احوالتان بودم. باقی دوستان نیز امیدوارم همیشه پابرجا باشید و سلام مرا هم به دیگرانی که ندیدمشان برسانید. 

من ایمیل sabu2591@gmx.com را هفته‌ای یکی دو بار چک می‌کنم پس اگر سخنی بود یا احوال‌پرسی صرف یا هرچه، درنگ نکنید! 
تا دیدار دوباره.


RE: پاتوق شب نشینی - Angela - 04-10-2020

(04-10-2020, 03:18 AM)sonixax نوشته:  گویا گرما تاثیری نداره، رعایت کنید تا بیمار نشید👍🏻
حتما، برای خودم یه مقدار رو این که هنوز تقریبا جوونم هم حساب می کنم، ولی مساله همون چشم انداز میلیونها جسده و این که اصلا معلوم نیست تو ایران چی پیش میاد
ظاهرا فقط باید صبر کنیم و ببینیم...


RE: پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 04-11-2020

(04-10-2020, 07:50 PM)Angela نوشته:  
(04-10-2020, 03:18 AM)sonixax نوشته:  گویا گرما تاثیری نداره، رعایت کنید تا بیمار نشید👍🏻
حتما، برای خودم یه مقدار رو این که هنوز تقریبا جوونم هم حساب می کنم، ولی مساله همون چشم انداز میلیونها جسده و این که اصلا معلوم نیست تو ایران چی پیش میاد
ظاهرا فقط باید صبر کنیم و ببینیم...


دست‌کم این رویداد نشان داد پول داشته باشید بخت بس بالاتری برای فرازیست دارید بویژه زمانیکه میان مشتی خلونا covidiot می‌زیوید.

همین را با بسی خوش‌بینی می‌توان در تراز بزرگتر برای تکنولوژی گفت.


RE: پاتوق شب نشینی - Angela - 04-11-2020

(04-11-2020, 11:56 AM)Mehrbod نوشته:  دست‌کم این رویداد نشان داد پول داشته باشید بخت بس بالاتری برای فرازیست دارید بویژه زمانیکه میان مشتی خلونا covidiot می‌زیوید.

آفرین خلونا خوبه، آسونم بوده ولی من به فکرم نرسید!
البته اینو قبلا هم می دونستیم، ولی نه به این شدت:)
و نشون داد که حتی اگه خیلی عادی و معمولی زندگیتو بکنی و کاری به کسی یا چیزی نداشته باشی و تو اعتراض و تجمعی هم شرکت نکنی باز حکومت می کشتت (اینم تا حدی می دونستیم، نه به این شدت!)

چی میشه گفت برای تکنولوژی؟


RE: پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 04-13-2020

(04-11-2020, 10:37 PM)Angela نوشته:  
(04-11-2020, 11:56 AM)Mehrbod نوشته:  دست‌کم این رویداد نشان داد پول داشته باشید بخت بس بالاتری برای فرازیست دارید بویژه زمانیکه میان مشتی خلونا covidiot می‌زیوید.

آفرین خلونا خوبه، آسونم بوده ولی من به فکرم نرسید!
البته اینو قبلا هم می دونستیم، ولی نه به این شدت:)
و نشون داد که حتی اگه خیلی عادی و معمولی زندگیتو بکنی و کاری به کسی یا چیزی نداشته باشی و تو اعتراض و تجمعی هم شرکت نکنی باز حکومت می کشتت (اینم تا حدی می دونستیم، نه به این شدت!)

چی میشه گفت برای تکنولوژی؟


نه حکومت, بساکه تکنولوژی. در نبود هواپیماها هرگز یک ویروس نمیتوانست جهانگستر و همه‌گیر شود. تکنولوژی میگود که سرنوشت شما هرروز کمتر از دیروز در دستان شماست. نگرش من این بود که گویا ولی اگر توانمند و پولدار باشید هنوز بختی هست.


