دفترچه
پاتوق شب نشینی - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: پاتوق شب نشینی (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118


پاتوق شب نشینی - Ouroboros - 03-14-2020

Mehrbod نوشته: ویرایش شد. دفترچه قانون دارد ایران که نیست ������
خوب کردیE40a
ضمن اینکه دوستان هیچ تصور نکنند که عزیزان ارزشی ما اینجا را نمی‌خوانند، من تقریبا دو سال پیش ایمیلی از یک بسیجی دریافت کردم که در آن به من پیشنهاد می‌داد اکنون که سرعقل آمده‌ام و دست از کینه‌توزی با دین مبین برداشته‌ام، بد نیست بروم در یک مجله‌ی مذهبی که او آشنا دارد مقاله بنویسم و جلسه‌ای هم در کلاس درس او در دانشگاه برگزار کرده از معایب فرهنگ منحط غرب و مزایای فرهنگ والای اسلامی سخنرانی‌ای بکنم و پولی هم بگیرم. می‌گفت خیلی از نوشته‌های من خوشش می‌آید و اگر یک دهم از آنچه می‌نویسم فن بیان کلامی و انسجام فکری داشته باشم حسن عباسی یا رحیم پورازغدی بعدی را یافته‌ایم!

کلی او را اذیت کردم بنده خدا و آخر سر هم سرکاری فرستادمش به یک کافه‌ای در انقلاب! E415


پاتوق شب نشینی - Rustin - 03-14-2020

Mehrbod نوشته: باید به این فرایند تُندا بخشید، تا کی هر کس پشت نامهای گمنام و ناشناس خودش را پنهان کند؟

و در راستای تکنولوژی، من خودم از پیشتازان فندآوری ‌ام این روزها، چنانکه
گفتم این یک قمار با سرنوشت آدمی‌ست و اکنون که ما داریم قمار میکنیم، بهتر است قمارباز خوبی باشیم.

مهربد جان جدی یه سوالی ازت دارم، کسخل مسخلی چیزی هستی؟ چون اصلا بهت نمیخوره. اینو به اون کاربر دیگه آنتی تکنولوژیست هم گفتم، گفت نه نیستم ولی خب این چیزایی که میگین نشانه کسخلیته! قبلا هم باهات بحث کردم ولی به راه راست هدایت نمیشی، نمی‌دونم چرا؟
آقا جون تو این چند ده هزار سالی که ما سبک زندگی‌مون رو از اون حالت دلخواه شما چرخوندیم و جوامع بزرگ ساختیم و تقسیم کار شدید کردیم و خانواده و نهادهای دیگه رو اولویت قرار دادیم تابحال بارها و بارها بابت این شیوه زندگی ضررهایی رو تجربه کردیم حتی تا سر حد انقراض ولی هیچوقت به عقب برنگشتیم.
«ما مزایای چنین زندگی رو به مضراتش می‌پسندیم.»
ما شیوع بیشتر بیماری‌ها، خطر حکومت‌های مستبد، متمرکز و تمامیت‌خواه، خطرات زیست محیطی و ... رو می‌پذیریم و بعنوان جامعه بابتش هزینه می‌دیم اما هرگز به قبیله بر نمی‌گردیم‌. مزایای این سبک زندگی غیر قابل نادیده گرفتن توسط ماست. حتی اگر این تمدن زیر ناکارآمدی خودش بپاشه باز هم شکل جامعه بزرگ و تمام ویژگی‌هاش مجددا تنها شکل رایج جوامع انسانی خواهد بود، گیریم محلی‌تر (مثلا همین حالا سر قضیه کرونا خیلی از اوهام گلوبالیستی رسوا شدند، زنجیره تامین کالاها معیوب شده و لزوم محلی‌گرایی که پادشکنندگی بیشتری داره مشخص شده اما کسی میل به قبیله‌گرایی شما رو نداره).

