دفترچه

نسخه‌ی کامل: بررسی‌ اتهام کاربر Alice به مدیر Mehrbod در مورد سو استفاده از مدیریت
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4
من دیگر با کاربر Mehrbod در «ساختارشناسی زبان پارسیک» گفتگو نمی کنم ؛ ایشان دارند از جایگاه گرداننده
بودنشان دژسود می برند ( سوء استفاده می کنند )
دیشب که پس از پاسخ های من چندین و چند بار در پُست هایشان دست بردند تا کرانه نمایی های ستیزنده شان
را بپوشاند ؛ تا جاییکه سرانجام مچشان را گرفتیم و نا آگاهی شان به «کارواژگان آموده» (آمایشی) را نمایاندیم !
که باز هم در پُست هایشان دست بردند و چم واژگان را دگراندند تا لاپوشانی کنند ؛ ماجرا پایان نیافت تا اینکه شب
(پگاه) خوابیدیم و بامداد (لنگ ظهر) بیدار شدیم ، ناگهان همه پُست هایشان را دود شده یافتیم ؛ ( کمابیش تمام
پُست هایشان را زُدودند ) جدا از اینکه تازه به ما انگ "خشک اندیشی" و "ذهن بسته بودن" هم میزدند !
به گفته بابا ممد اگر کمی دیگر ادامه دهم شایندگی ِ دست به گریبان شدن هست ! (ممکنه دست به یقه بشیم)
تنها اینکه ایشان اگر فروتنانه از بنده خواهش کنند و بگویند که استاد ارجمند بانـو آلیس ؛ مهرمندانه میخواهم کـه
«کارواژه آمایشی» و دگرسانی آن با کارواژه نا آموده (=مانند سخن گفتن ؛ زمین خوردن ؛ یا "بالا آمدن" در گزاره
« آب دریا در گاه توفان "بالا می آید"» =بالاییدن ) و چهره های گوناگون کارواژه را برایم به روشنی ؛ و با زبانی ساده
جوری که من هوش کنم (بفهمم) واکاوی و کرانه نمایی کنید ، بنده ایشان را از خشک اندیشی در می آورم !
بدرود (:
Alice نوشته: من دیگر با کاربر Mehrbod در «ساختارشناسی زبان پارسیک» گفتگو نمی کنم ؛ ایشان دارند از جایگاه گرداننده
بودنشان دژسود می برند ( سوء استفاده می کنند )
دیشب که پس از پاسخ های من چندین و چند بار در پُست هایشان دست بردند تا کرانه نمایی های ستیزنده شان
را بپوشاند ؛ تا جاییکه سرانجام مچشان را گرفتیم و نا آگاهی شان به «کارواژگان آموده» (آمایشی) را نمایاندیم !
که باز هم در پُست هایشان دست بردند و چم واژگان را دگراندند تا لاپوشانی کنند ؛ ماجرا پایان نیافت تا اینکه شب
(پگاه) خوابیدیم و بامداد (لنگ ظهر) بیدار شدیم ، ناگهان همه پُست هایشان را دود شده یافتیم ؛ ( کمابیش تمام
پُست هایشان را زُدودند ) جدا از اینکه تازه به ما انگ "خشک اندیشی" و "ذهن بسته بودن" هم میزدند !
به گفته بابا ممد اگر کمی دیگر ادامه دهم شایندگی ِ دست به گریبان شدن هست ! (ممکنه دست به یقه بشیم)
تنها اینکه ایشان اگر فروتنانه از بنده خواهش کنند و بگویند که استاد ارجمند بانـو آلیس ؛ مهرمندانه میخواهم کـه
«کارواژه آمایشی» و دگرسانی آن با کارواژه نا آموده (=مانند سخن گفتن ؛ زمین خوردن ؛ یا "بالا آمدن" در گزاره
« آب دریا در گاه توفان "بالا می آید"» =بالاییدن ) و چهره های گوناگون کارواژه را برایم به روشنی ؛ و با زبانی ساده
جوری که من هوش کنم (بفهمم) واکاوی و کرانه نمایی کنید ، بنده ایشان را از خشک اندیشی در می آورم !
بدرود (:جو ندهید، من پیکهای خودم را پاک کردم، چون بجای راهنمایی گویا داشتم برای کمک کردن بازخواست میشدم و نمیدانستم.