p.s. https://paarsig.com/covidiot


RE: پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 04-13-2020

(04-10-2020, 01:04 PM)Thanks نوشته:  
نقل قول:خب دوستان منهم از فردا باید برگردم به زندگی عادی که روزی یک ساعت اینترنت جزئی از آنست. از دیدار دوباره شما دوستان قدیمی و آشنا شدن با شماری از دوستان جدید بسیار خوشحال شدم هرچند ای کاش تحت شرایط بهتری می‌بود. مهربد و تنکس عزیز از گفتگو با شما لذت بردم و امیدوارم بتوانیم حضوری آن را در آینده‌ی نزدیک ادامه بدهیم. انارشی گرامی‌ام مراقب خودت باش، من را از حالت بی‌خبر نگذار. شهریار از دیدن دوباره شما هم بسیار شادمان شدم که دفعه‌ی پیش اینجا نبودید و نگران احوالتان بودم. باقی دوستان نیز امیدوارم همیشه پابرجا باشید و سلام مرا هم به دیگرانی که ندیدمشان برسانید. 

البته اینکه در دنیای فعلی تنها روزی یک ساعت به اینترنت اختصاص دهید می‌شود «زندگی غیرعادی» خصوصا اگر در دوران «تمرگینه» باشد. اما خارج از شوخی، بنده هم از جنابعالی و مهربد گرامی صمیمانه بابت بحث‌هایی که شد تشکر می‌کنم. با آرزوی موفقیت. E304

شماها را نمیدانم, من از کرونا ناخوشنود نیستم زمان داده بی‌دلنگرانی به کارهایم برسم. تنها همان رزوهای نخستین افسردگی داشت سپس خو گرفتم.

بایست همواره از هرچیزی کوشید بهره گرفت, هنر راستین این است,

از دیدگاهی فراختر کرونا برایِ پیکره‌ی بشری چندان بد هم نبوده, درست مانند آدمی که بیمار میشود و سپس میآموزد خوردوخوراک اش را بهتر کند و ورزش در برنامه‌اش بگنجاند, کرونا هم چیزهای بسیاری به جامعه‌ی بشری آموخت. دستکم یک مشت دبنگ هم سرانجام گرفتند که تکنولوژی و زندگی نوین شهرنشینی خطر هم دارد و بایست در همه چیز پروا داشت و سنجیده گام برداشت, یک دورنمایی هم داد که جنگافزار بیولوژیک چه میتوانند بکنند.

تراز بهداشت هم بسی بالاتر رفت. امیدوارم این دست دادن هم از سر مردم بیفتد همان بغل کردن دوستانه فراگیر شود.


RE: پاتوق شب نشینی - Rustin - 04-14-2020

(04-13-2020, 10:30 PM)Mehrbod نوشته:  
(04-11-2020, 10:37 PM)Angela نوشته:  
(04-11-2020, 11:56 AM)Mehrbod نوشته:  دست‌کم این رویداد نشان داد پول داشته باشید بخت بس بالاتری برای فرازیست دارید بویژه زمانیکه میان مشتی خلونا covidiot می‌زیوید.

آفرین خلونا خوبه، آسونم بوده ولی من به فکرم نرسید!
البته اینو قبلا هم می دونستیم، ولی نه به این شدت:)
و نشون داد که حتی اگه خیلی عادی و معمولی زندگیتو بکنی و کاری به کسی یا چیزی نداشته باشی و تو اعتراض و تجمعی هم شرکت نکنی باز حکومت می کشتت (اینم تا حدی می دونستیم، نه به این شدت!)

چی میشه گفت برای تکنولوژی؟


نه حکومت, بساکه تکنولوژی. در نبود هواپیماها هرگز یک ویروس نمیتوانست جهانگستر و همه‌گیر شود. تکنولوژی میگود که سرنوشت شما هرروز کمتر از دیروز در دستان شماست. نگرش من این بود که گویا ولی اگر توانمند و پولدار باشید هنوز بختی هست.


p.s. https://paarsig.com/covidiot
این آخرین تلاش من برای به راه درست کشاندن شما و نجات دادن‌تان از مهملات آنتی تکنولوژیک و امثال کازینسکی است. با توجه به الگوی رفتار قبلی‌تان که بسیار مایوس کننده بود امید بسیار ناچیزی دارم که با این یکی هم تکانی بخورید ولی چون ادعای ریاضی‌وار زیاد می‌کنید، این یکی از در ریاضی است. من واقعا نمی‌دانم چرا دارم تلاش می‌کنم شما را از این وضعیت نجات دهم، چون نه می‌شناسم‌تان نه روی این بحث خیلی متعصب هستم شاید چون قبلا خودم درگیر این مهملات بوده‌ام!
بازی حیات کانوی


