دفترچه
پاتوق شب نشینی - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: پاتوق شب نشینی (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117


پاتوق شب نشینی - سارا - 08-27-2015

sonixax نوشته: درود خوبم! خوبین ؟ :دی کار داشتم، به زندگی ام میرسیدم، یک سفر کوتاه برای ولگردی رفتم پاریس که البته از آنجا هم یکی دو باری سر زدم، الان بی کارم آمده ام اینجا. فردا کار دارم باز نیستم! پس فردا شاید باز باشم!!! خلاصه هستیم در خدمتتون. سلام ما را هم به استاد کشیش نمایتان برسانید بگویید با تلیت کردن مخ یک نفر دیگه عقیده ات بسط پیدا نمیکند.
خوبم شکر خدا! خوش بحالتون میرید سفر می گردید منکه اینروزها فقط مشغول نوشتن مقاله هستم و مقله هایی که سابمیت کرده بودم جوابشان دارد می آید یکی در میان اکسپت - ریجکت !! همین الان ریجکت یکیشون برام اومد. به یک ژورنال ایرانی سابمیت کرده بودم طرف اصلا نگفته علت ریجکت چیه فقط اینو گفته : not suitable !! من کشته ی دانش انگلیسی ایرانیها هستم!!


پاتوق شب نشینی - dr.mcclown - 08-27-2015

Mehrbod نوشته: من به این نمیباورم, برای خود من نمونه‌وار پرداختن به چیستی و چرایی هستی همیشه یک چیز خوشی‌آور است. اینکه چرا ما اینجاییم, چرا زنده‌ایم یک چیستان بزرگ است و پاسخ‌هایِ بسیار گوناگون میتواند بدارد.

افسردگی انواع مختلفی داره, اما در شکل عام قطع توجه از بیرون و توجه به اتفاقات درونی و تمرکز بر خود, در خود فرو رفتن و .. . یکجور در پیله رفتن برای تغییر, انتخاب مسیر و .. که البته گاهی به نظر می‌رسه از دست خود شخص خارج می‌شه .

اما, چطور رسیدن به سوال از علت هستی, هدف و غیره, هم مهم هستند. در مواردی, که بسیار هم اتفاق می‌افته, به موانع متعدد برخوردن در مسیر عادی زندگی, موجب این پرسش می‌شه که البته بی نیاز به توضیح, وضعیت دلچسبی هم نیست.
شما چطور به این سوالات هستی شناسانه علاقمند شدید؟
پاتوق شب نشینی - سارا - 08-27-2015

ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است
چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم
حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما
بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم
E403E411


پاتوق شب نشینی - sonixax - 08-28-2015

سارا نوشته: خوبم شکر خدا! خوش بحالتون میرید سفر می گردید منکه اینروزها فقط مشغول نوشتن مقاله هستم و مقله هایی که سابمیت کرده بودم جوابشان دارد می آید یکی در میان اکسپت - ریجکت !! همین الان ریجکت یکیشون برام اومد. به یک ژورنال ایرانی سابمیت کرده بودم طرف اصلا نگفته علت ریجکت چیه فقط اینو گفته : not suitable !! من کشته ی دانش انگلیسی ایرانیها هستم!!

این هم آخراشه! شاید دیگه نرم :))
من یک مقداری آدم عجیبی هستم!

از کمونیستها بدم میاد ولی براشون مجانی سایت میسازم چون معتقد به آزادی بیانم!
از آلمان و قوانینش خوشم نمیاد ولی بدون اجبار آلمان زندگی میکنم :)))
از سفر رفتن اصلن خوشم نمیاد ولی همش توی سفرم !!!!!
از نوشتن بیزارم ولی همینجا و خیلی جاهای دیگه هزاران پستِ چند ده خطی دارم!!!!

خلاصه اینکه پارادوکس زیاد دارم :))))
شما هم نگران ریجکت نباش، یکی از پروژه های من هم توسط یک استاد احمق دانشگاه به خاطر اینکه درک درستی از کلاود سیستمها نداشت در همین آلمان رد شد ولی همون پروژه الان داره ازش توی ادارات آلمانی استفاده میشه و به خاطر کلاود بودنش میتونند یک نظارت درست و حسابی روی خیلی از کسب و کارها داشته باشنت تا زیرآبی نرند و مال استاده رو گذاشتن دم کوزه آبشو بخوره :))


پاتوق شب نشینی - سارا - 08-28-2015

sonixax نوشته: این هم آخراشه! شاید دیگه نرم :))
من یک مقداری آدم عجیبی هستم!

از کمونیستها بدم میاد ولی براشون مجانی سایت میسازم چون معتقد به آزادی بیانم!
از آلمان و قوانینش خوشم نمیاد ولی بدون اجبار آلمان زندگی میکنم :)))
از سفر رفتن اصلن خوشم نمیاد ولی همش توی سفرم !!!!!
از نوشتن بیزارم ولی همینجا و خیلی جاهای دیگه هزاران پستِ چند ده خطی دارم!!!!