برای ویرایش پیکها یا زدایش آنها هم نیازی به پروانه گردانندگی نیست، چنانکه شما این چند ماهه
هر پیکی که میفرستید را دو رو دیگر پاک میکنید و کسی هم تاکنون به شما چیزی در اینباره نگفته و نخواهد گفت.


در آن جستار هم نوشته‌هایتان را خودتان پاک کردید، چراکه نرم‌افزار انجمن مینویسد چه کسی پیکها را زدوده و گردانندگان نیز میبینند :e405:


پاسخ درخور شما را هم اینجا دادیم که زبانتان کوتاه شد: خوارزم زدایش کارواژگان آموده + ساخت کارواژه
اگر چیزی در راستای نقد آن دارید بگویید، اگرنه که همان خاموش مانده و زمان باارزش مرا دیگر نگیرید.
Mehrbod نوشته: در آن جستار هم نوشته‌هایتان را خودتان پاک کردید، چراکه نرم‌افزار انجمن مینویسد چه کسی پیکها را زدوده و گردانندگان نیز میبینند

من کی گفتم پُست هایم را شما پاک کردید ؟ گفتم پُستهای خودتان را زدوید ! پُستهای خودم را "خودم" زدودم !
چرا ؟ برای اینکه پیک های من پاسخ به یاوه های شما بود و چنانکه شما برای نیکنمایی پُست هایتان را زدودید ؛
خواننده گمان می بَرَد که پیک های من دری وری است و پیوندی با گفتار شما ندارد ! ( پس سخن بیجا در دهان من
نگذارید که پُست های من را "دیگری" پاک کرد و به گمانتان بخواهید چهره ام را مانند خودتان خراب کنید )

Alice نوشته: ماجرا پایان نیافت تا اینکه شب (پگاه) خوابیدیم و بامداد (لنگ ظهر) بیدار شدیم ، ناگهان همه پُست هایشان را دود شده یافتیم ؛ ( کمابیش تمام
پُست هایشان را زُدودند )
---
نخست پیش از هرچیز از سروران این تارنما میخواهم به این کاربر شیوه رفتار با یک بانو را بیاموزند ؛ دو اینکه گمان کردی
می توانی هر کشکی را با نام "پالایش زبان" به خورد هموندان اینجا بدهی ؟ نه من مچت را می گیرم ؛ سه اینکه هوده
(حق) نداری پیک های خودت را بزدایی ؛ چنانکه بالاتر گفتم پیک های من در پاسخ به گفتار شما بود ! چهار اینکه باز هم
نمیگذارم ماست مالی کنی ؛ با این روش برساخته ی کشکتان n کارواژه دیگر را می شود آموده دانست ! (تازه جدای اینکه
هنوز در کران نمایی کارواژه آمایشی دست و پا میزنید و ما اینجا به شما آسانگیری میکنیم و از کران نمایی (تعریف) می گذریم)
اکنون تو به من بگو ؛ هنگامیکه کارواژه «سخنیدن» را روا میدانی ؛ "زمین خوردن" آیا آمایشی است یا نه ؟ ( امید دارم هوش
کنی که این دو عیناً مانند یکدیگرند ) و اینکه «آب دریا در گاه ِ توفان، بالا می آید» ، "بالا آمدن" آموده است یا نه ؟
--
اینکه من دو روز دیرتر پیک هایم را میزدایم ؛ به شما چه پیوندی دارد ؟ چه کاره اید که به من گوشزد میکنید ؟
Alice نوشته: دو اینکه گمان کردی
می توانی هر کشکی را با نام "پالایش زبان" به خورد هموندان اینجا بدهی
E00eE306
باید همیشه سعی کنیم خونسرد باشیم و هوای همو داشته باشیم
مگر تعدادمون چه قدر زیاده که از دست هم رنجیده خاطر هم باشیم
اگر گاها حس میکنیم در یک موضوع با هم تفاهم نداریم مثل من و میلاد که در موسیقی تفاهم نداریم و به هیچ تفاهمی هم نمیرسیم
سعی کنیم در مورد اون موضوع با هم بحث نکنیم. که مجبور نشیم دست به گریبان شیم
چه بسی من و میلاد هم دیگه در مورد موسیقی بحثی نمیکنیم دیگه ولی به شخصه من که هیچ دلخوری ازش ندارم
و باقی بحث ها ادامه داره.
یادمون باشه اولا نزاریم کار به دعوا و کدورت بکشه و دوما اگر کار به دعوا کشید همه پل ها رو خراب نکنیم .(این حرف رو به خودم هم هستم)
اگر حس میکنید من در جایگاهی نبودم که این حرفا رو بزنم معذرت میخوام
درود بر همتون
Alice نوشته: من کی گفتم پُست هایم را شما پاک کردید ؟ گفتم پُستهای خودتان را زدوید ! پُستهای خودم را "خودم" زدودم !
چرا ؟ برای اینکه پیک های من پاسخ به یاوه های شما بود و چنانکه شما برای نیکنمایی پُست هایتان را زدودید ؛
خواننده گمان می بَرَد که پیک های من دری وری است و پیوندی با گفتار شما ندارد ! ( پس سخن بیجا در دهان من
نگذارید که پُست های من را "دیگری" پاک کرد و به گمانتان بخواهید چهره ام را مانند خودتان خراب کنید )