RE: پاتوق شب نشینی - Rustin - 04-14-2020

(04-14-2020, 03:53 PM)Thanks نوشته:  
نقل قول:این آخرین تلاش من برای به راه درست کشاندن شما و نجات دادن‌تان از مهملات آنتی تکنولوژیک و امثال کازینسکی است. با توجه به الگوی رفتار قبلی‌تان که بسیار مایوس کننده بود امید بسیار ناچیزی دارم که با این یکی هم تکانی بخورید ولی چون ادعای ریاضی‌وار زیاد می‌کنید، این یکی از در ریاضی است. من واقعا نمی‌دانم چرا دارم تلاش می‌کنم شما را از این وضعیت نجات دهم، چون نه می‌شناسم‌تان نه روی این بحث خیلی متعصب هستم شاید چون قبلا خودم درگیر این مهملات بوده‌ام!

بازی حیات کانوی


این رشته توییت دربارۀ سیستم‌های پیچیده اتفاقا سراسر با آن‌چه در تاپیک فندآوری گفته شد سازگار است. این بحث در توییتر فارسی راه افتاد که واکنشی بود به براندازانی که با ذوق‌زدگی آینده را پیش‌بینی می‌کردند و می‌خواستند سیستم آموزشی فلوریدا را عینا در ایران پیاده کنند و تصورشان این بود که جامعه را با کمی مطالعه و فرمول‌حل‌کردن می‌شود جهت داد. همان زمان هم علم‌دار تکنولوژی‌ستیزهای توییتر همین رشته توییت را با تمجید ری‌توییت کرد و بخشی هم از کتاب دوم کازینسکی را در صحت این مطالب قرار داد. این حرف‌ها گل‌‌به‌خودی است. اینکه افراد چیره بر نظریۀ سیستم‌ها و پیچیدگی بدوی‌گرا نیستند نافی حرف‌های بدوی‌گرایان نیست. هر دو در اصول اولیه با هم موافقند و نسبت به تکنوفیل‌ها هم بددل، اما روش‌هایشان متفاوت است. یکیشان محافظه‌کار است و دیگری انقلابی. نگاه کنید به یانیر باریام و جوزف نورمن که به‌عنوان متخصصین این بحث و ارادتمندان به جان کانوی، بخشی از حرف‌هایشان همین بود که شما از مهربد نقل‌قول کردید.

با احترام، به‌جای خلاصه‌گویی‌های توییتری بیایید کمی مستدل‌تر جواب دهید تا ببینیم کدام‌یک از بخش‌های حیات کانوی ناقض گفته‌های امثال کازینسکی و الول و مامفورد است. شاید اشتباه از سمت ما باشد.
والله دومین چیز حوصله سربر جهان برای من بعد از حرف‌های خامنه‌ای، خواندن روده‌درازی‌های ملال‌آور، پخش و پلا و گاهی متظاهرانه شما در این انجمن، در این چند وقت کرونایی بوده است. از این رو مرحمت فرموده بنده را از بحث طویل با جناب‌تان عفو بفرمایید.

اما پاسخ کوتاه شما:
بارها و بارها مهربد در اینجا به تاسی از گُروی بمب‌ساز آنتی‌تکنولوژیست‌شان اینطور گفته‌اند که هوش مصنوعی عاقبت بر انسان چیره می‌شود و تمام قدرت ذهن انسان را نه تنها تقلید بلکه تبدیل به چیزی فراتر از آن خواهد شد. همانطور که در چند خط اول این رشته توییت ذکر شده است قصد نویسنده رد این باور ساده انگارانه بوده است. آن بحثِ در نظر نگرفتن زمینه کار که در انتهای رشته توییت مطرح شده است، نکته جانبی بوده است که نویسنده خواسته مطلب را به جو آن موقع توییتر نزدیک کند. اگر آنتی تکنولوژیست معروف توییتر هم این رشته را با تعریف و تمجید ری‌توییت کرده است دلیلی بر مطابقت این رشته با پندارها و عقاید او ندارد، احتمالاً او هم مانند شما نفهمیده چه را خوانده است و دلالت متن بر روی چه است!
حالا هم البته من گفتم واقعا تعصبی روی این بحث ندارم و این آخرین تلاش من بود و بیش از این وقت برای تلف کردن پای آن ندارم، شما و باقی آنتی تکنولوژیست‌ها می‌توانید بدون در نظر گرفتن این حرف‌ها بروید انقلاب ضد تکنولوژیکی‌تان را پی بگیرید و خلق‌های ستم دیده تحت سلطه سیستم تکنولوژیکال را نجات دهید. اما به چشم من کماکان مایوس کننده و مسخره خواهید بود 💩


