رتبه موضوع:
  • 2 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

سفسطه ی فرد یکسان بین!
#41

mbk نوشته: "
ببینید شما از نوشته هایم دریافتید من نوشتارهای آسمانیِ پیشین را پذیرا نیستم؟
بنده کی عرض کردم که شما پذیرا نیستید؟! اتفاقا بر عکس آن را مطرح کردم اینکه شما بنا به گفته ی خودتان تنها قرآن را خوانده اید و در قرآن تورات و انجیل تایید شده اند پس کاملا روشن است که شما تورات و انجیل را قبول دارید ولی پرسش بنده تنها در مورد قرآن بود و اینکه از کجا ایمان دارید که قرآن کتاب خداست؟ و اینکه با وجود تشابهات فراوانی که بین کتاب های آسمانی تورات و انجیل و قرآن است اما تفاوتهای چشمگیری هم وجود دارد.
mbk نوشته: من گفتم چون زبان پایه عبری نمیدانم برای خواندن نوشتارهای خداوند تورات یا انگلیسی یا دگر زبان برای خواندن انجیل ،، نمیتوام درباره شان خیلی داوری کنم چه نوشته هست،
هم نمونه نهج البلاغه یا نوشتارهای پس از سخن خداوند قرآن که از زبانهای دگر باورمندهاست اگر همسو با سخن خداوند باشد پذیرایم ،
باز چون سخن خداوند قرآن چشمه هم رسا هست سراغ دگر نوشته ها نمیروم ، نمونه کسی واژه نامه انگلیسی به انگلیسی Oxford دارد نمیرود سراغ دگر واژه نامه های انگلیسی به فارسی برای فهمیدن یک واژه ..
مگر این کتابها تنها به زبان عبری یا انگلیسی هستند؟! برای نمونه همین قرآن ترجمه ی چینی آن هم وجود دارد! کتاب تورات هم به زبان فارسی ترجمه شده است و با یک گوگل می توانید به ترجمه ی فارسی آن دست یابیدو بنده خودم خیلی خیلی کم عبری می دانم چون زبان بسیار سختی است و بنده هم علاقه ای به یادگیری آن نداشتم ولی خب تورات را به فارسی و انگلیسی خوانده ام. همانطور انجیل را .
همین معیار همسو بودن با سخن خداوند بودن چیست؟ هم اکنون داعش هم مدعی هم سو بودن با سخن خداوند است ، حکومت ایران هم همینطور اسرائیل هم همینطور و از این میان کدامیک هم سو با سخن خداوندند؟ همه ی آنها؟ آیا سخن خداوند نسبی است؟


mbk نوشته: ببینید بنده هم گفتم خداوندُ بیشتر دوست بداریمُ ،نمونه این آقا بد زبانست یا شما بدزبانی کنید یا رهاشان کنید رود پِی کارش ، که من روش دومی را میپسندم چون زمانی این گیر می افتد شرمنده سرافکنده میشود که چرا در پِی آزار بود ، خداوندا مرا سختترین دوستتدار خودت دار که ناگواریت از همه بیشتر نیز توانت هم پیوسته برپاساز نماز برای پیوستت دار تویی که گرما برای باردهی گیاهها گذاشتی هم باران

نه بنده خدا کجا بد زبان است فقط وقتی اسم اسلام می آید از اینرو به آنرو می شود!! شاید اینروزها من کمی آستانه ی تحملم پایین آمده و حساس شده ام . ایشان بسیار انسان نیکخواه و بزرگواری است که تنها دشمنشان اسلام است و مسلمانی!
حضرت امیر فرموده اند هر کس به من کلمه ای بیاموزد مرا بنده ی خویش ساخته است و خب بنده که از ایشان بسیار آموخته ام و باید در برابر ایشان تا آخر عمر متواضع فروتن باشم!


پاسخ
#42

به شناسه خداوند مهرگستر خیلی مهربان
سارا نوشته: بنده کی عرض کردم که شما پذیرا نیستید؟! اتفاقا بر عکس آن را مطرح کردم اینکه شما بنا به گفته ی خودتان تنها قرآن را خوانده اید و در قرآن تورات و انجیل تایید شده اند پس کاملا روشن است که شما تورات و انجیل را قبول دارید ولی پرسش بنده تنها در مورد قرآن بود و اینکه از کجا ایمان دارید که قرآن کتاب خداست؟ و اینکه با وجود تشابهات فراوانی که بین کتاب های آسمانی تورات و انجیل و قرآن است اما تفاوتهای چشمگیری هم وجود دارد.

