دفترچه
سایت زندیق در دسترس نیست! - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: سایت زندیق در دسترس نیست! (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA)سایت زندیق در دسترس نیست! - Agnostic - 07-17-2012

الان رفتم زندیق دیدم دسترسی نداره. هک شده؟


سایت زندیق در دسترس نیست! - Theodor Herzl - 07-17-2012

من با آرش بیخدا صحبت می‌کنم گاهی‌ ، ازش می‌پرسم اینجا خبر میدم ولی‌ فکر نکنم هک شده باشه .


سایت زندیق در دسترس نیست! - sonixax - 07-17-2012

آرش یک مدتی میشه که بیخیال زندیق شده - اول که اون طوریش کرد ! حالا هم این طوری . فقط امیدوارم که مشغول به روز رسانی باشه و نه جمع کردن .


سایت زندیق در دسترس نیست! - kourosh_bikhoda - 07-17-2012

مشکلی نیست. درست میشه.


سایت زندیق در دسترس نیست! - Anarchy - 07-19-2012

میگم این سایت به زبون عبری چیه که جایگزین زندیق شده؟یه چیزایی هم دارن میفروشن اونجا4


سایت زندیق در دسترس نیست! - Mehrbod - 07-19-2012

Anarchy نوشته: میگم این سایت به زبون عبری چیه که جایگزین زندیق شده؟یه چیزایی هم دارن میفروشن اونجا4

نقل قول:Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@zandiq.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/1.3.42 Server at http://www.zandiq.com Port 80

اگر روی tor دیدی آنارشی جان، گاهی زمانها ISP یکی از nodeها مانند مخابرات خودمان اگر dns error بود یا سرور داون آگهی بازرگانی برمیگرداند.


سایت زندیق در دسترس نیست! - sonixax - 07-19-2012

Anarchy نوشته: میگم این سایت به زبون عبری چیه که جایگزین زندیق شده؟یه چیزایی هم دارن میفروشن اونجا

Internal Server Error میده !
این میتونه خبر خوبی باشه 4


سایت زندیق در دسترس نیست! - Anarchy - 07-20-2012

مهربد نوشته: اگر روی tor دیدی آنارشی جان، گاهی زمانها ISP یکی از nodeها مانند مخابرات خودمان اگر dns error بود یا سرور داون آگهی بازرگانی برمیگرداند.

نه روی TOR نبود....الان شما این رو ببینید:

https://www.zandiq.com/catalog/

البته ظاهرا الان همه بخش های زندیق برگشته جز مقالات...