داشتم روی یوتیوب موزیک می شکاریدم که به این رسیدم . این ترک از بهترین ترک های مورد علاقه منه و جزو اولین موزیک هایی بود که در سبک متال باهاش آشنا شدم .
البته در این راه پیر و مرشد داشده باشید خیلی...