دفترچه

نسخه‌ی کامل: قوانین مربوط به ازدواج با محارم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
درود دوستان. ازدواج با محارم در تمام کشورهای دنیا جرم محسوب میشه و براش مجازات وجود داره؟
Ouroboros نوشته: بله؟

منظورم خواهر و برادر، پدر و دختر یا مادر و پسر بود.
viviyan نوشته: منظورم خواهر و برادر، پدر و دختر یا مادر و پسر بود.

در برخی کشورها سکس میان اینها در صورت بالای «سن تکلیف قانونی» بودن تمام طرفهای درگیر و رضایت آنها جرم نیست، در بسیاری دیگر خود رابطه‌ی جنسی هم جرم محسوب می‌شود و توسط دولت محاکمه می‌شود(که هرچند باورکردنی نیست اما واقعیت دارد، در همان لینک که گذاشتم آمده). در تمام کشورها تا آنجاکه من می‌دانم «ازدواج» میان اینها ممنوع است.