دفترچه
نام های دیرین استان ها و شهر های ایران - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای ویژه (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87)
+--- انجمن: تاریخ، فرهنگ، همبود (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF)
+--- موضوع: نام های دیرین استان ها و شهر های ایران (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)نام های دیرین استان ها و شهر های ایران - SAMKING - 01-25-2013

[ATTACH=CONFIG]1333[/ATTACH]

در این جستار نام های باستانی و دیرین شهرها و استان های ایران رو گرد آوری میکنیم.
*در فرتور بالا برخی نامها رو میبینید که پارسی نیستند ، پس سرزمینِ این استانهای امروزی پیش از یورش تازیان نامی پارسی نداشته اند و دیرین ترین نامشان همین نام های تازی است؟
برای نمونه زنجان که با نام تازی "خمسه" نمایان است نام پارسی دیرینش چه بوده؟

**یک نکته : انوش راوید یک نوشته ای در وبلاگش بود که میگفت شاید عرب ها همه ایران را نگرفته بودند در زمان یورش به ایران.
و فرنودش این بود که ایالت بصره و ری در کنار هم باید بوده باشند ، شگفت این که در این فرتور نام استان بوشهر را "ری شهر" نوشته اند.
کسی میتواند سندی برای این نامگذاری بیابد؟نام های دیرین استان ها و شهر های ایران - Gilgamesh - 01-25-2013

نام باختران بعد از انقلاب اسلامی روی شهر کرمانشاه گذاشته شد.
نام‌های باستانی که منسوب به این شهر هستند عبارتند از: کامبادن، کارمیشان [یا کارمیشین] و در دوره‌ی اسلامی ابتدا قرمسین و بعدها کرمانشاه [یا کرمان شان] تغییر پیدا کرد


نام های دیرین استان ها و شهر های ایران - mamad1 - 01-25-2013

طهران و قم همین بودن همیشه؟
جالبه


نام های دیرین استان ها و شهر های ایران - SAMKING - 01-25-2013

mamad1 نوشته: طهران و قم همین بودن همیشه؟
جالبه
زیاد دل‌استوار نیستم، ولی شاید دیرین‌ترین نام ِ این استان‌ها باشد.
چرا که 1000 سال پیش استان قم یا تهرانی در کار نبوده، و پس از برپا شدن این استان‌ها نخستین و دیرین‌ترین نامشان همینها بوده.


نام های دیرین استان ها و شهر های ایران - mahtab71 - 01-26-2013

جالبه!
نمیدونستم لرستان اسم باستانی زادگاه من بوده و از دیرباز این اسمو داشته.


نام های دیرین استان ها و شهر های ایران - Mehrbod - 01-26-2013

mahtab71 نوشته: جالبه!
نمیدونستم لرستان اسم باستانی زادگاه من بوده و از دیرباز این اسمو داشته.

همچین چندان به نقشه‌ای اعتبار نیست، طهران بیگمان نداشته‌ایم اینجور که اینجا آمده.


نام های دیرین استان ها و شهر های ایران - iranbanoo - 01-26-2013

سبحستان؟
تو کتاب گیرشمن خوندم که اسم سیستان,سگستان بوده...