یک نکته دیگه هم اینکه این گفتمان تکنولوژی که کازینسکی راه انداخته و شما از سردمدارانش هستید در ذاتش هیچ چیز خاصی نیست و هم ارز گفتمان چپ‌های محیط زیستی مثل گرتا جون است. یعنی پیشبینی آخرالزمانی و ضرورت انجام کاری هر چند دیوانه‌وار مثل نابود کردن جمعیت آدم‌ها در این زمان برای جلوگیری از رسیدن به اون نقطه‌.
کل این ترس یک فرافکنیه. شما و گرتا جون و باقی دوستان ترس خودتون از آشوب آینده رو در قالب تزهای ایدئولوژیک بازنمایی می‌کنید. اونها نگرانی بابت عاقبت زیست بوم، و حیوانات را بسته بندی میکنن و می‌فروشن در حالی که اضطراب خودشونه. شما و دوستان هم نابودی تمدن رو می‌فروشید!
در چهارچوب زمانی بزرگ این چیزها کمترین اهمیتی ندارند. چرت و پرت خالص‌اند. طبیعت هم اندازه گوز بهشون اهمیت نمیده.
ساده و مفید و خلاصه گفتمت، خواه پند گیر خواه نگیر!


پاتوق شب نشینی - Rustin - 03-14-2020

Ouroboros نوشته: به هر دلیلی گذاشتید اشتباه کردید، من اگر هنوز مدیر بودم پست را پاک می‌کردم. اگر خودش می‌خواست اینجا لینک می‌گذاشت که چه بسی حتی آنوقت هم قانون اینجا اجازه چنین کاری را نمی‌دهد و یکبار پیشتر ادمین کسی را بخاطر گذاشتن اطلاعات خودش بن کرده بود، گرداننده‌ی اینجا دلش نمی‌خواهد به هیچ شکلی و با هر احتمالی وسایل آسیب‌دیدن کسی را فراهم بکند.

شخصا تا روزی که نظام سرپاست حتی با دوستان قدیمی ارتباطی بجز ایمیل نخواهم داشت!

محافظه‌کاری صفت پسندیده‌ای است. اما اوضاع نظام آقا را دست بالا گرفتید، موافقم که در مراحل آخر خطرناک‌تر می‌شوند اما از طرفی بسیار پاشیده‌تر از اون شدن که بتونن روی طیف وسیع مسائل تمرکز کنند. لگدهایی می‌زنند کورکورانه و بیشتر از گذشته اما منسجم و برنامه‌ریزی شده نیست‌. همین روزهاست که این دیوانه محله که بی مهابا میچرخد به ساکنین ضرر میزنه خیلی خیلی سخت تنبیه بشه.
همین حالا در توییتر و تلگرام مثل مور و ملخ آدم با هویت واقعی ریخته که حرف‌هایی بمراتب تندتر و خانمان براندازتر از آن حرف‌های قدیمی کاربران اینجا علیه هر موضوعی می‌زنند از دین و سیاست و اقتصاد و روابط درونی و بیرونی نظام و ...
هر چند باز هم میگم محافظه‌کاری شما رو می‌پسندم. ولی بنظرم باید در پلتفرم دیگه‌ای هم این جمع باقی بمونه، برای فردای بدون جمهوری اسلامی آدماش میتونن موثر و مفید باشن. هر جور دوستان می‌دونن.

راستی چند اکانت سنت‌گرای خیلی خوب در تویبتر هستند که انگلیسی می‌نویسند، می‌شناسید؟ دنبال می‌کنید. مطالب خیلی خیلی خوبی می‌نویسند.