آری، پیکهای پاسخ من به شما ارزش چندانی به جستار نیافزوده و آنرا بیخود سنگین کرده بودند.

پستهای من نیز در راستای کمک کردن و درآوردن راهکار برای شما بود، نه اینکه
بخواهم در برابر آماجم به شما پاسخگو بوده یا بازخواست بشم، ایندو خود دو چیز گوناگون هستند:
1- کمک به کسی برای هماندیشی و راهکاریابی
2- پاسخگویی در برابر کردار و آماج (هدف)های خود

چرا این برداشت را داشتم؟ چون در پیام نهانی گفته بودید که مرا «استاد» خود میبینید و از اینرو،
من بر این پنداشت نادرست رفته بودم که دارم در راستای یکمی، به شما برای آماج مشترکان "کمک" میکنم.


اکنون که دریافتم میخواستید مرا "بازخواست" کنید، پاسخ درخورتان را دادم:خوارزم زدایش کارواژگان آموده + ساخت کارواژه

چنانکه میبینیم هم بجای نقد، به ننه من غریبم بازی افتاده‌اید :402:
Alice نوشته: نخست پیش از هرچیز از سروران این تارنما میخواهم به این کاربر شیوه رفتار با یک بانو را بیاموزند ؛

ببخشید!؟ تا دیروز که میگفتید زن و مرد برابر هستند، به شیوه رفتار که رسید بانوان «برابرتر» شدند؟ E056
Alice نوشته: دو اینکه گمان کردی
می توانی هر کشکی را با نام "پالایش زبان" به خورد هموندان اینجا بدهی ؟ نه من مچت را می گیرم ؛

آفرین، من نمیدانستم شما میخواهید مچگیری کنید، اگر نه بجای راهنمایی و کمک به رویکردیابی، همان آغاز به شما پاسخ فراخور (خوارزم زدایش کارواژگان آموده + ساخت کارواژه) میدادم.

Mehrbod نوشته: جو ندهید، من پیکهای خودم را پاک کردم، چون بجای راهنمایی گویا داشتم برای کمک کردن بازخواست میشدم و نمیدانستم.

سپاس از اینکه از آماجتان پرده‌برداری کردید 4Alice نوشته: سه اینکه هوده
(حق) نداری پیک های خودت را بزدایی ؛ چنانکه بالاتر گفتم پیک های من در پاسخ به گفتار شما بود !

پیکهای شما که از من quote کرده‌اند، چه نیازی به پست من هست؟ من با زدایش پیک‌های خودم بی آنکه دست به به ابزار گردانندگی بزنم جُستار را سبک کردم.

اینکه هوده (حق) چه کارهایی داریم یا نداریم هم در قانون‌های تارنما آمده، اگر نخوانده‌اید دوباره بخوانید!
Alice نوشته: چهار اینکه باز هم
نمیگذارم ماست مالی کنی ؛ با این روش برساخته ی کشکتان n کارواژه دیگر را می شود آموده دانست ! (تازه جدای اینکه
هنوز در کران نمایی کارواژه آمایشی دست و پا میزنید و ما اینجا به شما آسانگیری میکنیم و از کران نمایی (تعریف) می گذریم)
اکنون تو به من بگو ؛ هنگامیکه کارواژه «سخنیدن» را روا میدانی ؛ "زمین خوردن" آیا آمایشی است یا نه ؟ ( امید دارم هوش
کنی که این دو عیناً مانند یکدیگرند ) و اینکه «آب دریا در گاه ِ توفان، بالا می آید» ، "بالا آمدن" آموده است یا نه ؟

