دفترچه
پیامبران امروز ، معجزه گران واقعی - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای ویژه (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87)
+--- انجمن: دین (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%86)
+--- موضوع: پیامبران امروز ، معجزه گران واقعی (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C)پیامبران امروز ، معجزه گران واقعی - Agnostic - 09-27-2012

تا قبل از رنسانس انسان در زیر سیطره:
1) بیماری ها
2) خرافات
3) بیسوادی و کم اطلاعی
4) نقض حقوق فردی و اجتماعی (ظلم و تبعیض و برده داری و شکنجه و ...)
5) فقر و ناتوانی و زندگی سخت


قرار داشت.
سپس جنبش علمی فرهنگی در اروپا باعث لیبرالیسم و صنعتی شدن و رشد دانش شد. که این موارد عجز انسان را پاک نمود و بشر را از زیر سیطره موارد فوق نجات داد.

در عرصه ادیان مثلا حضرت محمد رسول الله چه خدمتی به بشریت کرده؟ رواج توحش ،رواج خرافات، رواج پدوفیلی، رواج شکنجه، رواج برده داری، رواج تبعیض و ... حالا برایش درود می فرستند که درود بر محمد و خاندان پاکش[!!!؟]

در این تاپیک پیشگامان علم و دانش (علوم انسانی ، پزشکی ، طبیعی و پایه و مهندسی و ...)و تکنولوژی (پیامبران و خیرخواهان واقعی) را معرفی کنید.


پیامبران امروز ، معجزه گران واقعی - Agnostic - 09-27-2012

1) ادعا میشود پیامبران و قبر امامان بیماری معدودی از افراد خاص را شفا داده اند. می گوییم درست. ببینید در شرق و غرب جهان هر چند سال بیماری های مثل وبا و طاعون جان میلیونها نفر را می گرفت و امامان و پیامبران هم کاری از دستشان بر نمی آمد.
چه کسانی بیماری ها را ریشه کن و بیماران را علاج کرده اند؟

پاستور و کخ و جنر پیشگامان کشف میکروب هاو مبارزه با آن بودند.
ویلیام هاروی کاشف گردش خون.
گرین مورتون کاشف داروی بیهوشی