پاتوق شب نشینی - Rustin - 03-14-2020

ضمنا یک نکته‌ای رو هم اضافه کنم و فعلا برم (البته با امید به اینکه برچسب نخورم) امنیت مجازی پشت مستعارنویسی یک افسانه است. در لایه‌های مختلفی (سخت و نرم) هویت مستعارنویسان رو میشه پیدا کرد.
چند وقت پیش می‌خوندم که توییتر دو کارمندش رو اخراج کرده بود چون اطلاعات کاربران مستعار رو به یه حکومتی (فکر کنم سعودی) داده بودند. وقتی از لایه‌های سخت و نرم چیزی در نیاد، این هم یک روشی هست. (شرکت سرور دهنده این سایت هم مستثنی نیست).
الانم ما داریم با اینترنت داخلی اینا وصل می‌شیم (که تک تک آی‌پی‌ها رو میتونن در بیارن) و از این وی‌پی‌ان‌های در پیت استفاده می‌کنیم، کلی ردپا و باگ براشون جا می‌ذاریم که براحتی می‌تونن پیدامون کنن (تو این چند سال وزیر جوان تو این زمینه کم مایه نذاشته، کلی ابزار جاسوسی وارد کرده).
خلاصه که امنیت هویت مستعار مجازی افسانه است خیلی بهش نچسبید و فکر نکنید شاخ غول رو شکوندید.

پ.ن: بعنوان یک مورد فوق آماتوری بگم، من که یه آدم معمولی‌ام، تخصص آی‌تی هم ندارم در حد کنجکاوی شخصی البته کمی می‌دونم. یکبار چند وقت پیش فقط با یک بار تلاش و اون هم با سرچ گوگل به کل سابقه همین کاربر امیر در اقصی نقاط اینترنت رسیدم. یه وبلاگی هم سال ۲۰۱۵ تو tumbler ساختند و حتی عکس‌شون رو هم توش گذاشتن که احتمالا الان از خاطرشون رفته (چون حساس هستند اینجا نمی‌ذارم).

با امید به اینکه برچسبی چیزی بهم نزنید، میخام بگم عزیزان انقدر سخت نگیرید. خدایی هیچ خبری نیست شل کنید. می‌تونیم از لونه‌ها بیایم بیرون. تو شرایط فعلی کسی پی ما نیست، اگرم باشند انقدر ابزار و روش دارند که پیدا کنند، اگرم نتونند خود ما کلی سوتی دادیم. البته اصرار خاصی نیست ولی کلا گفتم بلکه اون ترس قدیمی بریزه.


پاتوق شب نشینی - Ouroboros - 03-15-2020

Rustin نوشته: راستی چند اکانت سنت‌گرای خیلی خوب در تویبتر هستند که انگلیسی می‌نویسند، می‌شناسید؟ دنبال می‌کنید. مطالب خیلی خیلی خوبی می‌نویسند.

من از توئیتر خوشم نمی‌آید، ردیت و فور‌چن می‌روم گاهی.

Rustin نوشته: پ.ن: بعنوان یک مورد فوق آماتوری بگم، من که یه آدم معمولی‌ام، تخصص آی‌تی هم ندارم در حد کنجکاوی شخصی البته کمی می‌دونم. یکبار چند وقت پیش فقط با یک بار تلاش و اون هم با سرچ گوگل به کل سابقه همین کاربر امیر در اقصی نقاط اینترنت رسیدم. یه وبلاگی هم سال ۲۰۱۵ تو tumbler ساختند و حتی عکس‌شون رو هم توش گذاشتن که احتمالا الان از خاطرشون رفته (چون حساس هستند اینجا نمی‌ذارم).

بسیار بعید است چون عکس من فقط در تلگرامم وجود دارد که آنرا هم هیچکس در اینجا ندارد!
نوشته‌های من طی این سالها جانی از برای خودشان گرفته‌اند و خیلی‌ها از سر لطف آنها را با یا بدون ذکر ماخذ منتشر کرده‌اند و بعضی‌ها هم کلا وانمود کرده‌اند من هستند. من جایی بجز اینجا و یکجای دیگر قبل از اینجا چیزی ننوشته‌ام. شما عکسی که گمان می‌کنید مال من است در پیام خصوصی بفرستید ببینم چی‌ست.