خلاصه اینکه پارادوکس زیاد دارم :))))
می دانم مثلا از مسلمانها بدتان می آید ولی دائم باهاشون بحث و کل کل می کنید!!! از من بیزارید ولی بازهم جواب پستهامو می دید!!! کلن عجیب غریبید!!
ولی من در کل از همه خوشم می اید جز خودم و اون استاد مون که باید کشیش می شد نه استاد مهندسی!!!! فکر کنید اگر اسم دانشگاه را بگم خندتون می گبره که همچین استادی توش باشه!! تازه خودش برام تعریف می کرد که از دانشگاه اخراجش کرده بودند می گفت به دلایل سیاسی!! ولی من فکر کنم به همین دلایل دینی اخراجش کردند. طرف یکی از بهترین ها هم هست در رشته ی ما بعد شما برید وب سایتش علاوه بر مقالات تخصصی ، مقالاتی که راجع به انجیل و مسیح و.. نوشته هم خواهید دید!!!!!!!! یعنی اعجوبه ای هست که گیر ما افتاده!!!
sonixax نوشته: شما هم نگران ریجکت نباش، یکی از پروژه های من هم توسط یک استاد احمق دانشگاه به خاطر اینکه درک درستی از کلاود سیستمها نداشت در همین آلمان رد شد ولی همون پروژه الان داره ازش توی ادارات آلمانی استفاده میشه و به خاطر کلاود بودنش میتونند یک نظارت درست و حسابی روی خیلی از کسب و کارها داشته باشنت تا زیرآبی نرند و مال استاده رو گذاشتن دم کوزه آبشو بخوره :))

خب آخه من grad student هستم و باید تعداد پالیکیشن هام رو بالا ببرم !!البته این مقاله ام درپیت بود گفتم به یک ژورنال درپیت هم سابمیتش کنم!! اصلا جک بود این ژورنا ایرانیه بدن هیچ دلیلی ریجکت کرد!! من خودم reviewer یک ژورنال ترکیه ای هستم کلی باید دلیل و مدرک حسابی برای ادیتور بیارم اگر بخواهم یک مقاله را ریجکت کنم !! ایران واقعا .. چی بگم!!!
می تونم بپرسم رشته اتان دقیق چی بود؟ آی تی یا کامپیوتر؟


پاتوق شب نشینی - سارا - 08-28-2015

Mehrbod نوشته: خدای شما هم بود به شما پاداش میدهد, نبود میمیرید, پس این همه نیاز به گفتگو با دیگران درباره‌یِ او
نیست, ولی میبینیم شما هم دارید میکوشید حقوق از دست رفته‌یِ مردم مظلوم فلسطین را یک اندکی هم
شده ستانده باشید, هنگامیکه دوستان و برادران زحمتکش دارند با ساخت نمونه‌وار جنگ‌افزارهای
بیولوژیکی و نمیدانم ابرهوشواره سرنوشت همه‌یِ فلسطینی‌ها را همراه با خود شما رقم زده و به ناکجاآباد روانه میسازند.

جناب مهربد ، بنده اینقدر حالم گرفته شده بود که فراموش کردم یک مطلبی را خدمتتان عرض کنم.
اول باید خدمتتان عرض کنم بنده ام به اندازه ی فهم و دانشم در باب پیشرقت تکنولوژی یا همان فندآوری فکر کرده ام و اندیشیده ام. هر اختراعی هر ابداعی هر فند آوری ای هم مزیت هایی دارد و هم معایبی. اما آنچه باعث می شود آن اختراع و ابداع و تکنولوژی توسعه یابد برتری و چیرگی مزیت هایش بر معایبش می باشند. از وقتی که علم آغاز شد و اختراعات و ابداعات و کشفیات رونق گرفتند زندگی بشر روبه سمت آسایش بیشتر رفت تکنولوژی در ابتدا در خدمت بشر بود برای آسایشش بود اما شاید بتوان گفت با شروع جنگ جهانی اول دانشمندان به سمت ساخت سلاح های کشتار جمعی رفتند و علم هسته ای که قرار بود در خدمت رفاه بشریت درآید تبدیل به یک سلاح دهشتناکی شد. در حقیقت ما اکنون در نقطه ای قرار گرقتیم که پیشرفت تکنولوژی بیشتر مضرت بار است تا سودآور! یعنی دقیقا در نقطه ی critical قرار داریم. چاره چیست؟ نمی توان از پیشرفت تکنولوژی جلوگیری کرد ولی می توان جهتش را تغییر داد و کاری کرد که حداقل توازنی بین مزیت ها و معایبش برقرار گردد و معایبش بر مزیت هایش چیره نباشند!!
می دانم که بنده را یک دختر هپروتی افلاطونی تصور می کنید که در دنیای شعر و خیال غرق است!! اما هر چند دوست نداشتم این را بگویم اما به هر حال بنده ام جز گروهی هستم که داریم بر روی استفاده ی صلح آور از انرژی هسته ای کار می کنیم یعنی تحقیقاتی که انجام داده ایم و می دهیم که در آن سوخت راکتورهای هسته ای را برای ساخت بمب
غیر ممکن می سازد. مقالاتی هم داده ایم که یکی در میون اکسپت و ریجکتش دارند می آیند;)
فقط خواستم بگویم بنده به اندازه ی خودم دارم تلاشم را می کنم هرچند که فکر می کنم حتی رشد روز افزون فندآوری هم بزرگترین دغدغه بشری نیست!
E032


