دفترچه
آگاهینامه ها - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: وابسته به تارنما (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7)
+--- انجمن: آگاهی‌نامه‌ها و اخبار تارنما (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7)
+--- موضوع: آگاهینامه ها (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


آگاهینامه ها - vice admin - 10-31-2010

کاربر «[NAME]مهربد[/NAME]» پس از دادن پیشنهاد خود برای گردانندگی تالار "هم اندیشی"، برای این کار گمارده شدند. امید است سایر کاربران گرامی با ایشان در این راه همکاری نمایند. 53


آگاهینامه ها - vice admin - 10-31-2010

کاربران ارجمند آگاه باشند که موارد زیر دستخوش تغییر شد:
گفتنی است که تغییر در سایر موارد می تواند بدون آگاهی روی دهد . روشن است که عدم آگاهی از قوانین موجب ایجاد حق برای کاربران نخواهد شد .


آگاهینامه ها - admin - 10-31-2010

کاربر «[NAME]Satan[/NAME]» برای گردانندگی تالار "ادبیات و هنر" گمارده شدند. امید است سایر کاربران گرامی با ایشان در این راه همکاری نمایند. 53


آگاهینامه ها - admin - 11-01-2010

کاربر «[NAME]Sonic[/NAME]» پس از دادن پیشنهاد خود برای گردانندگی تالار "تاریخ و فرهنگ"، برای این کار گمارده شدند. امید است سایر کاربران گرامی با ایشان در این راه همکاری نمایند. 53


آگاهینامه ها - vice admin - 11-03-2010

کاربران ارجمند آگاه باشند که بند ۱۴ قوانین عمومی تارنما ، مورد ویرایش قرار گرفت .

53


آگاهینامه ها - admin - 11-04-2010

کاربر «[NAME]Kamran[/NAME]» پس از دادن پیشنهاد خود برای گردانندگی تالار "شخصیت ها"، برای این کار گمارده شدند. امید است سایر کاربران گرامی با ایشان در این راه همکاری نمایند. 53


آگاهینامه ها - admin - 11-05-2010

کاربر «[NAME]shinbet[/NAME]» پس از دادن پیشنهاد خود برای گردانندگی تالارهای "ورزش" ، "سرگرمی" و "بازی های رایانه ای"، برای این کار گمارده شدند. امید است سایر کاربران گرامی با ایشان در این راه همکاری نمایند. 53


آگاهینامه ها - admin - 11-06-2010

کاربر «[NAME]Jooyandeh[/NAME]» برای گردانندگی و همکاری با مدیر پیشین تالار "ادیان ، مذاهب ، مکاتب" گمارده شدند. امید است سایر کاربران گرامی با ایشان در این راه همکاری نمایند.53


آگاهینامه ها - vice admin - 11-13-2010

کاربر ارجمند Dariush Rahazad برای گردانندگی و همکاری با مدیر پیشین تالارهای "فلسفه و منطق"، "سیاست ، اقتصاد ، جامعه" و "دانش و فن آوری" گمارده شدند. امید است سایر کاربران گرامی با ایشان در راه رونق گفتمان ها همکاری نمایند. 53


آگاهینامه ها - vice admin - 11-13-2010

کاربران ارجمند؛

آگاه باشید که به تازگی، دشواری‌ها و چالش‌هایی برای انجمن پدید آمد. دشواری‌هایی چون از کار افتادگی سرور به فرنود قطعی برق و نیز آفندها و تازش‌های خرابکارانه‌ای از نشانی‌های 66.197.132.133 و 174.34.232.123 از این دسته بوده است.
خوشبختانه این‌ها را پشت سر گذاشتیم و راه را برای شما گرامیان گشودیم تا همچون گذشته، به گردآوری و بیان اندیشه‌ها و بینش‌های خود بپردازید.

با سپاس ویژه از گروه گرداننده‌ی فنی تارنما 53