آفرین، مگر من گفتم بگذارید من چیزی را ماستمالی کنم؟ اگر پاسخ درخوری در راستای زدایش کارواژگان آموده و دستگاه کارواژه سازی ما دارید، بجای ننه من غریبم و به مهربد شیوه رفتار با بانو بدهید و ... بفرمایید اینجا بدهید: خوارزم زدایش کارواژگان آموده + ساخت کارواژه


اگرنه که همان زبان به کام گرفته و خاموش بمانید E402
Alice نوشته: اینکه من دو روز دیرتر پیک هایم را میزدایم ؛ به شما چه پیوندی دارد ؟ چه کاره اید که به من گوشزد میکنید ؟

من چنانکه میبینید در این تارنما گرداننده (مدیر) هستم و قانونهای این تارنما نیز با هماندیشی میان گردانندگان که من یکی از آنها باشم بدست آمده‌اند.

برای نمونه، همینکه برخی مانند شما پیک‌هایشان را پس از چند روز میتوانند پاک کنند مایه‌ی آزردگی برخی گردانندگان بوده و چند باری سخن از برداشتن این توانایی شده، ولی من در راستای هر چه آزادتر بودن فضای اینجا از این حقوق کاربران تا واپسین سنگر دفاع کرده و نگذاشته‌ام این رفتار نابهنجار برخی کاربران مایه‌ی قانونسازی‌های بیجا و در بند کننده باشد.

کاربران اینجا آزاداند پیک‌های خودشان را تا یک ماه پاک نموده یا ویرایش نمایند، چراکه در راستای فلسفه‌ی ما که آزادترین سخنگاه پارسی و ایران باشیم میرود.
فراموش نشود که شما میتوانید همه نوشته‌های این انجمن را نیز هرگاه که دوست داشتید دانلود کنید:
کد:
http://daftarche.com/exportپ.ن.
از گردانندگان دیگر هم خواهش میکنم این پیکهای ناوابسته به پاتوق را به جُستار فراخور جابه‌جا کنند.
Mehrbod نوشته: از گردانندگان دیگر هم خواهش میکنم این پیکهای ناوابسته به پاتوق را به جستار درخور جابه‌جا کنند.
این پاتوق که موضوع خاصی‌ ندارد ، پس چه پیکی به اینجا مربوط نمی‌شود و چه پیکی میشود؟
David Hume نوشته: این پاتوق که موضوع خاصی‌ ندارد ، پس چه پیکی به اینجا مربوط نمی‌شود و چه پیکی میشود؟

پیک‌های ایشان در راستای نقد من و انگِ دژسود بردن (سوء استفاده) از ابزار مدیریت است، پس به بخش گردانندگی وابسته میشود.

میتوان به یک جستاری به نام «انتقاد از گردانندگان» در تالار « انتقاد‌ها، پیشنهادها، دشوار‌ی‌های کاربری » جابه‌جا کرد.

من هم در راستای پیشنهادی که در تالار گردانندگان داده بودم، در جاهایی که گرداننده خود در گفتگو شرکت دارد بهتر است دست به ابزار گردانندگی نزند، از همینرو من هم نمیزنم.
Mehrbod نوشته: پیک‌های ایشان در راستای نقد من و انگِ دژسود بردن (سوء استفاده) از ابزار مدیریت است، پس به بخش گردانندگی وابسته میشود.
از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در این جستار صحبت شده است ، اگر بخواهیم تمام پیک‌هایی‌ که مربوط به یک موضوع خاص میشود را جدا کنیم که نمی‌شود ، پس پیکی از اینجا جدا نمی‌شود.:e420:E032
David Hume نوشته: از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در این جستار صحبت شده است ، اگر بخواهیم تمام پیک‌هایی‌ که مربوط به یک موضوع خاص میشود را جدا کنیم که نمی‌شود ، پس پیکی از اینجا جدا نمی‌شود.:e420:E032

بیخود است. انگِ سوء استفاده من از ابزار مدیریت چه پیوندی به پاتوق دارد؟


شما هم دو روزه تازه پس از عملیات انتحاری رفتن و سوء استفاده خودتان از ابزار گردانندگی، دوباره به سمت گردانندگی برگشته‌اید.

پس بگذارید یک کار درست‌تر از شما رسیدگی کند 3
صفحات: 1 2 3 4