نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

به نظرتون نسخه جدید تالار چه طوریه؟

خیلی خوب شده!
2 رای (40.00%)
40.00%
Mehrbod، sonixax


بد نیست، میتونست بهتر باشه!
0 رای (0%)
0%


قبلی بهتر بود!
3 رای (60.00%)
60.00%
Ouroboros، Scary، yasy


این چیه اَه اَه اَه
0 رای (0%)
0%

مجموع: 5 رای (100%)