پاتوق شب نشینی - Canary - 03-15-2020

Ouroboros نوشته: من از توئیتر خوشم نمی‌آید، ردیت و فور‌چن می‌روم گاهی.بسیار بعید است چون عکس من فقط در تلگرامم وجود دارد که آنرا هم هیچکس در اینترنت ندارد!
نوشته‌های من طی این سالها جانی از برای خودشان گرفته‌اند و خیلی‌ها از سر لطف آنها با یا بدون ذکر ماخذ منتشر کرده‌اند و بعضی‌ها هم کلا وانمود کرده‌اند من هستند. من جایی بجز اینجا و یکجای دیگر قبل از اینجا چیزی ننوشته‌ام. شما عکسی که گمان می‌کند مال من است در پیام خصوصی بفرستید ببینم چی‌ست.
من تو توییتر دیدم یه آقایی با اسم mohamad و نشان دُنب خوار(ماری به شکل دایره که داره دم خودشو میخوره) سه چهار تا پست از همین نوشته های شما تو فروم دفترچه برداشته بود(البته با ذکر منبع).
تو انجمن فیزیک هم یه سلسله پست درباره "بازی" یا همچون چیزی بود که دقیقا کپی همین مطالب فروم دفترچس که خب دومی رو مطمئن نیستم خود شما اونجا قرار دادید یا نه.
+چطور ردیت رو با اون طراحی زشت و پستای تو در تو و ترافیک وحشتناک تحمل میکنید!!
من هروقت ردیت رفتم انگار یه نفر جمجممو گرفته دستش داره از و طرف همینجور فشار میده!


پاتوق شب نشینی - Ouroboros - 03-16-2020

Canary نوشته: من تو توییتر دیدم یه آقایی با اسم mohamad و نشان دُنب خوار(ماری به شکل دایره که داره دم خودشو میخوره) سه چهار تا پست از همین نوشته های شما تو فروم دفترچه برداشته بود(البته با ذکر منبع).
تو انجمن فیزیک هم یه سلسله پست درباره "بازی" یا همچون چیزی بود که دقیقا کپی همین مطالب فروم دفترچس که خب دومی رو مطمئن نیستم خود شما اونجا قرار دادید یا نه.
+چطور ردیت رو با اون طراحی زشت و پستای تو در تو و ترافیک وحشتناک تحمل میکنید!!
من هروقت ردیت رفتم انگار یه نفر جمجممو گرفته دستش داره از و طرف همینجور فشار میده!

خیر من در انجمن فیزیک یا توئیتر یا ... نبوده‌ام هیچوقت.
ردیت را می‌توانید با نرم‌افزار reddit is fun در موبایل بخوانید که خوب است و می‌تواند علایق خودتان را در هر زمینه‌ای دنبال بکنید. پیشنهاد من این است که بلافاصله پس از عضو شدن از تمام ساب‌ردیت‌های پیشفرض بیرون بیایید و بروید آنها که خودتان دوست دارید را پیدا بکنید.


پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 03-16-2020

Rustin نوشته: مهربد جان جدی یه سوالی ازت دارم، کسخل مسخلی چیزی هستی؟ چون اصلا بهت نمیخوره. اینو به اون کاربر دیگه آنتی تکنولوژیست هم گفتم، گفت نه نیستم ولی خب این چیزایی که میگین نشانه کسخلیته! قبلا هم باهات بحث کردم ولی به راه راست هدایت نمیشی، نمی‌دونم چرا؟
آقا جون تو این چند ده هزار سالی که ما سبک زندگی‌مون رو از اون حالت دلخواه شما چرخوندیم و جوامع بزرگ ساختیم و تقسیم کار شدید کردیم و خانواده و نهادهای دیگه رو اولویت قرار دادیم تابحال بارها و بارها بابت این شیوه زندگی ضررهایی رو تجربه کردیم حتی تا سر حد انقراض ولی هیچوقت به عقب برنگشتیم.
«ما مزایای چنین زندگی رو به مضراتش می‌پسندیم.»
ما شیوع بیشتر بیماری‌ها، خطر حکومت‌های مستبد، متمرکز و تمامیت‌خواه، خطرات زیست محیطی و ... رو می‌پذیریم و بعنوان جامعه بابتش هزینه می‌دیم اما هرگز به قبیله بر نمی‌گردیم‌. مزایای این سبک زندگی غیر قابل نادیده گرفتن توسط ماست. حتی اگر این تمدن زیر ناکارآمدی خودش بپاشه باز هم شکل جامعه بزرگ و تمام ویژگی‌هاش مجددا تنها شکل رایج جوامع انسانی خواهد بود، گیریم محلی‌تر (مثلا همین حالا سر قضیه کرونا خیلی از اوهام گلوبالیستی رسوا شدند، زنجیره تامین کالاها معیوب شده و لزوم محلی‌گرایی که پادشکنندگی بیشتری داره مشخص شده اما کسی میل به قبیله‌گرایی شما رو نداره).

