ما در منطقه خاور میانه دوستی نداریم.
اسرائیل هم یگانه چیزی که برایش با ارزش است این است قدرت اول بودن در خاور میانه است. خارج از این چرت و پرت های جمهوری اسلامی درباره صهیونیسم اسرائیل واقعا لابی...