خوب دوستان به سلامتی امروز کاری رو تموم کردم که تا آخر عمرم یادم نمیره :e41f::e415:
برای یک Whore House خیلی اساسی برنامه حساب کتاب ساعتهای سکس، صورت حساب، پرداخت ماهیانه و سالیانه و ... نوشتم و...