یک نکته دیگه هم اینکه این گفتمان تکنولوژی که کازینسکی راه انداخته و شما از سردمدارانش هستید در ذاتش هیچ چیز خاصی نیست و هم ارز گفتمان چپ‌های محیط زیستی مثل گرتا جون است. یعنی پیشبینی آخرالزمانی و ضرورت انجام کاری هر چند دیوانه‌وار مثل نابود کردن جمعیت آدم‌ها در این زمان برای جلوگیری از رسیدن به اون نقطه‌.
کل این ترس یک فرافکنیه. شما و گرتا جون و باقی دوستان ترس خودتون از آشوب آینده رو در قالب تزهای ایدئولوژیک بازنمایی می‌کنید. اونها نگرانی بابت عاقبت زیست بوم، و حیوانات را بسته بندی میکنن و می‌فروشن در حالی که اضطراب خودشونه. شما و دوستان هم نابودی تمدن رو می‌فروشید!
در چهارچوب زمانی بزرگ این چیزها کمترین اهمیتی ندارند. چرت و پرت خالص‌اند. طبیعت هم اندازه گوز بهشون اهمیت نمیده.
ساده و مفید و خلاصه گفتمت، خواه پند گیر خواه نگیر!؟

به پارسی شیرین نوشتم چجوری هنوز درنیافتید چه گفته شد؟

شما یک‌جور خوددرگیری دارید نشان می‌دهید، روشن است که هوشواره‌ها(AI) می‌توانند
آدمی را نابود کنند و روشن است که گرمایش زمین می‌تواند آدمی را نیست و نابود کند، اینها
نگرانی‌های بجا هستند و هرکس که اینها را انکار کند همان کسخلی است که فرمودید.

تنها چیزی که اینجا برای گفتگو می‌ماند این است که بسیار خب، اینک راهکار شما چیست.


راهکار من نیز گفتم پیشتازی و قمار برای رسیدن به بالاترین است، و اگر نشد هم نابودی آدمی در پیش خواهد بود.


پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 03-16-2020

Rustin نوشته: ضمنا یک نکته‌ای رو هم اضافه کنم و فعلا برم (البته با امید به اینکه برچسب نخورم) امنیت مجازی پشت مستعارنویسی یک افسانه است. در لایه‌های مختلفی (سخت و نرم) هویت مستعارنویسان رو میشه پیدا کرد.
چند وقت پیش می‌خوندم که توییتر دو کارمندش رو اخراج کرده بود چون اطلاعات کاربران مستعار رو به یه حکومتی (فکر کنم سعودی) داده بودند. وقتی از لایه‌های سخت و نرم چیزی در نیاد، این هم یک روشی هست. (شرکت سرور دهنده این سایت هم مستثنی نیست).
الانم ما داریم با اینترنت داخلی اینا وصل می‌شیم (که تک تک آی‌پی‌ها رو میتونن در بیارن) و از این وی‌پی‌ان‌های در پیت استفاده می‌کنیم، کلی ردپا و باگ براشون جا می‌ذاریم که براحتی می‌تونن پیدامون کنن (تو این چند سال وزیر جوان تو این زمینه کم مایه نذاشته، کلی ابزار جاسوسی وارد کرده).
خلاصه که امنیت هویت مستعار مجازی افسانه است خیلی بهش نچسبید و فکر نکنید شاخ غول رو شکوندید.