ببینید بایسته است؟مهر یک نفر بخورد ! جز خداوند ،کدام راستُ کدام دروغ؟ مگر اندیشه ندارم بفهمم!
نمونه خداوند شناساندنِ سخن خداوند به اینگونه هست،،آسمان را بلندا ساخت زمین را چون گهواره ای برای پرورشتان گذاشته در پشت در پشتی شب نیز روز نشانه ای برا باورمندها ست ،شب برای آسوده خوابیدن،روز برای کارُ جستجوی روزی،با باران دانه ها جوانه میزنند،پس بیهوده نیافریده شدیم هدفمند هستیم ،چون از تخم نرُ ماده پدیدار شدیم از پستان مادر ها شیر نوشیدیم بزرگتر شدیم به پیری رسیم تا فراموشکارِ همه گردیم،نگوییم کسی توانِ دوباره زنده سازیمان ندارد... از این که نوشتاری گوید کسی فرزند خداوندِ یا کَسهایی خیلی بیجا هم خنده دار هست ،نمونه کسی چون عیسی درود خداوند برش باد چون آدم پدر ما آفریده شد که از گل بود باز بِهِش گفت هست شو پس هست میشود با غذاخوردن با دم فرو بردن با گوشت استخوان، نه خود »آمرزش از خداوند میخواهم« خدازاده باشد،نیز کسی چنین اندیشد از همبازگذارهای مشرک هم نجس هست، سخن خداوند قرآن بیش از همه به چنین پاکی اش دوست دارم همه پیامبر ها را بندهء خداوند میداند..

نقل قول:
مگر این کتابها تنها به زبان عبری یا انگلیسی هستند؟! برای نمونه همین قرآن ترجمه ی چینی آن هم وجود دارد! کتاب تورات هم به زبان فارسی ترجمه شده است و با یک گوگل می توانید به ترجمه ی فارسی آن دست یابیدو بنده خودم خیلی خیلی کم عبری می دانم چون زبان بسیار سختی است و بنده هم علاقه ای به یادگیری آن نداشتم ولی خب تورات را به فارسی و انگلیسی خوانده ام. همانطور انجیل را .
ببین زمانی که عربی ام خوب نبود برگردانهای فارسی کار میکردم خیلی سرگردان بودم،،نمونه "یا ایها الرسول بلغ ما.." مینوشتند برای پیشوا گزینش کردن هست، ،جایی که عربی خواندنم خوب شد فهمیدم نه ،،چون خیلی پیوند داشت به نشانه ها آیهء پسُ پیشش ،، که برای هشدار به پیغمبر بود که گوشزد کند به دریافت دارنده های نوشتار آسمانی چون تورات دارها ،انجیل دارها ،همین سخن پیش رو قرآن دارها ،شما بر هیچ نیستید کارتان سودی ندارد،مگر این نوشتارهاتانُ برپاسازید ،یکتا پرستی ناروا رواها هم دیگر فرمانها ، که گفت هم آنچه بِهِشان گوشزد میکنی فراوانشان روپوشنده هم سرکش میشوند ،پس اندوهناک از کارشان مباش، که آمدند برگردانِ همین نشانه یا آیه را به آسانی دست زدند کج ساختند، هم بنده می اندیشم اگر نوشتار پایه زبان مادر همین تورات یا انجیل را داشته باشیم فراوان بیهوده گویی رخت خواهند بست ،دستِ دو یا سهء نوشته ها چون پایه نیست،
نقل قول:
همین معیار همسو بودن با سخن خداوند بودن چیست؟ هم اکنون داعش هم مدعی هم سو بودن با سخن خداوند است ، حکومت ایران هم همینطور اسرائیل هم همینطور و از این میان کدامیک هم سو با سخن خداوندند؟ همه ی آنها؟ آیا سخن خداوند نسبی است؟