پاتوق شب نشینی - Anarchy - 08-28-2015

دوستان خوب هستین ؟ خوش میگذره ؟ چند وقتی هست دفترچه یه کم رونق گرفته و با اضافه شدن دوستان جدید با تفکرات جدید ، بحث ها داغ شدن دوباره ...

راستی @ سارا گرامی شانس آوردین این یه سال اخیر خیلی حال و حوصله بحث ندارم و دوز ضد اسلامی من کم شده و خیلی بحث ها رو ادامه نمیدم . یعنی تقریبا دیگه این بحث های ضد اسلامی داره برام بی معنی میشه ولی دلم برای بقیه میسوزه ، میگم باید آگاهشون کنم که به خطا نرن E404 ولی قلبا به صرف عقیده کسی باهاش مشکلی ندارم ...


پاتوق شب نشینی - سارا - 08-28-2015

Anarchy نوشته: راستی @ سارا گرامی شانس آوردین این یه سال اخیر خیلی حال و حوصله بحث ندارم و دوز ضد اسلامی من کم شده و خیلی بحث ها رو ادامه نمیدم . یعنی تقریبا دیگه این بحث های ضد اسلامی داره برام بی معنی میشه
شما درست می فرمایید ولی آیا این سخن از شما نیست؟!
Anarchy نوشته: حق با شماست . من عذر میخوام E404 !! یه مقدار زیادی به بحث های اسلامی علاقه دارم ، همینه که هر جا باشه منم اونجا ظاهر میشم E415 ...
E402
Anarchy نوشته: ولی دلم برای بقیه میسوزه ، میگم باید آگاهشون کنم که به خطا نرن E404
یعنی الان دل شما برای من می سوزه که اینقدر با کلمات و واژه ها و حروف مرا به باد کتک گرفته اید؟؟؟ این همه شلاق و سیلی و طعنه و تحقیر همه و همه از روی دلسوزی است؟؟؟
اگر نخواهیم برایمان دلسوزی کنید باید که را ببینیم؟!!E40d
Anarchy نوشته: ولی قلبا به صرف عقیده کسی باهاش مشکلی ندارم ...
شما فقط در حرف به این حرفتان قلباً اعتقاد دارید ولی در عمل خیر! وقتی با من بحث می کنید نگاهتان از قله به سمت ته دره است !!! واقعا آوتارتان بهتان می آید آقای دکتر!!


پاتوق شب نشینی - Lord-Agnostic - 08-29-2015

درود دوستان

بنده نیز به تازگی به جمع شما پیوسته ام البته دیریست دور ا دور وبه عنوان "خواننده" پیگیر نوشتارها و گفتارهای این تارنما هستم، باری، امید است که لحظات خوب و پرباری در کنار یکدیگر داشته باشیم، ناگفته نماند که بنده به لطف «گفتگو» و «اندیشه ها» و «هم میهن» و... به خوبی با تمامیِ دوستان آشنایی دارم ..

شوربختانه در «دفترچه» خبری از آن تب و تاب و شور وحرارت و فعالیت های نخست،نیست و همسویی و همراستایی و منطبق بودن مسیر فکریِ اغلب دوستان بر یکدیگر و ایضاً حضور کمّیِ قلیلِ مخالفین و دگراندیشان و ناهمراهان، به این قضیه دامن زده است، امید است که با تبلیغات وسیع تر و آگاهی رساندن به سایرین و فراخوان ایشان به حضور در اینجا، موجب رونق روز افزون و پویایی بیشترِ "دفترچه"گردیم..


پاتوق شب نشینی - Russell - 08-29-2015

Dariush نوشته: کسی از @Russell خبری ندارد؟ من دلم برای او بس تنگ شده است.
درود داریوش جان، دوستان اینجا از جمله شما در دل من جایشان محفوظ است.
من همچنان گاه و بیگاه به اینجا سر میزنم.