RE: پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 04-14-2020

(04-14-2020, 01:16 PM)Rustin نوشته:  
(04-13-2020, 10:30 PM)Mehrbod نوشته:  
(04-11-2020, 10:37 PM)Angela نوشته:  
(04-11-2020, 11:56 AM)Mehrbod نوشته:  دست‌کم این رویداد نشان داد پول داشته باشید بخت بس بالاتری برای فرازیست دارید بویژه زمانیکه میان مشتی خلونا covidiot می‌زیوید.

آفرین خلونا خوبه، آسونم بوده ولی من به فکرم نرسید!
البته اینو قبلا هم می دونستیم، ولی نه به این شدت:)
و نشون داد که حتی اگه خیلی عادی و معمولی زندگیتو بکنی و کاری به کسی یا چیزی نداشته باشی و تو اعتراض و تجمعی هم شرکت نکنی باز حکومت می کشتت (اینم تا حدی می دونستیم، نه به این شدت!)

چی میشه گفت برای تکنولوژی؟


نه حکومت, بساکه تکنولوژی. در نبود هواپیماها هرگز یک ویروس نمیتوانست جهانگستر و همه‌گیر شود. تکنولوژی میگود که سرنوشت شما هرروز کمتر از دیروز در دستان شماست. نگرش من این بود که گویا ولی اگر توانمند و پولدار باشید هنوز بختی هست.


p.s. https://paarsig.com/covidiot
این آخرین تلاش من برای به راه درست کشاندن شما و نجات دادن‌تان از مهملات آنتی تکنولوژیک و امثال کازینسکی است. با توجه به الگوی رفتار قبلی‌تان که بسیار مایوس کننده بود امید بسیار ناچیزی دارم که با این یکی هم تکانی بخورید ولی چون ادعای ریاضی‌وار زیاد می‌کنید، این یکی از در ریاضی است. من واقعا نمی‌دانم چرا دارم تلاش می‌کنم شما را از این وضعیت نجات دهم، چون نه می‌شناسم‌تان نه روی این بحث خیلی متعصب هستم شاید چون قبلا خودم درگیر این مهملات بوده‌ام!
بازی حیات کانوی


به اسپاگتی که نمیدانید و ندانسته‌اید از بیخ من چه میگویم. دیدگاه‌هایِ من "یک‌بعدی" نیستند, نمونه‌وار من دبیره‌ی پارسوتازیک, همینی که داریم میخوانید را در چند چیز بهتر از دبیره‌ی پارسی جهانی میدانم, چون برای نمونه سداها را نمینوسیم و ازینرو کوتاهتر در میآید و کمتر کلید باید بفشارید; ولی از سوی دیگر از هواداران دبیره‌ی پارسی جهانی ام و آن را بسیاری جاها به کار گرفته‌ ام. چرا و چگونه؟ ازبرای "بازه‌ی زمانی". اینک که ما اینجاییم و این دبیره‌ی کوفتی را آموخته‌ایم پس میشاید و میتاونیم از آن بهره بگیریم ولی در دیرزمان بهتر است آن را از سر باز کُنیم.

شما هنوز نگرفه‌اید, با اینکه سه بار آنجا به زبان ساده برایتان تاکنون نوشته‌ام, که من خودام از پیشتازان تکنولوژی ام! باز نمیهوشید میایید یک چیزی که در پندارتان بافته‌ید را میچاسبانید و به آن پاسخ میدهید ... 😴


بازی زندگی کانوی را هم من ده سال پیش جستار زده بودام درباره‌اش. پیوند آن؟