همسو میشود همانند یکجور،شما از کجا دانستید داعش همسو هست با سخن خداوند یا ایران؟نمونه من پیشتر دنبلان نمی‌خوردم چون در دست نوشته های برخی بوده دنبلان، آن مغز نمیدانم بهمان جا نارواست چون بهمان کس گفته سهم سرکش شیطان هست،زمان کشتن جانور نر در زمان ابراهیم درود خداوند برش باد شیطان گفت این سهم منِ بیخود ناروا سازی کردند،یا طلا برای مردها نارواست ،زمانی که رفتم سخن خداوند خواندم دیدم جانور آزاد گوشت زمانی با شناسه خداوند سرش بُریم تنها خونش نارواست نه دگر جا،یا یک نشانه آیه هست میگوید کیست قشنگی زینت آزادِ خداوندُ ناروا کرد،نمونه طلا را چه کسی بر مردها ناروا کرد، یا داعش که اینهمه خداوند گفت یکپارچه باشید در زمین دنبال ویرانگری نباشید،چنگ زنید به ریسمان خداوندُ چند فراز نباشید،می آیند برادر کشی، چرا نمیروند آنتالیا خودشان را واپاشی منفجر نمیکنند چرا با اسراییل کاری ندارند چرا ،، هر چند که این رفتار در بیشتر باورمندنما ها هست نه تنها داعشیها،،

نقل قول:
نه بنده خدا کجا بد زبان است فقط وقتی اسم اسلام می آید از اینرو به آنرو می شود!! شاید اینروزها من کمی آستانه ی تحملم پایین آمده و حساس شده ام . ایشان بسیار انسان نیکخواه و بزرگواری است که تنها دشمنشان اسلام است و مسلمانی!
حضرت امیر فرموده اند هر کس به من کلمه ای بیاموزد مرا بنده ی خویش ساخته است و خب بنده که از ایشان بسیار آموخته ام و باید در برابر ایشان تا آخر عمر متواضع فروتن باشم!

خوب من کاری ندارم باهاشان چگونه رفتار دارید تنها میگویم که آموزگار نبایستی بیخود بستانکار یا طلب کار باشد زمانی که راه کج گزینش کرد چه که روزی چیزی آموزانَد بنده اش شویم که زیر بار بندگی جز خداوند رفتن هیچ نمی ارزد، خداوندا مرا برپاساز پیوست نماز دار هم دهنده دارایی پاکیزه در راهت نه چشم تنگ تویی که روزی فراخ نیز اندازه میداری
پاسخ
#43

mbk نوشته: به شناسه خداوند مهرگستر خیلی مهربان ببینید بایسته است؟مهر یک نفر بخورد ! جز خداوند ،کدام راستُ کدام دروغ؟ مگر اندیشه ندارم بفهمم!

خب جنابان راسل و نیچه و ولتر هم اندیشه داشتند و اصلا پیشه اشان در زندگی اندیشه کردن بوده است اما به بی خدایی و بی دینی رسیدند!

mbk نوشته: ببین زمانی که عربی ام خوب نبود برگردانهای فارسی کار میکردم خیلی سرگردان بودم،،نمونه "یا ایها الرسول بلغ ما.." مینوشتند برای پیشوا گزینش کردن هست، ،جایی که عربی خواندنم خوب شد فهمیدم نه ،،چون خیلی پیوند داشت به نشانه ها آیهء پسُ پیشش ،، که برای هشدار به پیغمبر بود که گوشزد کند به دریافت دارنده های نوشتار آسمانی چون تورات دارها ،انجیل دارها ،همین سخن پیش رو قرآن دارها ،شما بر هیچ نیستید کارتان سودی ندارد،مگر این نوشتارهاتانُ برپاسازید ،یکتا پرستی ناروا رواها هم دیگر فرمانها ، که گفت هم آنچه بِهِشان گوشزد میکنی فراوانشان روپوشنده هم سرکش میشوند ،پس اندوهناک از کارشان مباش، که آمدند برگردانِ همین نشانه یا آیه را به آسانی دست زدند کج ساختند، هم بنده می اندیشم اگر نوشتار پایه زبان مادر همین تورات یا انجیل را داشته باشیم فراوان بیهوده گویی رخت خواهند بست ،دستِ دو یا سهء نوشته ها چون پایه نیست،


