طرف معنی انقلاب رو نمیدونه همینطور معنی دموکراسی رو.

انقلاب میشه ساقط شدن نظام کنونی و شکل گیری نظام دیگه و مردم اون زمان هم طبق اصول دموکراسی و همه پرسی سراسری به جمهوری اسلامی رای دادن.