پ.ن: بعنوان یک مورد فوق آماتوری بگم، من که یه آدم معمولی‌ام، تخصص آی‌تی هم ندارم در حد کنجکاوی شخصی البته کمی می‌دونم. یکبار چند وقت پیش فقط با یک بار تلاش و اون هم با سرچ گوگل به کل سابقه همین کاربر امیر در اقصی نقاط اینترنت رسیدم. یه وبلاگی هم سال ۲۰۱۵ تو tumbler ساختند و حتی عکس‌شون رو هم توش گذاشتن که احتمالا الان از خاطرشون رفته (چون حساس هستند اینجا نمی‌ذارم).

با امید به اینکه برچسبی چیزی بهم نزنید، میخام بگم عزیزان انقدر سخت نگیرید. خدایی هیچ خبری نیست شل کنید. می‌تونیم از لونه‌ها بیایم بیرون. تو شرایط فعلی کسی پی ما نیست، اگرم باشند انقدر ابزار و روش دارند که پیدا کنند، اگرم نتونند خود ما کلی سوتی دادیم. البته اصرار خاصی نیست ولی کلا گفتم بلکه اون ترس قدیمی بریزه.


با Tor browser هیچکس نمی‌تواند شما را پیدا کند.

هویت خود را ناشناس نگه داشتن این روزها آسان‌تر هم شده است.


پاتوق شب نشینی - Mehrbod - 03-16-2020

Anarchy نوشته: شخصیت خود ترامپ که بسیار عجیب و شبیه به پیاز هست که لایه لایه به نظر میرسه چون عمدا حرف های متناقض و احمقانه میزنه اما بیشتر نگاه من معطوف به ظهور ناگهانی یک فرد گمنامه که در ایستگاه 9,3/4 (اشاره به فیلم هری پاتر) سوار قطار شده چون اگر بحث اسکناس تنها بود باید هیلاری کلینتون انتخاب میشد اما انتخاب شدن ترامپ نشان از تغییرات اساسی در تفکر جامعه آمریکا داره که دنیا رو هم متاثر خواهد کرد.

توسل به کرونا جهت راحت کردن ما از این زندگی آویزون هست یا کندن کلک رژیم آخوندی E404؟؟
من به این شکل فکر نمی‌کنم چون یک نفر هویت خودش رو فاش کرد و اتفاقی براش نیوفتاد(که همون هم مشخص نیست که اتفاقی افتاده براش یا نه) دیگه همه بیخیال بشیم... مطمئن باشید هر فعالیت اثر گذاری توسط رژیم رصد و باهاش برخورد خواهد شد. این که کمتر روی فورم ها حساس شدن دلیل اصلیش از رونق افتادن بحث های جدی فورمی با ظهور توئیتر و اینستاگرام و تلگرام هست که افراد جدی اونجا کمتر فعالیت دارن و اگر هم باشن در انبوه بحث های غیر جدی و ترول وار گم خواهند شد.ایده‌ی پشت پرده‌برداری از کیستی این است که آن اندازه آدم خوشان را هویدا
کنند که برای رژیم دیگر گرفتنشان سود نکند. از یک آستانه ای به انور برای رسیدن
به انقلاب شما باید خودتان را هویدا کنید و نمی‌توانید تا ابد ناشناس بمانید. نکته اینجا تنها
در زمانشناسی آن است. زود اینکار را بکنید شما را می‌گیرند و میشوید زهر چشم، دیر بکنید
دیگران را می‌گیرند و آنها می‌شوند زهر چشم نامبرده.

پیوندی همدرگیر اینجا برای ناشناس ماندن یا دل به دریا زدن هست.