خب قرآن و اصلا هر کتابی که ریشه در علوم غیرمادی دارد نیاز به تفسیر دارد حال می خواهد این یک کتاب آسمانی باشد و یا یک دیوان شعر! و خب هرکسی هم تفسیری از قرآن می کند برای نمونه وهابی هایی که عرب هستند زبان مادریشان عربی است ولی پس چرا به چنین درکی از قرآن رسیده اند؟ برای نمونه یکی از قاریان مصری که وهابی بود هر جا می رفته پول هنگفت برای قرائت قرآن طلب می کرده و وقتی علت را از وی جویا می شوند می گوید مگر در قرآن نیامده "ثمنا قلیلا.." که قرآن را به بهای کم نفروشید پس من هم باید بهای بالا برای قرائت قرآن طلب کنم!!!!!!!!!! می بینید!!! اصلا بیشتر داعشی ها عرب تبارند و خب چنین درکی از قرآن دارند!

در ضمن زبان اصلی کتاب انجیل عبری است ولی به زبانهای دیگر چون لاتین و بعدها انگلیسی ترجمه شده است و زبان انگلیسی حتی زبان دوم هم نیست چه برسد اول ! ولی نکته ای که بسیار گیراست این است که همه ی مسیحیان جهان انجیل را به زبان مادری خویش می خوانند و نه به زبان اصلی آن که عبری است!! یعنی درست برعکس مسلمانان که ترجیح می دهند قرآن را به عربی بخوانند. هرچند مسلمانان غربی قرآن را به زبان انگلیسی می خوانند ولی باز همانها هم به دنبال یادگیری زبان عربی و یا دستکم الفبای عربی هستند تا بتوانند قرآن را به زبان اصلی آن روخوانی کنند چون می گویند ثواب دارد! و البته بنده هم بسیار شنیده ام که گفته شده همینطوری بدون آنکه قرآن را بفهمیم اگر روخوانی کنیم ثواب دارد!!!

mbk نوشته: همسو میشود همانند یکجور،شما از کجا دانستید داعش همسو هست با سخن خداوند یا ایران؟نمونه من پیشتر دنبلان نمی‌خوردم چون در دست نوشته های برخی بوده دنبلان، آن مغز نمیدانم بهمان جا نارواست چون بهمان کس گفته سهم سرکش شیطان هست،زمان کشتن جانور نر در زمان ابراهیم درود خداوند برش باد شیطان گفت این سهم منِ بیخود ناروا سازی کردند،یا طلا برای مردها نارواست ،زمانی که رفتم سخن خداوند خواندم دیدم جانور آزاد گوشت زمانی با شناسه خداوند سرش بُریم تنها خونش نارواست نه دگر جا،یا یک نشانه آیه هست میگوید کیست قشنگی زینت آزادِ خداوندُ ناروا کرد،نمونه طلا را چه کسی بر مردها ناروا کرد، یا داعش که اینهمه خداوند گفت یکپارچه باشید در زمین دنبال ویرانگری نباشید،چنگ زنید به ریسمان خداوندُ چند فراز نباشید،می آیند برادر کشی، چرا نمیروند آنتالیا خودشان را واپاشی منفجر نمیکنند چرا با اسراییل کاری ندارند چرا ،، هر چند که این رفتار در بیشتر باورمندنما ها هست نه تنها داعشیها،،


ای بابا ! من داعش را برای نمونه آوردم آنکه تکلیفش روشن است!
راستش استادم یک پرسشی از بنده کرده و آن اینکه مسیحیان برای دنیا بیشتر مفید بوده اند یا مسلمانان؟ مسیحیان بیشتر به تو خوبی کرده اند یا مسلمانان؟!و با این کارهای داعش و دیگر تروریستهای القاعده و طالبان بنده پاسخی جز سکوت نداشتمSad به هر حال همه ی مردم دنیا آنها را مسلمان می بینند و تنها ماییم گه می گوییم خیر اینها مسلمان نیستند! برای نمونه همین حضرت استاد می فرماید تمام بدبختی خاورمیانه تقصیر این اسلام است و بس!!اگر نبود الان خاورمیانه بهترین جای دنیا بود!!!!!!

