آیا این برنامه‌ها با مرورگر کروم سازگاری دارند؟ هیچ دانلودمنیجری در کروم قابل ِ استفاده نیست.