mbk نوشته: خوب من کاری ندارم باهاشان چگونه رفتار دارید تنها میگویم که آموزگار نبایستی بیخود بستانکار یا طلب کار باشد زمانی که راه کج گزینش کرد چه که روزی چیزی آموزانَد بنده اش شویم که زیر بار بندگی جز خداوند رفتن هیچ نمی ارزد، خداوندا مرا برپاساز پیوست نماز دار هم دهنده دارایی پاکیزه در راهت نه چشم تنگ تویی که روزی فراخ نیز اندازه میداری

نمی دانم شاید مجبور به انتخاب گزینه ی ترانسفر گردم! اینهم از بخت و اقبال ماست دیگرSad

وقتی در مورد توراه و انجیل از او پرسش می کنیم می گوید who the hell are you to question the choices of God? ولی خودش آزادست که اسلام را بطور کامل به باد نقد و یا بهتر است بگویم به باد ناسزا بگیرد Sad


پاسخ
#44

" بسم الله الرحمن الرحیم
.. ﻭَﻗﺎﻝَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺍﺷﺘَﺮﺍﻩُ ﻣِﻦ ﻣِﺼﺮَ ﻟِﺎﻣﺮَﺃَﺗِﻪِ ﺃَﻛﺮِﻣﻲ ﻣَﺜﻮﺍﻩُ ﻋَﺴﻰٰ ﺃَﻥ ﻳَﻨﻔَﻌَﻨﺎ ﺃَﻭ ﻧَﺘَّﺨِﺬَﻩُ ﻭَﻟَﺪًﺍ ۚ ﻭَﻛَﺬٰﻟِﻚَ ﻣَﻜَّﻨّﺎ ﻟِﻴﻮﺳُﻒَ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺭﺽِ ﻭَﻟِﻨُﻌَﻠِّﻤَﻪُ ﻣِﻦ ﺗَﺄﻭﻳﻞِ ﺍﻷَﺣﺎﺩﻳﺚِ ۚ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏﺎﻟِﺐٌ ﻋَﻠﻰٰ ﺃَﻣﺮِﻩِ ﻭَﻟٰﻜِﻦَّ ﺃَﻛﺜَﺮَ ﺍﻟﻨّﺎﺱِ ﻻ ﻳَﻌﻠَﻤﻮﻥَ ﴿۲۱﴾ .."
" به شناسه خداوند مهرگستر همیشه مهربان
..هم گفت همان خریدارش از مصر برا خانمش گرامیدارش جایگاهش شاید که سود میرساندمان یا چند گیریمش زاده ایُ جورِ این جافراهمیدیم برایوسف در زمینُ برا میاموزانیمش از سرانجامِ رخدادگویی هاُ خداوند چیره سازی بر دستورشُ تا بودِ فراوانی مردمها نه میدانند 21.."
سارا نوشته: خب جنابان راسل و نیچه و ولتر هم اندیشه داشتند و اصلا پیشه اشان در زندگی اندیشه کردن بوده است اما به بی خدایی و بی دینی رسیدند!

ببینید کسی اگر بگوید اندیشه را کار نزنیم باورش سودی نرساند،خداوند گفت کسی چون فرعون با اینکه دانسته موسی درود خداوند برش باد چیزی جز درست نمی گوید گفت گمان میدارمش این پیامبر خداوند درغگوست افسونگر هست دیوانه هست،گفت کوشکی سازم به خدای موسی دست یابم ،، که سرانجام در آب دریا فرورفت ،بستگی دارد آدم هدفش خوشنودی خداوند باشد یا چیز دیگر،بت پرستها هم دوزخی اند که چیزی از اندیشه شان کار نمیزنند، راسل یا نیچه که من نوشتارشان نمیخوانم سودی برایم ندارد چه یا که بودند
نقل قول:
خب قرآن و اصلا هر کتابی که ریشه در علوم غیرمادی دارد نیاز به تفسیر دارد حال می خواهد این یک کتاب آسمانی باشد و یا یک دیوان شعر! و خب هرکسی هم تفسیری از قرآن می کند برای نمونه وهابی هایی که عرب هستند زبان مادریشان عربی است ولی پس چرا به چنین درکی از قرآن رسیده اند؟ برای نمونه یکی از قاریان مصری که وهابی بود هر جا می رفته پول هنگفت برای قرائت قرآن طلب می کرده و وقتی علت را از وی جویا می شوند می گوید مگر در قرآن نیامده "ثمنا قلیلا.." که قرآن را به بهای کم نفروشید پس من هم باید بهای بالا برای قرائت قرآن طلب کنم!!!!!!!!!! می بینید!!! اصلا بیشتر داعشی ها عرب تبارند و خب چنین درکی از قرآن دارند!

ببینید من نمیگویم عربی ام خیلی خیلی خو هست، باز به
".. ﻭَﺁﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﻤَﺎ ﺃَﻧﺰَﻟْﺖُ ﻣُﺼَﺪِّﻗًﺎ ﻟِّﻤَﺎ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮﺍ ﺃَﻭَّﻝَ ﻛَﺎﻓِﺮٍ ﺑِﻪِ ۖ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺸْﺘَﺮُﻭﺍ ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻲ ﺛَﻤَﻨًﺎ ﻗَﻠِﻴﻠًﺎ ﻭَﺇِﻳَّﺎﻱَ ﻓَﺎﺗَّﻘُﻮﻥِ ‏ 41 .."
" ..هم باور آورید به چه فرو فرستنده میباشم راستدانی براچه باهاتانُ نه میباشید آغازی روپوشاننده بِهِشُ نه خریدار چند میباشید به نشانه هام بهایی همیشه اندکیُ آری خودمُ باز چند بیمناک باشید 41 .."
بهای اندک میشود هر پول این سرا..آدمی نبایستی خریدُ فروش کنیم نشانه های خداوندُ جز به سرای دیگر جز خوشنودی خداوند،پس چه میشود "..لا أسئلكم علیه اجرا الا.." کمُ بیش همه پیامبر ها اینُ گفتند،شاید کسی خواسته سخن خداوند قرآن خوانها را به دروغ چیزی چسبانده باشد که ".ثمنا قلیلا.." برای دستمزد هست، من صدقه را پذیرایم نمونه یک خواننده قرآن چیزی داشته باشد که گرسنگی نکشد اونهم دیگری بِهِشان دهد نه خود درخواست کند اگر نیازمند نیست،،پس اینجا هم میرسیم به اندیشه هم که دگر سرا را هدف داشته باشیم هم خوشنودی خداوند..

نقل قول:
در ضمن زبان اصلی کتاب انجیل عبری است ولی به زبانهای دیگر چون لاتین و بعدها انگلیسی ترجمه شده است و زبان انگلیسی حتی زبان دوم هم نیست چه برسد اول ! ولی نکته ای که بسیار گیراست این است که همه ی مسیحیان جهان انجیل را به زبان مادری خویش می خوانند و نه به زبان اصلی آن که عبری است!! یعنی درست برعکس مسلمانان که ترجیح می دهند قرآن را به عربی بخوانند. هرچند مسلمانان غربی قرآن را به زبان انگلیسی می خوانند ولی باز همانها هم به دنبال یادگیری زبان عربی و یا دستکم الفبای عربی هستند تا بتوانند قرآن را به زبان اصلی آن روخوانی کنند چون می گویند ثواب دارد! و البته بنده هم بسیار شنیده ام که گفته شده همینطوری بدون آنکه قرآن را بفهمیم اگر روخوانی کنیم ثواب دارد!!!
همین که گفتم پس پیرو نامهای مسیح درود خداوند برش باد هر چه آخوند هاشان گفتند پیروی میکنند هم رنج خواندن زبان پایهء نوشتار خود را به خودشان نمیدهندُ آنها هم هر چه بخواهند برایشان میبافند، بجای چشمه آب نوشیدن میروند دره هایی که روشن نیست از کجا آب میخورد، مگر خواندن به زبان عربی سخن خداوند تنها سودش به بهره ثواب روخوانیش هست، چرا پس خداوند گفت
" ﺍﻟﺮ ۚ ﺗِﻠْﻚَ ﺁﻳَﺎﺕُ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟْﻤُﺒِﻴﻦِ ‏( 1 ‏) ﺇِﻧَّﺎ ﺃَﻧﺰَﻟْﻨَﺎﻩُ ﻗُﺮْﺁﻧًﺎ ﻋَﺮَﺑِﻴًّﺎ ﻟَّﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ ‏( 2 ‏).."
اندیشه گرفتن یا "تعقلون" پس چه؟
نقل قول:
ای بابا ! من داعش را برای نمونه آوردم آنکه تکلیفش روشن است!
راستش استادم یک پرسشی از بنده کرده و آن اینکه مسیحیان برای دنیا بیشتر مفید بوده اند یا مسلمانان؟ مسیحیان بیشتر به تو خوبی کرده اند یا مسلمانان؟!و با این کارهای داعش و دیگر تروریستهای القاعده و طالبان بنده پاسخی جز سکوت نداشتمSad به هر حال همه ی مردم دنیا آنها را مسلمان می بینند و تنها ماییم گه می گوییم خیر اینها مسلمان نیستند! برای نمونه همین حضرت استاد می فرماید تمام بدبختی خاورمیانه تقصیر این اسلام است و بس!!اگر نبود الان خاورمیانه بهترین جای دنیا بود!!!!!!


ببینید چرا چسبیدیم به هزار سال پیش؟کی چه کرد،، که که بود..بِهِمان کس چه گفت..؟ببینید چرا باورمندهای مسلمان نوشتار کتابشان که قرآن هست چنگ نمیزنند رها از هر کسی دیگر،نمونه نشانه یا آیه قرآن که بار فهمش آسان هست هم انگیزان یکپارچگی هست را بِهِش پینه به سخن یکی که هزار سال پیش رفت میزنیم ،پس باورمندهای کنونی دوگانه پرستی ندارند؟مرده رفته نادسترس دوستدار نیستند؟ آیا به روز زندگی دارند؟یا فرورفته در تاریخی ناروشن؟

نقل قول:
نمی دانم شاید مجبور به انتخاب گزینه ی ترانسفر گردم! اینهم از بخت و اقبال ماست دیگرSad

وقتی در مورد توراه و انجیل از او پرسش می کنیم می گوید who the hell are you to question the choices of God? ولی خودش آزادست که اسلام را بطور کامل به باد نقد و یا بهتر است بگویم به باد ناسزا بگیرد Sad

ببینید پیشتر گفتم اینها مغزشان جا ندارد کسی که در جوانی چیزی بارش نشده پیر که شد هیچ راست نمیشود گنجایششان بیش از این نیست،پس رهاشان سازید،
خداوندا مرا از خریدُ فروشنده های نشانه هات به بهایی اندک مدارُ برپاساز پیوست نماز دار برای یادت ای که زمینُ تابستانُ جنبنده ها آفرید
پاسخ
#45

mbk نوشته: "

ببینید چرا چسبیدیم به هزار سال پیش؟کی چه کرد،، که که بود..بِهِمان کس چه گفت..؟ببینید چرا باورمندهای مسلمان نوشتار کتابشان که قرآن هست چنگ نمیزنند رها از هر کسی دیگر،نمونه نشانه یا آیه قرآن که بار فهمش آسان هست هم انگیزان یکپارچگی هست را بِهِش پینه به سخن یکی که هزار سال پیش رفت میزنیم ،پس باورمندهای کنونی دوگانه پرستی ندارند؟مرده رفته نادسترس دوستدار نیستند؟ آیا به روز زندگی دارند؟یا فرورفته در تاریخی ناروشن؟

هزار سال را از کجا در آورده اید؟! پرسش ایشان اتفاقا مربوط به زمان حال می شود! و اینکه هر چه پیشرفت و تکنولوژی و دانش هست همه اش از غرب است و در مقابل هرچه جنگ و خونریزی و عملیات تروریستی هست در کشورهای اسلامی و بوسیله ی مسلمانان است!
ایشان می خواهد با این نمونه بگوید که مسیحیت دین برحقیست چون پیروانش همگی انسانهای مفید و درست و حسابی برای بشریت هستند و در مقابل اسلام نه ...


پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان